Серія спеціальних семінарів відділення забезпечення якості освітньої діяльності ДДУВС – розпочата!

Новини (Академічна доброчесність)

Семінар «Наукова діяльність як запорука забезпечення високої якості освіти. Індекс цитованості – чому він важливий для науковців?»

Відділенням забезпечення якості освітньої діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ розпочату серію спеціальних науково-практичних семінарів для науково-педагогічних працівників.

Перший із серії науково-практичних семінарів було проведено на тему: «Наукова діяльність як запорука забезпечення високої якості освіти. Індекс цитованості – чому він важливий для науковців?»

Показник цитованості робіт науково-педагогічних працівників університету є важливим для розуміння актуальності їх наукових досліджень, пошуку можливостей гармонійного поєднання сучасної практичної складової із теоретичними надбаннями.

У рамках першого із серії науково-практичних семінарів було розглянуто основні наукометричні показники, сформовано рекомендації щодо підвищення особистих індексів цитування у базах даних Scopus і Web of Science, проведено роз’яснювальну роботу щодо аналізу показників імпакт-факторів наукових видань.

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ на постійній основі проводиться моніторинг h-індексів науково-педагогічних працівників у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, відбувається оновлення профілів науковців у Google Академії (Google Scholar).

Проведення відповідних семінарів є запорукою формування сучасної наукової думки співробітників університету, підвищення рівня якості освітньої діяльності та досягнення високих результатів наукової роботи.

Матеріали семінару (окремі слайди)

 

 


Кількість переглядів сторінки: 41