Навчальні методичні матеріали

Навчальні методичні матеріали Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

«Навчально-науковий семінар»


«Ознайомча практика»


«Навчальна практика»


«Навчальна практика»


«Навчальна практика»


«Вступ до спеціальності» (РПНД)


«Основи економічної теорії»,


«Економічна теорія» (РПНД)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія»


«Політекономія»,


«ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА»


«ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»


«Аналітична економіка: макро-, мікроаспекти» (РПНД)


«МАКРОЕКОНОМІКА»


«Мікроекономіка» (РПНД-1, РПНД-2)


«Ринкова економіка» (РПНД)


«Регіональна економіка» (РПНД)


«Інституціональна економіка» (РПНД)


«Економіка підприємства» (РПНД)


«Поведінкова економіка» (РПНД)


«Проектна економіка»


«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»


«ФІНАНСИ»


«ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»


«Фінансово-економічний аналіз» (РПНД)


«Облік і аудит» (РПНД)


«Економетрія»,


«Економіко-математичні методи та моделі» (РПНД)


«Математичні методи і моделі соціально-економічних систем» (РПНД)


«Моделювання та багатомірні методи аналізу даних» (РПНД)


«Теорія безпеки соціально-економічних систем»,

«Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва»,


«Стратегічний аналіз» (РПНД)


«Івентивний менеджмент» (РПНД)


«Менеджмент і адміністрування» (РПНД)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування»


«Менеджмент безпеки персоналу» (РПНД)


«МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ»


Методи оцінки та прогнозування економічних процесів (РПНД)


Економічні ризики та методи їх вимірювання (РПНД)


Ринок фінансових послуг (РПНД)


Форензік (РПНД)


Заочна форма навчання

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


 

1 курс

Адміністративно-юрисдикційна діяльність – ПД, КП


Адміністративно-юрисдикційна діяльність – ФЕБ


Безпека дорожнього руху – ДР


Безпека дорожнього руху – ПД


Взаємодія патрульних з підрозділами Національної поліції України та державними органами і службами – КП


Заходи протидії домашньому насильству – КП, ПД


Заходи протидії домашньому насильству – ДР, ФЕБ


Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції


Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції (первинна підготовка)


Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності


Оформлення дорожньо-транспортної пригоди (первинна підготовка)


Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення ПДР (первинна підготовка)


Правові підстави затримання – ПД


Превентивна профілактична поліцейська діяльність – ДР,ФЕБ


Превентивна профілактична поліцейська діяльність – КП,ПД


 

2 курс

Адміністративне право – ПД


Адміністративна відповідальність – ПД


Адміністративне право і процес – КП, ОДР, ФЕБ


Адміністративний процес – ПД


Організація охорони громадського порядку


 

3 курс

Адміністративна діяльність Національної поліції – ПД


Адміністративна діяльність Національної поліції – ДР


Забезпечення прав дитини в правоохоронній діяльності – ПД


Запобігання та протидія домашньому насильству – ПД


Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції – ПД


Міграційне право – ПД


Організація діяльності підрозділів Ювенальної превенції


Організація служби дільничних офіцерів поліції – ПД


РОБОТА ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ «BARNAHUS»


 

4 курс

Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення


Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції – ПД


Актуальні проблеми превентивної діяльності Національної поліції


Взаємодія підрозділів превентивної діяльності з іншими підрозділами Національної поліції та органами публічної адміністрації


Заходи запобігання домашньому насильству – ПД


Профілактична дільність Національної поліції


Службова документація


 

Магістри

Адміністративне судочинство – ПД


Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції


Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції


Публічне адміністрування


Управління Національною поліцією


 

ЗНПК

 

1 курс

Безпека дорожнього руху


Заходи протидії домашньому насильству


 

2 курс

Адміністративна відповідальність


Адміністративне право – ПД


Адміністративне право і процес


Міграційне право


 

3 курс

Адміністративна діяльність Національної поліції


ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


Заходи протидії домашньому насильству


Організація служби дільничних офіцерів поліції


Міграційне право


 

4 курс

Адміністративна діяльність Національної поліції


 

Магістри

ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


Профілактична робота поліції превентивної діяльності


Управління підрозділами поліції превентивної діяльності


Управління Національною поліцією


 

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ КОНФЛІКТОЛОГІЯ
(спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2 курсу, освітній ступінь «бакалавр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи (денна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи (заочна)


✎ ЛОГІКА
(спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу, освітній ступінь «бакалавр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни (денна)

