Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції створений наказом МВС України від 04.06.2016 № 551 з метою забезпечення підготовки спеціалістів вищої кваліфікації для підрозділів кримінальної поліції, які мають ґрунтовні загальноюридичні та спеціальні знання і вміють використовувати їх у практичній діяльності. Факультет на базі загальної середньої освіти здійснює підготовку фахівців для органів та підрозділів Національної поліції України освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Особливістю підготовки майбутніх працівників кримінальної поліції є те, що, крім загальних дисциплін, для здобувачів вищої освіти викладаються дисципліни оперативно-розшукової спеціалізації: зокрема, оперативно-розшукова діяльність Національної поліції, оперативно-розшукове документування, організація розшукової роботи підрозділів кримінальної поліції, психологія оперативно-розшукової діяльності. У різні часи факультет очолювали такі досвідчені фахівці як: Козерог В.П., Семенча М.І., Обшалов С.В., Рибалкін А.О., Кацуба Р.М.

Основними завданнями факультету є поєднання навчальної, наукової, соціальної та виховної роботи із здобувачами вищої освіти; створення належних умов для формування професійних та особистих якостей майбутнього правоохоронця на підґрунті розробки і втілення нового змісту навчання; аналіз стану успішності здобувачів вищої освіти; контроль за відвідуванням занять, засвоєнням здобувачами вищої освіти навчальних програм; організація самостійної підготовки та проведення консультацій; організація спортивної та культурно-масової роботи; організація спільно з практичними працівниками Національної поліції практик та стажування здобувачів вищої освіти на місцях майбутньої служби; підтримання зв’язку з комплектуючими підрозділами з метою працевлаштування здобувачів вищої освіти, їх адаптації та якості підготовки; звітування з питань навчальної, науково-дослідної, господарської та виховної роботи, стану службової дисципліни; узагальнення та розповсюдження досвіду закладів вищої освіти.

Сьогодні на факультеті підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції здобувають вищу освіту понад 300 курсантів, які наполегливо опановують найсучасніші досягнення з юридичних, соціальних, економічних наук, навчаються володіти спеціальними засобами та вогнепальною зброєю. Особовий склад бере активну участь у несенні служби по охороні публічного порядку у місті Дніпрі.

З 2018 року в університеті стартував пілотний проект «2 роки курсант – 1 рік слухач», який у перший же рік запровадження показав високий рівень підготовки наших курсантів:

Для отримання практичних навичок, з курсантами 4 курсу, майбутніми оперуповноваженими підрозділів кримінальної поліції, досвідчені практики проводять факультативні заняття з основ кримінального аналізу.

Для навчання та відпочинку здобувачів вищої освіти на факультеті створені гарні умови: для юнаків – проживання у гуртожитку казарменого типу, для дівчат – у сучасних затишних кімнатах; просторі аудиторії; світлиця з телебаченням; Інтернет; спортивні та тренажерні зали; бібліотеки; кафетерій.

 

До командно-адміністративний складу факультету входять:

Балабан Сергій Миколайович – декан факультету, кандидат юридичних наук, майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо та самбо, майор поліції

ОСВІТА:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006 р., «Правоохоронна діяльність».

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2018 р., магістр, «Фізична культура та спорт».

Кандидат юридичних наук, 2017 р., за спеціальністю 12.00.07 тема: «Публічне адміністрування у сфері фізичної культури та спорту».

СЛУЖБА:

З 2000 по 2002 р. проходив строкову службу у Внутрішніх військах України.

Під час проходження служби був нагороджений нагрудним знаком «Мужність, Честь, Закон».

Здійснює загальне керівництво факультетом, організовує та керує його роботою, забезпечує виконання в повному обсязі освітніх програм по спеціальностях (напрямкам), закріплених за факультетом, проводить роботу по зміцненню службової дисципліни, неухильному дотриманню законності, бездоганному виконанню Присяги працівника поліції, норм професійної та службової етики, в ході освітнього процесу забезпечує виховання курсантів, формування в них готовність до захисту державних інтересів України.

 

Герасимчук Юрій Вікторович – заступник декана факультету, підполковник поліції

ОСВІТА:

Донецьке вище військове училище, 1993 р., «Соціально-психологічна».

Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, 1999 р., «Правознавство».

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2018 р., магістр, «Фізична культура та спорт».

СЛУЖБА:

З 1988 по 1989 р. проходив строкову службу в лавах Радянської армії;

З 1993 по 2015р. – служба в органах внутрішніх справ України;

З 2016 р. – служба у Національній поліції України.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

Нагрудний знак «За відзнаку в службі» I та II ступеня;

Відзнака МВС України «За сумлінну службу»;

Почесний знак МВС України «Відзнака МВС»;

Нагрудний знак МВС України «За безпеку народу».

