Міжнародна юридична науково-практична конференція

Оголошення (міжнародна діяльність)

Шановні юристи, науковці, колеги!

Приймаються матеріали для участі у Міжнародній юридичній науково-практичній конференції на тему: «ПРАВА ЛЮДИНИ, ДЕМОКРАТІЯ, ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМИ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»

КОНФЕРЕНЦІЮ ПРИСВЯЧЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТИЖНЮ ПРАВА

Термін подання матеріалів до 10 грудня 2020 року (включно)

(з публікацією тез у збірнику матеріалів конференції, його реєстрацією в універсальному міжнародному класифікаторі – ISBN та внесенням до наукометричної бази Science Index – ліцензійний договір №543-09/2013)

Мета конференції:

Дослідження та обговорення актуальних проблем: 1) розвитку механізмів захисту прав і свобод людини, висвітлення перспектив їх удосконалення з позицій різних напрямів юридичної науки; 2) правотворчої та правозастосовчої діяльності у сучасних умовах розвитку демократичної держави; 3) реального прояву принципу справедливості у юридичній діяльності, правосудді та правовому житті.

Обсяг тез доповіді – від 3 до 20 стор.

Наукові роботи учасників будуть розміщені на сайті LegalActivity.com.ua та опубліковані у збірниках конференції.

Детальна інформація про науковий захід міститься у доданих файлах та на сайті: legalactivity.com.ua

Заявка/Application

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ – ЗАПРОШЕННЯ

 


Кількість переглядів сторінки: 150