– Робоча навчальна програма дисципліни (заочна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи (денна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи (заочна)


✎ МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1-2 року навчання, освітній ступінь «магістр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни (денна)

– Робоча навчальна програма дисципліни (заочна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання (денна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 2-го року навчання (заочна)


✎ ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
(спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1-2 року навчання, освітній ступінь «магістр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни (денна, заочна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання (денна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання (заочна)


✎ ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
(спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 року навчання, освітній ступінь «магістр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи (денна)


✎ ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

– Програма педагогічної практики (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 року, освітній ступінь «магістр»)

– Програма педагогічної практики (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 року, освітній ступінь «магістр»)


✎ ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
(спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 року, освітній ступінь «магістр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи (денна)


✎ ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ
(спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 року, освітній ступінь «магістр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни (денна, заочна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання (денна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання (заочна)


✎ СОЦІОЛОГІЯ
(для здобувачів вищої освіти 1 курсу, освітній ступінь «бакалавр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (денна, заочна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання 262 «Правоохоронна діяльність» (денна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання 262 «Правоохоронна діяльність» (заочна)

– Робоча навчальна програма дисципліни спеціальність 081 «Право»

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання 081 «Право» (денна)


✎ ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
(для здобувачів вищої освіти 1 курсу, освітній ступінь «бакалавр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни спеціальність 081 «Право»

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання 081 «Право» (денна)


✎ ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
(для здобувачів вищої освіти 1 курсу, освітній ступінь «магістр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни спеціальність 081 «Право»

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 1-го року навчання 081 «Право» (денна)


✎ ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
(для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр»)

– Робоча навчальна програма дисципліни спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 2-го року навчання 262 «Правоохоронна діяльність» (денна)

– Робоча навчальна програма дисципліни спеціальність 081 «Право»

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 2-го року навчання 081 «Право» (денна)

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 4-го року навчання 081 «Право» (заочна)

– Робоча навчальна програма дисципліни спеціальність 6.030401 «Правознавство»

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для ЗВО 5-го року навчання 6.030401 «Правознавство» (заочна)


✎ СТРЕСОСТІЙКІСТЬ

– Плани семінарських/практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 


Кафедра загальноправових дисциплін

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

– 1 курс ЕК – Основи правових знань (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс МБ-ЕК – Основи правових знань (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс МВ – Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ПД – Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ПС – Правознавство (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ПУА

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ЮД

* Деонтологічні основи правоохоронної діяльності (РПНД, ППСЗ)

* Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ, МР)

* Юридична деонтологія (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ЮД-931 МСН

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* Міграційне право (РПНД, ППСЗ)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 2 курм Б-М – Правознавство (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс Б-МВ

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД, ППСЗ)

* Права, свободи та обовязки людини та громадянина (РПНД, ППСЗ)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ЕК

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ПД

* Адміністративне право та процес (РПНД, ППСЗ)

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* КПСОЛГ (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародно-правові стандарти прав людини (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ПС – Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ПУА

* Адміністративне право (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)

* Права, свободи та обовязки людини та громадянина (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ЮД

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* КПСОЛГ (РПНД, ППСЗ)

* Міграційне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародно-правові стандарти прав людини (ППСЗ)


– 3 курс ПД – Адміністративне право та процес (РПНД, ППСЗ)


– 3 курс ЮД

* Адміністративне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* Адміністративний процес (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД, ППСЗ)

* Право Європейського Союзу (РПНД, ППСЗ)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 4 курс ЮД

* Адміністративний процес (РПНД, ППСЗ, МР)

* Актуальні проблеми теорії держави та права (РПНД, ППСЗ)

* Основи юридичної та клінічної практики (РПНД, ППСЗ)

* Порівняльне правознавство (РПНД, ППСЗ)

* Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів (РПНД, ППСЗ)

* Соціологія права (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс М-ЕК – Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс М-ПС – Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс ПД

* Захист та дотримання прав людини у правоохоронній діяльності (РПНД, ППСЗ, МР)

* Методи прийняття упрвлінських рішень (РПНД, ППСЗ)

* Соціологія права (РПНД, ППСЗ)

* Теорія та практика правозастосування (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс ЮД

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Теоретико-прикладні проблеми державного управління (РПНД, ППСЗ)

* Теорія та практика правозастосування (РПНД, ППСЗ)


– 6 курс М-ЮД

* Міжнародний захист прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Професійно-правова відповідальність юриста (РПНД, ППСЗ)


