Навчальні методичні матеріали

Навчальні методичні матеріали Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


Методичні рекомендації по курсовим роботам


СИЛАБУСИ


Аспірантура


 

✎ Адміністративна відповідальність


✎ Адміністративна діяльність НП


✎ Адміністративна діяльність підрозділів ювенальної превенції


✎ Адміністративне право


✎ Адміністративне судочинство


✎ Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції


✎ Актуальні проблеми адміністративної діяльності НПУ


✎ Актуальні проблеми фінансового права


✎ Алгоритм дій патрульних поліцейських


✎ Андміністративний процес


✎ Антикорупційне законодавство


✎ Безпека дорожнього руху


✎ Взаємодія з населенням на засадах партнерства


✎ Взаємодія Національної поліції з громадскістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія патрульної поліції з підрозділами НПУ та державними органами і службами


✎ Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень


✎ Взаємодія підрозділів ювенальної превенції з громадськістю


✎ Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією


✎ Запобігання правопорушенням з боку дітей та стосовно дітей підрозділами ювенальної превенції


✎ Запобігання та протидія домашньому насильству!


✎ Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції України


✎ Кваліфікація адміністративних правопорушень


✎ Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції


✎ Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції України


✎ Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції


✎ Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції


✎ Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку


✎ Організація охорони громадського порядку


✎ Організація служби дільничних офіцерів поліції


✎ Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності


✎ Оформлення дорожньо-транспортних пригод


✎ Поліцейська діяльність


✎ Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення ПДР


✎ Правові підстави затимання


✎ Превентивна профілактична поліцейська діяльність


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення


✎ Провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання


✎ Протидія домашньому насильству


✎ Протидія насильству в сім’ї


✎ Профілактична робота поліції превентивної діяльності


✎ Публічне адміністрування


✎ Службова документація


✎ Управління Національною поліцією України


✎ Управління пдрозділами превентивної діяльності


✎ Управління підрозділами Національної поліції України


Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Інформація про кафедру.


Каталог розроблених силабусів освітніх компонентів ОПП “Ефективність захисту соціально-економічних систем”.


Освітні компоненти 073 Менеджмент ОПП 2020
Economic theory 2020
Економіка і фінанси підприємства
Економіко-математичні методи та моделі
Економічні ризики та методи їх вимірювання
Фінансово-економічна безпека
HR-менеджмент
Іноземна мова
Introduction to the speciality
Логіка
Методи прийняття управлінських рішень
Планування діяльності підприємства
Правові основи підприємницької діяльності
Теорія управління
Українська мова професійного спрямування
Вступ до спеціальності
Управління потенціалом господарських структур
Вища математика
Економічна теорія
Інвестиційний менеджмент
Інформаційні системи та технології
Історія та культура України
Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств, установ, організацій
Комунікативний менеджмент
Менеджмент і адміністрування
Менеджмент-консалтинг
Міжнародні стандарти безпеки підприємства
Організація та управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання
Політологія
Правознавство
Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки
Статистика
Стратегічний менеджмент
Управління якістю
Фізичне виховання
Філософія
Фінансовий менеджмент


Бакалаври 073 Менеджмент (іноземні громадяни)
БЖД
Вища математика
Етика та естетика бізнесу
Інформаційні системи
Логіка
Політологія
Соціологія
Теорія гендеру
Українська мова як іноземна
Фізвиховання
Філософія
Economic theory 2020
Introduction to the speciality 2020


Бакалаври 073 Менеджмент
Програма та методичні матеріали до комплексного екзамену з дисциплін «Менеджмент і адміністрування», «Економічні ризики та методи їх вимірювання» та «Ризик-менеджмент»
Основи теорії гендеру
Соціологія
Економетрія
Інформаційне право
Податкова система
Податкове право
Бюджетна система України
Бюджетне право
Ринок фінансових послуг
Робота з інформацією з обмеженим доступом
СУЧАСНI IНФ ТЕХНОЛОГIЇ ЗАХИСТУ ДАНИХ
Управління інформаційною безпекою
Фінансове право


Податкова система
Податкове право
Робота з інформацією з обмеженим доступом
Фінансове право


