Лекції ДДУВС

Лекції розміщені у відповідних дисциплінах за кафедрами.

 

КАФЕДРИ:

Адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

 

✎ Адміністративна відповідальність (для слухачів 3 курсу факультету ЗНПП ННІ ПОЗН).


✎ Адміністративна діяльність Національної поліції (для курсантів 3 курсів факультетів ПФПКМ та ПФПС слухачів 4 курсу факультету ЗНПП ННІ ПОЗН).


✎ Адміністративна діяльність Національної поліції (для курсантів 3 курсу факультету ПФППД та слухачів 3 курсу факультету ЗНПП ННІ ПОЗН).


✎ Адміністративне право (для слухачів 2 курсу факультету ФЗН ОВС)


✎ Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність (для курсантів 3 курсу факультету ПФППД та слухачів 3 курсу факультету ЗНПП ННІ ПОЗН).


✎ Адміністративне право і процес (для курсантів 2 курсу факультету ПФОДР).


✎ Адміністративне право і процес (для слухачів 3 курсу факультету ЗНПП).


✎ Адміністративне судочинство (для слухачів ФЗНПП ННІ ПОЗН рівень вищої освіти: другий (магістерський)).


✎ Адміністративний процес (для слухачів 3 курсу факультету ФПФПКП).


✎ Адміністративний процес (для слухачів 3 курсу факультету № 1 ННІ ПОЗН).


✎ Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції превентивної діяльності (для слухачів 3 курсу факультету ПФППД).


✎ Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції превентивної діяльності (для слухачів 4 курсу факультету ПФПП ННІ ПОЗН).


✎ Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції (для магістрів 2 курсу факультету ЗНПП ННІ ПОЗН).


✎ Актуальні проблеми превентивної та профілактичної діяльності національної поліції (для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету ПФППД, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти).


✎ Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю (для підготовки здобувачів вищої освіти, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 8.03040101 Правознавство)


✎ Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету ФПФ ОДР, що навчаються на другому(магістерському) рівні вищої освіти)


✎ Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції (для слухачів 2 курсу факультету ЗНПП).


✎ Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції (для слухачів 2 курсу факультету ПФППД).


✎ Кваліфікація адміністративних правопорушень (для слухачів 1 курсу факультету ПФПП ННІ ПОЗН).


✎ Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції (для слухачів 1 курсу ФЗНПП ННІ ПОЗН).


✎ Організація діяльності поліції щодо забезпечення безпеки і порядку (форми навчання: ДЕННА, ЗАОЧНА).


✎ Організація охорони публічної безпеки і порядку (форми навчання: ДЕННА, ЗАОЧНА).


✎ Організація служби дільничних офіцерів поліції (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ПФППД, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Організація служби дільничних офіцерів поліції (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету ЗН ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти)


✎ Основи Управління в Національній поліції (для курсантів 3 курсу факультету ПФППД)


✎ Основи Управління в Національній поліції (для курсантів 4 курсу факультетів ПФПКП, ПФОДР)


✎ Основи Управління в Національній поліції (для слухачів 4 та 5 курсів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН)


✎ Протидія насильства в сім’ї (для курсантів 3 курсу факультету ПФППД та слухачів 4 курсу факультету ЗНПП ННІ ПОЗН)


✎ Протидія Національної поліції нелегальній міграції (для слухачів 4 курсу факультету ЗНПП)


✎ Профілактика та протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми (для слухачів 1 курсу факультету ПФППД)


✎ Профілактична робота поліції превентивної діяльності (спеціальність 6.03040201 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету ЗН ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти)


✎ Профілактична робота поліції превентивної діяльності (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету ПФППД, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти)


✎ Публічне адміністрування (для здобувачів, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 Право)


✎ Робота з персоналом в Національній поліції (слухачів 1 курсу магістратури факультету ЗНПП ННІ ПОЗН)


✎ Управління Національною поліцією (для слухачів слухачів магістратури 1 курсу факультету № 1 ННІ ПОЗН )


✎ Управління Національною поліцією (для слухачів магістратури 2 курсу факультету ПФППД)


