Лекції ДДУВС

Лекції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

КАФЕДРИ:

Адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


 

✎ Адміністративна відповідальність


✎ Адміністративна діяльність НП


✎ Адміністративна діяльність підрозділів ювенальної превенції


✎ Адміністративне право


✎ Адміністративне судочинство


✎ Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції


✎ Актуальні проблеми адміністративної діяльності НПУ


✎ Актуальні проблеми фінансового права


✎ Алгоритм дій патрульних поліцейських


✎ Андміністративний процес


✎ Антикорупційне законодавство


✎ Безпека дорожнього руху


✎ Взаємодія з населенням на засадах партнерства


✎ Взаємодія Національної поліції з громадскістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія патрульної поліції з підрозділами НПУ та державними органами і службами


✎ Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія підрозділів ювенальної превенції з громадськістю


✎ Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією


✎ Запобігання правопорушенням з боку дітей та стосовно дітей підрозділами ювенальної превенції


✎ Запобігання та протидія домашньому насильству!


✎ Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції України


✎ Кваліфікація адміністративних правопорушень


✎ Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції


✎ Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції України


✎ Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції


✎ Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції


✎ Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку


✎ Організація охорони громадського порядку


✎ Організація служби дільничних офіцерів поліції


✎ Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності


✎ Оформлення дорожньо-транспортних пригод


✎ Поліцейська діяльність


✎ Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення ПДР


✎ Правові підстави затимання


✎ Превентивна профілактична поліцейська діяльність


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання


✎ Протидія домашньому насильству


✎ Протидія насильству в сім’ї


✎ Профілактична робота поліції превентивної діяльності


✎ Публічне адміністрування


✎ Службова документація


✎ Управління Національною поліцією України


✎ Управління пдрозділами превентивної діяльності


✎ Управління підрозділами Національної поліції України


Аналітичної економіки та менеджменту

Гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Економічної та інформаційної безпеки

– Інформація про кафедру.


Форма навчання денна

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології -ДР

Інформаційні технології – КП, ФЕБ, ПД


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ФЕБ, ДР


Курс 1 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮД

Інформаційні системи та технології– Б-ПД

Інформаційні системи та технології– Б-ЕК, МБ-ЕК

Інформаційні системи та технології – Б-М

Інформаційні системи та технології – Б-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – Б-ПУА

Інформаційні системи та технології в діяльності психолога – Б-ПС

Вища математика – Б-ЕК, Б-ПС, МБ-ПС, Б-ПУА

Вища та прикладна математика – Б-М

Мистецтво презентації – Б-ЕК


Курс 2

Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання – Б-М

Статистика – Б-М

Статистика – Б-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – Б-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – Б-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – Б-ПД

Управління інформаційною безпекою – Б-М


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – М-ПД


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – М-ПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – М-ПД

Формування концепції безпеки підприємництва – М-ПД


Форма навчання заочна

За державним замовленням

Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ЗН-751-753


Курс 1 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД-ЗН


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮЗ

Інформаційні системи та інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності – ЮЗ-ПД

Інформаційні системи та технології – БЗ-М

Інформаційні системи та технології – БЗ-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – БЗ-ПУА, БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ЕК

Вища математика – БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ПУА

Вища та прикладна математика – БЗ-М

Мистецтво презентації – БЗ-ЕК


Курс 2

Інформаційні системи та технології – БЗ-ЕК

Статистика – БЗ-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – БЗ-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – ЮЗ-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – ЮЗ-ПД


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – МЗПД

Ідентифікація загроз соціально-економічних систем – МЗ-ЕК

Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення – МЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності – МЗ-ПС

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – МЗПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – МЗПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – МЗПД

Формування концепції безпеки підприємництва – МЗПД


 

Загальноправових дисциплін

– Інформація про кафедру.


Криміналістики та домедичної підготовки

– Інформація про кафедру.


