Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування готує фахівців за спеціальністю «Право» професійного спрямування для слідчих підрозділів Національної поліції України.

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування було створено згідно з наказами МВС України «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ» від 27.09.2005 № 827, «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» від 08.04.2006 № 351 та наказом ДДУВС «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» від 31.05.2006 № 171, і вже в липні 2006 р. відбувся перший набір курсантів на навчання.

Факультет у різні роки очолювали: д.ю.н., проф. В.А. Мисливий, С.М. Коцюба; к.ю.н., проф. С.О. Тіщенкова; Г.І. Клименко, к.ю.н., доц. О.П. Дячкін, к.ю.н., доц. С.С. Вітвіцький; к.ю.н., доц. В.Ф. Примаченко. З травня 2015 року керівником факультету є к.ю.н., доц. С.В. Обшалов.

Обшалов Сергій Володимирович в органах внутрішніх справ з 1992 року, освіта вища, кандидат юридичних наук, доцент. У 1994 році закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України. Після закінчення навчального закладу був призначений на посаду оперуповноваженого ВКР Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. З 1998 року працював на посаді оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області. В 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. З лютого 2002 року працює в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ: викладач, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності, начальник факультету кримінальної міліції (2005-2011), з 2015 по теперішній час декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування.

Головною метою діяльності факультету є забезпечення підготовки висококваліфікованих юристів, які мають ґрунтовні й глибокі загальноосвітні та спеціальні знання, застосування яких у практичній діяльності надасть змогу повно і всебічно розслідувати кримінальні правопорушення з метою захисту особи, суспільства та держави від протиправних посягань, а також охорони прав, свобод та законних інтересів всіх учасників кримінального провадження. З моменту свого створення й до сьогодні факультетом здійснено випуск 1148 дипломованих фахівців.

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування має значний науковий потенціал, ефективне використання якого дозволило не лише забезпечити якісну підготовку фахівців, а й зробити значний внесок у науку, досягти високих показників у бойовій та службовій підготовці. На факультеті працюють: 4 доктори та 28 кандидатів наук, професор та 14 доцентів, заслужений юрист України, інші висококваліфіковані працівники. Вони беруть участь в роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних досліджень, впровадженні наукових розробок у практичну діяльність поліції, навчальний процес та законотворчу діяльність; готують підручники, посібники, монографії, методичні рекомендації, публікують наукові статті, зокрема й в міжнародних виданнях, тези доповідей тощо.

Курсанти факультету також беруть активну участь у науковій роботі університету. До їхніх здобутків слід віднести перемоги та зайняття призових місць у конкурсах МВС України та МОН України на кращу наукову роботу, а також участь у міжнародних конференціях у навчальних закладах поліцейського профілю України та іноземних держав. Серед них особливо виділяються курсанти Циб І.С. та Лонська Є.В. які отримали диплом за І місце у конкурсі МВС на кращу наукову роботу, Рец В.В. яка посіла ІІІ місце в Міжнародному конкурсі ораторського мистецтва «Цицероній – 2018», який проходив в Республіці Білорусь та І місце у Всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі, Козак О.О. яка отримала диплом МВС України за перше місце у конкурсі «Шевченківські читання».

Особовий склад факультету неодноразово посідав призові місця в олімпіадах, універсіадах та спартакіадах, які проводилися як в університеті, так і на міжвузівському рівні. Систематично проводяться військово-спортивні ігри та інші спортивні заходи, спрямовані на формування й розвиток морально-вольових якостей курсантів, підвищення рівня їх фізичної загартованості, пропаганди фізичної культури й масових видів спорту, за результатами яких переможці та призери нагороджувалися кубками, грамотами і заохочувальними подарунками. Особливо виділяються майстер спорту Михайська П.В., яка зайняла І місце в чемпіонаті України з боротьбі Самбо, кандидат в майстри спорту Скорик Т.М., який є чемпіоном України по Кіокушинкай Карате, Сорокотяга В.В., яка зайняла І місце у чемпіонаті з легкої атлетики, Михайличенко Н.Г., який посів ІІІ місце у Чемпіонаті України з боксу серед студентів.

