Навчальні методичні матеріали

Навчальні методичні матеріали Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

«Навчально-науковий семінар»


«Ознайомча практика»


«Навчальна практика»


«Навчальна практика»


«Навчальна практика»


«Вступ до спеціальності» (РПНД)


«Основи економічної теорії»,


«Економічна теорія» (РПНД)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія»


«Політекономія»,


«ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА»


«ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»


«Аналітична економіка: макро-, мікроаспекти» (РПНД)


«МАКРОЕКОНОМІКА»


«Мікроекономіка» (РПНД-1, РПНД-2)


«Ринкова економіка» (РПНД)


«Регіональна економіка» (РПНД)


«Інституціональна економіка» (РПНД)


«Економіка підприємства» (РПНД)


«Поведінкова економіка» (РПНД)


«Проектна економіка»


«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»


«ФІНАНСИ»


«ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»


«Фінансово-економічний аналіз» (РПНД)


«Облік і аудит» (РПНД)


«Економетрія»,


«Економіко-математичні методи та моделі» (РПНД)


«Математичні методи і моделі соціально-економічних систем» (РПНД)


«Моделювання та багатомірні методи аналізу даних» (РПНД)


«Теорія безпеки соціально-економічних систем»,

«Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва»,


«Стратегічний аналіз» (РПНД)


«Івентивний менеджмент» (РПНД)


«Менеджмент і адміністрування» (РПНД)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування»


«Менеджмент безпеки персоналу» (РПНД)


«МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ»


Методи оцінки та прогнозування економічних процесів (РПНД)


Економічні ризики та методи їх вимірювання (РПНД)


Ринок фінансових послуг (РПНД)


Форензік (РПНД)


Заочна форма навчання

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

1 курс

Адміністративно-юрисдикційна діяльність – ПД, КП


Адміністративно-юрисдикційна діяльність – ФЕБ


Безпека дорожнього руху – ДР


Безпека дорожнього руху – ПД


Взаємодія патрульних з підрозділами Національної поліції України та державними органами і службами – КП


Заходи протидії домашньому насильству – КП, ПД


Заходи протидії домашньому насильству – ДР, ФЕБ


Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції


Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції (первинна підготовка)


Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності


Оформлення дорожньо-транспортної пригоди (первинна підготовка)


Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення ПДР (первинна підготовка)


Правові підстави затримання – ПД


Превентивна профілактична поліцейська діяльність – ДР,ФЕБ


Превентивна профілактична поліцейська діяльність – КП,ПД


 

2 курс

Адміністративне право – ПД


Адміністративна відповідальність – ПД


Адміністративне право і процес – КП, ОДР, ФЕБ


Адміністративний процес – ПД


Організація охорони громадського порядку


 

3 курс

Адміністративна діяльність Національної поліції – ПД


Адміністративна діяльність Національної поліції – ДР


Забезпечення прав дитини в правоохоронній діяльності – ПД


Запобігання та протидія домашньому насильству – ПД


Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції – ПД


Міграційне право – ПД


Організація діяльності підрозділів Ювенальної превенції


Організація служби дільничних офіцерів поліції – ПД


РОБОТА ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ «BARNAHUS»


 

4 курс

Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення


Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції – ПД


Актуальні проблеми превентивної діяльності Національної поліції


Взаємодія підрозділів превентивної діяльності з іншими підрозділами Національної поліції та органами публічної адміністрації


Заходи запобігання домашньому насильству – ПД


Профілактична дільність Національної поліції


Службова документація


 

Магістри

Адміністративне судочинство – ПД


Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції


КВАЛІФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ


Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції


Публічне адміністрування


Управління Національною поліцією


Заочна форма навчання

1 курс

Безпека дорожнього руху


ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


Заходи протидії домашньому насильству


 

2 курс

Адміністративна відповідальність


Адміністративне право – ПД


Адміністративне право і процес


Міграційне право


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС


АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ


 

3 курс

Адміністративна діяльність Національної поліції


ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


Заходи протидії домашньому насильству


Організація служби дільничних офіцерів поліції


Міграційне право


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ


 

4 курс

Адміністративна діяльність Національної поліції


 

5 курс

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


 

Магістри

КВАЛІФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ


ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ


Профілактична робота поліції превентивної діяльності


Управління підрозділами поліції превентивної діяльності


Управління Національною поліцією


АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ


 

 

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

– Інформація про кафедру.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

– Інформація про кафедру.