Бюджетне право
Господарське право
Державне та регіональне управління
Економічні ризики та методи іх вимірювання
Етика та естетика бізнесу
ЗЕД та МЕВ
Іноземна мова Б-М-941
Інформаційні системи та технології заочн
Конфліктологія
Логістика
Маркетинг
Методи оцінки та прогнозування економічних процесів
методи прийняття ришень
Мистецтво презентацій
Основи підприємництва
Правознавство
Регіональна економіка
Ризик-менеджмент
Ринок фінансових полуг
Риторика
Статистика
Сучасні інформаційні технології
Теорія безпеки соціально-економічних систем
Теорія управління
Теорія фінансів
Управління інформаційною безпекою
ФЕБ Б-М-841
Фізичне виховання
Філософія
Фінанси, гроші та кредит
Фінансово-економічна безпека
Фінансово-економічний аналіз
Адміністративний менеджмент
Менеджмент безпеки персоналу
Менеджмент і адміністрування
Операційний менеджмент
Стратегія підприємства
Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання


Антикризове управління
Бюджетна система України
Економетрія
Економіка та фінанси підприємства
Економіко-математичні методи та моделі
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Економічна теорія
Філософія
Фізичне виховання
Інформаційні системи та технології
Іноземна мова
Логіка
Програма та методичні матеріали для проходження ознайомчої практики
Політологія
Правознавство
Статистика
Українська мова професійного спрямування
Вступ до спеціальності
Вища математика
Історія та культура України
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія»


051 МАГІСТРИ (ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ)
Актуальні проблеми розвитку соц-ек сист
Аналіз та управління активами та вартістю компанії
Антикризове управління
Економічна безпека бізнесу
Економічні злочини
Інноваційні стратегії територіального розвитку
Інтелектуальна власність
Корпоративне управління
Моделювання економічної динаміки
Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань
Поведінкова економіка
Податковий менеджмент
Правові засади протидії рейдерству
Стратегічне управління
Трансфер технологій
Форензік


051 МАГІСТРИ
Аналіт економіка
Економ безпека соц-екон сист
Ідентифікація загроз
Матем методи та моделі соц-екон систем
Методологія наук дослідж
Педагогіка та психологія вищої школи
Прикладні програмні засоби соц-екон призначення
Проблемно-орієнтований тренінг зі спеціальності
Проектна економіка
Професійна іноземна мова
Стратегічний аналіз
Формування концепції безпеки підприємництва
Переддипломна практика
Методичні рекомендації


Бакалаври 051 Економіка
Бюджетна система
Економетрія
Економіка підприємства
Економічна теорія_ПУА
Інституціональна Економіка_051
Історія економ вчень_051
Макроекономіка
Мікроекономіка
Національна економіка_051
Облік і аудит
Основи економіки та підприємництва
Основи економічної теорії_081
Основи економічної теорії_262
ПолітеконБ-ЕК-041, МБ-ЕК-921
Ринкова економіка Б-ЕК-941 МБ-ЕК-921


Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

– Інформація про кафедру.


Форма навчання денна

Використання інформаційних технології в науково-педагогічної діяльності (АД-041, АС-041)

Вища математика

ІСТДП

 

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології -ДР

Інформаційні технології – КП, ФЕБ, ПД


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ФЕБ, ДР


Курс 1 магістратура

Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності – МП-ДР

Сучасні інформаційні технології – МПД


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮД

Інформаційні системи та технології– Б-ПД

Інформаційні системи та технології– Б-ЕК, МБ-ЕК

Інформаційні системи та технології – Б-М

Інформаційні системи та технології – Б-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – Б-ПУА

Інформаційні системи та технології в діяльності психолога – Б-ПС

Вища математика – Б-ЕК

Вища математика – Б-ПС, МБ-ПС

Вища математика – Б-ПУА

Вища та прикладна математика – Б-М

Мистецтво презентації – Б-ЕК


Курс 2

Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання – Б-М

Статистика – Б-М

Теорія ймовірності і математична статистика – Б-ЕК

Статистика – Б-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – Б-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – Б-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – Б-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – Б-ПД

Управління інформаційною безпекою – Б-М


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – М-ПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮД


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – М-ПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – М-ПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – М-ПД

Формування концепції безпеки підприємництва – М-ПД


 

Форма навчання заочна

Використання інформаційних технології в науково-педагогічної діяльності (АСз-041, АСЕз-041)

 

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології –ЗН-941-942


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ЗН-751-753


Курс 2 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД-ЗН


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮЗ

Інформаційні системи та інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності – ЮЗ-ПД

