Навчальні методичні матеріали

Навчальні методичні матеріали Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

«Навчально-науковий семінар»


«Ознайомча практика»


«Навчальна практика»


«Навчальна практика»


«Навчальна практика»


«Вступ до спеціальності» (РПНД)


«Основи економічної теорії»,


«Економічна теорія» (РПНД)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія»


«Політекономія»,


«ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА»


«ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»


«Аналітична економіка: макро-, мікроаспекти» (РПНД)


«МАКРОЕКОНОМІКА»


«Мікроекономіка» (РПНД-1, РПНД-2)


«Ринкова економіка» (РПНД)


«Регіональна економіка» (РПНД)


«Інституціональна економіка» (РПНД)


«Економіка підприємства» (РПНД)


«Поведінкова економіка» (РПНД)


«Проектна економіка»


«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»


«ФІНАНСИ»


«ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»


«Фінансово-економічний аналіз» (РПНД)


«Облік і аудит» (РПНД)


«Економетрія»,


«Економіко-математичні методи та моделі» (РПНД)


«Математичні методи і моделі соціально-економічних систем» (РПНД)


«Моделювання та багатомірні методи аналізу даних» (РПНД)


«Теорія безпеки соціально-економічних систем»,

«Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва»,


«Стратегічний аналіз» (РПНД)


«Івентивний менеджмент» (РПНД)


«Менеджмент і адміністрування» (РПНД)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування»


«Менеджмент безпеки персоналу» (РПНД)


«МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ»


Методи оцінки та прогнозування економічних процесів (РПНД)


Економічні ризики та методи їх вимірювання (РПНД)


Ринок фінансових послуг (РПНД)


Форензік (РПНД)


Заочна форма навчання

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


Методичні рекомендації по курсовим роботам


СИЛАБУСИ


 

✎ Адміністративна відповідальність


✎ Адміністративна діяльність НП


✎ Адміністративна діяльність підрозділів ювенальної превенції


✎ Адміністративне право


✎ Адміністративне судочинство


✎ Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції


✎ Актуальні проблеми адміністративної діяльності НПУ


✎ Актуальні проблеми фінансового права


✎ Алгоритм дій патрульних поліцейських


✎ Андміністративний процес


✎ Антикорупційне законодавство


✎ Безпека дорожнього руху


✎ Взаємодія з населенням на засадах партнерства


✎ Взаємодія Національної поліції з громадскістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія патрульної поліції з підрозділами НПУ та державними органами і службами


✎ Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія підрозділів ювенальної превенції з громадськістю


✎ Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією


✎ Запобігання правопорушенням з боку дітей та стосовно дітей підрозділами ювенальної превенції


✎ Запобігання та протидія домашньому насильству!


✎ Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції України


✎ Кваліфікація адміністративних правопорушень


✎ Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції


✎ Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції України


✎ Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції


✎ Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції


✎ Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку


✎ Організація охорони громадського порядку


✎ Організація служби дільничних офіцерів поліції


✎ Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності


✎ Оформлення дорожньо-транспортних пригод


✎ Поліцейська діяльність


✎ Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення ПДР


✎ Правові підстави затимання


✎ Превентивна профілактична поліцейська діяльність


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання


✎ Протидія домашньому насильству


✎ Протидія насильству в сім’ї


✎ Профілактична робота поліції превентивної діяльності


✎ Публічне адміністрування


✎ Службова документація


✎ Управління Національною поліцією України


✎ Управління пдрозділами превентивної діяльності


✎ Управління підрозділами Національної поліції України


Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

– Інформація про кафедру.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

– Інформація про кафедру.


Форма навчання денна

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології -ДР

Інформаційні технології – КП, ФЕБ, ПД


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ФЕБ, ДР


Курс 1 магістратура

Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності – МП-ДР

Сучасні інформаційні технології – МПД


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮД

Інформаційні системи та технології– Б-ПД

Інформаційні системи та технології– Б-ЕК, МБ-ЕК

Інформаційні системи та технології – Б-М

Інформаційні системи та технології – Б-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – Б-ПУА

Інформаційні системи та технології в діяльності психолога – Б-ПС

Вища математика – Б-ЕК

Вища математика – Б-ПС, МБ-ПС

Вища математика – Б-ПУА

Вища та прикладна математика – Б-М

Мистецтво презентації – Б-ЕК


Курс 2

Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання – Б-М

Статистика – Б-М

Теорія ймовірності і математична статистика – Б-ЕК

Статистика – Б-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – Б-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – Б-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – Б-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – Б-ПД

Управління інформаційною безпекою – Б-М


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – М-ПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮД


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – М-ПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – М-ПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – М-ПД

Формування концепції безпеки підприємництва – М-ПД


 