Форма навчання денна

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології -ДР

Інформаційні технології – КП, ФЕБ, ПД


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ФЕБ, ДР


Курс 1 магістратура

Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності – МП-ДР

Сучасні інформаційні технології – МПД


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮД

Інформаційні системи та технології– Б-ПД

Інформаційні системи та технології– Б-ЕК, МБ-ЕК

Інформаційні системи та технології – Б-М

Інформаційні системи та технології – Б-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – Б-ПУА

Інформаційні системи та технології в діяльності психолога – Б-ПС

Вища математика – Б-ЕК

Вища математика – Б-ПС, МБ-ПС

Вища математика – Б-ПУА

Вища та прикладна математика – Б-М

Мистецтво презентації – Б-ЕК


Курс 2

Основи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання – Б-М

Статистика – Б-М

Теорія ймовірності і математична статистика – Б-ЕК

Статистика – Б-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – Б-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – Б-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – Б-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – Б-ПД

Управління інформаційною безпекою – Б-М


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – М-ПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮД


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – М-ПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – М-ПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – М-ПД

Формування концепції безпеки підприємництва – М-ПД


 

Форма навчання заочна

За державним замовленням

Курс 1

Інформаційні технології –ЗН-941-942


Курс 3

Інформаційне забезпечення професійної діяльності – ЗН-751-753


Курс 2 магістратура

Сучасні інформаційні технології – МПД-ЗН


 

За кошти фізичних та юридичних осіб

Курс 1

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності – ЮЗ

Інформаційні системи та інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності – ЮЗ-ПД

Інформаційні системи та технології – БЗ-М

Інформаційні системи та технології – БЗ-МВ

Інформаційні системи та технології в публічному управлінні – БЗ-ПУА, БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ЕК

Вища математика – БЗ-ПС

Вища математика – БЗ-ПУА

Вища та прикладна математика – БЗ-М

Мистецтво презентації – БЗ-ЕК


Курс 2

Інформаційні системи та технології – БЗ-ЕК

Теорія ймовірності і математична статистика – БЗ-ЕК

Статистика – БЗ-ЕК

Комп’ютерна бізнес-статистика – БЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології захисту даних – БЗ-ЕК

Методи багатомірної статистики в психології – БЗ-ПС


Курс 3

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності недержавних служб безпеки – ЮЗ-ПД

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва – ЮЗ-ПД


Курс 1 магістратура

Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності – МЗПД

Ідентифікація загроз соціально-економічних систем – МЗ-ЕК

Прикладні програмні засоби соціально-економічного призначення – МЗ-ЕК

Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності – МЗ-ПС

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


Курс 2 магістратура

Ідентифікація загроз безпеці підприємництва – МЗПД

Організація захисту об’єктів та інформації від злочинних посягань – МЗПД

Технічні засоби захисту об’єктів, інформації від несанкціонованого доступу – МЗПД

Формування концепції безпеки підприємництва – МЗПД

Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності – М-ЮЗ


 

 

Кафедра загальноправових дисциплін

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

– 1 курс ЕК – Основи правових знань (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс МБ-ЕК – Основи правових знань (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс МВ – Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ПД – Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ПС – Правознавство (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ПУА

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ЮД

* Деонтологічні основи правоохоронної діяльності (РПНД, ППСЗ)

* Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ, МР)

* Юридична деонтологія (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ЮД-931 МСН

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* Міграційне право (РПНД, ППСЗ)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 2 курм Б-М – Правознавство (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс Б-МВ

