Навчання за кордоном


СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ НАУКОВЦІВ ТА СТУДЕНТІВ.


3-тя Міжнародна Літня Школа Deep Learn 2019.


РОЗПОЧАВСЯ ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА СТИПЕНДІЙНУ ПРОГРАМУ ІМЕНІ ЛЕЙНА КІРКЛАНДА НА 2019–2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК!


Прийом заявок в рамках Стипендіальної програми для громадянського суспільства країн Східного партнерства 2019!


 

Програма академічної мобільності в рамках програми ERASMUS+

ПРОЦЕС ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ:

1.Оголошується Конкурс на сайті Університету.

2.Прийом документів для участі у Конкурс.

3.Відбір здобувачів вищої освіти Конкурсною комісією Університету.

4.Оголошуються результати Конкурсу на сайті Університету.

5.Наказ про участь у програмі академічної мобільності.

6.Індивідуальний графік навчання здобувача вищої освіти.

7.Договір про участь у програмі академічної мобільності.

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

1.Ксерокопія закордонного паспорту (перша сторінка).

2.Мотиваційний лист з особистим підписом апліканта англійською мовою.

3.Рекомендаційний лист від одного із викладачів випускової Кафедри українською мовою, завірений підписом завідувача кафедри.

4.Витяг із заліково-екзаменаційної сесії за попередній Навчальний рік із вказаним середнім балом, завірений в навчальному відділі інституту/факультету.

5.Сертифікати про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня B2.

6.Документи, що підтверджують наукові здобутки, а також участь у громадських та соціальних заходах.

 

ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Після повернення до Університету здобувач вищої освіти надає документ з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків, завірений в установленому порядку у ЗВО-партнері.


– Можливості Erasmus KA1.

– Індивідуальні можливості з кредитної мобільності Еразмус+ для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів України.

– Erasmus+ Capacity Building in the field of Youth.

– Individual Fellowships.

– Магістерські програми ERASMUS MUNDUS (EMJMD).

– Мій досвід ЕРАЗМУС+.

– Післядипломна світа.

– Програми ЕРАЗМУС в СЕО.

– Ступенева мобільність ЕРАЗМУС+


У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ реалізується програма академічної мобільності студентів і викладачів або «друга освіта за кордоном», що надає можливість учасникам освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи за її межами.

 

Так, вступивши до магістратури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Право» на основі диплому бакалавра-юриста, спеціаліста-юриста, Ви отримуєте можливість одночасно вступити до магістратури Університету ім. Яна Кохановського у м. Кельце (Польща) за спеціальністю «Адміністрація» (денна форма навчання, польська мова навчання) та по завершенні навчання отримати два дипломи про здобуття вищої освіти у державному українському та державному європейському виші.

Пропозиція щодо здобуття вищої освіти в Університеті ім. Яна Кохановського на вказаних умовах також дійсна для випускників магістратури ДДУВС попередніх років.

 

 

Участь у подібних міжнародних освітніх програмах дозволяє здобувачам вищої освіти не лише отримати якісну освіту за кордоном, а й розширити свої знання з європейської культури в цілому, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Студенти ДДУВС мають змогу протягом одного семестру навчатися зі спеціальності «Право» у рамках освітньої програми бакалаврата завдяки підписаному Меморандуму про взаєморозуміння між ДДУВС та Каунаським університетом ім. Вітаутаса Великого, що знаходиться серед 800 найкращих університетів світу згідно зі світовими рейтингами університетів QS (2013/2014).

Університет має 51 бакалаврську програму, 55 магістерських програм, 15 програм післядипломного навчання, докторантуру за 18 спеціальностями, та співпрацює з 360 університетами різних країн.

 

 

Детальніше за телефоном: (056) 370-28-65 (декан факультету №4 Савіщенко Вікторія Миколаївна).

Програми академічної мобільності надають можливість студентам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ навчатися у європейських університетах, стати учасниками міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, різного роду культурних заходів.

 

 

Окрім цього, у зв’язку з реалізацією програми «друга освіта за кордоном» студенти ДДУВС отримали можливість вивчати іноземну мову в Школі польської мови та культури при Дніпропетровській обласній спілці поляків.

Подати заяву на навчання та отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 20, тел.: +38(067)-190-30-09, +38(068)-560-61-75.

Дізнатися більше про умови вступу до університету («ПРАВИЛА ПРИЙОМУ, УМОВИ ВСТУПУ, ТЕРМІНИ ТА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ»)


Кількість переглядів сторінки: 12 735