Факультет економіко-правової безпеки


Факультет створений 20 липня 2017 року згідно наказу МВС України від 30.06.2017 № 555 «Про організаційно-штатні зміни» та наказу ДДУВС від 12.07.2017 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».


(Факультет економіко-правової безпеки)

Розвиток ринкових відносин, формування нових видів господарських структур та ускладнення господарсько-договірних взаємовідносин вимагає якісно нових умінь та навичок від фахівців, задіяних в системі юридичного супроводу підготовки і прийняття рішень з попередження та запобігання економічним злочинам. З цих позицій, більш глибоке та комплексне вивчення економічних засад функціонування господарських структур є актуальним завданням реформування системи підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, професійна діяльність яких буде спрямована на захист економічних інтересів організацій, підприємств, установ та держави в цілому.

З метою підготовки працівників Національної поліції саме цього напряму професійної діяльності Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ розпочато підготовку фахівців в галузі знань «Право» за спеціалізацією фінансово-економічна безпека на факультеті економіко-правової безпеки. Вищезазначена спеціалізація дає змогу на високому рівні готувати фахівців з фінансово-економічної та правової безпеки, які зможуть здійснювати професійну діяльність, пов’язану з розслідуванням та запобіганням злочинам у сфері економіки.

Факультет здійснює підготовку фахівців першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання. Термін навчання – 4 роки.

Декан факультету кандидат юридичних наук підполковник поліції Лазарєв Владислав Олександрович.

До складу факультету економіко-правової безпеки входять три кафедри та навчально-наукова лабораторія:

кафедра фінансово-економічної безпеки;

кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності;

кафедра українознавства та іноземних мов;

навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем економічної безпеки.

 

Серед головних навчальних дисциплін: «Теорія держави та права», «Кримінальне право», «Іноземна мова», а також комплекс дисциплін зі спеціалізації: «Економіка підприємництва», «Основи економіки та підприємництва», «Основи економічного аналізу», «Фінансова звітність підприємств», «Особливості розслідування злочинів в економічній та фінансовій сферах», «Оперативно-розшукова діяльність суб’єктів протидії злочинам в економічній та фінансовій сферах», «Оперативно-розшукова протидія злочинам, що пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом». У системі навчальної підготовки активно застосовуються сучасні форми навчання, що дозволяють проводити оперативно-тактичні заняття в рамках міжпредметної, міжкафедральної та міжфакультетської взаємодії. Типові навчальні фабули відпрацьовуються на прикладі конкретних ситуаційних завдань та рольових ігор. Це дозволяє здобувачам вищої освіти опрацювати увесь цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики.

У 2018 році на факультеті створено навчальний полігон профілю «економічна безпека» він є структурним компонентом матеріально-технічної та навчальної бази університету, що забезпечує ефективні умови реалізації вимог освітніх програм для оволодіння загальними, професійними та практичними навичками.

 

Командно-адміністративний склад факультету: заступник декана кандидат юридичних наук старший лейтенант поліції Сидорова Е.О.; провідні фахівці факультету: старший лейтенант поліції Хорольська Ю.С. та старший лейтенант поліції Солонько О.О.; фахівці факультету: підполковник поліції Шульга В.В., капітан поліції Кармазін А.О., старший лейтенант поліції Почтовик В.В. та Галай Н.А., комірник факультету Пономаренко О.О.


(Командно-адміністративний склад факультету)

Факультет економіко-правової безпеки приймає активну участь у наукових заходах, конкурсах різного рівня, вікторинах, олімпіадах, спортивних змаганнях тощо, в яких посідає призові місця.

(Диплом 2-го ступеня учасника Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання у номінації «Навчально-методичні видання», вручений президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» 18.04.2019 р.)

Курсант Дегтяр В.А. отримала диплом І ступеня на ІІ Міжнародному студентському науковому форумі «Креативна економіка очима молоді» та диплом І ступеня на обласному конкурсі наукових проектів серед слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України та здобувачів вищої освіти Дніпропетровщини в галузі гуманітарних і соціальних наук.


(Отримання диплому І ступеня курсантом Дегтяр Вікторією.
Науковий керівник, к.і.н. Недря Кирило, травень 2019 р.)

Курсант Биков С.О. отримав диплом І ступеня у Х Всеукраїнському конкурсі наукових робіт на тему «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців».

Курсант Воробець Х.О. отримала диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі «Аудіовізуальний твір» (м. Чернівці).

Курсант Черкас К.Ш. і Хованова Д.О. зайняли І місце за кращий бізнес-план на ІІ Міжнародному студентському форумі «Креативна економіка очима молоді» (м. Тернопіль).

Курсант Іванчук О.С. зайняла І місце на олімпіаді з української мови на університетському етапі та ІІ місце на всеукраїнському етапі, а також ІІ місце на олімпіаді Історії (м. Дніпро).

Курсант Черкас К.Ш. зайняла І місце на олімпіаді з економіки та у вікторині «Економіка у сучасному світі» (м. Дніпро).

Курсант Дембицька Т.П. зайняла І місце по есе з Конституційного права (м. Дніпро).

Курсант Попов А.В. зайняв І місце на змаганнях по рукопашному бою (м. Дніпро).

Курсант Кравець О.І. неодноразово займав І місце по жиму штанги лежачи (м. Дніпро).

Курсант Максимчук Б.Я. зайняв І місце по есе у Національному конкурсі творчих робіт з теорії держави і права.

Курсант Карпенко В.О. зайняв ІІ місце на олімпіаді з Англійської мови та на Міжнародному форумі «Студентська весна 2019» (м. Дніпро).

Курсант Шеремет Д.С. зайняв ІІ місце на олімпіаді з Української мови (м Дніпро).

Курсант Рудницька К.С. зайняла ІІІ місце на змаганнях з дзюдо (м. Дніпро).

Курсант Страшко О.П. отримав диплом ІІІ ступеня в університетському конкурсі на кращу наукову роботу в номінації «Гуманітарні, соціально-економічні та цивільно-правові дисципліни».

Курсант Воробець Х.О. зайняла ІІІ місце у конкурсі МВС на кращу наукову роботу в номінації «Цивільно-правові науки».

(Вручення диплому МВС курсантці ФЕПБ Воробець Христині, травень 2019)

Факультетом здійснюється шефська робота над комунальним закладом соціального захисту центром соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок», який створений для тривалого (стаціонарного) перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах.


(Відвідування підшефного центру «Барвінок» з нагоди Дня Національної поліції України,
липень 2019)

Курсанти факультету економіко-правової безпеки долучилися до карнавальної ходи у День міста та пройшли святковою колоною від площі Героїв Майдану до Фестивального причалу.


(День міста 14.09.2019)

 

Адреса електронної пошти: Fepb@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 38 084