Структура університету

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації

Факультети

Кафедри

Адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності


Аналітичної економіки та менеджменту;


Економічної та інформаційної безпеки


Загальноправових дисциплін та адміністрування


Криміналістики, судової медицини та психіатрії


Кримінального права та кримінології


Кримінального процесу


Кримінально-правових дисциплін


Оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки


Психології


Соціально-гуманітарних дисциплін


Спеціальної фізичної підготовки


Тактико-спеціальної підготовки


Теорії та історії держави і права


Українознавства та іноземних мов


Управління та адміністрування


Фізичного виховання


Філософії та політології


Фінансово-економічної безпеки


Цивільного права та процесу


Цивільно-правових дисциплін


 

Кафедри Криворізького факультету:

 

Підрозділи університету

Секретаріат Вченої ради


Докторантура та ад’юнктура


Інформаційно-технічний відділ


Навчально-методичний відділ


Відділ організації наукової роботи


Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників


Відділення зв’язків з громадськістю


Відділення міжнародних зв’язків


Відділ кадрового забезпечення (6 підрозділів)


Відділ матеріального забезпечення


Відділ організації аналітичної роботи та контролю


Відділ організації служби


Відділ режимно-секретного та документального забезпечення


Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку


Відділ юридичного забезпечення


Відділення підвищення кваліфікації


Наукова лабораторія соціологічного моніторингу


Медико-санітарна частина


Музей історії ДДУВС


Загальна бібліотека


Ветеранська організація ДДУВС


 

Криворізький факультет

«Академія поліції»

Положення про структурні підрозділи університету

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 47 040