Теорія та практика конституціоналізму: обговорили актуальні питання

Новини університету

Науково-практичний семінар на тему «Теорія і практика конституціоналізму: вітчизняний і зарубіжний досвід», присвячений 25-й річниці з дня прийняття Конституції України, відбувся на кафедрі теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в очно-дистанційному форматі з використанням платформи ZOOM.

Захід відбувся за участі науково-педагогічних працівників ДДУВС та закладів вищої освіти регіону, а також Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, представників органів публічної влади, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти. Всього – понад 40 учасників.

Із вступним словом до присутніх звернулася проректорка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Лариса Наливайко, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Валентина Боняк, начальниця відділу організації наукової роботи, голова ради молодих вчених Марина Вакулич. Вони привітали учасників круглого столу, відзначили його актуальність та важливість.

Предметом найбільш жвавих обговорень і дискусій стали питання, пов’язані із проблемами сучасного конституціоналізму; розгляду Конституції України в історичному та сучасному вимірі; законодавчому конституційному процесі в сучасній Україні як правовому підґрунті для проведення необхідних реформ; соціально-правових наслідків змін до Основного Закону держави.

Неабиякий інтерес викликали виступи: професора кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка Андрія Кучука на тему «Конституція: аксіологічний вимір»; доповідь професора кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ДДУВС Бориса Логвиненка, що була присвячена Конституції України як ідеологічно-правовій основі для розвитку адміністративного законодавства України; виступ доцента кафедри теорії та історії держави і права ДДУВС Ігоря Сердюка на тему «Юридична форма Конституції як суспільного договору з погляду теорії джерел права»; доповідь доцента кафедри загальноправових дисциплін Андрія Самотуги на тему «Конституція України як національно-історичне та цивілізаційне надбання».

Активну участь у роботі круглого столу брали і здобувачі вищої освіти – Вікторія Голобородько, Діана Шевцова, Тетяна Трень (факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування), Анастасія Бахчева, Андрій Глуховеря, Діана Луценко, Єлизавета Нестерцова-Собакарь (юридичний факультет), які роблять свої перші, але впевнені кроки в науці.

Проблематика наукового заходу викликала непідробний інтерес у його учасників, а атмосфера його проведення сприяла жвавому та конструктивному обговоренню актуальних питань, пов’язаних із теорією та практикою конституціоналізму.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 241