✎ Управління Національною поліцією (для слухачів магістратури 2 курсу факультету № 1 ННІ ПОЗН )


✎ Управління підрозділами Національної поліції (для слухачів магістратури 2 курсу факультету ПФОДР)


✎ Управління підрозділами поліції превентивної діяльності (для слухачів магістратури 2 курсу факультету ПФППД)


✎ Управління підрозділами поліції превентивної діяльності (для слухачів магістратури 2 курсу факультету № 1 ННІ ПОЗН)


Економічної та інформаційної безпеки – (5)

Загальноправових дисциплін – (56)

Кафедра загальноправових дисциплін
Кафедра загальноправових дисциплін.

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

 

✎ Адміністративна юстиція (для студентів юридичного факультету).


✎ АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС (Для студентів юридичного факультету).


✎ Адміністративний процес (для студентів юридичного факультету).


✎ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Актуальні проблеми теорії держави і права (для студентів юридичного факультету).


✎ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Вступ до спеціалізації (для студентів юридичного факультету).


✎ Вступ до спеціалізації (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА (Для студентів юридичного факультету).


✎ ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Для студентів юридичного факультету).


✎ Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (для студентів юридичного факультету).


✎ ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Інформаційне право (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти).


✎ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Конституційна реформа в Україні (для студентів юридичного факультету).


✎ КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Конституційне право (для студентів юридичного факультету).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА (для студентів юридичного факультету).


✎ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Конституційно-правова відповідальність (для студентів юридичного факультету).


✎ Конституційно-правова відповідальність (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Конституційно-процесуальне право (для студентів юридичного факультету).


✎ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Менеджмент у державному управлінні (для студентів юридичного факультету).


✎ МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Міжнародний захист прав людини (для студентів юридичного факультету).


✎ МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Муніципальне право (для студентів юридичного факультету).


✎ МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (для студентів юридичного факультету).


✎ Неурядові правозахисні організації (для студентів юридичного факультету).


✎ НЕУРЯДОВІ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Правові та організаційні засади протидії корупції (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Правозахисні органи України (для студентів, слухачів юридичного факультету).


✎ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Практика Європейського суду з прав людини (для студентів юридичного факультету).


✎ ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів (для студентів юридичного факультету).


✎ Професійно-правова відповідальність юриста (для слухачів магістратури).


✎ Публічна служба в Україні (для студентів юридичного факультету).


✎ ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Теоретико-прикладні проблеми державного управління (для студентів юридичного факультету).


✎ Теорія держави і права (для студентів юридичного факультету).


✎ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Теорія і практика правозастосування (для слухачів магістратури).


✎ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ (Для слухачів факультету заочного навчання цивільних осіб).


Криміналістики, судової медицини та психіатрії

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

✎ Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи (Лекція №1, Лекція №4, Лекція №5, Лекція №6,).


Факультет ПФЕПБ:

1 курс:

✎ Долікарська допомога – спеціальність 081.

✎ Основи криміналістки – спеціальність 081.


Факультет ПФОДР:

1 курс:

✎ Долікарська допомога – спеціальність 081.

✎ Основи криміналістки – спеціальність 081.

3 курс:

✎ Криміналістика.

4 курс:

✎ Судова медицина та психіатрія.


Факультет ПФПКП:

1 курс:

✎ Долікарська допомога – спеціальність 081.

✎ Основи криміналістки – спеціальність 081.

3 курс:

✎ Криміналістика.


Факультет ПФППД:

1 курс:

✎ Долікарська допомога – спеціальність 262.

✎ Основи криміналістики – спеціальність 262.

3 курс:

✎ Криміналістика.


ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 курс:

✎ ОРОВЗ ЗН.

✎ ФЗН ДД залік.

2 курс:

✎ КЗМРЗ.

4 курс:

✎ Криміналістика ЗН 541-543.

✎ Криміналістика ЗН 551-552.

✎ Судова медицина та психіатрія.

5 курс:

✎ ОРЗ ЗН.

✎ Судова медицина.

✎ Судова психіатрія.

✎ ТОПСД.

✎ ФЗН ДД екзамен.


