Відділення навчально-методичної роботи
ЗЦППП «Академія поліції» (м. Запоріжжя) ДДУВС

Відділення навчально-методичної роботи є структурним підрозділом Запорізького центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що забезпечує організацію та проведення навчальної, методичної та виховної роботи зі слухачами та педагогічним складом Центру. Одним із пріоритетів роботи відділення є впровадження практичної складової в освітній процес первинної професійної підготовки поліцейських.

Завідувач відділення навчально-методичної роботи – заступник директора Центру, майор поліції Копанєв Юрій Володимирович.

У відділенні працюють: провідний фахівець Трубаєва Ольга Олександрівна; фахівець Левченко Ніна Юріївна; старший інспектор майор поліції Куниця Олександр Федорович.

Основними завданнями відділення є: організація теоретичного та практичного навчання слухачів Центру, створення належних умов для формування їх професійних та особистих якостей на підставах розробки і втілення нового змісту навчання, упровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій; контроль за відвідуванням занять, засвоєнням слухачами навчальних програм; участь у проведенні для слухачів інструктажів щодо питань практичного навчання; координація навчально-методичної роботи викладачів; залучення до проведення навчальних занять досвідчених працівників правоохоронних органів; участь у підготовці документів до проведення процедур ліцензування та атестації; ведення обліку та підготовка статистичної звітності з питань навчальної та методичної роботи, аналіз стану навчально-методичної роботи Центру та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

Педагогічні працівники відділення готують фахівців для практичних підрозділів поліції, забезпечуючи викладання навчальних предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Специфікою більшості дисциплін, що викладаються, є практична спрямованість. Для забезпечення зв’язку теоретичної та практичної підготовки до проведення всіх видів навчальних занять залучають практичних працівників Національної поліції України, працівників НДЕКЦ МВС України, тренерів із надання першої допомоги Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України, психологів тощо.

Педагогічні працівники працюють над створенням навчальних видань із дисциплін, що викладаються, та мультимедійних презентацій; беруть участь у наукових заходах, активно впроваджують в освітній процес технології дистанційного навчання.

Контакти: Заступник директора Центру – завідувач відділення навчально-методичної роботи майор поліції Юрій КОПАНЄВ тел.: (061) 239-72-89 електронна пошта: ap@dduvs.in.ua.

«Академія поліції»

 


Кількість переглядів сторінки: 9 322