– 6 курс ПД

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (РПНД, ППСЗ)

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Управління науковими проектами (РПНД, ППСЗ)


Заочна форма навчання

– 1 курс БЗ-ЕК

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* Основи правових знань (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс БЗ-МВ

* Міжнародне публічне право (РПНД)

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс БЗ-ПС – Правознавство (РПНД)


– 1 курс ПУА – Теорія держави та права (РПНД)


– 1 курс ЮЗ

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)

* Юридична деонтологія (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ЮЗ-931 МСН

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* Міграційне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ЮЗПД

* Деонтологічні основи правоохоронної практичної діяльності (РПНД, ППСЗ)

* Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс БЗ-ЕК

* Деонтологічні основи правоохоронної практичної діяльності (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс БЗ-ПС

* Методологія наукових досліджень та академвчна доброчесність (РПНД, ППСЗ)

* Права, свободи та обовязки людини та громадянина (РПНД, ППСЗ)

* Правознавство (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ЮЗ

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* КПСОЛГ (РПНД, ППСЗ)

* Міграційне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД)

* Міжнародно-правові стандарти прав людини (ППСЗ)


– 2 курс ЮЗПД

* Адміністративне право та процес (РПНД, ППСЗ)

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* КПСОЛГ (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародно-правові стандарти прав людини (РПНД, ППСЗ)


– 3 курс ЮЗ

* Адміністративне право (РПНД, ППСЗ)

* Адміністративний процес (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД, ППСЗ)

* Право Європейського Союзу (РПНД, ППСЗ)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 3 курс ЮЗПД – Адміністративне право та процес (РПНД, ППСЗ)


– 4 курс ЮЗ

* Адміністративний процес (РПНД, ППСЗ)

* Актуальні проблеми теорії держави та права (РПНД, ППСЗ)

* Основи юридичної та клінічної практики (РПНД, ППСЗ)

* Порівняльне правознавство (РПНД, ППСЗ)

* Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів (РПНД, ППСЗ)

* Соціологія права (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс МЗ-ЕК – Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс МЗ-ПД

* Захист та дотримання прав людини в правоохороній діяльності (РПНД, ППСЗ)

* Методи прийняття упрвлінських рішень (РПНД, ППСЗ)

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (РПНД, ППСЗ)

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні (РПНД, ППСЗ)

* Соціологія права (РПНД, ППСЗ)

* Теорія та практика правозастосування (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс МЗ-ПС – Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс М-ЮЗ

* Конституційно-правова відповідальність (РПНД, ППСЗ)

* Організація та методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні (РПНД)

* Професійно-правова відповідальність юриста (РПНД, ППСЗ)

* Теорія та практика правозастосування (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс ЮЗ- 551

* Актуальні проблеми теорії держави та права (РПНД, ППСЗ)

* Основи юридичної та клінічної практики (РПНД, ППСЗ)

* Порівняльне правознавство (РПНД, ППСЗ)

* Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів (РПНД, ППСЗ)


– 6 курс ЮЗ

* Міжнародний захист прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Публічна служба в Україні (РПНД, ППСЗ)


– 6 курс ЮЗПД

* Міжнародний захист прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)


 

Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

– Інформація про кафедру.


 

ФПФЕПБ:

1 КУРС

3 КУРС


 

ФПФОДР:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФПКП:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФППД:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС


 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

– Інформація про кафедру.


 

ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ 1. Адвокатура України

– Плани семінарських (практичних) занять. Право_заочна

– Плани семіранських (практичних) занять. Заоч. Правозн. 5 курс

– Плани семінарських (практичних) занять – очна форма навчання

– РНПД Адвокатура_ПРАВО


✎ 2. Доказування у кримінальному провадженні

– Плани СЗ, ПЗ Доказ. Заочна 4 курс

– Плани СЗ, ПЗ Доказ. Заочна, 5-й курс

– Плани СЗ, ПЗ Доказ._Денна

– РНПД Доказування


✎ 3. Економічні злочини

– Плани СЗ-ПЗ-Економічні злочини-денна

– Плани СЗ-ПЗ-Економічні злочини-заочна

– РПНД-Економични_злочини


✎ 4. Захист економіки КП засобами

– Плани СЗ-ПЗ-Захист економіки КП засобами-денна

– Плани СЗ-ПЗ-Захист економіки КПзасобами-заочна

– РПНД-Захист_економіки_КП засобами


✎ 5. Захист у кримінальному процесі

– РПНД_ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ_ПРАВО


✎ 6. Криміналістика

– Плани пз-сз Криміналістика 081 Право ЮД-641…, 741

– Плани пз-сз Криміналістика 081 Право ЮЗ-641….