Кримінально-правових дисциплін – (47)

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:
 
✎ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (Для студентів юридичного факультету).


✎ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ ВСТУП ДО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ВСТУП ДО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (Для студентів факультету заочної форми навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ЕКСПЕРТОЛОГІЯ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ЕКСПЕРТОЛОГІЯ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (Для студентів юридичного факультету та ФЗН ЦО ННІ ПОЗН).


✎ КРИМІНАЛІСТИКА (Для студентів юридичного факультету).


✎ КРИМІНАЛІСТИКА (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (ОЧ – Для студентів юридичного факультету).


✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА) (для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність», що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, термін навчання 2 роки (скорочений)).


✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету денної форми навчання, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти спеціальність 6.030401 – «Правознавство»).


✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (1k – Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (2k – Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (3к-ВНО – Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (3к-ЗСО,МС – Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (Для студентів юридичного факультету та факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (Для студентів юридичного факультету та факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ((4к-МС) – Для студентів юридичного факультету та факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (Для студентів юридичного факультету та факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН4к ННІПОЗН).


✎ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (Для студентів юридичного факультету).


✎ КРИМІНОЛОГІЯ (Для студентів юридичного факультету).


✎ КРИМІНОЛОГІЯ ((ЗСО) – Для студентів юридичного факультету).


✎ ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Правові засади оперативно-розшукової діяльності (Для студентів юридичного факультету).


✎ Правові засади оперативно-розшукової діяльності (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (Для студентів 5 курсу юридичного факультету).


✎ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ФЗНЦОННІПОЗН – Для студентів 5 курсу юридичного факультету).


✎ Робота з інформацією з обмеженим доступом (Для студентів юридичного факультету).


✎ РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (Для студентів юридичного факультету).


✎ СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ (Для студентів юридичного факультету).


✎ СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Теоретико-прикладні проблеми кримінальнго процесу (Для студентів юридичного факультету).


✎ Теоретико-прикладні проблеми кримінальнго процесу (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


Кримінального права та кримінології – (22)

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

✎ Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства (для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ Актуальні проблеми кримінального права (для слухачів ФПФОДР).


✎ Аналіз та прогнозування злочинності (спеціальність 8.0304021 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти).


✎ Запобігання злочинів Національною поліцією (спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти).


✎ Кваліфікація злочинів (для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ Кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції (для курсантів факультету ФПФОДР).


✎ Кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти).


✎ Кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти).


✎ Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку (для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку (для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ Кримінальне право (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінальне право (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінальне право (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультетів підготовки фахівців для органів досудового розслідування і підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінальне право (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінально-виконавче право (для курсантів 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ Кримінально-виконавче право (для курсантів 4-го курсу факультетів підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Кримінально-виконавче право (для слухачів 4-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання).


✎ Кримінально-виконавче право (для слухачів 5-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання).


✎ Кримінологія (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінологія (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінологія та профілактика злочинів (для факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ Правова статистика (для курсантів та слухачів факультетів ПФПКП, ПФППД, ПФОДР, ЗНПП ННІ ПОЗН).


Кримінального процесу – (31)

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

 

✎ Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства (для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, спеціальності 8.03040201 «Правоохоронна діяльність», що навчаються на другому (магістерський) рівні вищої освіти).


✎ Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства (для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, спеціальності 8.03040201 «Правоохоронна діяльність», що навчаються на другому (магістерський) рівні вищої освіти).


✎ Актуальні проблеми кримінального процесу (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Доказування в кримінальному провадженні (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування та слухачів факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Доказування у кримінальному судочинстві (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування та слухачів факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Досудове розслідування (для курсантів 3 курсу факультету ПФДППД).


✎ Досудове розслідування (для курсантів 4 курсу факультету ПФПКП).


✎ Досудове розслідування (для курсантів 4 курсу факультету ПФДОДР).


✎ Досудове розслідування (для курсантів 4 курсу факультету ЗНПП).


✎ Досудове розслідування (для курсантів 5 курсу факультету ЗНПП).


