Перспективи розвитку і формування відомчої освіти в Україні

Новини університету

Виконуючи одне із найважливіших соціальних замовлень суспільства – формування особистості, вища освіта є одним з найбільш вагомих факторів економічного, соціального та, безумовно, морального розвитку держави. Тому вища освіта повинна базуватися на відповідних наукових дослідженнях, світовому досвіді та має бути здатна забезпечити країні розвиток її інтелектуального потенціалу, а в кінцевому підсумку – належне місце у світовій спільноті, що є можливим лише за умов визнання її як рівноправної, а також пріоритетної сфери.