Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ є колегіальним виборним дорадчим органом, яка створена для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

КЕРІВНИЙ ОРГАН:

ГОЛОВА РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

Вакулич Марія Михайлівна
Доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту,
кандидат економічних наук, доцент

Контактний телефон: +38(096)960-87-12

E-mail: vakulich_maria@ukr.net

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

Кононець Віта Петрівна
Доцент кафедри адміністративного права,
процесу та адміністративної діяльності,
кандидат юридичних наук

 

Головною метою діяльності Ради молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ є активізація та підтримка професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання потенціалу наукової молоді в університеті.

Основними принципами діяльності Ради молодих вчених (РМВ) є: органічний зв’язок науково-дослідної роботи та проведення наукових досліджень; рівноправність усіх членів РМВ, самоврядування та гласність у роботі; перспективність наукових розробок; актуалізація навичок та вмінь проведення науково-дослідної роботи.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

– забезпечення участі молодих науковців у організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших країн світу;

– супровід та організаційна допомога для молодих вчених, що бажають прийняти участь в наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо;

– співробітництво з науковими організаціями в Україні та за кордоном;

– обмін досвідом роботи з Радами молодих учених інших закладів вищої освіти України та світу;

– збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;

– сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;

– сприяння налагодженню професійних контактів і культурних зв’язків з іншими вітчизняними й закордонними навчальними та науковими установами.

 


Кількість переглядів сторінки: 5 038