✎ Контроль і нагляд у професійній діяльності (для здобувачів вищої освіти 1 курсу ФПФОДР, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінальний процес (для здобувачів 2 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінальний процес (для здобувачів 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінальний процес (для здобувачів 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінальний процес (для здобувачів 3 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Кримінальний процес (для здобувачів 4 курсу факультету заочного навчаня працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (Для слухачів магістратури факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Організація роботи підрозділів досудового розслідування (для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Організація роботи підрозділів досудового розслідування (для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Організація роботи підрозділів досудового розслідування (для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти).


✎ Основи кримінального процесу (Для курсантів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Практикум зі складання процесуальних документів (для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Практикум зі складання процесуальних документів (для курсантів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Прокурорський нагляд та судовий контроль на досудовому провадженні (для здобувачів вищої освіти 4 курсу ФПФОДР, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Прокурорський нагляд та судовий контроль на досудовому провадженні (для здобувачів вищої освіти 5 курсу ФЗНПП, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ Судові та правоохоронні органи України (для курсантів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Юридичне документознавство (для курсантів 2 курсу факультету ПФОДР).


✎ Юридичне документознавство (для курсантів 3 курсу факультету ПФОДР).


✎ Юридичне документознавство (для курсантів 2 курсу факультету заочного навчання працівники поліції).


✎ Юридичне документознавство (для курсантів 3 курсу факультету заочного навчання працівники поліції).


✎ Юридичне документознавство (для курсантів 3 курсу ФПФПКП).


Соціально-гуманітарних дисциплін – (46)

Інформація про кафедру.


Конспекти лекцій з дисциплін:

 

✎ Етика та естетика (для студентів юридичного факультету).


✎ Етика та естетика (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Іноземна мова (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти І курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освітина базі ПЗСО).


✎ Історія вчень про державу та право (для студентів юридичного факультету).


✎ Історія вчень про державу та право (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Історія держави і права України (для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, на базі ОКР “МС” та вищої неюридичної освіти).


✎ Історія держави та права зарубіжних країн (для студентів юридичного факультету).


✎ Історія держави та права зарубіжних країн (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Історія та культура України (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Історія та культура України (для студентів юридичного факультету).


✎ Комунікативна культура юриста (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Конфліктологія (для студентів юридичного факультету ).


✎ Конфліктологія (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН ).


✎ Культура професійного мовлення (для студентів юридичного факультету).


✎ Культура професійного мовлення (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Культура слова (для студентів юридичного факультету).


✎ Логіка (для студентів юридичного факультету).


✎ Логіка (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Логіка та методологія наукових досліджень (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Методологія наукових правових досліджень (для студентів 1 курсу юридичного факультету).


✎ Методологія наукових правових досліджень (для студентів 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Педагогіка та психологія вищої школи (для студентів юридичного факультету).


✎ Педагогіка та психологія вищої школи (для здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Політологія (для студентів факультету заочної форми навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Психологія (для студентів юридичного факультету).


✎ Психологія (для здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Психологія народу (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Риторика (для студентів 2 курсу юридичного факультету).


✎ Риторика (для студентів 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Соціологія (для студентів 1 курсу юридичного факультету).


✎ Соціологія (для студентів 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Соціологія (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Соціальна психологія (для студентів юридичного факультету).


✎ Соціальна психологія (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Українська мова професійного спрямування (для студентів юридичного факультету).


✎ Українська мова професійного спрямування (для студентів 1 курсу юридичного факультету).


✎ Українська мова професійного спрямування (для студентів 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Філософія (для студентів 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Філософія (для студентів 1 курсу юридичного факультету).


✎ Філософія права (для студентів факультет заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Філософія права (для студентів юридичного факультету).


✎ Філософія права (для студентів факультет заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ (Для студентів юридичного факультету).


✎ Юридична психологія (для студентів юридичного факультету).


✎ Юридична психологія (для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


✎ Юридичне документознавство (для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН).


Спеціальної фізичної підготовки – (1)

Тактико-спеціальної підготовки

Інформація про кафедру.


Конспекти лекцій з дисциплін:

Безпека життєдіяльності та охорона праці

– Денна – 1 курс – ФЕПБ – конспект лекцій.

