ДДУВС У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Процес впровадження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності органів системи МВС – це важливий крок вперед у забезпеченні гендерної рівності. На виконання та впровадження Національних планів та Державної програми Міністерством внутрішніх справ було прийнято низку відомчих наказів та проведено масштабну інформаційно-аналітичну та просвітницьку кампанію в середині правоохоронної структури, а саме: розроблено низку відомчих документів, розбудовано інституційний механізм, створено мережі гендерних радників в апараті МВС та ЦОВВ, організовано навчальний процес, тренінги та заняття з гендерної обізнаності працівників та впроваджено гендерний аспект у закладах вищої освіти системи.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ впроваджує гендерну складову у всі напрями діяльності – наука, навчальний процес, виховна діяльність, кадрова політика тощо. Це обумовлено низкою чинників, серед яких провідними є висока функціональна ефективність його інституційних елементів:

1) На базі ДДУВС діє Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності – єдина в Україні гендерна наукова лабораторія, підпорядкована вищій галузевій науковій установі у сфері права – Національній академії правових наук України. Лабораторія є науковим підрозділом подвійного підпорядкування – створена відповідно до угоди між Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України та Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ 09 лютого 2017 р.

2) У ДДУВС здійснюється підготовка фахівців для підрозділів Національної поліції «Поліна» (підрозділ з протидії домашнього насильства), впровадженого за ініціативою університету та за сприяння ОБСЄ, ФН ООН та МВС. У 2020 році розпочалось навчання на новому полігоні – «Інтерактивна класна кімната».

3) Відповідно до спеціалізації ДДУВС «Превентивна діяльність» та «Ювенальна превенція» на базі ДДУВС працює тренінговий центр «Кризова кімната, дружня до дитини», де здійснюється відпрацювання завдань підрозділів превентивної діяльності органів Національної поліції при вчиненні насильства щодо дітей.

4) Здійснюється надання правової допомоги особам, які постраждали від гендерної дискримінації, гендерно обумовленого насильства через юридичну клініку «Істина».

5) Здійснюється надання психологічної допомоги особам, які постраждали від гендерно обумовленого насильства через Психотренінговий комлекс ДДУВС. На основі меморандуму між Дніпропетровською ОДА та ДДУВС на базі психотренінгового комплексу проводиться психологічна реабілітація учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

У межах Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності реалізовуються такі напрями роботи:

1. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розроблення проєктів нормативно-правових актів із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерно обумовленого насильства.

2. Проведення гендерної експертизи нормативно-правових актів та їх проєктів, всеукраїнських та регіональних програм, стратегій тощо у частині їх відповідності міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та резолюціям міжнародних конференцій, міжнародних організацій, їх органів із прав людини щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3. Проведення наукових досліджень (підготовка дисертаційних робіт, монографій, наукових статей та ін.) у напрямі забезпечення принципу гендерної рівності та запобігання і протидії гендерно обумовленого насильства.

4. Навчально-методичне забезпечення, що передбачає створення навчальних курсів, методичних рекомендацій, навчальних посібників з впровадження гендерної політики, запобігання та протидії гендерно обумовленому насильству.

5. Проведення науково-практичних заходів – конференцій, семінарів, форумів – міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів з метою обговорення проблем чинного законодавства та практики його реалізації у напрямі забезпечення гендерної політики, запобігання та протидії гендерно обумовленого насильства.

6. Проведення конкурсів міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів серед шкільної та студентської молоді, інших груп населення з питання реалізації гендерної політики, запобігання та протидії гендерно обумовленого насильства.

7. Тренінги по впровадженню гендерної політики у структурах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приватних установах (надання пропозицій щодо напрямів впровадження гендерних підходів, аналіз ефективності заходів з впровадження гендерних підходів у діяльність, підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи з впровадження гендерних підходів тощо).

8. Взаємодія з державними та неурядовими суб’єктами по підготовці та впровадженню проєктів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності та запобігання і протидії гендерно обумовленого насильства.

Співробітники Лабораторії є постійними членами Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, робочої групи з питань гендерно зумовленого насильства при Дніпропетровській ОДА.

Представники ДДУВС беруть участь у заходах Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області 2012-2021 роки, а також реалізація Стратегії розвитку гендерної і сімейної політики у Дніпропетровському регіоні.