Форма навчання заочна

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології –ЗН-941-942


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ЗН-751-753


Курс 2 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД-ЗН


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮЗ

Інформаційні системи та інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності – ЮЗ-ПД

Інформаційні системи та технології – БЗ-М

Інформаційні системи та технології – БЗ-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – БЗ-ПУА, БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ЕК

Вища математика – БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ПУА

Вища та прикладна математика – БЗ-М

Мистецтво презентації – БЗ-ЕК


Курс 2

Інформаційні системи та технології – БЗ-ЕК

Теорія ймовірності і математична статистика – БЗ-ЕК

Статистика – БЗ-ЕК

Комп’ютерна бізнес-статистика – БЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – БЗ-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – БЗ-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – ЮЗ-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – ЮЗ-ПД


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – МЗПД

Ідентифікація загроз соціально-економічних систем – МЗ-ЕК

Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення – МЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності – МЗ-ПС

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – МЗПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – МЗПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – МЗПД

Формування концепції безпеки підприємництва – МЗПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


 

 

Кафедра загальноправових дисциплін

– Інформація про кафедру.


 

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки

– Інформація про кафедру.


 

ФПФПCР:

1 КУРС

3 КУРС


 

ФПФОДР:

1 КУРС

2 КУРС (кзмркп)

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФПКП:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФППД:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС


 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

– Інформація про кафедру.


 

ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ 1. Адвокатура України

– Плани семінарських (практичних) занять. Право_заочна

– Плани семіранських (практичних) занять. Заоч. Правозн. 5 курс

– Плани семінарських (практичних) занять – очна форма навчання

– РНПД Адвокатура_ПРАВО


✎ 2. Доказування у кримінальному провадженні

– Плани СЗ, ПЗ Доказ. Заочна 4 курс

– Плани СЗ, ПЗ Доказ. Заочна, 5-й курс

– Плани СЗ, ПЗ Доказ._Денна

– РНПД Доказування


✎ 3. Економічні злочини

– Плани СЗ-ПЗ-Економічні злочини-денна

– Плани СЗ-ПЗ-Економічні злочини-заочна

– РПНД-Економични_злочини


✎ 4. Захист економіки КП засобами

– Плани СЗ-ПЗ-Захист економіки КП засобами-денна

– Плани СЗ-ПЗ-Захист економіки КПзасобами-заочна

– РПНД-Захист_економіки_КП засобами


✎ 5. Захист у кримінальному процесі

– РПНД_ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ_ПРАВО


✎ 6. Криміналістика

– Плани пз-сз Криміналістика 081 Право ЮД-641…, 741

– Плани пз-сз Криміналістика 081 Право ЮЗ-641….

– Плани пз-сз Криміналістика 081 Право ЮЗ-741…..

– Плани пз-сз Криміналістика 262 ПД ЮЗПД-731….

– Плани пз-сз Криміналістика 262 ПД ЮЗПД-831….

– Плани пз-сз Криміналістика 262ПД-БПД-731

– Плани пз-сз Криміналістика Правознавство

– РПНД_Криміналістика_ПД

– РПНД_Криміналістика_Правознавство


✎ 7. Кримінальне право

Спеціальність_ПРАВО

– План сз_пз_денна

– План сз_пз_заочна

– РПНД_КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 1.2.3 КУРС_ПРАВО

Спеціальність_Правоохоронна діяльність

– План ПЗ, СЗ _ПД_денна

– План ПЗ, СЗ _ПД_Заочна

– РПНД_КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО_2-й курс_ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 8. Кримінальний процес

ПД

– Крим_проц__Плани пз-сз_4 курс_ЮД_ден_бакалавр

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_ден_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_262_ПД_ден_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_262_ПД_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_4 курс_081_Право_заоч_2020

– РПНД_Кримінальний процес

Право

– Крим_проц__Плани пз-сз_4 курс_ЮД_ден_бакалавр

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_ден_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_262_ПД_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_4 курс_081_Право_заоч_2020

– РПНД_КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС_ПРАВО


✎ 9. Кримінально-виконавче право

– РПНД_КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО_Право

– РПНД_КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО_Правознавство


✎ 10. Кримінологія

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПД_ денна

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПРАВО_ денна

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПРАВО_ Заочна ЮЗ_641,2, ЮЗ-731, 821

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПРАВО_ заочна_Правознавство

– РПНД_Кримінологія _ПРАВО

– РПНД_Кримінологія _ПРАВОЗНАВСТВО

– РПНД_Кримінологія _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 11. ООДТКІЕФС