Інформаційні системи та технології – БЗ-М

Інформаційні системи та технології – БЗ-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – БЗ-ПУА, БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ЕК

Вища математика – БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ПУА

Вища та прикладна математика – БЗ-М

Мистецтво презентації – БЗ-ЕК


Курс 2

Інформаційні системи та технології – БЗ-ЕК

Теорія ймовірності і математична статистика – БЗ-ЕК

Статистика – БЗ-ЕК

Комп’ютерна бізнес-статистика – БЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – БЗ-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – БЗ-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – ЮЗ-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – ЮЗ-ПД


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – МЗПД

Ідентифікація загроз соціально-економічних систем – МЗ-ЕК

Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення – МЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності – МЗ-ПС

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – МЗПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – МЗПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – МЗПД

Формування концепції безпеки підприємництва – МЗПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


 

 

Кафедра загальноправових дисциплін

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки

– Інформація про кафедру.


 

ФПФПCР:

1 КУРС

3 КУРС


 

ФПФОДР:

1 КУРС

2 КУРС (кзмркп)

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФПКП:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФППД:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС


 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінального права та кримінології

Кафедра кримінального процесу

Кафедра міжнародних відносин та туризму

Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Кафедра психології та педагогіки

– Інформація про кафедру.


 

Актуальні проблеми експериментальної психології


Когнітивно-поведінкова терапія


Методика та практика сімейного консультування та психотерапії


Наративна психологія


Педагогічна практика


Переддипломна практика


Психогігієна та психопрофілактика


Психокорекція


Психологічна супервізія


Психологія конкурентоспроможності особистості


Психосоматика


Теоретичні та прикладні аспекти психодіагностики (МЗ-ПС-021)


Тренінг Комунікація-стрес-безпека


Тренінг Розвиток успішності та конкурентоспроможності


КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ (МБ)


ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ МАС-МЕДІА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ САМОСВІДОМОСТІ (МБ)


ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ (МБ)


СППДП в силових структурах


Психологія спілкування


Практикум із загальної психології 2020


ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ (МБ)


Навчально-науковий семінар


Історія психології


Загальна психологія


Вступ до спеціальності


Вікова психологія та психологія розвитку 2020


Виробнича практика


Анатомія та фізіологія


ППВШ


Психологія


Стресостійкість


Сучасні пед. технології у ВШ


Юридична психологія


Педагогічна психологія


Педагогіка


Психологія упоравління


Психологія залежності


Теорія та практика психологічного консультування


Загальні основи педагогіки


Основи пед. діяльності


Соціальна психологія


Організація роботи психологічної служби


Психологічне забезпечення силових структур


Психофізіологія


 

Магістри:

ЗП_003_Іноземна мова в спеціальності

ЗП_004_Сучасні інформаційні технології

ЗПП_001_Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

Метод_рекомендації до написання_курсових робіт

організація роботи психологічної служби

педагогіка і психологія вищої школи

психологічна інтервенція

психологічне забезпечення силових структур

психологія деліквентної поведінки

психологія невизначеності, ризику та прийняття рішення

психологія переговорної діяльності

соціально-психологічна реабілітація

теорія та практика психологічного консультування


 

Лекції для заочного відділення


Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

– Інформація про кафедру.


 

Філософія М.логіка

іноземна мова за професійним спрямуванням

Етика та естетика

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА БІЗНЕСУ

Іноземна мова проф спрямування АСПІРАНТУРА

Іноземна мова (англ) 1 курс

Іноземна мова (англ) 2 курс

Іноземна мова (англ) 3 курс

Іноземна мова (англ) магістри

ІНОЗЕМНА МОВА (ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ) ЗА ВИБОРОМ 4 курс

Іноземна мова за професійним спрямуванням 1 курс Б(З)-ПС

Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 курс Б(З)-ПС

ІНША ІНОЗЕМНА МОВА

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖ КРАЇН

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ

історія та культура України

КУЛЬТУРА СЛОВА

Логіка

МППДД

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГЕНДЕРУ (ЗА ВИБОРОМ)

ПОЛІТОЛОГІЯ

Право в історії філософії

ПРАКТИКУМ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ПРОФ ІНОЗЕМНА МОВА

РИТОРИКА

СОЦІОЛОГІЯ

СОЦІОЛОГІЯ (ЗА ВИБОРОМ)

Українська мова професійного спрямування

Українська мова як іноземна

ФІЛОСОФІЯ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Юридичне документознавство

 

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

За державним замовленням

Курс 1


Курс 2


Курс 3


Курс 4


Курс 1 магістратура


Заочна форма навчання

За державним замовленням

Курс 1


Курс 2


Курс 3


Курс 4


Курс 5


Курс 1 магістратура


 

Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедра управління та адміністрування

Інформація про кафедру.


