Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань
Факультет створений згідно наказу МВС України від 08.04.2020 № 330 «Про організаційно-штатні зміни в МВС» та наказу ДДУВС від 27.04.2020 «Про організаційно-штатні зміни в ДДУВС».


(Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань)

Глобалізація всіх соціально-економічних процесів, зростання рівня міграції, у тому числі, нелегальної, складне безпекове середовище, у якому перебуває Україна, збільшення обсягів незаконного обігу вогнепальної зброї, у першу чергу за рахунок її витоку з тимчасово непідконтрольних владі регіонів, широкі можливості, які надає користувачам Інтернет та новітні інформаційні технології, у поєднанні з “наздоганяючим” та подекуди несистемним характером заходів, що вживаються правоохоронними органами, виступають об’єктивними чинниками, що створюють підґрунтя для поширення в Україні злочинів, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, у тому числі такими їх різновидами як банди, терористичні організації, незаконні збройні формування тощо.

Високий рівень стійкості та законспірованості, орієнтованість організаторів злочинної діяльності на максимальне розгалуження корупційних та міжнародних зв’язків очолюваних ними організованих груп та злочинних організацій виступають внутрішніми факторами, що обумовлюють посилення позицій організованої злочинності на території України. Наведене вимагає якісно нових умінь та навичок від фахівців, задіяних в системі попередження, виявлення та припинення організованих форм злочинності.

З метою підготовки працівників Національної поліції саме цього напряму професійної діяльності Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ розпочато підготовку фахівців в галузі знань «Право» за спеціалізацією «Стратегічні розслідування» на факультеті підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань. Вказана спеціалізація дає змогу на високому рівні готувати фахівців, які зможуть працювати в підрозділах Національної поліції України та здійснювати професійну діяльність, пов’язану з реалізацією повноважень в частині протидії організованій злочинності, злочинності в органах влади, управління, місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та хабарництвом, захисту прав і свобод людини і громадянина та об’єктів права власності від протиправних посягань.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань Дніпропетровського ДУВС створений з метою підготовки фахівців першого рівня вищої освіти (бакалавр) за освітньою (професійною) програмою 081 «ПРАВО (поліцейські)» спеціалізації «Стратегічні розслідування» за прикладними орієнтаціями:

• «Протидія організованій злочинності в органах державної влади та управління»;

• «Боротьба з організованою злочинністю».

Навчання відбувається на основі поєднання сучасних методів освітньої, методичної, наукової, організаційної і виховної роботи. Термін навчання – 4 роки (денна форма). Зазначена програма дає змогу на високому рівні готувати працівників, які будуть працевлаштовані у відповідних підрозділах Національної поліції України та здійснювати професійну діяльність, пов’язану з реалізацією повноважень Національної поліції України в частині протидії організованій злочинності, злочинності в органах державної влади, управління, місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та хабарництвом, захисту прав і свобод людини і громадянина та об’єктів права власності від протиправних посягань.

Декан факультету кандидат юридичних наук підполковник поліції Лазарєв Владислав Олександрович.

Бібліометрика української науки – Лазарєв В.О.

Профіль в Google Scholar – Лазарєв В.О.

 

До складу факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань входять три кафедри та навчально-наукова лабораторія:

кафедра фінансових і стратегічних розслідувань;

кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності;

кафедра українознавства та іноземних мов;

навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції.

 

Серед головних навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Оперативно-розшукова діяльність», «Криміналістика», «Фінансове право», «Іноземна мова», а також комплекс дисциплін прикладної орієнтації: «Економіка підприємництва», «Основи економіки та підприємництва», «Протидія організованій злочинній діяльності у сфері публічних закупівель», «Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, вчинених ОГ і ЗО», «Виявлення, припинення і розслідування фінансових та економічних злочинів, вчинених ОГ і ЗО», «Організація роботи підрозділів стратегічних розслідувань», «Основи фінансової розвідки», «Основи кримінального аналізу» та ін.

У системі підготовки активно застосовуються сучасні форми і методи навчання, що дозволяють проводити заняття в рамках міжпредметної, міжкафедральної та міжфакультетської взаємодії. Типові навчальні фабули відпрацьовуються на прикладі конкретних ситуаційних завдань та ділових (рольових) ігор, що дозволяє здобувачам вищої освіти опрацювати увесь цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики.

На факультеті функціонує навчальний полігон «Протидія організованій злочинності та корупції». Він є структурним компонентом матеріально-технічної та навчальної бази університету, що забезпечує ефективні умови реалізації вимог освітніх програм для оволодіння загальними, професійними та практичними навичками.

На загальних зборах факультету за пропозицією курсантів та з метою посилення практичної спрямованості навчальних занять із професійно-орієнтованих дисциплін, набуття здобувачами вищої освіти навичок практичної роботи, обміну передовим досвідом у правоохоронній діяльності, кафедрою фінансових і стратегічних розслідувань (Санакоєв Д.Б.) та навчально-науковою лабораторією з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції (Неклеса О.В.) розроблено навчально-тематичний тренінг із 6 модулів для курсантів 3 курсу факультету за напрямком: «Протидія правопорушенням та злочинам у сфері здійснення публічних закупівель» із використанням можливостей навчального полігону.