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД, ППСЗ)

* Права, свободи та обовязки людини та громадянина (РПНД, ППСЗ)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ЕК

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ПД

* Адміністративне право та процес (РПНД, ППСЗ)

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* КПСОЛГ (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародно-правові стандарти прав людини (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ПС – Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ПУА

* Адміністративне право (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (РПНД, ППСЗ)

* Права, свободи та обовязки людини та громадянина (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ЮД

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* КПСОЛГ (РПНД, ППСЗ)

* Міграційне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародно-правові стандарти прав людини (ППСЗ)


– 3 курс ПД – Адміністративне право та процес (РПНД, ППСЗ)


– 3 курс ЮД

* Адміністративне право (РПНД, ППСЗ, МР)

* Адміністративний процес (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД, ППСЗ)

* Право Європейського Союзу (РПНД, ППСЗ)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 4 курс ЮД

* Адміністративний процес (РПНД, ППСЗ, МР)

* Актуальні проблеми теорії держави та права (РПНД, ППСЗ)

* Основи юридичної та клінічної практики (РПНД, ППСЗ)

* Порівняльне правознавство (РПНД, ППСЗ)

* Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів (РПНД, ППСЗ)

* Соціологія права (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс М-ЕК – Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс М-ПС – Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс ПД

* Захист та дотримання прав людини у правоохоронній діяльності (РПНД, ППСЗ, МР)

* Методи прийняття упрвлінських рішень (РПНД, ППСЗ)

* Соціологія права (РПНД, ППСЗ)

* Теорія та практика правозастосування (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс ЮД

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Теоретико-прикладні проблеми державного управління (РПНД, ППСЗ)

* Теорія та практика правозастосування (РПНД, ППСЗ)


– 6 курс М-ЮД

* Міжнародний захист прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Професійно-правова відповідальність юриста (РПНД, ППСЗ)


– 6 курс ПД

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (РПНД, ППСЗ)

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Управління науковими проектами (РПНД, ППСЗ)


Заочна форма навчання

– 1 курс БЗ-ЕК

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* Основи правових знань (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс БЗ-МВ

* Міжнародне публічне право (РПНД)

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс БЗ-ПС – Правознавство (РПНД)


– 1 курс ПУА – Теорія держави та права (РПНД)


– 1 курс ЮЗ

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)

* Юридична деонтологія (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ЮЗ-931 МСН

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* Міграційне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 1 курс ЮЗПД

* Деонтологічні основи правоохоронної практичної діяльності (РПНД, ППСЗ)

* Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)

* Теорія держави та права (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс БЗ-ЕК

* Деонтологічні основи правоохоронної практичної діяльності (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс БЗ-ПС

* Методологія наукових досліджень та академвчна доброчесність (РПНД, ППСЗ)

* Права, свободи та обовязки людини та громадянина (РПНД, ППСЗ)

* Правознавство (РПНД, ППСЗ)


– 2 курс ЮЗ

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* КПСОЛГ (РПНД, ППСЗ)

* Міграційне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД)

* Міжнародно-правові стандарти прав людини (ППСЗ)


– 2 курс ЮЗПД

* Адміністративне право та процес (РПНД, ППСЗ)

* Державне будівництво та місцеве самоврядування (РПНД, ППСЗ)

* Конституційне право (РПНД, ППСЗ, МРТКР)

* КПСОЛГ (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне право (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародно-правові стандарти прав людини (РПНД, ППСЗ)


– 3 курс ЮЗ

* Адміністративне право (РПНД, ППСЗ)

* Адміністративний процес (РПНД, ППСЗ)

* Міжнародне публічне право (РПНД, ППСЗ)

* Право Європейського Союзу (РПНД, ППСЗ)

* Теорія влади (РПНД, ППСЗ)


– 3 курс ЮЗПД – Адміністративне право та процес (РПНД, ППСЗ)


– 4 курс ЮЗ

* Адміністративний процес (РПНД, ППСЗ)

