Навчальні методичні матеріали

Навчальні методичні матеріали Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Інформація про кафедру.


 1. Адміністративний менеджмент.

 2. Аналітична економіка.

 3. Бюджетна система.

 4. Вступ до спеціальності.

 5. Гроші та кредит БЗ-ЕК-841.

 6. Економетрія.

 7. Економіка підприємства.

 8. Економіка та фінанси підприємств.

 9. Економіко-математичне моделювання.

 10. Економіко-математичні методи та моделі.

 11. Економічна теорія_ПУА.

 12. ЕМММ.

 13. ЕТ_073.

 14. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародні економічні відносини.

 15. Івентивний менеджмент.

 16. Інституціональна Економіка_051.

 17. Історія економ вчень_051.

 18. Конкурентна розвідка_073.

 19. Корпоративне управління_051_МАГ.

 20. Логістика.

 21. Макроекономіка.

 22. Математичні методи та моделі соціально-економічних систем.

 23. Маркетинг.

 24. Менеджмент.

 25. Менеджмент і адміністрування.

 26. Методи оцінки та прогнозування економічних процесів.

 27. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, (МЗ-ЕК-021).

 28. Мікроекономіка.

 29. Моделювання економічної динаміки.

 30. Моделювання та багатомірні методи аналізу данних.

 31. МММСЕС.

 32. Національна економіка_051.

 33. Облік і аудит.

 34. Операційний менеджмент.

 35. Основи економіки та підприємництва.

 36. Основи економічної теорії_081.

 37. Основи економічної теорії_262.

 38. Поведінкова економіка.

 39. Політекономія.

 40. Проектна економіка.

 41. Регіональна економіка.

 42. Ризик-менеджмент.

 43. Ринкова економіка Б-ЕК-941 МБ-ЕК-921.

 44. Ринок фінансових послуг.

 45. Стратегіч аналіз.

 46. Теорія безпеки соціально-еконо систем_073.

 47. Теорія фінансів БЗ-М-941.

 48. Фінанси, гроші та кредит.

 49. Фінансово-економічна безпека.

 50. Фінансово-економічний аналіз.

 51. Форензік.

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


Методичні рекомендації по курсовим роботам


СИЛАБУСИ


Аспірантура


 

✎ Адміністративна відповідальність


✎ Адміністративна діяльність НП


✎ Адміністративна діяльність підрозділів ювенальної превенції


✎ Адміністративне право


✎ Адміністративне судочинство


✎ Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції


✎ Актуальні проблеми адміністративної діяльності НПУ


✎ Актуальні проблеми фінансового права


✎ Алгоритм дій патрульних поліцейських


✎ Андміністративний процес


✎ Антикорупційне законодавство


✎ Безпека дорожнього руху


✎ Взаємодія з населенням на засадах партнерства


✎ Взаємодія Національної поліції з громадскістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія патрульної поліції з підрозділами НПУ та державними органами і службами


✎ Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія підрозділів ювенальної превенції з громадськістю


✎ Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією


✎ Запобігання правопорушенням з боку дітей та стосовно дітей підрозділами ювенальної превенції


✎ Запобігання та протидія домашньому насильству!


✎ Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції України


✎ Кваліфікація адміністративних правопорушень


✎ Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції


✎ Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції України


✎ Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції


✎ Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції


✎ Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку


✎ Організація охорони громадського порядку


✎ Організація служби дільничних офіцерів поліції


✎ Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності


✎ Оформлення дорожньо-транспортних пригод


✎ Поліцейська діяльність


✎ Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення ПДР


✎ Правові підстави затимання


✎ Превентивна профілактична поліцейська діяльність


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання


✎ Протидія домашньому насильству


✎ Протидія насильству в сім’ї


✎ Профілактична робота поліції превентивної діяльності


✎ Публічне адміністрування


✎ Службова документація


✎ Управління Національною поліцією України


✎ Управління пдрозділами превентивної діяльності


✎ Управління підрозділами Національної поліції України


Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

– Інформація про кафедру.


Форма навчання денна

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології -ДР

Інформаційні технології – КП, ФЕБ, ПД


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ФЕБ, ДР


Курс 1 магістратура

Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності – МП-ДР

Сучасні інформаційні технології – МПД


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮД

Інформаційні системи та технології– Б-ПД

Інформаційні системи та технології– Б-ЕК, МБ-ЕК

Інформаційні системи та технології – Б-М

Інформаційні системи та технології – Б-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – Б-ПУА

Інформаційні системи та технології в діяльності психолога – Б-ПС

Вища математика – Б-ЕК

Вища математика – Б-ПС, МБ-ПС

Вища математика – Б-ПУА

Вища та прикладна математика – Б-М

Мистецтво презентації – Б-ЕК


Курс 2

Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання – Б-М

Статистика – Б-М

Теорія ймовірності і математична статистика – Б-ЕК

Статистика – Б-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – Б-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – Б-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – Б-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – Б-ПД

Управління інформаційною безпекою – Б-М


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – М-ПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮД


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – М-ПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – М-ПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – М-ПД

Формування концепції безпеки підприємництва – М-ПД


 

