Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

У 2004 році було створено факультет міліції громадської безпеки, який в подальшому було перейменовано в факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

Поліція превентивної діяльності в Україні у межах компетенції реалізує державну політику у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

На виконання наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.05.2019 № 427 «Про вдосконалення підготовки курсантів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» на факультеті підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності запроваджено очнозаочну форму навчання (2 роки курсант – 1 рік слухач).

Підготовка за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач» передбачає здобуття вищої освіти на денній формі – протягом першого та другого років навчання та на заочній формі – протягом третього року навчання з направленням у розпорядження Національної поліції для проходження служби.

Освітня-професійна програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач» передбачає інтеграцію Програми первинної професійної підготовки за професією 5162 «Поліцейський» за спеціальність «Патрульна поліція».

Навчання за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач» розпочинається з проходження табірного збору в терміни, визначені графіком освітнього процесу перед початком теоретичного навчання (до 1 вересня). Тривалість табірного збору становить 2 тижні.

На сучасному етапі структура факультету складається з адміністративно-командного складу факультету та професорсько-викладацького складу 3-х кафедр: адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, теорії та історії держави і права, а також тактико-спеціальної підготовки.

На кафедрі тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності система формування професійної компетентності ґрунтується на комплексному вивченні навчальних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки і активному використанні в освітньому процесі наявної матеріально-технічної бази Університету.

Так, в освітньому процесі активно використовуються: тири (мультимедійний та два стрілецькі) для стрільби бойовими набоями, тактичне містечко, кімната тактичної медицини та інтерактивна класна кімната, а також поліцейські автомобілі Toyota Prius.

 

ТИРИ

Мультимедійний тир поділений на дві зони, в яких розташовано:

– тренажери безкульової стрільби «SKATT» (3 шт.);

– інтерактивний пневматичний тир «Інгул».

Система дозволяє бачити викладачеві помилки під час виконання стрільби курсантами.

Навчальна дисципліна, яка викладається за допомогою об’єкта – Вогнева підготовка.

Використання об’єкту в освітньому процесі дає можливість набувати навички стрільби з бойової короткоствольної зброї. Наявність відео камер та моніторів дає можливість контролювати викладачеві та стрільцю влучення в мішень, не переміщаючись до неї.

Стрілецькі тири обладнані розсувними макетами побутової кімнати (вікно, вхідні двері), оснащений звуковою та світовою сигналізацією (проблискові маячки синього та оранжевого кольорів), встановлено бойовий мультимедійний тир (для відпрацювання ситуативних сценаріїв), обладнаний інтерактивним пневматичним тиром «Інгул», що дає можливість виконувати курс стрільб з короткоствольної зброї у повному обсязі. В тирі встановлено автомобільний тренажер, конструкції.

 

ТАКТИЧНЕ МІСТЕЧКО

Містечко розташоване на території Університету і являє собою окрему огороджену територію, на якій розташовано тактичне містечко. На даній території знаходиться автомобіль, двоповерхова будівля з кімнатами, сходовими маршами та оглядовим майданчиком для науково-педагогічних працівників.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються за допомогою навчального об’єкту: тактико-спеціальна підготовка.

Використання об’єкту в освітньому процесі дає можливість:

– відпрацьовувати практичні навички зовнішнього та внутрішнього огляду приміщень, а саме:

• контролю вікон,

• входження в під’їзд,

• входження в приміщення,

• проходження сходів,

• контроль приміщення,

• пошук особи, що переховується;

• затримання особи в приміщенні за різних ступенів ризику.

 

КІМНАТА ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

На кафедрі тактико-спеціальної підготовки діє кімната тактичної медицини, в якій здобувачі вищої освіти вивчають та відпрацьовують на манекенах-тренажерах надання домедичної допомоги при закритих та відкритих переломах та їх іммобілізацію; травми м’яких тканин, кровотечі, гемостази, перев’язки ран; серцево-легеневу реанімацію дорослих, дітей та новонароджених; опіки; інтоксикації; шок і різновиди шоку; медичне сортування в разі колективної аварії; іммобілізацію та евакуацію постраждалих, в ситуаціях, які виникли під час ускладнення оперативної обстановки.

Кімната тактичної медицини обладнана манекенами-тренажерами (дорослий, дитячий, новонароджений), необхідними засобами першої допомоги (медичні бинти, кровозупинні турникети та бандажі, носилки, назофаренгальні трубки для забезпечення СЛР, рятувальні ковдри), імітаційні накладки ран різної етіології.

 

ІНТЕРАКТИВНА КЛАСНА КІМНАТА

Інтерактивна класна кімната — це декорація двокімнатної квартири, навчальний «полігон» для напрацювання практичних навичок з запобігання та протидії домашнього насильства (спілкування з жертвою і кривдником, правильного відібрання пояснень, оформлення адміністративних матеріалів, тактика дій поліцейських тощо). Саме в ній за спеціально розробленими сценаріями проводяться рольові ігри, учасниками і експертами яких є самі курсанти та практичні працівники поліції.

Проведенню рольової гри передує відповідна організаційна та навчально-методична робота. Напередодні курсанти одержують теоретичний лекційний матеріал, а також сценарій (група розділяється на дві підгрупи: виконавців ролей поліцейських (патрульних, дільничних та інших), кривдника, жертви, інших осіб та експертів), напрацьовують порядок дій, ураховуючи, зрозуміло, вимоги нормативно-правових актів, програми спеціалізованого курсу, методичних посібників, рекомендацій викладача кафедри.