– Денна – 1 курс – ФПФОДР – конспект лекцій.

– Денна – 1 курс – ФПФПКП – конспект лекцій.

– Заочна- 1 курс – конспект лекцій.


 

Вогнева підготовка

– ФЕПБ – 1 курс – конспект лекцій.

– ФПФОДР – 1 курс – конспект лекцій.

– ФПФПКП – 1 курс – конспект лекцій.

– ФПФППД – 1 курс – конспект лекцій.


 

Основи охорони праці, ОП в галузі ПБ та ЦО

– ЗАОЧНА – 4 курс – конспект лекцій.


 

Основи охорони праці, ОП в галузі ПБ та ЦО (ЦЗ)

– ЗАОЧНА – 5 курс – конспект лекцій.


 

Теорії та історії держави і права – (40)

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

✎ ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ЗАХИСТ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ЗАХИСТ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ (Для здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН спеціальності 6.030402 Правоохоронна діяльність).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для курсантів 1-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для курсантів 1-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для курсантів 1-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для курсантів 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для слухачів 2-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (Для слухачів 2-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (Для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (Для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового розслідування).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (Для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового розслідування).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО (Для слухачів магістратури факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ НОРМОТВОРЧІСТЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ (Для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету № 1 ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальність 262 Правоохоронна діяльність).


✎ ПРАВОЗАСТОСОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (Для слухачів 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН), (Презентації).


✎ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для магістрів 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для слухачів 3 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для слухачів 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (Для слухачів 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ННІ ПОЗН).


✎ ЮРИДИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА (Для слухачів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


Українознавства та іноземних мов – (4)

Кафедра українознавства та іноземних мов
Кафедра українознавства та іноземних мов.

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

✎ Комунікативна компетентність працівника Національної поліції (для слухачів І курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 081 «Право»).


✎ Комунікативна компетенція працівника Національної поліції (для слухачів І курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 8.03040201 «Правоохоронна діяльність»).


✎ Ораторська майстерність (для слухачів І курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»).


✎ Українська мова професійного спрямування (для здобувачів вищої освіти І курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, спеціальність 081 «Право»).


Фізичного виховання – (14)

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

✎ БЕЗПЕКА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ (Для студентів юридичного факультету).


✎ БЕЗПЕКА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ (Для студентів юридичного факультету).


✎ БЕЗПЕКА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ( Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА (для студентів юридичного факультету).


✎ ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА (Для студентів юридичного факультету).


✎ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


✎ Спеціальна фізична підготовка (для студентів юридичного факультету).


✎ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА (для студентів юридичного факультету).


✎ Фізичне виховання (Для студентів юридичного факультету).


✎ ЦІВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ЦІВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (Для студентів факультету заочного навчання цивільних осіб).


Філософії та політології – (23)

Кафедра філософії та політології
Кафедра філософії та політології.

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

 

✎ Вища освіта України і Болонський процес (для здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання працівників поліції).✎ Логіка (для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Методика наукових досліджень (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Методологія наукової діяльності (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Педагогіка вищої школи (для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Педагогіка та психологія вищої школи (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Політологія (для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ Політологія (для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів кримінальної поліції (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів (для здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Психологія управління (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування та факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності), (архівний документ з лекціями та презентаціями).


✎ Психологія управління (для здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання працівників поліції), (архівний документ з лекціями та презентаціями).


✎ Соціологія (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ Соціологія (для здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Філософія (для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ Філософія (для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Філософія права (для здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Філософія права (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування та факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ Юридична психологія (для слухачів факультету заочного навчання працівників поліції).


✎ Юридична психологія (для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового слідства).


Цивільно-правових дисциплін – (48)

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

✎ АГРАРНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).


✎ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (Для студентів юридичного факультету).


✎ Виконавче провадження (для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ВСТУП ДО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (Для cтудентів юридичного факультету).


✎ Господарське право (Для студентів юридичного факультету).


✎ Господарський процес (Для студентів юридичного факультету).