Підготовлено і впроваджено у практичну діяльність Експертний висновок №43 від 13.06.2017 р. щодо Програми збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області на 2014-2019 роки.

ДДУВС займає активну позицію щодо вжиття заходів направлених на запобігання та протидію домашнього насильства. У межах пілотного проєкту МВС «Поліна» кваліфікованими викладачами ДДУВС та представниками Національної поліції здійснюється підготовка фахівців за новими методиками на базі інтерактивної класної кімнати «Протидії домашнього насильства». Навчання відбувається на основі засвоєння навиків співробітниками даного підрозділу комплексного реагування на випадки домашнього насильства з повним супроводженням від збору первинних матеріалів по факту справи, до передачі їх на розгляд до суду. У межах даного проєкту одним із аспектів є визначення взаємодії співробітників підрозділу «Поліна» з іншими суб’єктами, що забезпечують державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. На базі даного проєкту здійснили підготовку 6-ти заїздів працівників Національної поліції з Києва, Дніпра, Одеси, Маріуполя
та Сіверодонецька.

ДДУВС перший навчальний заклад, на базі якого 24-29 вересня 2018 року була здійснена підготовка тренерів для навчань співробітників підрозділу «Поліна» зі Львова, Києва та Дніпра, які отримали відповідні сертифікати, та будуть реалізовувати подальшу роботу в напрямку підготовки поліцейських підрозділів «Поліна» за регіонами.

Нині ДДУВС активно здійснює заходи по реалізації проєкту «Кризова кімната, дружня до дитини» та його функціонування, виходячи з потреб підготовки (перепідготовки) фахівців у сфері протидії насильству щодо дітей, та для підготовки відповідних фахівців різних органів влади, що взаємодіють з дітьми, які стали жертвами насильницьких злочинів та які схильні до вчинення протиправної поведінки. «Кризова кімната, дружня до дитини» застосовується не тільки в навчанні, але й виконує свою основну мету – психологи ДДУВС і слідчі Нацполіції працюють з дітьми-жертвами та свідками реальних правопорушень.

Науково-педагогічними працівниками ДДУВС розроблено методичні та навчальні матеріали щодо роботи з комплексом «Кризова кімната, дружня до дитини».

Науково-педагогічними працівниками ДДУВС розроблено науково-методичні матеріали та викладаються для студентів і курсантів ДДУВС такі навчальні дисципліни:

– Основи теорії гендеру, бакалаврський рівень, 081 «Право»;

– Європейське антидискримінаційне право, бакалаврський рівень, 081 «Право»;

– Міжнародний захист прав людини, магістерський рівень, 081 «Право»;

– Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності, магістерський рівень, 262 «ПД»;

– Захист та дотримання прав людини у правоохоронній діяльності, магістерський рівень, 081 «Право»;

– Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності Національної поліції, магістерський рівень, 081 «Право»;

– Заходи протидії домашньому насильству, бакалаврський рівень, 262 «ПД»;

– Забезпечення прав дитини в правоохоронній діяльності, бакалаврський рівень, 262 «ПД»;

– Запобігання та протидія домашньому насильству, бакалаврський рівень, 262 «ПД»;

– Робота підрозділів ювенальної превенції за методикою «Barnahus», бакалаврський рівень, 262 «ПД».

 

Співробітники ДДУВС стали членами робочої групи щодо розробки Методичних рекомендацій для патрульної поліції щодо попередження домашнього та гендерно-обумовленого насильства (Лабораторія, Гендерний Фонд народонаселення ООН, Патрульна поліція Дніпропетровської області, Ювенальна поліція Дніпропетровської області) під керівництвом Каспера ПІКА – Представника Фонду народонаселення ООН в Україні.

Співробітники ДДУВС беруть активну участь у практичному наданні правової допомоги особам, які постраждали від гендерної дискримінації, гендерно обумовленого насильства. Робота здійснюється через юридичну клініку «Істина» ДДУВС та громадську приймальню Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

ДДУВС спільно з Гендерним інформаційно-консультаційним центром, громадською організацією «Гендерний клуб Дніпро», Управлінням патрульної поліції м. Дніпра проведено курс занять «Самозахист для дівчат та жінок».


Кількість переглядів сторінки: 2 004