* Актуальні проблеми теорії держави та права (РПНД, ППСЗ)

* Основи юридичної та клінічної практики (РПНД, ППСЗ)

* Порівняльне правознавство (РПНД, ППСЗ)

* Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів (РПНД, ППСЗ)

* Соціологія права (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс МЗ-ЕК – Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс МЗ-ПД

* Захист та дотримання прав людини в правоохороній діяльності (РПНД, ППСЗ)

* Методи прийняття упрвлінських рішень (РПНД, ППСЗ)

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (РПНД, ППСЗ)

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні (РПНД, ППСЗ)

* Соціологія права (РПНД, ППСЗ)

* Теорія та практика правозастосування (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс МЗ-ПС – Методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс М-ЮЗ

* Конституційно-правова відповідальність (РПНД, ППСЗ)

* Організація та методологія наукових досліджень (РПНД, ППСЗ)

* Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні (РПНД)

* Професійно-правова відповідальність юриста (РПНД, ППСЗ)

* Теорія та практика правозастосування (РПНД, ППСЗ)


– 5 курс ЮЗ- 551

* Актуальні проблеми теорії держави та права (РПНД, ППСЗ)

* Основи юридичної та клінічної практики (РПНД, ППСЗ)

* Порівняльне правознавство (РПНД, ППСЗ)

* Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів (РПНД, ППСЗ)


– 6 курс ЮЗ

* Міжнародний захист прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Публічна служба в Україні (РПНД, ППСЗ)


– 6 курс ЮЗПД

* Міжнародний захист прав людини (РПНД, ППСЗ)

* Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (РПНД, ППСЗ)

* Практика Європейського суду з прав людини (РПНД, ППСЗ)


 

Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

– Інформація про кафедру.


 

ФПФЕПБ:

1 КУРС

3 КУРС


 

ФПФОДР:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФПКП:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФПФППД:

1 КУРС

3 КУРС

4 КУРС


 

ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС


 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

– Інформація про кафедру.


 

ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ 1. Адвокатура України

– Плани семінарських (практичних) занять. Право_заочна

– Плани семіранських (практичних) занять. Заоч. Правозн. 5 курс

– Плани семінарських (практичних) занять – очна форма навчання

– РНПД Адвокатура_ПРАВО


✎ 2. Доказування у кримінальному провадженні

– Плани СЗ, ПЗ Доказ. Заочна 4 курс

– Плани СЗ, ПЗ Доказ. Заочна, 5-й курс

– Плани СЗ, ПЗ Доказ._Денна

– РНПД Доказування


✎ 3. Економічні злочини

– Плани СЗ-ПЗ-Економічні злочини-денна

– Плани СЗ-ПЗ-Економічні злочини-заочна

– РПНД-Економични_злочини


✎ 4. Захист економіки КП засобами

– Плани СЗ-ПЗ-Захист економіки КП засобами-денна

– Плани СЗ-ПЗ-Захист економіки КПзасобами-заочна

– РПНД-Захист_економіки_КП засобами


✎ 5. Захист у кримінальному процесі

– РПНД_ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ_ПРАВО


✎ 6. Криміналістика

– Плани пз-сз Криміналістика 081 Право ЮД-641…, 741

– Плани пз-сз Криміналістика 081 Право ЮЗ-641….

– Плани пз-сз Криміналістика 081 Право ЮЗ-741…..

– Плани пз-сз Криміналістика 262 ПД ЮЗПД-731….

– Плани пз-сз Криміналістика 262 ПД ЮЗПД-831….