Здійснює добір кадрів та виховання курсантів. Проводить роботу по зміцненню службової дисципліни, норм професійної та службової етики, формуванню в них готовності до захисту державних інтересів України. Забезпечує виконання в повному обсязі освітніх програм по спеціальностях (напрямкам), закріплених за факультетом.

 

Кочелаба Анна Валентинівна – фахівець факультету, старший лейтенант поліції

ОСВІТА:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013 р., «Правознавство».

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016 р., магістр, «Право-охоронна діяльність».

Бере участь в організації освітнього та наукового процесу на факультеті, готує і вносить пропозиції до навчальних планів та програм, організовує роботу по виконанню рішень Вченої ради університету та факультету, спрямованих на покращання навчання здобувачів вищої освіти, підвищення їх успішності, здійснює ведення діловодства на факультеті відповідно до затвердженої номенклатури справ.

 

Крупа Світлана Григорівна – провідний фахівець факультету, капітан поліції

ОСВІТА:

Юридична академія МВС України в м. Дніпропетровську, 2004 р., «Правоохоронна діяльність».

Бере участь в організації освітнього та наукового процесу на факультеті, готує і вносить пропозиції до навчальних планів та програм, організовує роботу по виконанню рішень Вченої ради університету та факультету, спрямованих на покращання навчання здобувачів вищої освіти, підвищення їх успішності, здійснює ведення діловодства на факультеті відповідно до затвердженої номенклатури справ.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

Медаль за 10 років сумлінної служби.

СЛУЖБА:

З 2000 по 2015 р. служба в органах внутрішніх справ України;

З 2015 служба у Національній поліції України.

 

Журавель Олег Євгенович – провідний фахівець факультету, кандидат юридичних наук, підполковник поліції

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007 р., «Правознавство».

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2008 р., магістр, «Правоохоронна діяльність».

Кандидат юридичних наук, 2013 р., спеціальність 12.00.07, тема: «Адміністративно-правові засади протидії безпритульності та бездоглядності дітей органами внутрішніх справ».

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

Відзнака МВС України – нагрудний знак «За відзнаку в службі» I та II ступеня.

Медаль за 15 років сумлінної служби.

СЛУЖБА:

З 1999 по 2000 р. служба у Збройних силах України;

З 2000 по 2016 р. служба в органах внутрішніх справ України;

З 2016 р. служба у Національній поліції України.

Відповідає за підготовку, виховання, навчання, моральний і психологічний стан здобувачів вищої освіти, дотримання ними службової дисципліни та законності, за підтримання внутрішнього порядку і додержання заходів пожежної безпеки на курсі; особисто опановує передовими формами, методами та методиками виховання особового складу, вивчає ділові, моральні, психологічні якості курсових офіцерів, молодших командирів, курсантів; організовує і проводить з ними інструкторсько-методичні заняття з використання передових прийомів і методів в процесі навчання.

 

Богатир Іван Григорович – провідний фахівець факультету, капітан поліції

ОСВІТА:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2008 р., «Правоохоронна діяльність».

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2010 р., магістр, «Правоохоронна діяльність».

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

Відзнака МВС України – нагрудний знак «За відзнаку в службі».

Відомча заохочувальна відзнака МВС України – медаль «10 років сумлінної служби».

Відповідає за підготовку, виховання, навчання, моральний і психологічний стан здобувачів вищої освіти, дотримання ними службової дисципліни та законності, за підтримання внутрішнього порядку і додержання заходів пожежної безпеки на курсі; особисто опановує передовими формами, методами та методиками виховання особового складу, вивчає ділові, моральні, психологічні якості курсових офіцерів, молодших командирів, курсантів; організовує і проводить з ними інструкторсько-методичні заняття з використання передових прийомів і методів в процесі навчання.

 

Кушнєров Юрій Валентинович – провідний фахівець факультету, полковник внутрішньої служби у запасі

ОСВІТА:

Дніпропетровська юридична академія внутрішніх справ України, 2004 р., «Правознавство».

Відповідає за підготовку, виховання, навчання, моральний і психологічний стан здобувачів вищої освіти, дотримання ними службової дисципліни та законності, за підтримання внутрішнього порядку і додержання заходів пожежної безпеки на курсі; особисто опановує передовими формами, методами та методиками виховання особового складу, вивчає ділові, моральні, психологічні якості курсових офіцерів, молодших командирів, курсантів; організовує і проводить з ними інструкторсько-методичні заняття з використання передових прийомів і методів в процесі навчання.

