Розвиток закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання – запорука формування довіри до правоохоронних органів

Новини університету

Темп трансформування суспільних відносин вимагає переосмислення підходів до підготовки фахівців у різних сферах та на всіх рівнях освіти. Професія правника, незалежно від галузі застосування, є не тільки однією з «популярних», а й відповідальних, від якості якої залежать долі людей, їх свобода та безпека.

Сьогодні існують різні підходи та бачення підготовки майбутніх правників в Україні, що часом є цілком протилежними та викликають палкі дискусії. З огляду на значимість професії та соціальну чутливість від помилок у цій сфері, підготовка сучасних фахівців в галузях права та правоохоронної діяльності потребує зваженого та поміркованого підходу.

Говорячи про одну зі сфер застосування професії правників – правоохоронні органи, слід звернути увагу на те, що сьогодні перед співробітниками правоохоронних органів як ніколи постають складні завдання, що з одного боку пов’язані із постійними змінами «правил гри» та технічним й технологічним оснащенням правопорушників, а з іншого – очікуваннями суспільства, яке вимагає досконалої та ефективної роботи «24 на 7».

Саме через особливість умов роботи слідчих та оперуповноважених у свій час створювались навчальні заклади, що здійснюють підготовку кадрів для правоохоронної системи. У них акцент робився на вивченні криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, оволодінні навичками застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї, вміннях діяти у непередбачуваному середовищі та умовах професійного ризику. Сьогодні в Україні існують заклади вищої освіти зі специфічним умовами навчання, які здійснюють підготовку фахівців саме для правоохоронних органів – СБУ, податкової, поліції тощо. Основними спеціальностями є 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність». Щорічно такі заклади закінчують тисячі випускників, що залучаються до роботи на різних ділянках та сферах права та правоохоронної діяльності.

Правоохоронні органи є суб’єктами, що забезпечують реалізацію однієї з форм здійснення функцій держави – правоохоронну діяльність. Забезпечення проголошених Конституцією України прав і свобод людини, життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість та безпека якої є найвищою соціальною цінністю, багато в чому залежать саме від узгодженої діяльності правоохоронних органів.

Відповідно до абз.1 п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» до правоохоронних органів відносяться «органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції». Як вбачається із визначення, система правоохоронних органів не обмежується перерахованими у цій нормі, і їх ключовою ознакою є здійснення правозастосовних або правоохоронних функцій.

Як вже згадувалось, зараз існують різні підходи до розуміння професії правника, їх підготовки та компетентностей. Проте загальною можна назвати таку ознаку як робота в сфері «застосування права». Цей термін перш за все означає прийняття уповноваженими особами рішень у конкретних правових ситуаціях. Це вказує не тільки на приналежність співробітників правоохоронних органів до правничої професії, а й підкреслює необхідність ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки претендентів на таку діяльність. Саме завдяки обґрунтованим, вмотивованим, справедливим та законним рішенням уповноважених осіб пересічні громадяни відчувають захищеність, безпеку, впевненість та довіру до системи державних органів.

Сьогодні в Україні існують досить багато вищих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка за спеціальністю 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», проте саме заклади зі специфічними умовами навчання мають більшу можливість готувати майбутніх фахівців як за державним замовленням, так і на умовах контракту, які з більшої вірогідністю поповнять лави правоохоронних органів та будуть з розумінням та відповідальністю служити народові України. Наявність таких закладів вищої освіти, успіхи їх випускників та залучення до процесу навчання практичних підрозділів, установ та осіб, які здійснюють діяльність у сфері права в якості баз практики чи стажування, обговорення нагальних питань у пресі, серед здобувачів вищої освіти і їх батьків, тобто інформаційне залучення широкої та різнопланової аудиторії, також дозволить більшій частині суспільства зрозуміти особливості роботи правоохоронних органів, а отже, підвищити рівень довіри до них.

 

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
кандидат юридичних наук, доцент, адвокат
Юрій Крамаренко

 


Кількість переглядів сторінки: 406