Діяльність наукових гуртків ДДУВС

На кафедрах ДДУВС діють 20 наукових гуртків, серед яких наступні:

1. Науковий гурток кафедри економічної та інформаційної безпеки.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Економічна та інформаційна безпека держави; нові підсистеми інформаційного порталу Національної поліції України; інноваційний підхід та сучасні інформаційні системи щодо взаємодії поліції з населенням; захист персональних даних, економічна безпека держави» тощо.

Керівник гуртка – старший викладач кафедри Тютченко С. М.

Засідання наукового гуртка – ауд. № 101/ZOOM о 15.00 год, згідно плану гурткової роботи.

2. Науковий гурток кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності «Шериф».

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Забезпечення публічного порядку та безпеки; способи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення винесені поліцейськими; взаємодія поліції з громадськістю на засадах партнерства; міжнародні стандарти та ключові особливості роботи підрозділів ювенальної превенції» та ін.

Керівник гуртка – професор кафедри Блінова Г.О. доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Засідання наукового гуртка – в каб. № 401/ZOOM о 14.00 год, згідно плану гурткової роботи.

3. Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права «Правознавець».

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування; суверенітет держави; роль Національної поліції у забезпеченні публічного порядку; розгляд основних аспектів конвенції про права людини» та ін.

Керівник гуртка – Саєнко М.І., доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Засідання наукового гуртка – в каб. 418/ZOOM о 15.00, згідно плану гурткової роботи.

4. Науковий гурток кафедри тактико-спеціальної підготовки.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Удосконалення тактико-спеціальної та домедичної підготовки; методика використання мультимедійного обладнання при підготовці поліцейських» тощо.

Керівник гуртка – викладач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Казначеєв Д.Г.

Засідання наукового гуртка – в мультимедійному тирі/ZOOM о 15.30 год, згідно плану гурткової роботи.

5. Науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології «Актуальні питання кримінального права».

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Особливості застосування кримінально-виконавчого права; обіг зброї в Україні; протидія гендерно обумовленому насильству; відповідальність суддів за кримінальним законодавством» та ін.

Керівник гуртка – капітан поліції, Корогод С.В.

Засідання наукового гуртка – в ауд. 415/ZOOM о 15.00 год, згідно плану гурткової роботи.

6. Науковий гурток кафедри кримінального процесу «Юні науковці».

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Діяльність органів досудового розслідування щодо виконання завдань кримінального провадження; повідомлення про підозру; зупинення та закінчення досудового розслідування; оскарження рішень дій та бездіяльності; судовий розгляд та ін.».

Керівник гуртка – викладач кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції Гаркуша А.Г.

Засідання наукового гуртка – в ауд. № 501/ZOOM о 15.30 год, згідно плану гурткової роботи.

7. Науковий гурток кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Організація та розкриття злочинів; тактика проведення окремих слідчих дій; проблеми криміналістики» тощо.

Керівник гуртка – старший викладач кафедри, майор поліції, доцент кафедри, кандидат юридичних наук – Бідняк Г.С.

Засідання наукового гуртка – в ауд. 440/ZOOM о 14.30, згідно плану гурткової роботи.

8. Науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки; протидія злочинам; негласні слідчі дії; інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності » та ін.

Керівник гуртка – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Телійчук В.Г.

Засідання наукового гуртка – в ауд. № 429/ZOOM о 16.00, згідно плану гурткової роботи.

9. Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу.

Напрямки діяльності наукового гуртка:«Актуальні проблеми цивільного права та процесу»: регулювання приватно-правових відносин; стандарти та принципи в регіональних правових системах; правового регулювання банківських відносин; Міжнародна співпраця в протидії тіньовій економіці» тощо.

Керівник гуртка – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Юніна М.П.

Засідання наукового гуртка засідання наукового гуртка – в ауд. № 532/ZOOM о 16.00, згідно плану гурткової роботи.

10. Науковий гурток кафедри українознавства та іноземних мов «Актуальні проблеми лінгвокраїнознавства».

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Сприймання професійної інформації у науковому стилі; написання наукових статей українською та англійською мовами; жанрові різновиди наукового мовлення; основи наукових досліджень» та ін.

Керівник гуртка – професор, доктор філологічних наук, професор кафедри українознавства та іноземних мов Поповський А.М.

Засідання наукового гуртка – в ауд. № 240/ZOOM о 15.30, згідно плану гурткової роботи.

11. Науковий гурток кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Філософські та психологічні чинники формування правосвідомості; соціологія молоді; історичні традиції українського народу; дослідницька доброчесність».

Керівник гуртка – Стояцька Г.М. доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент.

Засідання наукового гуртка – каб. 215/ZOOM, 15.40 год, згідно плану гурткової роботи.

12. Науковий гурток кафедри загальноправових дисциплін «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права».

