Нормативні документи з організації наукової роботи

Нормативні документи з організації наукової роботи у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

➤ Закон України “Про вищу освіту”.

➤ Закон України “Про науково-технічну інформацію”.

➤ Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

➤ Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.

➤ Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

➤ Закон України “Про видавничу справу”.

➤ Закон України “Про авторське право і суміжні права”.

➤ Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.

➤ Указ Президента “Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених”.

➤  Положення про наукові та навчальні видання ДДУВС з додатками.

➤ Положення про Центр литовського права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

➤ Положення про порядок проведення НПЗ ДДУВС.

➤ Положення про оцінювання та стимулювання науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти.

➤ Положення про наукові школи в Дніпропетровському держаному університеті внутрішніх справ.

➤ Положення про впровадження видань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


Кількість переглядів сторінки: 5 779