Антикорупційна політика


Антикорупційна політика в органах публічної влади


Бюджетна політика Б-ПУА-841


Бюджетний процес


Бюджетний процес та бюджетна політика


Бюджетний процес та бюджетна політика М-ПУА


Державна молодіжна політика


Державна молодіжна політика М-ПУА


Державна політика у сфері охорони здоров’я


Державне регулювання економіки


Державне та регіональне управління Б-М-741


Ділова українська мова в публічному управлінні


Документознавство та документообіг в публічному адмініструванні Б(З)-ПУА


Економіка та врядування


Електронне урядування


Електронне урядування М-ПУА


Євроінтеграція_міжнародне публічне управління та безпека


Євроінтеграція міжнародне публічне управління та безпека М-ПУА


Комунікації в управлінській діяльності


Комунікаційний менеджмент


Менеджмент публічних установ та організацій


Методологія публічного управління


Методологія публічного управління М-ПУА


Механізми забезпечення сталого розвитку територій


Молодіжна політика Б(З)-ПУА-941


Муніципальний бренд-менеджмент


Підготовка магістрів в університетах США МЗ-ПУА


Планування та прогнозування розвитку територій


Практика


Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні


Публічна політика у сфері соціально гуманітарного розвитку


Публічна політика у сфері соціально гуманітарного розвитку М-ПУА


Публічна політика. Право в публічному управлінні


Публічна політика. Право в публічному управлінні М-ПУА


Публічна служба


Публічна служба М-ПУА


Публічна служба особливого призначення МЗ-ПУА


Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій


Публічне управління освітою в Україні


Публічне управління охороною здоров’я в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління охороною здоров’я в Україні М-ПУА


Публічне управління регіональним розвитком в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління регіональним розвитком в Україні М-ПУА


Публічне управління у сфері соціального захисту населення в Україні МЗ-ПУА


Публічне управління у сфері соціального захисту населення М-ПУА


Публічне управління якістю вищої освіти МЗ-ПУА


Публічне управління якістю вищої освіти М-ПУА


Регіональне управління Б(З)-ПУА


Самоменеджмент публічного службовця Б-ПУА-941


Стратегічне управління


Стратегічне управління М-ПУА


Стратегічні комунікації в діяльності органів державної влади


Сучасне ділове спілкування іноземною мовою


Теорія організації Б-ПУА


Управління персоналом в оганах публічної влади МЗ-ПУА


Управління персоналом в оганах публічної влади М-ПУА


Управління проєктами


Управління якістю публічної служби в Україні МЗ-ПУА


Управління якістю публічної служби М_ПУА


Філософія управління


Філософія управління М-ПУА


Кафедра фізичного виховання

Кафедра фінансових та стратегічних розслідувань

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільного права та процесу

Робочі програми навчальних дисциплін (докторантура та аспірантура)

Актуальні проблеми теорії і практики правозастосування

Використання інформаційних технологій в науково-педагогічній діяльності

Іноземна мова професійного спрямування

Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень

Мова і термінологія наукових досліджень

Педагогічна діяльність та педагогічна майстерність

Право в історії філософії

Актуальні проблеми адміністративного права і процесу

Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку

Актуальні проблеми інформаційного права

Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи

Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права

Актуальні проблеми кримінального права

Актуальні проблеми кримінального процесу

Актуальні проблеми кримінології

Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності

Актуальні проблеми права соціального забезпечення

Актуальні проблеми теорії держави і права

Актуальні проблеми трудового права

Актуальні проблеми фінансового права

Національна безпека України

Політичні та правові вчення історія та сучастність

Проблеми і тенденції оснащення та всебічного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку

Управління науковими проектами

Юридична компаративістика історія, сучастність та перспективи розвитку

Лекційні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 150 224