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Актуальні проблеми теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, зокрема: транспарентність влади, громадський контроль, громадська експертиза, виборчий процес, референтний процес, місцеве самоврядування, децентралізація влади».

Керівник гуртка – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Наливайко Л.Р.

Засідання наукового гуртка відбувається в ауд. 213/ZOOM о 14.30, згідно плану гурткової роботи.

13. Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін «Цивіліст».

Напрямки діяльності наукового гуртка: « Актуальні проблеми цивільно-правових дисциплін; розвиток, перспектива цивілістичної науки; реформи законодавства в умовах євроінтеграції; шлюбний договір – правові аспекти; актуальні питання трудового права».

Керівник гуртка – Аксютіна А.В. старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук.

Засідання наукового гуртка відбувається в ауд. 606/ZOOM о 13.10 год, згідно плану гурткової роботи.

14. Науковий гурток кафедри кримінально-правових дисциплін «Актуальні питання кримінального права».

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Аналіз актуальних питань кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства; недоторканість неповнолітніх; обмежувальні заходи як спосіб захисту потерпілих від домашнього насильства; захист незалежності та територіальної цілісності України» та ін.

Керівник гуртка – викладач кафедри Шило І.В., аспірант університету.

Засідання наукового гуртка проходять – в залі судових засідань/ ZOOM о 13.00 год, згідно плану гурткової роботи.

15. Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Актуальність вивчення української мови; іноземні мови в сучасному світі; актуальні питання історичних подій; особливості сучасного світогляду особи; соціологічні виміри сучасності та ін».

Керівник гуртка – Моргулов А.Х. кандидат історичних наук, професор кафедри, доцент.

Засідання наукового гуртка відбувається – в ауд. 211/ ZOOM о 16.00 год, згідно плану гурткової роботи.

16. Науковий гурток кафедри психології та педагогіки.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Гендерні підходи в освітньому процесі; особливості роботи соціального психолога в роботі соціальних служб; особливості формування компютерної залежності; особливості егалітарного мислення» тощо.

Керівник гуртка – Шумейко О.М. старший викладач кафедри.

Засідання наукового гуртка – в ауд.№ 421/ ZOOM о 13.30, згідно плану гурткової роботи.

17. Науковий гурток кафедри аналітичної економіки та менеджменту.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Особливості сучасного стану економіки України; сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки; креативне управління економічними процесами» та ін.

Керівник гуртка – Діденко А.В. кандидат економічних наук, доцент.

Засідання наукового гуртка – в ауд.№ 532/ ZOOM о 13.10, згідно плану гурткової роботи.

18. Науковий гурток кафедри фінансово-стратегічних розслідувань.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Фінансово економічна безпека держави; фіскальна політика, економічні злочини в Україні, фінансові злочини; механізми економічного впливу».

Керівник гуртка – Паршин Ю.І. професор кафедри, доктор економічних наук, академік.

Засідання наукового гуртка – в ауд.№ 429/ZOOM о 16.00, згідно плану гурткової роботи.

19. Науковий гурток кафедри міжнародних відносин та туризму.

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Актуальні проблеми діяльності міжнародних організацій у сфері захисту прав людини; політико-правові аспекти міграційних процесів в сучасному світі; захист прав трудових мігрантів; проблеми реалізації прав меншин у документах ООН; проблема прав дитини та ООН» та ін.

Керівник гуртка – Єремєєва І.А., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму, кандидат історичних наук.

Засідання наукового гуртка – в ауд. № 206/ZOOM о 13.10, згідно плану гурткової роботи.

20. Науковий гурток кафедри управління та адміністрування «Публічне управління: від теорії до практики».

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Пріоритети бюджетної політики України; гендерно орієнтований підхід в публічному управлінні; актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України; державно-громадське партнерство в процесах вироблення та реалізації публічної політики» та ін.

Керівник гуртка – Мунько А.Ю. кандидат державного управління, доцент кафедри управління та адміністрування.

Засідання наукового гуртка – о 10.00 на кафедрі управління та адміністрування/ZOOM, згідно плану гурткової роботи.

 

Члени наукових гуртків беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях і круглих столах. Тези їх доповідей та статті публікуються у наукових збірниках та журналах. Також, студенти та курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ неодноразово ставали переможцями міжвузівських конкурсів наукових робіт.

Третій рік поспіль перше місце за рейтингом посідає науковий гурток кафедри загальноправових дисциплін «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права». Так, за останні 3 роки учасниками гуртка було здійснено публікації фахових статей, тез доповідей як на теренах України, так і в зарубіжних виданнях:

План засідань наукових гуртків на II семестр 2022-2023 н.р.

Публікації гуртків

Рейтинг наукових гуртків

Наукова діяльність

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання в університеті


Кількість переглядів сторінки: 9 572