Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Юридична деліктологія: діти як жертви, діти як правопорушники»

Оголошення університету

8 жовтня 2020 року на базі кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ очно відбудеться Всеукраїнський науково-практичний семінар «Юридична деліктологія: діти як жертви, діти як правопорушники». Захід приурочено до 55-ї річниці заснування ДДУВС.

Запрошуємо

Дискусійні напрямки роботи:

1. Актуальні питання правового та організаційного забезпечення діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції.

2. Питання, пов`язані з адміністративно-правовим аспектом опитування неповнолітніх осіб із використанням спеціальних кімнат («Кризова кімната, дружня до дитини»).

3. Проблемні питання в діяльності підрозділів ювенальної превенції поліції превентивної діяльності з неповнолітніми, які в конфлікті з законом, або є постраждалими від проявів насильства.

4. Міжнародні стандарти та ключові особливості проведення опитування неповнолітніх.

5. Удосконалення організаційних засад формування й використання підрозділами ювенальної превенції автоматизованих інформаційно-аналітичних систем.

6. Взаємодія підрозділів ювенальної превенції з іншими уповноваженими органами у системі забезпечення та захисту прав дитини.

7. Використання працівниками підрозділів ювенальної превенції спеціальних психологічних знань під час роботи з неповнолітніми.

8. Особливості забезпечення інтерв’ю з дитиною для виявлення наслідків насильства. Психологічні аспекти оцінки свідчень дитини. Особливості оцінки фіксації результатів інтерв’ювання (дитини) неповнолітнього в рамках адміністративного провадження.

9. Актуальні питання ювенальної деліктології.

10. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені дітьми або за участі дітей.
За результатами семінару всі учасники отримають збірник матеріалів семінару.

До участі у семінарі запрошуються поліцейські, науково-педагогічні працівники, представники органів державної влади, громадських організацій, а також докторанти, аспіранти та інші здобувачі вищої освіти.

Для участі у заході необхідно подати тези доповіді, оформлені за встановленим зразком, до 01 жовтня 2020 року включно.

Збірник матеріалів семінару буде сформований та розісланий учасникам за попередньо вказаними електронними адресами у PDF форматі протягом двох тижнів після проведення заходу.

Для участі у семінарі приймаються тези доповідей обсягом до 5 сторінок (українською та англійською мовами), набрані у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1.5, поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм.

Матеріали для участі у семінарі необхідно відправляти на e-mail: k_app@dduvs.in.ua з поміткою «Всеукраїнський науково-практичний семінар 8.10.2020». Назва тез має відповідати прізвищу учасника семінару (наприклад, тези Яценко.doc).

Публікація у друкованому збірнику тез доповідей семінару складає 160 гривень. Оргвнесок слід перерахувати за наступними банківськими реквізитами:

Одержувач: ДДУВС

Код ЄДРПОУ: 08571446

Банк одержувач: ДКСУ м. Київ

МФО: 820172

UA: 158201720313251001202017468

Призначення платежу: *;141203;2500004;1; інн отримувача послуги;*

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці, напрямкам та науковому рівню заходу, редакційно-технічним вимогам, а також направлені з порушенням терміну подання.

Контактні особи:

тел. 067-563-16-77 – Віта Кононець

тел. 050-052-82-76 – Роман Опацький

тел. 050-229-59-58 – Світлана Рижкова

Зразок оформлення тез для публікації та заявки на участь у семінарі


Кількість переглядів сторінки: 323