Форма навчання заочна

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології –ЗН-941-942


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ЗН-751-753


Курс 2 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД-ЗН


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮЗ

Інформаційні системи та інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності – ЮЗ-ПД

Інформаційні системи та технології – БЗ-М

Інформаційні системи та технології – БЗ-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – БЗ-ПУА, БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ЕК

Вища математика – БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ПУА

Вища та прикладна математика – БЗ-М

Мистецтво презентації – БЗ-ЕК


Курс 2

Інформаційні системи та технології – БЗ-ЕК

Теорія ймовірності і математична статистика – БЗ-ЕК

Статистика – БЗ-ЕК

Комп’ютерна бізнес-статистика – БЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – БЗ-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – БЗ-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – ЮЗ-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – ЮЗ-ПД


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – МЗПД

Ідентифікація загроз соціально-економічних систем – МЗ-ЕК

Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення – МЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності – МЗ-ПС

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – МЗПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – МЗПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – МЗПД

Формування концепції безпеки підприємництва – МЗПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


 

 

Кафедра загальноправових дисциплін

– Інформація про кафедру.


 

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки

– Інформація про кафедру.


 

ФПФПCР:

1 КУРС

3 КУРС


 

ФПФОДР:

1 КУРС

2 КУРС (кзмркп)

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФПКП:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФППД:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС


 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінального права та кримінології

Кафедра кримінального процесу

Кафедра міжнародних відносин та туризму

Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Кафедра психології та педагогіки

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

– Інформація про кафедру.


 

Етика та естетика

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА БІЗНЕСУ

Іноземна мова проф спрямування АСПІРАНТУРА

Іноземна мова (англ) 1 курс

Іноземна мова (англ) 2 курс

Іноземна мова (англ) 3 курс

Іноземна мова (англ) магістри

ІНОЗЕМНА МОВА (ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ) ЗА ВИБОРОМ 4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням 1 курс Б(З)-ПС

Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 курс Б(З)-ПС

ІНША ІНОЗЕМНА МОВА

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖ КРАЇН

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

КУЛЬТУРА СЛОВА

Логіка

МППДД

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГЕНДЕРУ (ЗА ВИБОРОМ)

ПОЛІТОЛОГІЯ

Право в історії філософії

ПРАКТИКУМ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ПРОФ ІНОЗЕМНА МОВА

РИТОРИКА

СОЦІОЛОГІЯ

СОЦІОЛОГІЯ (ЗА ВИБОРОМ)

Українська мова професійного спрямування

Українська мова як іноземна

ФІЛОСОФІЯ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Юридичне документознавство

 

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

За державним замовленням

Курс 1


Курс 2


Курс 3


Курс 4


Курс 1 магістратура


Заочна форма навчання

За державним замовленням

Курс 1


Курс 2


Курс 3


Курс 4


Курс 5


Курс 1 магістратура


 

Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедра управління та адміністрування

Інформація про кафедру.


Антикорупційна політика


Антикорупційна політика в органах публічної влади


Бюджетний процес та бюджетна політика


Бюджетний процес та бюджетна політика М-ПУА


Державна молодіжна політика


Державна молодіжна політика М-ПУА


Державна політика у сфері охорони здоров’я


Ділова українська мова в публічному управлінні


Документознавство та документообіг в публічному адмініструванні Б(З)-ПУА


Економіка та врядування


Електронне урядування


Електронне урядування М-ПУА


Євроінтеграція_міжнародне публічне управління та безпека


Євроінтеграція міжнародне публічне управління та безпека М-ПУА


Методологія публічного управління


Методологія публічного управління М-ПУА


Механізми забезпечення сталого розвитку територій


Підготовка магістрів в університетах США МЗ-ПУА


Планування та прогнозування розвитку територій


Практика


Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні


Публічна політика у сфері соціально гуманітарного розвитку


Публічна політика у сфері соціально гуманітарного розвитку М-ПУА


Публічна політика. Право в публічному управлінні


Публічна політика. Право в публічному управлінні М-ПУА


Публічна служба


Публічна служба М-ПУА


Публічна служба особливого призначення МЗ-ПУА


Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій


Публічне управління освітою в Україні


Публічне управління охороною здоров’я в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління охороною здоров’я в Україні М-ПУА


Публічне управління регіональним розвитком в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління регіональним розвитком в Україні М-ПУА


Публічне управління у сфері соціального захисту населення в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління у сфері соціального захисту населення М-ПУА


Публічне управління якістю вищої освіти МЗ-ПУА


Публічне управління якістю вищої освіти М-ПУА


Стратегічне управління


Стратегічне управління М-ПУА


Сучасне ділове спілкування іноземною мовою


Теорія організації Б-ПУА


Управління персоналом в оганах публічної влади МЗ-ПУА


Управління персоналом в оганах публічної влади М-ПУА


Управління проєктами


Управління якістю публічної служби в Україні МЗ-ПУА


Управління якістю публічної служби М_ПУА


Філософія управління


Філософія управління М-ПУА


Кафедра фізичного виховання

Кафедра фінансових та стратегічних розслідувань

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільного права та процесу

Навчально-методичні комплекси (докторантура та аспірантура)

Лекційні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 142 667