Оцінка корупційних ризиків

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення ДДУВС визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища ДДУВС на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності ДДУВС.

Внутрішнє середовище – це існуючі в ДДУВС організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо закладом, природні явища тощо), що впливають на здійснення ДДУВС повноважень, тоді як ДДУВС не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею службових функцій діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ДДУВС, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення ДДУВС дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Оцінка корупційних ризиків здійснюється Комісією з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання Антикорупційної програми ДДУВС із залученням відповідних фахівців (за необхідності).

У зв’язку з вищевикладеним пропонуємо заповнити відповідну анкету:


Кількість переглядів сторінки: 1 070