– Плани пз-сз Криміналістика 081 Право ЮЗ-741…..

– Плани пз-сз Криміналістика 262 ПД ЮЗПД-731….

– Плани пз-сз Криміналістика 262 ПД ЮЗПД-831….

– Плани пз-сз Криміналістика 262ПД-БПД-731

– Плани пз-сз Криміналістика Правознавство

– РПНД_Криміналістика_ПД

– РПНД_Криміналістика_Правознавство


✎ 7. Кримінальне право

Спеціальність_ПРАВО

– План сз_пз_денна

– План сз_пз_заочна

– РПНД_КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 1.2.3 КУРС_ПРАВО

Спеціальність_Правоохоронна діяльність

– План ПЗ, СЗ _ПД_денна

– План ПЗ, СЗ _ПД_Заочна

– РПНД_КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО_2-й курс_ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 8. Кримінальний процес

ПД

– Крим_проц__Плани пз-сз_4 курс_ЮД_ден_бакалавр

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_ден_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_262_ПД_ден_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_262_ПД_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_4 курс_081_Право_заоч_2020

– РПНД_Кримінальний процес

Право

– Крим_проц__Плани пз-сз_4 курс_ЮД_ден_бакалавр

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_ден_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_262_ПД_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_4 курс_081_Право_заоч_2020

– РПНД_КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС_ПРАВО


✎ 9. Кримінально-виконавче право

– РПНД_КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО_Право

– РПНД_КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО_Правознавство


✎ 10. Кримінологія

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПД_ денна

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПРАВО_ денна

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПРАВО_ Заочна ЮЗ_641,2, ЮЗ-731, 821

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПРАВО_ заочна_Правознавство

– РПНД_Кримінологія _ПРАВО

– РПНД_Кримінологія _ПРАВОЗНАВСТВО

– РПНД_Кримінологія _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 11. ООДТКІЕФС

– Плани_пз-сз ООДТКІЕФС_Економіка_денна

– РПНД ООДТКІЕФС


✎ 12. Організація розслідування злочинів

– РПНД_Організація розслідування злочинів _ПРАВО


✎ 13. Проблемні питання кваліфікації злочинів

– РПНД_ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ_Право


✎ 14. Правова статистика

– РПНД_ПРАВОВА СТАТИСТИКА_ПРАВО

– РПНД_ПРАВОВА СТАТИСТИКА_ПРАВОЗНАВСТВО


✎ 15. Правове забезпечення діяльності недержавних служб безпеки

– Плани пз-сз-_Денна


✎ 16. Правові та організаційні засади проти рейдерства

– План пз_сз, завдання для самостійної та індивідуальної роботи _денна

– План пз_сз, завдання для самостійної та індивідуальної роботи_заочна

– РПНД_ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІІ РЕЙДЕРСТВУ_Правоохоронна діяльність


✎ 17.Правові основи ОРД

– Плани пз-сз_Прав_осн_ОРД_ПД_ денна_Д_3

– РПНД_ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРД _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 18.Правові та організаційні засади протидії рейдерству

– План пз_сз_денна

– План пз_сз_заочна форма навчання


✎ 19. Практикум

– Плани ПЗ Практ. _заочна форма_Право

– Плани ПЗ Практ. _Правознавство_Заочна

– Плани ПЗ Практ. Заочка. 5 курс

– Плани ПЗ Практ. заочка_Право

– Плани ПЗ Практ._Право_Денна

– Плани ПЗ Практ_Заочна_право

– Плани_СЗ_ПЗ_Право_денна

– Плани_СЗ_ПЗ_Правознавство_заочна

– РНПД Практикум _Право

– РПНД_ПРАКТИКУМ_Правознавство


✎ 20. Робота з інформацією з обмеженим доступом

– Плани пз-сз_РІОД_ПД_ денна

– РПНД_РОБОТА З ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 21. Судова медицина

– РПНД_Судова медицина _ПРАВО

– РПНД_Судова медицина _ПРАВОЗНАВСТВО


✎ 22. Судові та правоохороні органи україни

– ПЗСЗ 1 КУРС 2019

– План семінарських занять

– РПНД_Правоохоронна діяльність

– РПНД_СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

ПД (заочне)

– ПЗСЗ 1 КУРС

– План семінарських занять_2 курс

– РПНД


✎ 23. СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА В ПРАВООХОРОНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

– Плани пз-сз _Денна_ПД

– РПНД_Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


Кафедра кримінального права та кримінології

– Інформація про кафедру.


