Про бібліотеку

Бібліотека вищого навчального закладу є складовою часткою єдиного освітнього простору, осередком культури та знань. Без книги, без інформації неможливо підготувати кваліфікованого фахівця та сформувати морально чисту і зрілу особистість. Матеріальний вклад в розвиток бібліотеки – це інвестиції в інтелектуальний потенціал.

Чималий внесок у навчальну, культурну та виховну роботу з майбутніми фахівцями вносить загальна бібліотека Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, яку відкрито у 1966 році, тобто з перших днів утворення спеціальної середньої школи міліції. Історія бібліотеки невідривно пов’язана з історією навчального закладу, її творять люди, віддані своїй справі та книзі.

На сучасному етапі склалася типова для бібліотек закладів вищої освіти система обслуговування читачів, довідково-бібліографічного та інформаційного забезпечення, організації фондів. У структурі бібліотеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ функціонують сектори: комплектування, наукової обробки літератури та організації каталогів; інформаційно-бібліографічний; обслуговування та книгозбереження. Користувачі мають можливість працювати у просторних, зручних, оформлених за сучасним дизайном та оснащених комп’ютерною, копіювальною технікою приміщеннях. Книги та періодичні видання розподілені між читальними залами за системою знань та категоріями користувачів. Читальні зали юридичної та соціально-гуманітарної літератури (265 посадочних місць кожен) виконують також функції абонементу. Ядро фонду читального залу наукової літератури (45 посадочних місць) складає фахова література. Тут можна ознайомитись з монографіями, авторефератами дисертацій, дисертаціями.

Зміст інформаційно-бібліографічної роботи загальної бібліотеки – це глибоке вивчення інформаційних потреб та оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців, курсантів та студентів університету. Щорічно проводяться бібліотечно-бібліографічні заняття для першокурсників, а також індивідуальні консультації та бесіди з питань пошуку, підбору необхідної інформації, складання бібліографічних списків літератури та бібліографічного опису документів, що дозволяє користувачам набути навичок роботи з книгою, конспектування та анотування, вміння раціонально працювати з різними видами видань, статтями.

Бібліотечна мережа включає 23 комп’ютера, які приєднані до локальної мережі університету і є автоматизованими робочими місцями для співробітників і користувачів бібліотеки. До послуг читачів 3 ксерокса, сканер, принтери, доступ в Інтернет.

З 2007 року розпочата робота в інтегрованій бібліотечно-інформаційній системі “ІРБІС”, яка реалізовує типові бібліотечні технології. Електронний архів (репозитарій) відображає наукові надбання співробітників університету та щоденно поповнюється.

Головна мета подальшого розвитку бібліотеки – це запровадження електронних технологій. Створення фонду електронних документів, активне використання ресурсів Інтернет та системи електронної доставки документів, штрих-кодування фонду, введення електронного формуляру, здійснення автоматизації книговидачі – все це надає можливість підвищити якість інформаційних послуг, відкриває перед бібліотекою безмежні перспективи.

Штатна кількість загальної бібліотеки – 11 співробітників. Це, як правило, висококваліфіковані фахівці з вищою та середньою спеціальною освітою, значним досвідом роботи. Директор загальної бібліотеки – Маляренко Тетяна Василівна, висококваліфікований спеціаліст, працездатна і вимоглива людина, яка об’єднала довкола себе чудовий колектив однодумців. В читальних залах працюють бібліотекарі Ворона А.А., Халахур В.Ф., Фоменко С.С., Савельєва З.В., Радченко Л.В. Щоденне кваліфіковане обслуговування та їх чуйність завжди стають у пригоді нашим користувачам. Творчо, з натхненням, відповідальністю, скрупульозністю підходять до виконання своїх професійних обов’язків провідний бібліотекар сектору комплектування та наукової обробки літератури Махота С.М., бібліотекар Лукашевич Л.А. Не поступається у роботі досвідчений бібліограф Шкутова О.В. Спільна продуктивна праця Юрченко Н.Д. та Гори Н.І. дозволила стати читальному залу наукової літератури одним із авторитетніших підрозділів університету.

Колектив бібліотеки продовжує пошуки та впроваджує нові форми і методи діяльності, робить все можливе для збереження цінних видань, дбає про піднесення на більш високий рівень бібліографічної та інформаційної роботи, підвищення професійного рівня обслуговування користувачів, прагне зробити свій внесок у підвищення авторитету нашого навчального закладу.

 

Фонди

Характерним показником бібліотеки є фонд, так як саме він визначає усі показники роботи і вся діяльність бібліотеки визначається її фондом. Термін існування загальної бібліотеки сприяв тому, що в її книгосховищах зосереджено багато юридичних видань, які мають наукову цінність і є унікальними в регіоні.

Бібліотечний фонд складається з широкого вибору підручників і посібників загальноосвітнього напрямку: історії, філософії, соціології, політології, економіки, а також усіх галузей юридичних знань: конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, кримінально-процесуального права, вивчення яких сприяє набуттю професійних знань, а підручники з деонтології, етики та естетики допомагають у формуванні морально та професійно зрілої особистості майбутніх фахівців.

До уваги користувачів пропонуються наукові видання, навчально-методичні матеріали, конспекти лекцій, автореферати дисертацій, дисертації, які надходять із закладів вищої освіти МВС України та юридичних факультетів цивільних вузів, а також нові закони, нормативні акти та наукові статті, які публікуються на сторінках вітчизняних і зарубіжних періодичних видань.

В бібліотеці зібрано багатий фонд художньої, мистецтвознавчої літератури, досить вагомим є фонд довідкових видань.

Загальна бібліотека здійснює виховну та просвітницьку місію, залучає своїх користувачів до кращих досягнень світової науки та культури. З метою розкриття всього різноманіття бібліотечного фонду традиційними стали книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат, виставки нових надходжень, огляди літератури, презентації нових книг, часи поезії, бесіди та інші масові заходи.

Сприятливі умови для розміщення фондів, розгортання взаємопов’язаного комплексу читальних залів, використання сучасного обладнання, автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів – все це дало змогу налагодити органічно з’єднану систему бібліотечної діяльності в сукупності всіх її функцій – комплектування, опрацювання, зберігання, обслуговування та інформування, кульмінаційною метою якої є сучасна просвіта та всебічно гармонійно розвинута особистість.

 

Контакти

Адреса: 49005, Дніпро, пр. Гагаріна, 26

 

Телефони:

Директор загальної бібліотеки: (056) 756-45-48

 

Час роботи:

Загальна бібліотека працює:

під час навчального процесу:
понеділок – п’ятниця (7.30 – 19.00);
субота (8.30 – 16.00);
неділя – вихідний

під час канікул:
понеділок – п’ятниця (8.30 – 17.30);
субота, неділя – вихідні

 

Адреса електронної пошти: zb@dduvs.in.ua

Бібліотека ДДУВС


5 501