Гендерна політика

Процес впровадження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у діяльності органів системи МВС – це важливий крок вперед у забезпеченні ґендерної рівності. На виконання та впровадження Національних планів та Державної програми, Міністерством внутрішніх справ було прийнято низку відомчих наказів та проведено масштабну інформаційно-аналітичну та просвітницьку кампанію в середині правоохоронної структури, а саме: розроблено національний план 1325 «Жінки, мир, безпека», розбудовано інституційний механізм, створено мережі гендерних радників в апараті МВС та ЦОВВ, організовано навчальний процес, тренінги та заняття з гендерної обізнаності працівників та впроваджено ґендерний аспект у закладах вищої освіти системи МВС.

Що таке ґендер? Часто коли говорять про ґендер, насамперед, мають на увазі очікування суспільства по відношенню до чоловіків та жінок, які соціальні ролі вони мають виконувати. Ґендер – це не лише про відмінність за біологічними ознаками між чоловіками та жінками. Ґендерна теорія передбачає зміну соціальної реальності, яка відображає потреби сучасного сьогодення та має мету – забезпечення гендерної рівності.

Принцип ґендерної рівності закріплений в Конституції України. Стаття 3 Конституції закріплює рiвнiсть чоловiкiв та жінок в усіх сферах життя. Окрім даної норми гендерної рiвностi торкаються ст. 21, 24, 51. Частина третя ст. 24 Конституції України безпосередньо присвячена подоланню дискримiнацiї стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рiвнiсть прав жінок i чоловiкiв забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у громадсько-полiтичнiй та культурній дiяльностi, у здобутті освіти та професiйнiй пiдготовцi, у праці та винагороді за неї i так далi.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок» ґендерна рівність трактується як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Її основні компоненти:

– рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі;

– рівні можливості жінок і чоловіків – рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків.

Міжнародна спільнота постійно здійснює моніторинг стану справ із забезпеченням рівних прав і можливостей. Питання ґендерної рівності включено до низки провідних міжнародних звітів, що свідчить про важливість цінності ґендерної рівності. Так, станом на 2020 рік Україна посідає 60 місце з 160 країн за Індексом із гендерної рівності (Gender Inequality Index).

У міжнародному звіті Рівня свободи у світі (Freedom in the World) за 2020 рік зазначено, що Україна, будучи «частково вільною» країною, стикається з такими проблемами: «Домашнє насильство широко розповсюджене, і реакції поліції на небагатьох жертв, які повідомляють про такі зловживання, є неадекватними. Торгівля жінками всередині країни та за кордоном з метою проституції триває. Жінки – ВПО особливо вразливі до експлуатації для секс-торгівлі та примусової праці».

У Звіті із глобального ґендерного розриву 2020 р. ( Global Gender Gap Report 2020), що готується Світовим економічним форумом вимірюється величина ґендерного розриву (gender gap) у чотирьох важливих сферах нерівності між жінками та чоловіками: економічна участь, рівень освіти, сфера здоров’я та політичне представництво. У 2020 році Україна посідає 59 місце із 153 досліджуваних країн.

Дані Звіту з глобального ґендерного розриву 2020 для України

Характеристика Україна
Місце (серед 153 досліджуваних країн) 59
Загальне значення індексу з глобального гендерного розриву (0,00 – нерівність, 1,00 – рівність) 0,721
Економічна участь (місце, значення) 39/ 0,737
Рівень освіти (місце, значення) 26/1,000
Сфера здоров’я (місце, значення) 52/0,978
Політичне представництво (місце, значення) 83/0,171

Україна зобов’язалась до виконання ключових міжнародних зобов’язань щодо забезпечення ґендерної рівності. Обравши європейський вектор розвитку, наша держава ратифікувала ряд міжнародних документів, одним із яких було розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. Резолюція ООН 1325 присвячена саме тим державам, де тривають збройні конфлікти, тому даний документ актуальний для України.

 

 

 

 

План заходів, присвячений Всеукраїнській акції “16 днів проти насильства” в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ

План заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження тендерної рівності в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ

План заходів з реалізації Національного плану дій з виконання резолюцій Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ

План заходів з проведення щорічної Всесвітньої акції «16 днів проти насильства» у ДДУВС на 2020 рік

Міжнародний механізм забезпечення гендерної рівності

Правове забезпечення гендерної рівності в Україні

План заходів ДДУВС

ДДУВС у механізмі забезпечення гендерної рівності

Наукові і практичні досягнення ДДУВС

Рівність заради безпеки

Корисні телефони


Кількість переглядів сторінки: 15 757