На факультеті постійно організовуються зустрічі здобувачів вищої освіти з досвідченими професіоналами-практиками з різних підрозділів Національної поліції України з метою навчання майбутніх правоохоронців нововведенням, тонкощам професії, та реаліям практичної роботи.

Курсанти факультету проходять практичну підготовку в підрозділах Національної поліції (ознайомча практика, навчальна практика, стажування). Мета проходження – закріплення й поглиблення курсантами теоретичних знань, ознайомлення із майбутньою професією у формі залучення їх до практичних заходів, формування наочної уяви щодо місця, характеру діяльності, організації та методів роботи підрозділів, що становлять базу практики. Публічний захист практики проводиться у формі поліцейського квесту з залученням представників роботодавця і є її завершальним етапом.

ЗВО факультету реалізовують багато різних наукових, творчих та навчальних заходів спільно з студентсько-курсантським самоврядуванням. Від факультету до СКР було обрано курсанта 3 курсу Каменєва Едуарда, який нині відповідальний за роботу культурно-масового відділу.

 

Командно-адміністративний склад факультету: заступник декана кандидат юридичних наук капітан поліції Сидорова Е.О.; провідні фахівці факультету: підполковник поліції Шульга В.В., старший лейтенант поліції Солонько О.О., старший лейтенант поліції Хорольська Ю.С.; фахівці факультету: капітан поліції Кармазін А.О., старший лейтенант поліції Почтовик В.В., старший лейтенант поліції Бойко С.В., майор поліції Лісковський В.С. та Галай Н.А., комірник факультету Пономаренко О.О.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань приймає активну участь у наукових заходах, конкурсах різного рівня, вікторинах, олімпіадах, спортивних змаганнях тощо, в яких посідає призові місця.

(Диплом 2-го ступеня учасника Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання у номінації «Навчально-методичні видання», вручений президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» 18.04.2019 р.)

Курсант Дегтяр В.А. отримала диплом І ступеня на ІІ Міжнародному студентському науковому форумі «Креативна економіка очима молоді» та диплом І ступеня на обласному конкурсі наукових проектів серед слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України та здобувачів вищої освіти Дніпропетровщини в галузі гуманітарних і соціальних наук.


(Отримання диплому І ступеня курсантом Дегтяр Вікторією.
Науковий керівник, к.і.н. Недря Кирило, травень 2019 р.)

Курсант Биков С.О. отримав диплом І ступеня у Х Всеукраїнському конкурсі наукових робіт на тему «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців».

Курсант Воробець Х.О. отримала диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі «Аудіовізуальний твір» (м. Чернівці).

Курсант Черкас К.Ш. і Хованова Д.О. зайняли І місце за кращий бізнес-план на ІІ Міжнародному студентському форумі «Креативна економіка очима молоді» (м. Тернопіль).

Курсант Іванчук О.С. зайняла І місце на олімпіаді з української мови на університетському етапі та ІІ місце на всеукраїнському етапі, а також ІІ місце на олімпіаді Історії (м. Дніпро).

Курсант Черкас К.Ш. зайняла І місце на олімпіаді з економіки та у вікторині «Економіка у сучасному світі» (м. Дніпро).

Курсант Дембицька Т.П. зайняла І місце по есе з Конституційного права (м. Дніпро).

Курсант Попов А.В. зайняв І місце на змаганнях по рукопашному бою (м. Дніпро).

Курсант Кравець О.І. неодноразово займав І місце по жиму штанги лежачи (м. Дніпро).

Курсант Максимчук Б.Я. зайняв І місце по есе у Національному конкурсі творчих робіт з теорії держави і права.

Курсант Карпенко В.О. зайняв ІІ місце на олімпіаді з Англійської мови та на Міжнародному форумі «Студентська весна 2019» (м. Дніпро).

Курсант Шеремет Д.С. зайняв ІІ місце на олімпіаді з Української мови (м Дніпро).

Курсант Рудницька К.С. зайняла ІІІ місце на змаганнях з дзюдо (м. Дніпро).

Курсант Страшко О.П. отримав диплом ІІІ ступеня в університетському конкурсі на кращу наукову роботу в номінації «Гуманітарні, соціально-економічні та цивільно-правові дисципліни».

Курсант Воробець Х.О. зайняла ІІІ місце у конкурсі МВС на кращу наукову роботу в номінації «Цивільно-правові науки».

(Вручення диплому МВС курсантці ФПФПСР Воробець Христині, травень 2019)

Факультетом здійснюється шефська робота над комунальним закладом соціального захисту центром соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок», який створений для тривалого (стаціонарного) перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах.


(Відвідування підшефного центру «Барвінок» з нагоди Дня Національної поліції України,
липень 2019)

Курсанти факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань долучилися до карнавальної ходи у День міста та пройшли святковою колоною від площі Героїв Майдану до Фестивального причалу.


(День міста 14.09.2019)


(Курсанти факультету склали Присягу працівника Національної поліції України, жовтень 2019)

 

Адреса електронної пошти: Fepb@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 46 157