Про бібліотеку

Бібліотека вищого навчального закладу є складовою часткою єдиного освітнього простору, осередком культури та знань. Без книги, без інформації неможливо підготувати кваліфікованого фахівця та сформувати морально чисту і зрілу особистість. Матеріальний вклад в розвиток бібліотеки – це інвестиції в інтелектуальний потенціал.

Чималий внесок у навчальну, культурну та виховну роботу з майбутніми фахівцями правоохоронних органів вносить загальна бібліотека Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, яку відкрито у 1966 році, тобто з перших днів утворення спеціальної середньої школи міліції. Історія бібліотеки невідривно пов’язана з історією навчального закладу, її творять люди, віддані своїй справі та книзі.

Зміна статусу навчального закладу позначалася і на роботі бібліотеки, розширялись її функції, різноманітними стали форми і методи роботи. Змінюються роки, зростає кількість видань та користувачів і зараз неможливо уявити Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ без його бібліотеки.

На сучасному етапі склалася типова для бібліотек вищих навчальних закладів система обслуговування читачів, довідково-бібліографічного та інформаційного забезпечення, організації фондів. У структурі бібліотеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ функціонують сектори: комплектування, наукової обробки літератури та організації каталогів; інформаційно-бібліографічний; обслуговування та книгозбереження. Різні категорії користувачів: курсанти, студенти, слухачі, магістри, ад’юнкти, викладачі та вчені університету мають можливість працювати у просторних, зручних, оформлених за сучасним дизайном та оснащених комп’ютерною, копіювальною технікою приміщеннях на 605 посадочних місць. Книги та періодичні видання розподілені між читальними залами за системою знань та категоріями користувачів. Читальні зали юридичної та соціально-гуманітарної літератури (265 посадочних місць кожен) виконують також функції абонемента. Ядро фонду читального залу наукової літератури (45 посадочних місць) складає фахова юридична література. Тут можна ознайомитись з монографіями, авторефератами дисертацій, в фонді є також кандидатські та докторські дисертації. Завдяки розширенню міжнародного співробітництва університету в сфері підготовки правоохоронних органів, значно поповнився фонд іноземних видань юридичної тематики.

Зміст інформаційно-бібліографічної роботи загальної бібліотеки – це глибоке вивчення інформаційних потреб та оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців, курсантів та студентів університету. Щорічно проводяться бібліотечно-бібліографічні заняття для першокурсників, а також індивідуальні консультації та бесіди з питань пошуку, підбору необхідної інформації, складання бібліографічних списків літератури та бібліографічного опису документа, що дозволяє користувачам набути навичок роботи з книгою, конспектування та анотування, вміння раціонально працювати з різними видами видань, статтями.

Бібліотечна мережа включає 23 комп’ютери, які підключені до локальної мережі університету і є автоматизованими робочими місцями для співробітників і користувачів бібліотеки. До послуг читачів 3 ксерокса, сканер, принтери, можливість користуватися комп’ютерною правовою системою “Ліга-закон”, доступ в Інтернет.

З 2007 року розпочата робота в інтегрованій бібліотечно-інформаційній системі “ІРБІС”, яка реалізовує типові бібліотечні технології. Створені власні бази даних за такими напрямками: електронний каталог книг, дисертацій та авторефератів дисертацій, систематична картотека статей. База даних електронного каталогу включає 82940 найменувань книг, брошур, статей із періодичних видань.

В бібліотеці створена система каталогів та картотек. Алфавітний, систематичний та електронний каталоги широко та всебічно відображають фонд бібліотеки. Інформаційно-бібліографічний сектор бібліотеки формує систематичну картотеку статей, яка включає в себе статті з періодичних видань, наукових збірників. Картотека “Праці вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ” відображає наукові надбання співробітників університету.

Загальна бібліотека здійснює виховну та просвітницьку місію, залучає своїх читачів до кращих досягнень світової науки та культури. Традиційними стали книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат, виставки нових надходжень, огляди літератури, презентації нових книг, часи поезії, бесіди та інші масові заходи.

Роль бібліотеки в процесі освіти визначається її інформаційними можливостями, про що свідчать статистичні показники роботи, які з кожним роком зростають. Загальна бібліотека обслуговує 6278 читачів. Відвідування бібліотеки становить 43,8 тис., книговидача – 139,4 тис. примірників на рік.

Цю роботу виконують 11 співробітників. Це, як правило, висококваліфіковані фахівці з вищою та середньою спеціальною освітою, значним досвідом роботи. За весь час існування роботу бібліотеки очолювали Завгородня Маргарита Євгеніївна (з 1966 по 1984), Кравченко Валентина Петрівна (з 1984 по 2003 р.). Зараз керує колективом Маляренко Тетяна Василівна, висококваліфікований спеціаліст, працездатна і вимоглива людина, яка об’єднала довкола себе чудовий колектив однодумців. В читальних залах працюють бібліотекарі Халахур В.Ф., Ворона А.А., Савельєва З.В., Фоменко С.С., Подоріна І.В., Радченко Л.В. Щоденне кваліфіковане обслуговування та їх чуйність завжди стають у пригоді нашим користувачам. Творчо, з натхненням, відповідальністю, скрупульозністю підходять до виконання своїх професійних обов’язків провідний бібліотекар сектору комплектування та наукової обробки літератури Махота С.М. Не поступається у роботі досвідчений бібліограф Шкутова О.В. Спільна продуктивна праця Юрченко Н.Д. та Гори Н.І. дозволила стати читальному залу наукової літератури одним із авторитетніших підрозділів університету.

