Захист прав: кращі практики та удосконалення стандартів

Новини університету

Регіональний круглий стіл на тему «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у антропологічному і цивілізаційному вимірах» відбувся на кафедрі теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ із використанням платформи ZOOM.

Захід присвячений 70-й річниці з дня відкриття конвенції для підписання урядами європейських держав.

У роботі круглого столу взяли участь представники судових органів та органів Національної поліції України, органів публічної влади, науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти регіону. Всього – більше 40 учасників.

Із вступним словом звернулися декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності університету Костянтин Бахчев, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Валентина Боняк, старша наукова співробітниця відділу організації наукової роботи Люся Можечук, які привітали учасників круглого столу, відзначили його актуальність та важливість.

Захист

Предметом найбільш жвавих обговорень і дискусій стали актуальні питання, пов’язані з основними етапами розробки та прийняття Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод як епохальної події в новітній історії розвитку прав людини.

Учасники обговорювали теоретичні та практичні проблеми функціонування Страсбурзького правозахисного механізму та імплементації рішень Європейського суду з прав людини в юридичну практику. Зокрема, доцент кафедри Ігор Сердюк у своєму виступі акцентував увагу на проблемах інтерпретації cт. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Доповідь доцента Віталія Завгороднього на тему «Правові акти Європейського суду з прав людини, що ухвалюються з підстав дружнього врегулювання спору» також викликала інтерес учасників заходу. Про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини, ухвалених проти України, доповідала доцентка кафедри Лілія Сердюк.

Захист

Активну участь у роботі круглого столу брали курсанти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Вікторія Голобородько, Артем Герасимов та Аліна Лукумська, курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Максим Лозинський, курсант факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань Станіслав Попко та інші здобувачі вищої освіти, які роблять свої перші кроки у науці.

Проблематика наукового заходу викликала непідробний інтерес в учасників, а атмосфера його проведення у відеоформаті сприяла жвавому та конструктивному обговоренню актуальних питань, пов’язаних із Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, як одного з епохальних досягнень європейської спільноти.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 271