Вступ до магістратури

УВАГА!!!

Реєстрація вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) триватиме з 9.00 12 травня до 18.00 05 червня 2020 року.

Для здійснення реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії ДДУВС pk_dduvs@ukr.netскановані копії (фотокопії):

• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

• документа, що посвідчує особу (паспорт);

• облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

• документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу;

• документа, що є підставою зміни ПІБ (у разі наявності розбіжностей ПІБ у паспорті з іншими документами);

• фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

У темі листа обов’язково слід зазначати прізвище, ім’я, по батькові вступника, а в тексті листа – повторно прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та номер облікової картки платника податків (за наявності). Усі перелічені вище документи та додаткова інформація мають бути відправлені одним листом. Сканкопії та фотокопії повинні бути чіткими та якісними. Розмиті, обрізані документи, на яких не видно всіх реквізитів, не будуть прийматися, оскільки це може спричинити неточності під час реєстрації.

Після надходження листа представник приймальної комісії ДДУВС перевіряє наявність документів, що необхідні для реєстрації вступника, і надсилає відповідь про отримання документів (на електронну адресу, з якої надійшли документи).

Якщо відомості, надані вступником, будуть потребувати уточнень, представник приймальної комісії університету за допомогою засобів мобільного зв’язку деталізувати всі дані зі вступником.

Якщо після перевірки документів встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, на електронну адресу, з якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Якщо вступник надав усю необхідну інформацію та може бути допущений до складання ЄВІ/ЄФВВ, представник приймальної комісії університету здійснює реєстрацію такої особи на вступні випробування, зазначаючи всі дані, внесені вступником до заяви-анкети. Виконавши всі необхідні дії для реєстрації вступника, представник приймальної комісії формує екзаменаційний листок і надсилає скановану його копію на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, а в разі виявлення помилок – звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації. Оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії, його видають вступнику особисто. Факт видачі фіксують у журналі видачі екзаменаційних листків. Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступник повідомив про таку необхідність в анкеті. У цьому випадку в журналі видачі екзаменаційних листків фіксують реквізити відповідного поштового відправлення.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» вступники мають проходити єдине фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит (ЄФВВ та ЄВІ). які передбачають використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) передбачає виконання екзаменаційної роботи з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) передбачає виконання екзаменаційної роботи, що містить два блоки тестових завдань:

• перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення;

• другий блок – тест з восьми базових правничих дисциплін, що включає конституційне право України, адміністративне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», «051 «Економіка», 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування» вступники мають скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), який передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та комплексний іспит зі спеціалізації на базі університету.

Якщо вступник має диплом освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст), то можна вступити до магістратури ДДУВС за кошти фізичних та юридичних осіб («051 «Економіка», 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування», 262 «Правоохоронна діяльність») без складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) з елементами ЗНО, тобто вступник складає вступні іспити на базі університету.

У 2020 році приймаються результати ЄВІ та ЄФВІ складені у рік вступу.

 

Тести ЗНО онлайн в магістратуру з права – пробне ЗНО

Програма ЗНО право магістри

ЗАТВЕРДЖЕНО ВСІ ПРОГРАМИ (mon.gov.ua)

Тестові завдання іспиту з іноземної мови

Тестові завдання блоку Загальних навчальних правничих компетентностей

ПОРЯДОК організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Інформаційний бюлетень «Вступні іспити до магістратури. 2019 рік»


Кількість переглядів сторінки: 51 148