Лекції ДДУВС

Лекції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

КАФЕДРИ:

Адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


Аспірантура


 

✎ Адміністративна відповідальність


✎ Адміністративна діяльність НП


✎ Адміністративна діяльність підрозділів ювенальної превенції


✎ Адміністративне право


✎ Адміністративне судочинство


✎ Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції


✎ Актуальні проблеми адміністративної діяльності НПУ


✎ Актуальні проблеми фінансового права


✎ Алгоритм дій патрульних поліцейських


✎ Андміністративний процес


✎ Антикорупційне законодавство


✎ Безпека дорожнього руху


✎ Взаємодія з населенням на засадах партнерства


✎ Взаємодія Національної поліції з громадскістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія патрульної поліції з підрозділами НПУ та державними органами і службами


✎ Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія підрозділів ювенальної превенції з громадськістю


✎ Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією


✎ Запобігання правопорушенням з боку дітей та стосовно дітей підрозділами ювенальної превенції


✎ Запобігання та протидія домашньому насильству!


✎ Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції України


✎ Кваліфікація адміністративних правопорушень


✎ Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції


✎ Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції України


✎ Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції


✎ Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції


✎ Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку


✎ Організація охорони громадського порядку


✎ Організація служби дільничних офіцерів поліції


✎ Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності


✎ Оформлення дорожньо-транспортних пригод


✎ Поліцейська діяльність


✎ Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення ПДР


✎ Правові підстави затимання


✎ Превентивна профілактична поліцейська діяльність


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання


✎ Протидія домашньому насильству


✎ Протидія насильству в сім’ї


✎ Профілактична робота поліції превентивної діяльності


✎ Публічне адміністрування


✎ Службова документація


✎ Управління Національною поліцією України


✎ Управління пдрозділами превентивної діяльності


✎ Управління підрозділами Національної поліції України


Аналітичної економіки та менеджменту

Інформація про кафедру.


 1. Адміністративний менеджмент.

 2. Аналітична економіка.

 3. Бюджетна система.

 4. Вступ до спеціальності.

 5. Гроші та кредит БЗ-ЕК-841.

 6. Економетрія.

 7. Економіка підприємства.

 8. Економіка та фінанси підприємств.

 9. Економіко-математичне моделювання.

 10. Економіко-математичні методи та моделі.

 11. Економічна теорія_ПУА.

 12. ЕМММ.

 13. ЕТ_073.

 14. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародні економічні відносини.

 15. Івентивний менеджмент.

 16. Інституціональна Економіка_051.

 17. Історія економ вчень_051.

 18. Конкурентна розвідка_073.

 19. Корпоративне управління_051_МАГ.

 20. Логістика.

 21. Макроекономіка.

 22. Математичні методи та моделі соціально-економічних систем.

 23. Маркетинг.

 24. Менеджмент.

 25. Менеджмент і адміністрування.

 26. Методи оцінки та прогнозування економічних процесів.

 27. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, (МЗ-ЕК-021).

 28. Мікроекономіка.

 29. Моделювання економічної динаміки.

 30. Моделювання та багатомірні методи аналізу данних.

 31. МММСЕС.

 32. Національна економіка_051.

 33. Облік і аудит.

 34. Операційний менеджмент.

 35. Основи економіки та підприємництва.

 36. Основи економічної теорії_081.

 37. Основи економічної теорії_262.

 38. Поведінкова економіка.

 39. Політекономія.

 40. Проектна економіка.

 41. Регіональна економіка.

 42. Ризик-менеджмент.

 43. Ринкова економіка Б-ЕК-941 МБ-ЕК-921.

 44. Ринок фінансових послуг.

 45. Стратегіч аналіз.

 46. Теорія безпеки соціально-еконо систем_073.

 47. Теорія фінансів БЗ-М-941.

 48. Фінанси, гроші та кредит.

 49. Фінансово-економічна безпека.

 50. Фінансово-економічний аналіз.

 51. Форензік.

Гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Економічної та інформаційної безпеки

– Інформація про кафедру.


