Міжнародні нормативно-правові акти із забезпечення гендерної рівності

– Статут ООН від 1945 р.

– Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 1949 р.

– Конвенція про політичні права жінок від 1952 р.

– Декларація про ліквідацію дискримінації стосовно жінок від 1967 р.

– Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 1979 р.

Конвенція встановлює зобов’язання держав-сторін:

• включити принцип рівноправності чоловіків і жінок у свої національні конституції або інше відповідне законодавство;

• вживати законодавчих та інших заходів, включаючи санкції там, де це необхідно, що забороняють будь-яку дискримінацію щодо жінок;

• встановити юридичний захист прав жінок на рівній основі з чоловіками та забезпечити за допомогою судів та інших установ ефективний захист жінок проти будь-якого акту дискримінації;

• утримуватися від вчинення будь-яких дискримінаційних актів або дій щодо жінок;

• вживати всіх відповідних заходів для ліквідації щодо жінок з боку будь-якої особи, організації або підприємства;

• вживати заходів, включаючи законодавчі, щодо зміни або скасування чинних законів, постанов, звичаїв і практики, що являють собою дискримінацію щодо жінок;

• скасувати всі положення свого кримінального законодавства, що являють собою дискримінацію щодо жінок.

– Пекінська декларація та Платформа дій прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року

– Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» прийнята від 31 жовтня 2000 року

– Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки

В Стратегії визначено, що основну увагу впродовж 2018-2023 років буде зосереджено на шести стратегічних напрямах:

1) Запобігання ґендерним стереотипам та сексизму й боротьба з такими явищами.

2) Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

3) Забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя.

4) Досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних та суспільних рішень.

5) Захист прав жінок-мігрантів, жінок-біженців та жінок-шукачів притулку.

6) Реалізація стратегії досягнення гендерної рівності в усіх політиках та заходах.


Кількість переглядів сторінки: 2 175