Факультет тісно співпрацює з військовими частинами та добровольчими військовими формуваннями, які приймають активну участь у захисті України. Курсанти факультету займаються шефською роботою і надають допомогу у вихованні, навчанні і дозвіллі вихованцям КЗСЗ «Центр соціальної підтримки дітей «Довіра» ДМР.

Для навчання та відпочинку курсантів на факультеті створено сприятливі умови. У навчальних аудиторіях та лекційних залах встановлено сучасне мультимедійне обладнання, трибуни для виступів, інформаційні стенди, стелажі для друкованої продукції тощо. Курсантські гуртожитки обладнано безпровідною мережею WiFi для вільного доступу до Інтернету, наявні приміщення для самостійної підготовки до навчальних занять та перегляду телепередач, кімнати для зберігання особистих речей, спальні приміщення з комфортними ліжками та секційними шафами тощо.

На сьогодні командно-адміністративний склад факультету включає: декан факультету: к.ю.н., доцент Обшалов С.В., заступник декана: к.ю.н. А.В. Андреєв, провідних фахівців: М.В. Коржак, к.ю.н. А.О. Марієнко, С.П. Литвин, І.В. Серединський, фахівців: к.ю.н. О.А. Галемін, О.В. Чалий, комірник: В.Д. Килимник.

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Факультет є основним організаційним, навчально-науковим, самостійним структурним та стройовим підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який готує фахівців для підрозділів досудового розслідування Національної поліції України, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Право» (081).

До складу факультету входять підрозділи курсантів (4 курси). Крім того, з метою забезпечення якісного освітнього процесу в оперативному підпорядкуванні факультету знаходяться три кафедри: кримінального права та кримінології; кримінального процесу; криміналістики, судової медицини та психіатрії.

Кафедра кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, як одна із провідних у вищому навчальному закладі була утворена наказом Дніпропетровського юридичного інститут МВС України “Про організаційно-штатні питання” від 01.06.1998 року № 77.

Кафедрою викладаються такі навчальні дисципліни:

– кримінальне право;

– кримінологія та профілактика злочинів;

– кримінально-виконавче право;

– кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції України;

– кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку;

– правова статистика;

– актуальні проблеми застосування кримінального законодавства;

– аналіз та прогнозування злочинності;

– запобігання злочинам Національною поліцією України;

– аналітичне забезпечення професійної діяльності;

– антикорупційне законодавство;

– кримінологія.

 

Кафедра кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ створена наказом МВС України “Про створення Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ” від 14.12.2001 № 1121.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

– кримінальний процес;

– судові та правоохоронні органи України;

– основи кримінального процесу;

– складання кримінально-процесуальних документів на стадії досудового розслідування;

– доказування в кримінальному провадженні;

– актуальні проблеми кримінального процесу;

– актуальні проблеми наукового дослідження (за профілем базової кафедри 12.00.09);

– юридичне документознавство;

– досудове розслідування;

– доказування у кримінальному судочинстві;

– організація роботи підрозділів досудового розслідування;

– прокурорський нагляд та судовий контроль на досудовому провадженні;

– практикум зі складання процесуальних документів;

– комплексні штабні навчання;

– організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування;

– контроль і нагляд в професійній діяльності;

– актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства.

 

Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії посідає значене місце у підготовці фахівців для підрозділів слідства, кримінальної міліції та міліції громадської безпеки. Потужний науково-педагогічний потенціал кафедри визначається наявними у її членів наукових ступенів та наукових звань. Зокрема, багаторічний практичний досвід роботи у правоохоронних органах МВС України визначає можливість вирішення складних задач у становленні та формуванні правоохоронців.

Кафедрою викладаються такі навчальні дисципліни:

– криміналістика;

– долікарська допомога;

– організація розслідування злочинів;

– судова медицина;

– судова психіатрія;

– тактичні особливості проведення слідчих дій;

– криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень;

– основи криміналістики;

– особливості розслідування окремих видів злочинів.

 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування: fpfps@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 48 023