Національна поліція України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ є сучасним закладом вищої освіти, який здійснює інноваційну освітню діяльність, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження і впевнено посідає провідні позиції в системі закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ здійснює підготовку фахівців для підрозділів Національної поліції України. Готують фахівців для підрозділів Національної поліції України Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації та Запорізький центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя).

В університеті створено 22 навчальних полігони, які використовуються в освітньому процесі для відпрацювання практичних навичок, серед останніх «Полігон з документування слідів воєнних злочинів».


42 724