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Магістри

Денна (плани, РПНД).

Заочна (плани, РПНД).


АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Магістри

Заочна (плани, РПНД).


Антикорупційне законодавство

Денна

3 курс (плани, РПНД).

4 курс (плани, РПНД).


Запобігання злочинам НП

Заочна (плани, РПНД).


Кваліфікація злочинів НП

Денна – 4 курс (плани, РПНД).

Заочна (плани, РПНД).


Кримінальне право

Денна

2 курс

ДР_ФЕБ-841-842 (плани, РПНД).

ПД-831-834 (плани, РПНД).

3 курс (плани-1, плани-2, РПНД).

Заочна

ЗН-651-654 (плани, РПНД).

ЗН-751-754 (плани, РПНД).

ЗН-841-843 (плани, РПНД).


Кримінально-виконавче право

Денна

3 курс (плани, РПНД).

4 курс (плани, РПНД).

Заочна (плани-1, плани-2, РПНД).


Кримінологія

Денна

3 курс ПД-731 (плани, РПНД).

3-4 курс (плани, РПНД).

Заочна

Право (плани, РПНД).

Правоохоронна діяльність (плани, РПНД).


Основи КП

Денна – 1 курс – ДР-941-944, ФЕБ-941-942, КП-931-935, ПД-931-935 (плани, РПНД-1, РПНД-2, РПНД-3).


Ювенальна превенція

Денна – 4 курс (плани, РПНД).


КУРСОВІ РОБОТИ

МР-курсові роботи-КП-2К-ННІЗНПК-2019-2020

МР-курсові роботи-КП-2К-ФПФОДР-ФФЕБ-КП-2019-2020

МР-курсові роботи-КП-2К-ФПФППД-2019-2020

МР-курсові роботи-КП-3К-ННІЗНПК-2019-2020


Кафедра кримінального процесу

Кафедра міжнародних відносин та туризму

Кафедра психології та педагогіки

– Інформація про кафедру.


МБ-ПС-921 РПНД Загальні основи педагогіки


Б-ПС-841 РПНД Педагогіка


Б-ПС-841 РПНД Педагогічна психологія


Б-ПУА 841, 931- РНПД Психологія управління


М-ПД-921 МЗ-ПД- 921 РНПД Психологія управління


281 М-ПУА, -921 , МЗ-ПУА 921 Сучасні пед. технології та методика викладання у ВШ РНПД


АСПІРАНТУРА Сучасні пед. технології у ВШ РНПД


Юридична психологія 6.030401 РПНД


Юридична психологія 081 РПНД


Юридична психологія 262 РПНД


РНП Стресостійкість 262


051 М-ЕК-921 ППВШ РНПД


053 М-ПС 921 ППВШ РНПД


081 М-ЮД 921,922 ППВШ РНПД


М-ПД-921, МЗ-ПД-921 РПНД Основи пед. діяльності


СЗПЗ Вікова психологія


СЗПЗ Загальна психологія


НМКД Психологія невизначеності, ризику та приняття рішень


НМКД Вікова психологія та психологія розвитку


НМКД Загальна психологія


НКМД Психологія переговорної діяльності


НМКД «Актуальні проблеми експериментальної психології


РПНД Психол забезпеч силових структур 053


Психологія 051 РПНД


Психологія 073 РПНД


Психологія 081 РПНД


Психологія 262 РПНД


Психологія 291 РПНД


РПНД Психофізіологія 053


РПНД Організація роботи ПС-053 ПСИХОЛОГІЯ


РП Психофізіологія 053


РНП Юридична конфліктологія 081


 

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ


 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – (155)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ Етика та естетика (спеціальність 262 –«Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Етика та естетика (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Етика та естетика (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Етика та естетика (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Іноземна мова (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти І курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Іноземна мова (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти І курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Іноземна мова (спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти І курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ІНОЗЕМНА МОВА В СПЕЦІАЛЬНОСТІ (спеціальність 081 “Право” для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Історія держави і права України (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому рівні вищої освіти, на базі ОКР “МС” та вищої неюридичної освіти):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільниз осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, на базі ОКР “МС” та вищої неюридичної освіти):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):
– методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи(спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).

