Наукове товариство курсантів, студентів, слухачів

Наукове товариство здобувачів (НТЗВО) вищої освіти університету є добровільним, самостійним об’єднанням здобувачів вищої освіти, яке є частиною системи громадського самоврядування університету, бере участь в організації та здійсненні науково-дослідної роботи, допомагає формувати якості, необхідні для майбутніх співробітників Національної поліції України, та правників, самостійність, відповідальність, творче мислення.

Наукове товариство покликано об’єднувати творчий потенціал здобувачів і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення контактів з іншими закладами вищої освіти, дослідницькими установами, громадськими об’єднаннями як в Україні так і за її межами.

Основні завдання Наукового товариства: представлення інтересів здобувачів вищої освіти перед адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової роботи, надання допомоги у широкому залученні здобувачів до активної науково-дослідницької діяльності, популяризування наукової діяльності серед студенсько-курсантської молоді, сприяння в організації і проведенні кафедральних, факультетських, інститутських та загальноуніверситетських наукових заходів за участю перемінного складу, сприяння підвищенню якості наукових досліджень, залучення здобувачів вищої освіти до участі в олімпіадах, наукових конференціях, семінарах і конкурсах на кращу наукову роботу, поширення передового досвіду науково-дослідницької діяльності ЗВО, розвиток ініціативності, здатності застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, навичок самостійного проведення науково-дослідної роботи, налагодження зв’язків з науковими товариствами студентів вищих юридичних навчальних закладів України та зарубіжжя, молодіжними організаціями, науковими установами, громадськими і благодійними організаціями, сприяння обміну інформацією між молодими вченими, оприлюднення результатів наукової діяльності Наукового товариства університету, виконання інших функцій, передбачених Положенням про Наукове товариства здобувачів вищої освіти та іншими законами.

Голова Наукового товариства – курсантка 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Гунько Катерина

 

Заступник голови Наукового товариства – курсантка 2-го курсу Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Хлівна Марія

 

Секретар Наукового товариства – курсант 3-го курсу Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Єрмолаєв Ігор

 

➤ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


5 019