Структура університету

Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації

Факультети

Кафедри

Адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності


Аналітичної економіки та менеджменту


Гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності


Економічної та інформаційної безпеки


Загальноправових дисциплін


Інформаційних технологій


Криміналістики та домедичної підготовки


Кримінального права та кримінології


Кримінального процесу та стратегічних розслідувань


Кримінально-правових дисциплін


Міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін


Оперативно-розшукової діяльності


Психології та педагогіки


Спеціальної фізичної підготовки


Тактико-спеціальної підготовки


Теорії та історії держави і права


Українознавства та іноземних мов


Управління та адміністрування


Фізичного виховання та тактико-спеціальної підготовки


Цивільного права та процесу


Цивільно-правових дисциплін


Підрозділи університету

Відділення моніторингу, планування та закупівель


Відділ документування службової діяльності


Відділення забезпечення якості освітньої діяльності


Секретаріат Вченої ради


Відділ докторантури та аспірантури


Інформаційно-технічний відділ


Навчально-методичний відділ


Відділ організації наукової роботи


Науково-редакційний відділ


Відділення з організації підготовки іноземних громадян


Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників


Відділ зв’язків з громадськістю


Відділення міжнародних зв’язків


Відділ кадрового забезпечення


Відділ матеріального забезпечення


Відділ організації аналітичної роботи та контролю


Відділ організації служби


Відділ режимно-секретного забезпечення


Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку


Відділ юридичного забезпечення


Відділення підвищення кваліфікації


Медико-санітарна частина


Музей історії ДДУВС


Загальна бібліотека


Ветеранська організація ДДУВС


Поліграфічний відділ


Наукова лабораторія соціологічних та кримінально-правових досліджень


Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності


Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем превентивної діяльності


Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції

 

«Академія поліції»

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 107 786