Поліграфічний відділ

Поліграфічний відділ було створено в жовтні 2019 року. Він є структурним підрозділом університету. У своїй діяльності керується законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами.

положення про відділ

 

До основних завдань відділу належить виготовлення:

– дисертацій та авторефератів;

– наукової та навчальної літератури;

– періодичних видань;

– іншої видавничої продукції;

– журнальної та бланкової продукції;

– візитівок та буклетів;

– виготовлення різних папок;

– підшивка архівних справ.

 

Відділ очолює Касян Тетяна Миколаївна.

У поліграфічному відділі працюють: начальник, заступник начальника, палітурник та оператор друкарського устаткування.

Начальник відділу отримує у встановленому порядку від структурних підрозділів університету замовлення на друк матеріалів, необхідних для діяльності університету. Керує розробкою планів поліграфічних робіт, виробничих планів, графіків виробничих процесів видань. Забезпечує належне функціонування та експлуатацію поліграфічного обладнання і комп’ютерної техніки, вживає заходів до її вдосконалення, здійснює контроль якості готової продукції. Замовляє та проводить моніторинг цін поліграфічних матеріалів.

В обов’язки заступника входить розрахунок калькуляцій на замовлення та їх подальший супровід, складання технологічних карт на замовлення, списання матеріальних цінностей згідно з калькуляціями, ведення книг замовлень видань та іншої поліграфічної продукції, розрахування потреб в основних і допоміжних матеріалах, розробка та затвердження норм відходів поліграфічних матеріалів.

Палітурник здійснює післядрукарську обробку віддрукованої продукції: фальцювання, брошурування, термоклеєння, ламінування, обрізку. Здійснює палітурні роботи роздрукованих матеріалів в одиничних примірниках (дисертації, магістерські роботи, книги обліку та ін.). Забезпечує належне функціонування та обслуговування обладнання для післядрукарської обробки продукції з дотриманням правил техніки безпеки.

Тел. 067 988 51 46, Тетяна Миколаївна

Eл. пошта: rvv_druk_dduvs@ukr.net

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 1 083