✎ Історія вчень про державу та право (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія вчень про державу та право (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ВНО):

✎ Історія та культура України (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія та культура України (спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія та культура України (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Комунікативна культура юриста (спеціальність 081 «Право» для здобувачів 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Конфліктологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Конфліктологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Культура професійного мовлення (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів п’ятого курсу юридичного факультету, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Культура професійного мовлення (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти п’ятого курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Культура слова (спеціальність 081 “Право” для здобувачів 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти та спеціальність 6.030401 “Правознавство” для здобувачів 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка (спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка та методологія наукових досліджень (спеціальність 081-«Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Методологія наукових правових досліджень (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Методологія наукових правових досліджень (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Педагогіка та психологія вищої школи (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Педагогіка та психологія вищої школи (спеціальність 081«Право» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Політологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочної форми навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Політологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочної форми навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ВНО):

✎ Психологія (за спеціальністю 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Психологія (за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Психологія (за спеціальністю 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Психологія народу (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Риторика (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Риторика (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ВНО):

✎ Соціологія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Соціологія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету № 2 ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Соціологія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Соціальна психологія (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Соціальна психологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ВНО):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів першого курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Філософія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія права (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Філософія права (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Філософія права (спеціальність 081 “Право” для здобувачів 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія права (спеціальність 081 “Право” для здобувачів 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Юридична психологія (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Юридична психологія (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Юридичне документознавство (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів третього курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Юридичне документознавство (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів третього курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра українознавства та іноземних мов

– Інформація про кафедру.


 

ДИСЦИПЛІНИ:

 ✎ КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

РПНД-М-ДР_19-20

ОНД_М-ДР-921_081

Плани практич. занять 081


✎ КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

РПНД-Комунікативна компетенція_262_19-20

ОНД_ККпНп_магістри

ППЗ_ККпНп


✎ МОВА І ТЕРМІНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МТНД РПНД

МТНД ОНД

МТНД Плани практич. занять✎ Спеціальність 081 – Іноземна мова – Магістри

ОНД 081 МАГІСТРИ

ППЗ 1 курс 081 МАГІСТРИ ДЕННА

РПНД 081 МАГІСТРИ✎ Іноземна мова професійного спрямування (аспіранти)

РПНД

Інформаційне забезпечення до програми

Плани практичних занятьКафедра управління та адміністрування

Кафедра фізичного виховання

– Інформація про кафедру.


 

ДИСЦИПЛІНИ:

 

АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА (РПНД, ППЗ)


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
(денна форма навчання)

– МБ Економіка (РПНД, ППЗ)

– МВСКРС (РПНД, ППЗ)

– Менеджмент (РПНД, ППЗ)

– Право і ПД (РПНД, ППЗ)

– Психологія (РПНД, ППЗ)

– ПУ (РПНД, ППЗ)


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ (заочна форма навчання)


ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА


ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА


СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

– І курс (РПНД, Плани СЗ-ПЗ, ОНД)

– ІІ курс (РПНД, Плани СЗ-ПЗ, ОНД)

– ІІІ курс (РПНД, Плани СЗ-ПЗ, ОНД)


ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА


ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА


ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

– 051 Економіка – бакалавр (ОНД 1 курс, ОНД 2 курс, РПНД, СЗ ПЗ 1 курс, СЗ ПЗ 2 курс )

– 051 Економіка – молодший бакалавр (ОНД, РПНД, ПЛАНИ СЗ-ПЗ)

– 053 Психологія – бакалавр (ОНД 1 курс, ОНД 2 курс, РПНД, СЗ ПЗ 1 курс, СЗ ПЗ 2 курс )

– 053 Психологія – молодший бакалавр (ОНД, РПНД, ПЛАНИ СЗ-ПЗ)

– 073 Менеджмент (ОНД 1 курс, ОНД 2 курс, РПНД, СЗ ПЗ 1 курс, СЗ ПЗ 2 курс )

– 081 Право (ОНД 1 курс, ОНД 2 курс мсн, ОНД 2 курс, РПНД, СЗ ПЗ 1 курс мсн, СЗ ПЗ 1 курс, СЗ ПЗ 2 курс)

– 281 ПУА (ОНД 1 курс, ОНД 2 курс, РПНД, СЗ ПЗ 1 курс, СЗ ПЗ 2 курс )

– 291 БМВ (ОНД 1 курс, ОНД 2 курс, РПНД, СЗ ПЗ 1 курс, СЗ ПЗ 2 курс )


Кафедра фінансово-економічної безпеки

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільного права та процесу

Лекційні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 127 300