Питання збереження української державності в умовах воєнного стану обговорили науковці та практики з усієї України

Новини університету

Регіональна науково-практична конференція «Україна як суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава: історія становлення, сучасний стан та перспективи розвитку» відбулася у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Захід приурочений до відзначення Дня працівників освіти.

Привітала учасників проректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Лариса Наливайко, яка наголосила, що проведення науково-практичного заходу має на меті актуалізувати ті проблемні питання, що постали перед українським суспільством і Українською державою, а їх вирішення є життєво необхідним для збереження української державності в умовах воєнного стану.

З вітальним словом звернувся до учасників науково-практичного заходу декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, кандидат юридичних наук, полковник поліції Костянтин Бахчев, який зазначив, що пріоритетною функцією Української держави на сучасному етапі її розвитку та конституційним обов’язком ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів, громадян України є захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Важливу роль у цьому мають відігравати і науковці через підготовлені ними рекомендації щодо вирішення актуальних питань діяльності держави її інституцій в умовах воєнного стану.

До участі у заході долучилися понад 100 учасників: науковці та практичні працівники, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, правозахисних організацій, громадських організацій, а також представники наукових установ із різних регіонів України.

Під час науково-практичної конференції учасниками були обговорені актуальні питання функціонування інституту громадського контролю та юридичної відповідальності держави за діяльність її органів, а також посадових і службових осіб цих органів; суверенітету держави як її необхідного атрибуту; корупції як реальної загрози конституційному ладу України; діяльності Української держави із забезпечення інформаційної безпеки та протидії дезінформації; практики конституціювання ідеї суверенітету в основному законі України та конституціях європейських держав й інші питання.

Жваве обговорення викликали доповіді: завідувача кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ доктора юридичних наук, професора Богдана Калиновського, тема доповіді якого присвячена конституційно-правовим основам громадянського контролю в Україні; завідувача кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права і державного управління Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, кандидат юридичних наук Людмили Мудриєвської, яка у своєму виступі торкнулася питань суверенітету держави як її необхідного атрибуту; експерта з питань державного управління і місцевого самоврядування консультантки з місцевого розвитку, кандидата наук з державного управління, доцента Ольги Корнєвої, виступ якої було присвячено матеріально-фінансовій основі функціонуванню місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, а також фінансуванню програм територіальних громад міжнародними донорами; професора кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Івана Богатирьова, який у своїй доповіді акцентував на суспільній небезпеці корупції як негативному явищі, що загрожує конституційному ладу України не лише в мирний час, але і в умовах війни, запропонував конкретні шляхи подолання корупції в Україні; начальника відділу нормативного забезпечення КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» Дніпровської міської ради, адвоката Станіслава Абрамова, який у своєму виступі торкнувся питання юридичної відповідальності держави як суб’єкта конституційно-правових відносин, що є необхідною умовою розбудови України як правової держави.

Презентували свої виступи і науковці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: завідувач Навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, кандидат юридичних наук, майор поліції Олексій Бочковий; професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор Валентина Боняк; т.в.о. завідувача кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент Марина Саєнко; доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент Ігор Сердюк, а також професори кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, доктор юридичних наук, професор Роман Миронюк та доктор юридичних наук, професор, майор поліції Борис Логвиненко.

По завершенню науково-практичної конференції було підведено підсумки та схвалені рекомендації за результатами обговорюваних на заході питань.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 144