– Плани пз-сз Криміналістика 262ПД-БПД-731

– Плани пз-сз Криміналістика Правознавство

– РПНД_Криміналістика_ПД

– РПНД_Криміналістика_Правознавство


✎ 7. Кримінальне право

Спеціальність_ПРАВО

– План сз_пз_денна

– План сз_пз_заочна

– РПНД_КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 1.2.3 КУРС_ПРАВО

Спеціальність_Правоохоронна діяльність

– План ПЗ, СЗ _ПД_денна

– План ПЗ, СЗ _ПД_Заочна

– РПНД_КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО_2-й курс_ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 8. Кримінальний процес

ПД

– Крим_проц__Плани пз-сз_4 курс_ЮД_ден_бакалавр

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_ден_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_262_ПД_ден_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_262_ПД_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_4 курс_081_Право_заоч_2020

– РПНД_Кримінальний процес

Право

– Крим_проц__Плани пз-сз_4 курс_ЮД_ден_бакалавр

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_ден_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_081_Право_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_3 курс_262_ПД_заоч_2020

– Крим_процес_Плани пз-сз_4 курс_081_Право_заоч_2020

– РПНД_КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС_ПРАВО


✎ 9. Кримінально-виконавче право

– РПНД_КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО_Право

– РПНД_КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО_Правознавство


✎ 10. Кримінологія

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПД_ денна

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПРАВО_ денна

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПРАВО_ Заочна ЮЗ_641,2, ЮЗ-731, 821

– _Плани пз-сз_Кримінологія _ПРАВО_ заочна_Правознавство

– РПНД_Кримінологія _ПРАВО

– РПНД_Кримінологія _ПРАВОЗНАВСТВО

– РПНД_Кримінологія _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 11. ООДТКІЕФС

– Плани_пз-сз ООДТКІЕФС_Економіка_денна

– РПНД ООДТКІЕФС


✎ 12. Організація розслідування злочинів

– РПНД_Організація розслідування злочинів _ПРАВО


✎ 13. Проблемні питання кваліфікації злочинів

– РПНД_ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ_Право


✎ 14. Правова статистика

– РПНД_ПРАВОВА СТАТИСТИКА_ПРАВО

– РПНД_ПРАВОВА СТАТИСТИКА_ПРАВОЗНАВСТВО


✎ 15. Правове забезпечення діяльності недержавних служб безпеки

– Плани пз-сз-_Денна


✎ 16. Правові та організаційні засади проти рейдерства

– План пз_сз, завдання для самостійної та індивідуальної роботи _денна

– План пз_сз, завдання для самостійної та індивідуальної роботи_заочна

– РПНД_ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІІ РЕЙДЕРСТВУ_Правоохоронна діяльність


✎ 17.Правові основи ОРД

– Плани пз-сз_Прав_осн_ОРД_ПД_ денна_Д_3

– РПНД_ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРД _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 18.Правові та організаційні засади протидії рейдерству

– План пз_сз_денна

– План пз_сз_заочна форма навчання


✎ 19. Практикум

– Плани ПЗ Практ. _заочна форма_Право

– Плани ПЗ Практ. _Правознавство_Заочна

– Плани ПЗ Практ. Заочка. 5 курс

– Плани ПЗ Практ. заочка_Право

– Плани ПЗ Практ._Право_Денна

– Плани ПЗ Практ_Заочна_право

– Плани_СЗ_ПЗ_Право_денна

– Плани_СЗ_ПЗ_Правознавство_заочна

– РНПД Практикум _Право

– РПНД_ПРАКТИКУМ_Правознавство


✎ 20. Робота з інформацією з обмеженим доступом

– Плани пз-сз_РІОД_ПД_ денна

– РПНД_РОБОТА З ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


✎ 21. Судова медицина

– РПНД_Судова медицина _Судова медицина та психіатрія


✎ 22. Судові та правоохороні органи україни

– ПЗСЗ 1 КУРС 2019

– План семінарських занять

– РПНД_Правоохоронна діяльність

– РПНД_СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

ПД (заочне)

– ПЗСЗ 1 КУРС

– План семінарських занять_2 курс

– РПНД


✎ 23. СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА В ПРАВООХОРОНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

– Плани пз-сз _Денна_ПД

– РПНД_Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності _ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ


Кафедра кримінального права та кримінології

– Інформація про кафедру.


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Магістри

Денна (плани, РПНД).

