Каталог вибіркових дисциплін

Процедура вибору з каталогу вибіркових дисциплін

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Відповідно до  Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти ДДУВС встановлює, що вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу здобувачі вищої освіти зобов’язані обрати шляхом подачі вами письмової заяви на ім’я директора навчально-наукового інститут/декана факультету у ІІ семестрі поточного навчального року.

У зв`язку з введенням воєнного стану  (відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні») вибір дисциплін 2022-2023 навчального року відбудеться дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Каталог містить анотований перелік дисциплін (вибіркові навчальні дисципліни) — це дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом, а також кафедрами інституту з метою задоволення освітніх потреб студентів для забезпеченням формування soft skills та професійного розвитку.

Залежно від вашої освітньої програми, ви можете обрати вибіркові дисципліни як зі своєї, так і з іншої програми в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року) (дана  інформація  знаходиться в гугл-формі для вибору дисциплін).

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу здобувачами складається з таких етапів:

– упродовж травня здобувачі здійснюють вибір дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Тривалість етапу – не менше тижня;

– для здобувачів, які навчаються за освітньо-професійними програмами, де вільний вибір заплановано у першому навчальному році, вибір організовується упродовж перших двох тижнів навчання.

 

Для здійснення вибору здобувачу потрібно:

– ознайомитися із описами запропонованих дисциплін на сторінці Дисципліни вільного вибору;

– обрати та заповнити відповідну гугл-форму для вивчення обраних дисциплін (див. нижче)

➥ СР-041-042

➥ ДР-041-045

➥ КП-031-035

➥ ПД-031-035

➥ ПД-131-135, ЗН – 141

➥ КП-131-135

➥ ДР-141-145

➥ СР-141-142

➥ МП-ПД-121, МПД-ЗН-121

➥ М-ДР-121

➥ Б-ЕК-941, БЗ-ЕК-941

➥ Б-ЕК-041

➥ БЗ-ЕК-041

➥ Б-ПС-041, БЗ-ПС-041

➥ Б-М-941 , БЗ-М-941

➥ Б-М-041, БЗ-М-041

➥ Б-ПУА-941, БЗ-ПУА-941

➥ Б-ПД-031-034, ЮЗ-ПД-031

➥ ЮД-941-946, ЮД-031 МСН

➥ ЮЗ-941-943, ЮЗ-031 МСН

➥ ЮД-041-045, ЮД-131 МСН

➥ ЮЗ-041-045, ЮЗ-131 МСН

➥ Б-ПД-131-137, ЮЗ-ПД-131

➥ ЮД-141-144, ЮЗ-141

➥ Б-ПС-141-142,  БЗ-ПС-141

➥ Б-М-141, Б-М-141 ІН, БЗ-М-141

➥ Б-ЕК-141

➥ Б-ПУА-141, БЗ-ПУА-141

➥ МБ-ЕК-121

➥ МБ-ПС-121

➥ МЗ-ЕК-121

➥ МЗ-ПУА-121

➥ Б-МВ-141, БЗ-МВ-141

➥ М-ЮД-121, М-ЮЗ-121-126

➥ М-ПД-121, МЗ-ПД-121

➥ МЗ-ПС-121

Повторний вибір навчальних дисциплін здобувачі здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні здобувачем вибіркових дисциплін деканат самостійно прикріплює такого здобувача до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо здобувач із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Освітній процес


Кількість переглядів сторінки: 6 358