✎ Екологічне право (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ЖИТЛОВЕ ПРАВО ((3к) – Для студентів юридичного факультету).


✎ ЖИТЛОВЕ ПРАВО ((5к) – Для студентів юридичного факультету).


✎ Земельне право (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 7.04030101 “Правознавство” для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому рівні вищої освіти).


✎ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНОСТЬ (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ((3к) – Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ МИТНЕ ПРАВО (Для студентів юридичного факультету).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ((4к) – Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ((5к) – Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ НОТАРІАТ УКРАЇНИ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗОВНОЇ РОБОТИ (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ПОДАТКОВЕ ПРАВО (Для студентів юридичного факультету).


✎ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ((5к) Для студентів юридичного факультету).


✎ ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ((магістри) Для студентів юридичного факультету).


✎ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ((4к) Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ((5к) Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ((6к) Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Для студентів 5-го курсу денної форми навчання).


✎ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ (Для студентів юридичного факультету).


✎ ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА (Для студентів юридичного факультету).


✎ РИМСЬКЕ ПРАВО (Для студентів юридичного факультету).


✎ СІМЕЙНЕ ПРАВО (Для студентів юридичного факультету).


✎ СПАДКОВЕ ПРАВО (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Судова бухгалтерія (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ Судова фінансово-економічна експертиза (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ТЕОРЕТИКО – ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА (Для студентів юридичного факультету).


✎ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА (Для для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ТРУДОВЕ ПРАВО (Для студентів юридичного факультету).


✎ ТРУДОВЕ ПРАВО ((ПД) Для студентів юридичного факультету).


✎ ТРУДОВЕ ПРАВО ((2к) Для студентів юридичного факультету).


✎ ФІНАНСОВЕ ПРАВО (Для студентів юридичного факультету).


✎ ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ((2к) Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ((3к) Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ((3к) Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ((4к) Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ((МС) Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


✎ ЦИВІЛЬНЕ ТА ТОРГІВЕЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (для підготовки бакалаврів за напрямком 6.030401 Правознавство денної форми навчання).


✎ ЮРИДИЧНА СЛУЖБА В ОРГАНІЗАЦІЯХ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА (Для здобувачів вищої освіти юридичного факультету).


Цивільного права та процесу – (22)

– Інформація про кафедру.


– Конспекти лекцій з дисциплін:

✎ Господарське право (для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН).


✎ Екологічне право (для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ Екологічне право (для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для органівдосудового розслідування).


✎ Екологічне право (для слухачів 3 курсу Факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН).


✎ Екологічне право (для здобувачів вищої освіти 4, 5 курсу Факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН).


✎ Земельне право (для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ Земельне право (для слухачів 3 курсу Факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН).


✎ Право інтелектуальної власності (для слухачів 1 курсу ФЗН ППП ННІ ПОЗН).


✎ Ресурсне забезпечення Національної поліції (для магістрів 1 курсу факультету ФЗН ППННІ ПОЗН).


✎ Сімейне право (для здобувачів вищої освіти ФЗН ПП ННІ ПОЗН).


✎ Судова бухгалтерія (для здобувачів вищої освіти 4-го та 5-го курсу ФПФОДР та ФЗН ПП НІІ ПОЗН).


✎ Трудове право (для слухачів 3 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН).


✎ Трудове право + м. Проходження служби та соціальний захист працівників Національної поліції (для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Фінансове право (для здобувачів вищої освіти 2-го, 3-го та 4-го курсу ФПФОДР, ФПФПКП, ФПФППД та ФЗН ПП ННІ ПОЗН).


✎ Цивільне право (для здобувачів вищої освіти факультету ФЗН ППННІ ПОЗН).


✎ Цивільне право (Для здобувачів вищої освіти).


✎ Цивільний процес (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Цивільний процес (для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).


✎ Цивільний процес (для здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції).


✎ Цивільний процес (для здобувачів вищої освіти ФЗН ПП ННІ ПОЗН).


✎ Цивільне право та процес (для курсантів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування).


✎ Цивільне та сімейне право (для здобувачів вищої освіти факультету ФЗН ППННІ ПОЗН).


Навчально-методичні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 94 937