Форма навчання денна

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології -ДР

Інформаційні технології – КП, ФЕБ, ПД


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ФЕБ, ДР


Курс 1 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮД

Інформаційні системи та технології– Б-ПД

Інформаційні системи та технології–Б-ЕК, МБ-ЕК

Інформаційні системи та технології – Б-М

Інформаційні системи та технології – Б-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – Б-ПУА

Інформаційні системи та технології в діяльності психолога – Б-ПС

Вища математика – Б-ЕК, Б-ПС, МБ-ПС, Б-ПУА

Вища та прикладна математика – Б-М

Мистецтво презентації – Б-ЕК


Курс 2

Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання – Б-М

Статистика – Б-М

Статистика – Б-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – Б-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – Б-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – Б-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – Б-ПД

Управління інформаційною безпекою – Б-М


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – М-ПД


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – М-ПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – М-ПД

Формування концепції безпеки підприємництва – М-ПД


Форма навчання заочна

За державним замовленням

Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ЗН-751-753


Курс 1 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД-ЗН


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮЗ

Інформаційні системи та інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності – ЮЗ-ПД

Інформаційні системи та технології – БЗ-М

Інформаційні системи та технології – БЗ-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – БЗ-ПУА, БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ЕК

Вища математика – БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ПУА

Вища та прикладна математика – БЗ-М

Мистецтво презентації – БЗ-ЕК


Курс 2

Інформаційні системи та технології – БЗ-ЕК

Статистика – БЗ-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – БЗ-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – ЮЗ-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – ЮЗ-ПД


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – МЗПД

Ідентифікація загроз соціально-економічних систем – МЗ-ЕК

Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення – МЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності – МЗ-ПС

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – МЗПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – МЗПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – МЗПД

Формування концепції безпеки підприємництва – МЗПД


 

Загальноправових дисциплін

– Інформація про кафедру.


Криміналістики та домедичної підготовки

– Інформація про кафедру.


 

ФПФПCР:

1 КУРС

3 КУРС


 

ФПФОДР:

1 КУРС

2 КУРС (кзмркп)

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФПКП:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФППД:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС


 

Кримінально-правових дисциплін

Кримінального права та кримінології

– Інформація про кафедру.


Конспекти лекцій з дисциплін:

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО -ЗН-751-754


АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО


АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ДР-641-642-КП-641-645


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ЗН-551-552


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ЗН-734-735


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ПД-641-642


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО -ПД-731


КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПІДСЛІДНИХ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ


Кримінальне право -ДР-741-743-ФЕБ-741-743


Кримінальне право -ДР-841-842-ФЕБ-841-842-КП-841-842


Кримінальне право -ЗН-651-654


Кримінальне право -ЗН-841-843


Кримінальне право -ПД-831-834


КРИМІНОЛОГІЯ -ДР-741-743-ПД-641-642


КРИМІНОЛОГІЯ -ЗН-651-654


ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ -ПД-641-642


КРИМІНОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ -ЗН-734-735


КРИМІНОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ -ПД-731


 

Кримінального процесу

Міжнародних відносин та туризму

Психології та педагогіки

Соціально-гуманітарних дисциплін

– Інформація про кафедру.


 

Етика та естетика

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА БІЗНЕСУ

Іноземна мова проф спрямування АСПІРАНТУРА

Іноземна мова (англ) 1 курс

Іноземна мова (англ) 2 курс

Іноземна мова (англ) 3 курс

Іноземна мова (англ) магістри

ІНОЗЕМНА МОВА (ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ) ЗА ВИБОРОМ 4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням 1 курс Б(З)-ПС

Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 курс Б(З)-ПС

ІНША ІНОЗЕМНА МОВА

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖ КРАЇН

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

КУЛЬТУРА СЛОВА

Логіка

МППДД

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГЕНДЕРУ (ЗА ВИБОРОМ)

ПОЛІТОЛОГІЯ

Право в історії філософії

ПРАКТИКУМ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ПРОФ ІНОЗЕМНА МОВА

РИТОРИКА

СОЦІОЛОГІЯ

СОЦІОЛОГІЯ (ЗА ВИБОРОМ)

Українська мова професійного спрямування

Українська мова як іноземна

ФІЛОСОФІЯ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Юридичне документознавство

 

Спеціальної фізичної підготовки

Тактико-спеціальної підготовки

Теорії та історії держави і права

Українознавства та іноземних мов

Фізичного виховання

Фінансових та стратегічних розслідувань

Цивільно-правових дисциплін

Цивільного права та процесу

Навчально-методичні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 113 525