Пріоритетні напрями наукових досліджень університету

➤ Пріоритетні напрями наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років.


➤ Перелік загальнокафедральних тем наукових досліджень Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2015-2019 роки.


ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Теоретико-методологічні та прикладні проблеми державотворення та правотворення в Україні (керівник теми – Наливайко Л.Р., проректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, реєстраційний номер 0118U100436);

2. Правові, лінгвістичні та філософсько-культурологічні аспекти теорії гендеру (керівник теми – Грицай І.О., кандидат юридичних наук, доцент, реєстраційний номер 0118U100432);

3. Теорія і практика оперативно-розшукової протидії злочинам в Україні (керівник теми – Кириченко О.В., доктор юридичних наук, доцент, реєстраційний номер 0118U100430);

4. Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінального процесуального та криміналістичного забезпечення протидії злочинності в Україні (керівник теми – Чаплинський К.О., доктор юридичних наук, професор, реєстраційний номер 0118U100431);

5. Адміністративно-правові засоби забезпечення публічного порядку в Україні (керівник теми – Миронюк Р.В., доктор юридичних наук, професор, реєстраційний номер 0118U100442).

 


Кількість переглядів сторінки: 1 734