За період роботи інтерактивної кімнати проводилися навчальні заняття з курсантами факультету з підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, слухачами заочної форми навчання, а також на курсах підвищення кваліфікації дільничних офіцерів поліції з 11 областей України (Харківська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська та інші), інспекторами підрозділів патрульної поліції м. Дніпро, Кривого Рогу, Запоріжжя, Кременчука, майбутніми керівниками перед призначенням на посади, а також з працівниками ГРПП, УАЗОР та ін. (більше 15 тисяч практичних працівників).

Використання службового автомобіля Toyota Prius у навчанні дає можливість курсантам відпрацювати практичні навички зупинення та перевірки транспортного засобу за різних ступенів ризику та сформувати комунікативні навички курсантів, активізувати їх пізнавальну діяльність за рахунок створення активної, мотивованої навчальної ситуації та її оперативної оцінки.

Керівництво факультету та університету організовує зустрічі курсантів з іноземними поліцейськими та міжнародними експертами для обміну практичним досвідом. Які розповідають про особливості поліцейської служби про ключові заходи протидії злочинності та про роботу нарядів поліції в різних країнах.

Пріоритетним завданням факультету є забезпечення високого рівня навчального процесу, виховання здобувачів вищої освіти у дусі патріотизму та поваги до народу, створення умов для всебічного розвитку особистості майбутнього офіцера української поліції, набуття курсантами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, необхідних для виконання завдань, пов’язаних із майбутньою службою.

Курсанти систематично відвідують з екскурсією підрозділи Національної поліції України для ознайомлення з практичною складовою їхньої майбутньої службової діяльності, а саме: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області, Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, Ситуаційний центр ГУНП в Дніпропетровській області, Ізолятор тимчасового тримання № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Полк поліції особливого призначення.

Саме відвідування практичних підрозділів Нацполіції курсантами надає їм можливість дізнатись всі тонкощі проходження служби в окремому підрозділі та поспілкуватися з атестованими працівниками поліції, які мають чималий досвід в службі.

Курсанти беруть активну участь у громадському житті навчального закладу та факультету, організації роботи поетичних, танцювальних, вокальних, творчих гуртків, проведенні вечорів відпочинку, активно залучаються до участі у роботі наукових гуртків університету, проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

За всебічної співпраці з курсантським активом у підрозділі успішно реалізовуються заплановані заходи з культурно-масової роботи, патріотичного та естетичного виховання молодих правоохоронців. Проводиться цілеспрямована робота щодо підтримки та заохочення талановитої та обдарованої молоді, учасників художньої самодіяльності, команди КВК факультету. Так, за результатами показових виступів у 2019 – 2020 навчальному році творчий колектив факультету отримав гран-прі конкурсу-огляду художньої самодіяльності університету та був відзначений дипломом «Cтудентська осінь-2019». Разом із тим збірна команда факультету з КВК взяла участь в університетському конкурсі та отримала кубок переможця у 2018 – 2019 навчальному році.

Особовий склад активно залучається до тренувань у спортивних секціях (з боротьби самбо та дзюдо; рукопашного бою; гирьового спорту; легкоатлетичного кросу; ігрових видів спорту; стрільби з бойової зброї). Особлива увага приділяється фізичному загартуванню колективу.

Факультет здійснює підготовку фахівців для підрозділів превентивної діяльності освітньо-кваліфікаційного рівня: «бакалавр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (6.030402) – 307 осіб, термін навчання 3 роки на базі повної загальної середньої освіти, а також «магістр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (6.030402) – 28 осіб, на базі базової вищої юридичної освіти, термін навчання 1 рік 8 місяців.

У різні часи факультет очолювали висококваліфіковані фахівці, що сприяли його розвитку, а саме: С.О.Сліс, В.П.Лук`яненко, В.В.Доненко, С.Л.Недов, І.В.Пиріг, В.Є.Гуменюк, Р. М. Кацуба, А.В.Жбанчик.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

 

Адміністративно-командний склад факультету:

• Декан факультету – полковник поліції, кандидат юридичних наук Бахчев Костянтин Вікторович

 

• Заступник декана факультету – підполковник поліції, кандидат педагогічних наук Царьов Олександр Дмитрович;

• Провідний фахівець факультету – підполковник поліції Кравченко Андрій Володимирович;

• Провідний фахівець факультету – полковник поліції у відставці Медяний Юрій Григорович;

• Фахівець І категорії факультету – Сидоренко Тетяна Петрівна;

• Фахівець факультету – капітан поліції Сергієв Олександр Сергійович;

• Фахівець факультету – старший лейтенант поліції Книш Микола Олександрович;

• Фахівець факультету – лейтенант поліції Бахмач Віталій Олександрович;

• Фахівець факультету – капітан поліції Ткаченко Іван Сергійович;

• Фахівець факультету – старший лейтенант поліції Панасенко Альона Олегівна;

• Комірник факультету – Катичев Олег Миколайович.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

 

Контактна інформація:

Адреса: проспект Гагаріна, 26, місто Дніпро, 49000, навчальний корпус № 1, 5 поверх.

Тел. (056) 756-45-35.

E-mail: fpfpmgb@dduvs.in.ua

Положення про факультет

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 72 533