АТЕСТАЦІЯ З ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» від 26.04.2017 № 301 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ надає платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою особам, які претендують на вступ на державну службу.

Атестація

На базі університету створено атестаційну комісію для організації та проведення атестації осіб, які претендують вступити на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

 

Порядок реєстрації на атестацію:

Для реєстрації на проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає наступні документи:

заяву на ім’я ректора;

– квитанцію про оплату послуги (оригінал);

– копію паспорта (1-2 сторінки) з пред’явленням оригіналу секретареві атестаційної комісії.

 

 

Способи подачі документів:

– подати особисто секретареві атестаційної комісії за адресою:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, корпус 10, кабінет 4;

– надіслати електронним листом (сканована заява, назва файлу «Прізвище. Заява», наприклад: «Кравченко. Заява» на адресу: atectacia_dduvs@i.ua.

Особи, які надіслали скановані документи електронною поштою, подають оригінали документів особисто секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її проведення.

Особа, яка виявила бажання пройти атестацію, має укласти договір про надання освітньої послуги. Бланк договору можна отримати у два способи:

– особисто у секретаря атестаційної комісії за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, корпус 10, кабінет 4.

– роздрукувати з відповідного розділу офіційного веб-сайту університету.

Договір про надання освітньої послуги з атестації укладається особисто в день атестації до початку її проведення.

 

Видача посвідчення на безоплатній основі

Особи, які звільняються від проходження атестації (яка має один із зазначених нижче документів), за 5 робочих днів до дати, визначеної графіком атестаційної сесії, подають заяву, про підтвердження вільного володіння державною мовою та видачу на безоплатній основі посвідчення встановленої форми. Оплата за виготовлення посвідчення здійснюється претендентом на його отримання.

До заяви повинні бути додані такі документи:

1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія;

5) платіжний документ про сплачену послугу з видачі посвідчення.

За умови подання електронної заяви до неї необхідно додати скановані копії перелічених документів. Оригінали та паперові копії документів надаються особисто секретареві атестаційної комісії в день проведення атестації.

 

Реквізити на оплату за атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою:

Одержувач: ДДУВС

Код ЄДРПОУ: 08571446

Банк одержувач: ДКСУ м. Київ

МФО 820172

р/р 31250224117468

Призначення платежу: *;141203;1600030;1;РНОКПП;*

РНОКПП – Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ОТРИМУВАЧА послуги)

Реквізити на оплату за посвідчення, щодо вільного володіння державною мовою:

Одержувач: ДДУВС

Код ЄДРПОУ: 08571446

Банк одержувач: ДКСУ м. Київ

МФО 820172

р/р 31257224217468

Призначення платежу: *;141203;1600099;1;РНОКПП;*

РНОКПП – Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ОТРИМУВАЧА послуги)

УВАГА!!!Платежі з не вірно сформованим призначенням платежу не будуть зараховані на розрахунковий рахунок університету.

k

 

Інформація для представників громадських об’єднань:

Під час ведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням ректора університету можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України «Про громадські об’єднання». Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до ректора університету не менш як за п’ять робочих днів до початку проведення атестації (заява організації).

Особи, присутні під час проведення атестації, письмово повідомляють ректорові університету про випадки порушення порядку її проведення.

Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.

Більш детальніше ознайомитися з Положенням про атестацію осіб, які претендують вступати на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою можна за посиланням (документ положення).

Ми чекаємо на вас!

Звертатися за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, ДДУВС корпус 10, кабінет 4.

Контактна інформація: atectacia_dduvs@i.ua.
Кількість переглядів сторінки: 12 255