Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи є самостійним структурним підрозділом університету. Відліком історії відділу вважається створення в 1997 році на базі Дніпропетровського училища міліції закладу вищої освіти – Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. У складі інституту було передбачено такий підрозділ, як науково-дослідний та редакційно-видавничий відділ, діяльність якого розпочалася у 1999 році.

У січні 2002 року у зв’язку з реорганізацією інституту в Юридичну академію МВС України науково-дослідний та редакційно-видавничий відділ було перетворено на два самостійних підрозділи – відділ організації наукової роботи та видавництво.

У своїй діяльності відділ організації наукової роботи керується Конституцією України, чинними нормативно-правовими актами України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, внутрішніми документами університету.

 

Основними завданнями відділу є:

Забезпечення перспективного і поточного планування науково-дослідної роботи університету.

Забезпечення організації, координації та контролю науково-дослідної роботи з метою підвищення рівня наукових досліджень, що проводяться на базі кафедр, інших підрозділів університету науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти університету, а також здійснення контролю за дотриманням термінів та якістю виконання науково-дослідних робіт.

Організація та проведення спільно з факультетами, кафедрами університету наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та конкурсів з актуальних питань юридичної науки та правоохоронної діяльності, наукових конкурсів і т.д.

Організація участі науковців університету та здобувачів вищої освіти у конкурсах на здобуття премій, стипендій.

Здійснення координування діяльності щодо підготовки та опублікування наукових статей науково-педагогічними працівниками університету у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, зарубіжних колективних монографій; проходження міжнародного стажування.

Узагальнення, аналіз, експертна оцінка результатів виконання планових і позапланових заходів на основі звітів кафедр та підрозділів університету; підготовка річних, поточних звітів про науково-дослідну роботу університету.

Подання пропозицій до основних пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи університету.

Здійснення інформаційно-аналітичної роботи щодо співпраці з іншими відомчими і цивільними закладами вищої освіти, науковими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Організація та координація впровадження наукових та навчально-методичних розробок університету в освітній процес і практичну діяльність територіальних органів і підрозділів Національної поліції.

Організація проведення науковцями університету наукових досліджень спільно із представниками закордонних наукових установ.

Сприяння розвиткові й підтримка наукової творчості курсантів, студентів і слухачів. Координація діяльності Наукового товариства курсантів, студентів і слухачів, а також наукових гуртків, що діють на кафедрах університету.

Сьогодні відділ організації наукової роботи функціонує у складі:

 

ВАКУЛИЧ Марія Михайлівна

ВАКУЛИЧ Марія Михайлівна – начальник відділу організації наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент.


 

МОЖЕЧУК Люся Василівна – старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи, доктор філософії.


 

ПРОЦЕНКО Олена Вікторівна – науковий співробітник відділу організації наукової роботи, старший лейтенант поліції.


 

Контактні дані:

каб. 333 (внутр. т. 099; 113); внутр. т. начальника ВОНР – 320.

Адреса електронної пошти: vonr@dduvs.in.ua

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 8 649