Діяльність наукових гуртків ДДУВС

На кафедрах Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ діють 16 наукових гуртків, де навчається більше 400 курсантів та студентів.

 

Найбільш активні члени наукових гуртків входять до складу Наукового товариства курсантів, студентів і слухачів університету (НТКСС), що є добровільною самостійною організацією курсантсько-студентської молоді, яка бере участь у здійсненні науково-дослідної роботи. Сьогодні НТКСС налічує 77 осіб.

План засідань наукових гуртків кафедр ДДУВС

Рейтинг наукових гуртків

 

Наразі на кафедрах ДДУВС діють наукові гуртки, серед яких слід відзначити:

Науковий гурток кафедри кримінально-правових дисциплін «Актуальні питання кримінального права».

Напрямок діяльності відповідає назві наукового гуртка і стосується аналізу актуальних питань кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства.

Керівник гуртка – доцент кафедри, к.ю.н. Соболь О.І. (тел. 098-237-99-99, 095-563-44-23).

Засідання наукового гуртка проходять раз на місяць згідно плану, затвердженого кафедрою кримінально-правових дисциплін в ауд. 635. о 13.10 год.

Науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології «Актуальні питання кримінального права».

Напрямок діяльності: кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право.

Керівник гуртка – викладач кафедри, майор поліції, к.ю.н.
Кисельов І.О. (067- 522- 26- 38).

Засідання наукового гуртка проходять раз на місяць згідно плану, затвердженого кафедрою кримінального права та кримінології в ауд. 415 о 15.30 год.

Науковий гурток кафедри кримінального процесу «Юні науковці».

Напрямком діяльності наукового гуртка є «Діяльність органів досудового розслідування щодо виконання завдань кримінального провадження».

Керівник гуртка – викладач кафедри майор поліції Гаркуша А.Г. (тел. 066-389-60-91 ).

Засідання наукового гуртка проходять раз на місяць відбувається згідно графіку кафедри кримінального процесу в ауд. № 501 о 15:30 год.

Науковий гурток кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності «Шеріф».

Напрямком діяльності наукового гуртка є «Забезпечення публічного порядку та безпеки».

Керівник гуртка – доцент кафедри, к.ю.н. Кравченко І.С.
(тел. 097-60-76-78 ).

Засідання наукового гуртка проходять кожного 3-го четверга відбувається згідно графіку кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності в каб. № 401 о 14:00 год.

Науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

Напрямком діяльності наукового гуртка є: «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки».

Керівник гуртка – доцент кафедри, к.ю.н. Дараган В.В.
(тел. 095-795-75-95 ).

Засідання наукового гуртка відбуваються згідно графіку кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки кожну другу середу місяця в каб. № 429 о 16-00.

Науковий гурток кафедри українознавства та іноземних мов «Актуальні проблеми лінгвокраїнознавства».

Напрямком діяльності наукового гуртка є: «Підготовка здобувачів вищої освіти до сприймання професійної інформації у науковому стилі.Вироблення навичок написання наукових статей українською та англійською мовами».

Керівник гуртка – професор, доктор філологічних наук, професор кафедри українознавства та іноземних мов Поповський А.М. (тел. 096-367-80-94).

Засідання наукового гуртка проходять раз на місяць відбувається згідно графіку кафедри українознавства та іноземних мов у І семестрі 2016-2017 н.р (24.10.2016, 10.11.2016, 21.11.2016, 07.12.2016).

Науковий гурток кафедри філософії та політології.

Напрямком діяльності наукового гуртка є: «Філософські та психологічні чинники формування правосвідомості; соціологія молоді; історичні традиції українського народу».

Керівник гуртка – старший викладач кафедри філософії та політології, кандидат історичних наук Головіна О.В. (тел. 067-774-21-92).

Засідання наукового гуртка відбувається в навчально-методичному кабінеті кафедри філософії та політології (каб. 215), 16.00 год.

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права.

Напрямком діяльності наукового гуртка є «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування».

Керівник гуртка – доцент кафедри, к.ю.н., доцент Орлова О.О. (тел. 066-753-33-58 ).

Засідання наукового гуртка проводяться раз на місяць в каб. 418
о 15-30 (кафедра теорії та історії держави і права).

Науковий гурток кафедри загальноправових дисциплін «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права».

Напрямком діяльності наукового гуртка є: актуальні проблеми теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, зокрема: транспарентність влади, громадський контроль, громадська експертиза, виборчий процес, референтний процес, місцеве самоврядування, децентралізація влади.

Керівник гуртка – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Наливайко Л.Р. (тел. 067-612-11-34).

Засідання наукового гуртка відбувається кожен перший четвер місяця в ауд. 213 о 15:30 (кафедра загальноправових дисциплін).

Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін.

Напрямком діяльності наукового гуртка є: актуальні проблеми цивільно-правових дисциплін.

Керівник гуртка – викладач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Золотухіна Л.О. (тел. 097-405-00-02).

Засідання наукового гуртка відбувається два рази на місяць в ауд. 606 о 16:00 (кафедра цивільно-правових дисциплін).

Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу.

Напрямком діяльності наукового гуртка: «Актуальні проблеми цивільного права та процесу».

Керівник гуртка – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Круглова О.О. (тел. 097-405-00-02).

Засідання наукового гуртка відбувається один раз на місяць в ауд. 532 о 16:00 (кафедра цивільного права та процесу).

Науковий гурток кафедри тактико-спеціальної підготовки.

Напрямком діяльності наукового гуртка: «Тактико-спеціальна підготовка».

Керівник гуртка – викладач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Казначеєв Д.Г. (тел. 096-339-34-71).

Засідання наукового гуртка відбувається один раз на місяць в мультимедійному тирі о 16:00 (кафедра тактико-спеціальної підготовки).

Науковий гурток кафедри інформатики та інформаційних технологій.

Напрямком діяльності наукового гуртка: «Інформатика та інформаційні технології».

Керівник гуртка – викладач кафедри, Косиченко О.О. (тел. 056-31-72-59).

Засідання наукового гуртка відбувається один раз на місяць в ауд. 211 о 16:00 (кафедрa інформатики та інформаційних технологій).

Науковий гурток кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії.

Напрямком діяльності наукового гуртка є: «Актуальні проблеми криміналістики» – 1 засідання, «Перспективні напрями розробки і застосування техніко-криміналістичних засобів» – 2 засідання, «Конкурс наукових робіт курсантів, студентів та слухачів, присвячений пам`яті видатного вченого-криміналіста професора М.В. Салтевського» – 3 засідання, «Криміналістична методика: теоретичні положення та практичне застосування».

Керівник гуртка – старший викладач кафедри, майор поліції Бідняк Г.С. (тел. 050-995-94-93).

Засідання наукового гуртка відбувається один раз на місяць в ауд. 440 о 14:30 (кафедрa криміналістики, судової медицини та психіатрії).

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Напрямком діяльності наукового гуртка: «Політологія, філософія, психологія, професійно – психологічна підготовка працівників поліції».

Керівник гуртка – доцент кафедри, доц. кафедри, к.п.н. Маркіна Л.Л. (тел. 066-158-86-64).

Засідання наукового гуртка відбувається один раз на місяць в ауд. 211 о 16:00 (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін).

 

Члени наукових гуртків беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях і круглих столах. Тези їх доповідей та статті публікуються у наукових збірниках та журналах. Також, студенти та курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ неодноразово ставали переможцями міжвузівських конкурсів наукових робіт.

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання в університеті

 

Кількість переглядів сторінки: 4 079