Для курсантів ДДУВС проведено факультативне заняття на тему «Медіація у діяльності Національної поліції»

Новини університету

Доцент кафедри кримінального права та кримінології Сергій Бабанін продовжує проведення факультативів, під час яких розглядаються питання впровадження процедури медіації у діяльність слідчих підрозділів Національної поліції.

В процесі заняття відбулась жвава дискусія щодо доцільності такого впровадження. Окрім теоретичних знань, на факультативі здобувачі вищої освіти отримують практичний досвід, виступають в ролі медіатора, щоб спробувати допомогти сторонам врегулювати конфлікт (спірну ситуацію) і досягти максимально ефективних домовленостей зі спірних питань.

«Для України медіація – відносно новітня, але перспективна та ефективна процедура. Вона набуває все більшого поширення у світі. Тому здобувачам вищої освіти треба давати такі знання, які дозволять набути нових навичок та навчитися на новому рівні врегульовувати спори», – зазначила заступник директора ННІ Ельвіра Сидорова.

 

 


121