 

Алексєєнко Павло Юрійович – фахівець факультету, старший лейтенант поліції

ОСВІТА:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015 р. «Правоохоронна діяльність»

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

Відзнака за заслуги від начальника Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідає за стан успішності та службової дисципліни перемінного особового складу курсу, організовує та постійно здійснює суспільно-політичне інформування, проводить виховну, спортивну, культурно-просвітницьку роботу та організовує дозвілля курсантів. Відповідає за впровадження практичної складової у підготовку особового складу.

 

Коваленко Юрій Олександрович – фахівець факультету, капітан поліції

ОСВІТА:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014 р., «Правознавство» бакалавр Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017 р., магістр, «Правоохоронна діяльність».

Відповідає за стройову підготовку, виховання, навчання, моральний і психологічний стан здобувачів вищої освіти.

Також організовує та постійно здійснює суспільно-політичне інформування, проводить виховну, спортивну, культурно-просвітницьку роботу та організовує дозвілля курсантів. Відповідає за впровадження практичної складової у підготовку особового складу.

 

Воловий Дмитро Юрійович – фахівець факультету, капітан поліції

ОСВІТА:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2009 р., «Правознавство» – бакалавр

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2010 р., «Правоохоронна діяльність» – спеціаліст

Відповідає за стройову підготовку, виховання, навчання, моральний і психологічний стан здобувачів вищої освіти, дотримання ними службової дисципліни та законності, за підтримання внутрішнього порядку і додержання заходів пожежної безпеки на курсі.

 

 

На факультеті постійно організовуються зустрічі здобувачів вищої освіти з досвідченими професіоналами-практиками з різних підрозділів Національної поліції України з метою навчання майбутніх правоохоронців нововведенням, тонкощам професії, та реаліям практичної роботи.

Під опікою здобувачів вищої освіти факультету сьогодні перебуває КЗЗСО ГІМНАЗІЯ №2 у м. Дніпро та ветерани навчального закладу (органів внутрішніх справ) Грекул В.С., Ролін В.І., які потребують соціальної, матеріальної та моральної допомоги. Курсанти факультету регулярно відвідують вихованців підшефної школи-інтернат, проводять для дітей різноманітні лекції, спортивні свята та тематичні заняття, допомагають шановним ветеранам по господарству, вітають зі святами.

Курсанти 2-го та 4-го курсу ФПФПКП відвідали КЗЗСО «Гімназія №2» напередодні святкування Нового року

Проведення спортивного свята в КЗЗСО «Гімназія №2»

Курсанти факультету постійно беруть активну участь у наукових заходах та спортивних змаганнях обласного, національного та міжнародного рівнів, конкурсах художньої самодіяльності, фестивалі «Студентська весна», КВК тощо, в яких неодноразово виборювали призові місця.

ФПФПКП у 2019 році виборов найвищий трофей «Гран-прі» в огляді художньої самодіяльності ДДУВС

Курсанти 2 курсу ФПФПКП Єгор Перкін, Руслан Тимошенко та Данило Чухиль зайняли відповідно перше, друге та третє місце у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Правознавство», який пройшов у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Збірна команди Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, до складу якої входять курсанти ФПФПКП стала переможцем загальнокомандної першості комплексних змагань за програмою «Динаміада-2019» серед збірних команд правоохоронних органів області

Курсант 2-го курсу ФПФПКП Єгор Набока – чемпіон України та Європи з бойового самбо.

Курсанти 1-го курсу Микита Подаченков, Ілля Намазов (на фото) та 2-го курсу Богдан Пилипенко, ФПФПКП та посіли перше та треті місця у Всеукраїнському турнірі зі змішаних єдиноборств ММА, що проходив у м. Дніпрі.

 

ФПФПКП виховує справжніх захисників, які завжди готові прийти на допомогу громадянам

Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Артем Каверін отримав від Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова медаль «За врятоване життя».

Курсанту факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Юрію Тополянському оголошено подяку Міністра внутрішніх справ за затримання крадія в супермаркеті «АТБ».

Курсантам факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Тетяні Біденчук та Олегу Манойло оголошено подяку Міністра внутрішніх справ за надання допомоги постраждалому в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

 

До складу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції входять три кафедри:

кафедра оперативно-розшукової діяльності – завідувач кафедри доктор юридичних наук, доцент Дараган Валерій Валерійович;

кафедра цивільного права та процесу – завідувач кафедри кандидат юридичних наук Резворович Кристина Русланівна;

кафедра спеціальної фізичної підготовки – завідувач кафедри кандидат юридичних наук, майор поліції Богуславський Віктор Володимирович.

 

Контактна інформація факультету:

Телефон факультету: (056) 370-29-15

Адреса електронної пошти: fpfpkm@dduvs.in.ua

положення про факультет

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 93 575