Пріоритетні напрями наукових досліджень університету

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК
НА 2020-2024 РОКИ

Наказ про внесення змін до тематики наукових та науково-технічних досліджень
на 2020-2024 рр.

 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Теоретико-методологічні та прикладні проблеми державотворення та правотворення в Україні (керівник теми – Наливайко Л.Р., проректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, реєстраційний номер 0118U100436); 

2. Правові, лінгвістичні та філософсько-культурологічні аспекти теорії гендеру (керівник теми – Грицай І.О., кандидат юридичних наук, доцент, реєстраційний номер 0118U100432);

3. Теорія і практика оперативно-розшукової протидії злочинам в Україні (керівник теми – Кириченко О.В., доктор юридичних наук, доцент, реєстраційний номер 0118U100430);

4. Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінального процесуального та криміналістичного забезпечення протидії злочинності в Україні (керівник теми – Чаплинський К.О., доктор юридичних наук, професор, реєстраційний номер 0118U100431);

5. Адміністративно-правові засоби забезпечення публічного порядку в Україні (керівник теми – Миронюк Р.В., доктор юридичних наук, професор, реєстраційний номер 0118U100442).

 


Кількість переглядів сторінки: 3 511