Структура університету

Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації

Факультети

Кафедри

Адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності


Аналітичної економіки та менеджменту


Гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності


Економічної та інформаційної безпеки


Загальноправових дисциплін


Криміналістики та домедичної підготовки


Кримінального права та кримінології


Кримінального процесу


Кримінально-правових дисциплін


Міжнародних відносин


Оперативно-розшукової діяльності


Психології та педагогіки


Соціально-гуманітарних дисциплін


Спеціальної фізичної підготовки


Тактико-спеціальної підготовки


Теорії та історії держави і права


Українознавства та іноземних мов


Управління та адміністрування


Фізичного виховання та тактико-спеціальної підготовки


Фінансових та стратегічних розслідувань


Цивільного права та процесу


Цивільно-правових дисциплін


Підрозділи університету

Відділення моніторингу, планування та закупівель


Відділ документування службової діяльності


Відділення забезпечення якості освітньої діяльності


Секретаріат Вченої ради


Відділ докторантури та аспірантури


Інформаційно-технічний відділ


Навчально-методичний відділ


Відділ організації наукової роботи


Відділення з організації підготовки іноземних громадян


Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників


Відділення зв’язків з громадськістю


Відділення міжнародних зв’язків


Відділ кадрового забезпечення


Відділ матеріального забезпечення


Відділ організації аналітичної роботи та контролю


Відділ організації служби


Відділ режимно-секретного забезпечення


Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку


Відділ юридичного забезпечення


Відділення підвищення кваліфікації


Наукова лабораторія соціологічного моніторингу


Медико-санітарна частина


Музей історії ДДУВС


Загальна бібліотека


Ветеранська організація ДДУВС


Поліграфічний відділ


Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності


Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем превентивної діяльності

 

«Академія поліції»

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 101 599