– Плани_пз-сз ООДТКІЕФС_Економіка_денна

– РПНД ООДТКІЕФС


✎ 12. Організація розслідування злочинів

– РПНД_Організація розслідування злочинів _ПРАВО


✎ 13. Проблемні питання кваліфікації злочинів

– РПНД_ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ_Право


✎ 14. Правова статистика

– РПНД_ПРАВОВА СТАТИСТИКА_ПРАВО

– РПНД_ПРАВОВА СТАТИСТИКА_ПРАВОЗНАВСТВО


✎ 15. Правове забезпечення діяльності недержавних служб безпеки

– Плани пз-сз-_Денна


✎ 16. Правові та організаційні засади проти рейдерства

– План пз_сз, завдання для самостійної та індивідуальної роботи _денна

– План пз_сз, завдання для самостійної та індивідуальної роботи_заочна

– РПНД_ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІІ РЕЙДЕРСТВУ_Правоохоронна діяльність


✎ 17.Правові основи ОРД

– Плани пз-сз_Прав_осн_ОРД_ПД_ денна_Д_3

– РПНД_ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРД _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 18.Правові та організаційні засади протидії рейдерству

– План пз_сз_денна

– План пз_сз_заочна форма навчання


✎ 19. Практикум

– Плани ПЗ Практ. _заочна форма_Право

– Плани ПЗ Практ. _Правознавство_Заочна

– Плани ПЗ Практ. Заочка. 5 курс

– Плани ПЗ Практ. заочка_Право

– Плани ПЗ Практ._Право_Денна

– Плани ПЗ Практ_Заочна_право

– Плани_СЗ_ПЗ_Право_денна

– Плани_СЗ_ПЗ_Правознавство_заочна

– РНПД Практикум _Право

– РПНД_ПРАКТИКУМ_Правознавство


✎ 20. Робота з інформацією з обмеженим доступом

– Плани пз-сз_РІОД_ПД_ денна

– РПНД_РОБОТА З ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 21. Судова медицина

– РПНД_Судова медицина _Судова медицина та психіатрія


✎ 22. Судові та правоохороні органи україни

– ПЗСЗ 1 КУРС 2019

– План семінарських занять

– РПНД_Правоохоронна діяльність

– РПНД_СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

ПД (заочне)

– ПЗСЗ 1 КУРС

– План семінарських занять_2 курс

– РПНД


✎ 23. СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА В ПРАВООХОРОНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

– Плани пз-сз _Денна_ПД

– РПНД_Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


Кафедра кримінального права та кримінології

Кафедра кримінального процесу

Кафедра міжнародних відносин та туризму

Кафедра психології та педагогіки

– Інформація про кафедру.


МБ-ПС-921 РПНД Загальні основи педагогіки


Б-ПС-841 РПНД Педагогіка


Б-ПС-841 РПНД Педагогічна психологія


Б-ПУА 841, 931- РНПД Психологія управління


М-ПД-921 МЗ-ПД- 921 РНПД Психологія управління


281 М-ПУА, -921 , МЗ-ПУА 921 Сучасні пед. технології та методика викладання у ВШ РНПД


АСПІРАНТУРА Сучасні пед. технології у ВШ РНПД


Юридична психологія 6.030401 РПНД


Юридична психологія 081 РПНД


Юридична психологія 262 РПНД


РНП Стресостійкість 262


051 М-ЕК-921 ППВШ РНПД


053 М-ПС 921 ППВШ РНПД


081 М-ЮД 921,922 ППВШ РНПД


М-ПД-921, МЗ-ПД-921 РПНД Основи пед. діяльності


СЗПЗ Вікова психологія


СЗПЗ Загальна психологія


НМКД Психологія невизначеності, ризику та приняття рішень


НМКД Вікова психологія та психологія розвитку


НМКД Загальна психологія


НКМД Психологія переговорної діяльності


НМКД «Актуальні проблеми експериментальної психології


РПНД Психол забезпеч силових структур 053


Психологія 051 РПНД


Психологія 073 РПНД


Психологія 081 РПНД


Психологія 262 РПНД


Психологія 291 РПНД


РПНД Психофізіологія 053


РПНД Організація роботи ПС-053 ПСИХОЛОГІЯ


РП Психофізіологія 053


РНП Юридична конфліктологія 081


 

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ


 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

За державним замовленням

Курс 1

ДР-041-047, СР-041-043

ПД-031-038_КП-031-038


Курс 2

ДР-941-945_ФЕБ-941-942


Курс 3

ПД-831


Курс 4

ДР-741-745_ФЕБ-741-743


Магістратура – 1 Курс

М-ДР-021

МП-ПД-021


Заочна форма навчання

За державним замовленням

Курс 1


Курс 2


Курс 3


Курс 4


Курс 5


Магістратура – 1 Курс


 

Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедра управління та адміністрування

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фінансових та стратегічних розслідувань

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільного права та процесу

Лекційні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 137 844