 

ФПФПCР:

1 КУРС

3 КУРС


 

ФПФОДР:

1 КУРС

2 КУРС (кзмркп)

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФПКП:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФППД:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС


 

Кримінально-правових дисциплін

– Інформація про кафедру.


073 Менеджмент:

Робота з інформацією з обмеженим доступом


081 Право:

Конспект лекцій з кримінології – Право

Конспект лекцій – СПОУ

Конспект лекцій – Адвокатура України – Право

Конспект лекцій – Криміналістика

Конспект лекцій – Кримінальне право – 3 курс – Право

Конспект лекцій – Кримінальне право – загальна частина

Конспект лекцій – Кримінальний процес

Конспект лекцій – Практикум зі складання процесуальних документів


Правоохоронна діяльність:

Конспект лекцій з кримінології – Правоохоронна діяльність

конспект лекцій – НСБ

Конспект лекцій – ПЗЩДНСБН

Конспект лекцій – СПОУ

Конспект лекцій – Адвокатура України

Конспект лекцій – Криміналістика

Конспект лекцій – Кримінальний процес

Конспект лекцій – Практикум зі складання процесуальних документів

Конспект лекцій – СТвПД – 2019

Конспект лекцiй – Кримiнальне право – Особлива частина – правоохоронна дiяльнiсть

Конспект лекцiй – Кримiнальне право – Правоохоронна дiяльнiсть – Загальна частина

Конспект лекцій – ПоОРД


 

Кримінального права та кримінології

– Інформація про кафедру.


Конспекти лекцій з дисциплін:

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО -ЗН-751-754


АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО


АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ДР-641-642-КП-641-645


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ЗН-551-552


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ЗН-734-735


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ПД-641-642


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ПД-731


КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПІДСЛІДНИХ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ


Кримінальне право -ДР-741-743-ФЕБ-741-743


Кримінальне право -ДР-841-842-ФЕБ-841-842-КП-841-842


Кримінальне право -ЗН-651-654


Кримінальне право -ЗН-841-843


Кримінальне право -ПД-831-834


КРИМІНОЛОГІЯ -ДР-741-743-ПД-641-642


КРИМІНОЛОГІЯ -ЗН-651-654


ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ -ПД-641-642


КРИМІНОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ -ЗН-734-735


КРИМІНОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ -ПД-731


 

Кримінального процесу

Міжнародних відносин та туризму

Психології та педагогіки

Соціально-гуманітарних дисциплін

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Спеціальної фізичної підготовки

Тактико-спеціальної підготовки

Теорії та історії держави і права

Українознавства та іноземних мов

Фізичного виховання

Фінансових та стратегічних розслідувань

Цивільно-правових дисциплін

Цивільного права та процесу

– Інформація про кафедру.


Конспекти лекцій:

✎ Господарське право для ЗВО ФПФПД (Спеціальність 262), ФПФПКП та ФПФПНП ННІ ЗНПК (Спеціальність 081).


✎ Екологічне право для ЗВО ФПФОДР, ФПФПКП та ФПФПНП ННІ ЗНПК (Сеціальність 081).


✎ Екологічне право для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК (Спеціальнсть 6.030401).


✎ Право інтелектуальної власності для магістрів 1 року навчання Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність.


✎ Трудове право для ЗВО ФПФОДР (Спеціальінсть 081 право).


✎ Трудове право для ЗВО ФПФППД та ФПФПНП ННІ ЗНПК (Спеціальність 262 правоохоронна діяльність).


✎ Фінансове право для ЗВО ФПФОДР ФПФПКП Спеціальність 081 Право.


✎ Фінансове право для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК Спеціальність 6.030401.


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФЕБ ФПФОДР ФПФПКП (Спеціальність 081).


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФПД (Спеціальність 262).


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК 2 курс Спеціальність 262.


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК 3 курс Спеціальність 081.


✎ Цивільне право та процес для ЗВО ФПФПНП ННІ ЗНПК 4 курс Спеціальність 081.


Навчально-методичні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 109 346