Якість освітньої діяльності в ДДУВС обговорили на загальних зборах курсантів Факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань

Новини (Академічна доброчесність)

На базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ було проведено загальні збори курсантів ІІІ та IV курсів Факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань.

На загальних зборах виступили:

Владислав ЛАЗАРЄВ – декан факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань, кандидат юридичних наук, підполковник поліції

Дмитро САНАКОЄВ – гарант освітньо-професійної програми «Право (поліцейські)», завідувач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції

Марія ВАКУЛИЧ – завідувач відділення забезпечення якості освітньої діяльності, кандидат економічних наук, доцент

Загальні збори курсантів ІІІ та IV курсів Факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань були присвячені цінностям здорових академічних відносин та способам запобігання проявів освітньої недоброчесності, використанню дієвих механізмів та інструментів виявлення академічного плагіату у текстах наукових робіт здобувачів вищої освіти, обговоренню рівня задоволеності якістю освітньої діяльності в університеті.

Курсанти Факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ обговорили етичні та юридичні аспекти концепції академічної доброчесності, питання організації та змісту проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми, оцінювання якості освітньої діяльності за цією програмою, розширення практичної складової освітньо-професійної програми.

В ході зустрічі було окреслено важливі етапи на шляху до викорінення практики використання академічного плагіату, розглянуто роботу системи запобігання та виявлення академічного плагіату, окреслено стратегічні пріоритети розвитку системи забезпечення високої якості освітньої діяльності в університеті.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 64