Колектив бібліотеки продовжує пошуки та впроваджує нові форми і методи діяльності, робить все можливе для збереження цінних видань, дбає про піднесення на більш високий рівень бібліографічної та інформаційної роботи, підвищення професійного рівня обслуговування користувачів, прагне зробити свій внесок у підвищення авторитету нашого навчального закладу.

Сприятливі умови для розміщення фондів та каталогів, розгортання взаємопов’язаного комплексу читальних залів, використання сучасного обладнання, автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів – все це дало змогу налагодити органічно з’єднану систему бібліотечної діяльності в сукупності всіх її функцій – комплектування, опрацювання, зберігання, обслуговування та інформування, кульмінаційною метою якої є правова просвіта та всебічно гармонійно розвинута особистість.

 

Фонди

Характерним показником бібліотеки є фонд, так як саме він визначає усі показники роботи і вся діяльність бібліотеки визначається її фондом. Термін існування загальної бібліотеки сприяв тому, що в її книгосховищах зосереджено багато юридичних видань, які мають наукову цінність і є унікальними в регіоні.

В перші роки створення бібліотеки спеціальної середньої школи міліції (1966-1968) фонд був розрізнений, без будь-якої системи і нараховував близько 5 тис. одиниць зберігання. До основи створення бібліотеки були покладені книги, які безкоштовно надсилали навчальні заклади Донецька, Івано-Франківська, Києва, Харкова, Кишинева.

Фонд бібліотеки збирався з усіх куточків Радянського Союзу і складався він, переважно, із соціально-політичної та художньої літератури. Юридичної літератури майже не було. 1968-1969 роки стали роками становлення нашої бібліотеки. В цей час сформовано таке ядро бібліотечного фонду, від якого залежали рівень науково-педагогічної діяльності, забезпечення і якість навчального процесу, духовне життя школи міліції.

До бібліотеки стали надходити підручники, навчальні посібники, монографії, наукові праці Вищих шкіл МВС, періодичні видання. Згодом було сформовано законодавчу базу. Одержували такі видання як “Свод законов СССР”, “Звід законів Української РСР”, “Сборник законов Украинской ССР 1939-1979 рр.”. Фонд загальної бібліотеки Дніпропетровської школи міліції нараховував 27 тис. прим.

Сьогодні бібліотечний фонд складається з широкого вибору підручників і посібників загальноосвітнього напрямку: з історії, філософії, соціології, політології, економіки, а також усіх галузей юридичних знань: конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, кримінально-процесуального права, вивчення яких сприяє набуттю професійних знань, а підручники з деонтології, етики та естетики допомагають у формуванні морально та професійно зрілої особистості майбутніх фахівців.

До уваги користувачів пропонуються наукові видання, навчально-методичні матеріали, конспекти лекцій, автореферати дисертацій, дисертації, які надходять з вищих навчальних закладів МВС України та юридичних факультетів цивільних вузів, а також нові закони, нормативні акти та наукові статті, що публікуються на сторінках вітчизняних і зарубіжних періодичних видань.

В бібліотеці зібрано багатий фонд художньої, мистецтвознавчої літератури, досить вагомим є фонд довідкових видань. До бібліотеки безкоштовно надійшли книги з Інституту поліцейської підготовки Університету штата Іллінойс, Німецького фонду міжнародного правового співробітництва.

Формування бібліотечних фондів відповідно до профілю університету та інформаційних потреб користувачів залишається одним із основних напрямків діяльності бібліотеки. На сьогодні фонд загальної бібліотеки нараховує 348586 примірників, в т.ч.: книг та брошур – 283012 прим., навчально-методичних матеріалів – 29082 прим., періодичних видань – 29645 прим., неопублікованих матеріалів – 3360 прим., повнотекстових баз даних – 3487. Із них юридичної літератури – 224649 одиниць (64,4%), соціально-гуманітарної – 92033 прим. (26,4%), художньої – 31904 прим. (9,2%). Видання українською мовою – 239134 прим. (68,9%), іноземною – 714 прим.

Комплектування фонду бібліотеки передбачає 100% забезпечення студентів та слухачів заочного навчання підручниками та посібниками, допущеними до викладання Міністерством освіти і науки України. Всі навчальні дисципліни забезпечені планами семінарських занять, робочими програмами, навчально-методичними матеріалами в електронному варіанті.

В бібліотеці проводиться робота по організації книгообміну. Університет отримує від вищих навчальних закладів освіти системи МВС та з благодійних фондів монографії, підручники, навчальні посібники та іншу літературу, відсилаючи їм, в свою чергу, друковані видання Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Головна мета подальшого розвитку бібліотеки – це запровадження електронних технологій. Створення фонду електронних документів, активне використання ресурсів Інтернет та системи електронної доставки документів, штрих-кодування фонду, введення електронного формуляру, здійснення автоматизації книговидачі – все це надасть можливість підвищити якість інформаційних послуг, відкриє перед бібліотекою безмежні перспективи.

 

Контакти

Адреса: Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26

 

Телефони:

Директор загальної бібліотеки: 31-72-70

Читальний зал юридичної літератури: 31-72-69

Читальний зал соціально-гуманітарної літератури: 31-72-71

Читальний зал наукової літератури: 31-72-70

Інформаційно-бібліографічний сектор: 31-72-61

Сектор комплектування та наукової обробки літератури – 31-72-61

 

Час роботи:

Загальна бібліотека працює:

під час навчального процесу: понеділок-п’ятниця (8.00 – 19.00); субота (9.00 – 14.00); неділя – вихідний

під час канікул: понеділок – п’ятниця (8.30 – 17.30); субота, неділя – вихідний

 

Адреса електронної пошти: zb@dduvs.in.ua

Бібліотека ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 4 483