Заочна (плани, РПНД).


АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Магістри

Заочна (плани, РПНД).


Антикорупційне законодавство

Денна

3 курс (плани, РПНД).

4 курс (плани, РПНД).


Запобігання злочинам НП

Заочна (плани, РПНД).


Кваліфікація злочинів НП

Денна – 4 курс (плани, РПНД).

Заочна (плани, РПНД).


Кримінальне право

Денна

2 курс

ДР_ФЕБ-841-842 (плани, РПНД).

ПД-831-834 (плани, РПНД).

3 курс (плани-1, плани-2, РПНД).

Заочна

ЗН-651-654 (плани, РПНД).

ЗН-751-754 (плани, РПНД).

ЗН-841-843 (плани, РПНД).


Кримінально-виконавче право

Денна

3 курс (плани, РПНД).

4 курс (плани, РПНД).

Заочна (плани-1, плани-2, РПНД).


Кримінологія

Денна

3 курс ПД-731 (плани, РПНД).

3-4 курс (плани, РПНД).

Заочна

Право (плани, РПНД).

Правоохоронна діяльність (плани, РПНД).


Основи КП

Денна – 1 курс – ДР-941-944, ФЕБ-941-942, КП-931-935, ПД-931-935 (плани, РПНД-1, РПНД-2, РПНД-3).


Ювенальна превенція

Денна – 4 курс (плани, РПНД).


КУРСОВІ РОБОТИ

МР-курсові роботи-КП-2К-ННІЗНПК-2019-2020

МР-курсові роботи-КП-2К-ФПФОДР-ФФЕБ-КП-2019-2020

МР-курсові роботи-КП-2К-ФПФППД-2019-2020

МР-курсові роботи-КП-3К-ННІЗНПК-2019-2020


Кафедра кримінального процесу

Кафедра міжнародних відносин та туризму

Кафедра психології та педагогіки

– Інформація про кафедру.


МБ-ПС-921 РПНД Загальні основи педагогіки


Б-ПС-841 РПНД Педагогіка


Б-ПС-841 РПНД Педагогічна психологія


Б-ПУА 841, 931- РНПД Психологія управління


М-ПД-921 МЗ-ПД- 921 РНПД Психологія управління


281 М-ПУА, -921 , МЗ-ПУА 921 Сучасні пед. технології та методика викладання у ВШ РНПД


АСПІРАНТУРА Сучасні пед. технології у ВШ РНПД


Юридична психологія 6.030401 РПНД


Юридична психологія 081 РПНД


Юридична психологія 262 РПНД


РНП Стресостійкість 262


051 М-ЕК-921 ППВШ РНПД


053 М-ПС 921 ППВШ РНПД


081 М-ЮД 921,922 ППВШ РНПД


М-ПД-921, МЗ-ПД-921 РПНД Основи пед. діяльності


СЗПЗ Вікова психологія


СЗПЗ Загальна психологія


НМКД Психологія невизначеності, ризику та приняття рішень


НМКД Вікова психологія та психологія розвитку


НМКД Загальна психологія


НКМД Психологія переговорної діяльності


НМКД «Актуальні проблеми експериментальної психології


РПНД Психол забезпеч силових структур 053


Психологія 051 РПНД


Психологія 073 РПНД


Психологія 081 РПНД


Психологія 262 РПНД


Психологія 291 РПНД


РПНД Психофізіологія 053


РПНД Організація роботи ПС-053 ПСИХОЛОГІЯ


РП Психофізіологія 053


РНП Юридична конфліктологія 081


 

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ


 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

1 КУРС

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА (ЗА ВИБОРОМ)

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА БІЗНЕСУ (ЗА ВИБОРОМ)

ІНОЗЕМНА МОВА

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФ СПРЯМУВАННЯМ

ІНША ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖ КРАЇН

Історія та культура України

Логіка_19_ ПД_19_денна

ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГЕНДЕРУ (ЗА ВИБОРОМ)

