АНОНС: у ДДУВС – Всеукраїнська англомовна науково-практична конференція!

Анонси університету, Новини університету

21 квітня 2023 року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбудеться Всеукраїнська англомовна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Молодь і світова співпраця».

Розподілені на посади та вже готові до професійної діяльності!

Новини університету

Персональний розподіл курсантів випускних курсів освітнього рівня «бакалавр» відбувся у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Усього на посади працівників територіальних підрозділів Національної поліції України відповідно до обраних ними спеціалізацій розподілено 412 курсантів.