ПРАКТИКУМ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

РИТОРИКА

РИТОРИКА (ЗА ВИБОРОМ)

СОЦІОЛОГІЯ

СОЦІОЛОГІЯ (ЗА ВИБОРОМ)

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Українська мова професійного спрямування Б-ПД-931

УКРАЇНСЬКА МОВА

ФІЛОСОФІЯ


2 КУРС

Іноземна мова

Іноземна мова (англійська)

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФ СПРЯМУВАННЯМ

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ

Риторика (за вибором)

ФІЛОСОФІЯ


3 КУРС

Іноземна мова

Іноземна мова (поглиблене вивчення)

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ


4 КУРС

Іноземна мова (поглиблене вивчення)


МАГІСТРАТУРА

ІНОЗЕМНА МОВА В СПЕЦІАЛЬНОСТІ

КУЛЬТУРА СЛОВА

ПРОФ ІНОЗЕМНА МОВА

СУЧАСНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА


АСПІРАНТУРА

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФ СПРЯМУВАННЯМ


Заочна форма навчання

1 КУРС

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА (ЗА ВИБОРОМ)

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА БІЗНЕСУ (ЗА ВИБОРОМ)

ІНОЗЕМНА МОВА

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФ СПРЯМУВАННЯМ

ІНША ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖ КРАЇН

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ

Історія та культура України заочна

Логіка_19_ ПД_19_заочна

ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГЕНДЕРУ (ЗА ВИБОРОМ)

ПРАКТИКУМ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

РИТОРИКА

РИТОРИКА (ЗА ВИБОРОМ)

СОЦІОЛОГІЯ

СОЦІОЛОГІЯ (ЗА ВИБОРОМ)

СУЧАСНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Українська мова професійного спрямування Б-ПД-931

УКРАЇНСЬКА МОВА

ФІЛОСОФІЯ


2 КУРС

Іноземна мова

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (поглиблене вивчення)

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФ СПРЯМУВАННЯМ

Риторика (за вибором)

ФІЛОСОФІЯ


3 КУРС

Іноземна мова

Іноземна мова (поглиблене вивчення)

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ


4 КУРС

Іноземна мова (поглиблене вивчення)


МАГІСТРАТУРА

ІНОЗЕМНА МОВА В СПЕЦІАЛЬНОСТІ

КУЛЬТУРА СЛОВА

ПРОФ ІНОЗЕМНА МОВА

СУЧАСНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА


АСПІРАНТУРА

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФ СПРЯМУВАННЯМ


 

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра теорії та історії держави і права

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

За державним замовленням

Курс 1

Історія держави та права зарубіжних країн-ДР-941-945, ФЕБ-941-942

Історія держави та права України-ДР-941-945, ФЕБ-941-942

Історія держави та права-ПД-931-935, КП-931-932

Конституційне право-ДР-941-945_ФЕБ-941-942

Конституційне право-ПД-931-935_КП-931-935

Поліцейська деонтологія-ПД-931-935_КП-931-935

Теорія держави та права-ДР-941-945_ФЕБ-941-942

Теорія держави та права-ПД-931-935_КП-931-935

Юридична деонтологія-ДР-941-945_ФЕБ-941-942


Курс 3

Міжнародне право-ПД-731


Курс 1 магістратура

Захист та дотримання прав і свобод в діяльності Національної поліції-МП-ПД-921

Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності-МП-ДР-921

Методологія наукової діяльності -М-ДР-921

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності-МП-ПД-921

Нормотворчість в МВС та Національній поліції-МП-ПД-921-923

Право Європейського Союзу-М-ДР-921

Правозастосовча діяльність Національної поліції-МП-ПД-921

Правозастосування-М-ДР-921

Юридична компаративістика-М-ДР-921


Заочна форма навчання

 

Кафедра українознавства та іноземних мов

– Інформація про кафедру.


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Кафедра управління та адміністрування

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фінансово-економічної безпеки

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільного права та процесу

Лекційні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 135 155