Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Положення про факультет

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування було створено згідно з наказами МВС України «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ» від 27.09.2005 № 827, «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» від 08.04.2006 № 351 та наказом ДДУВС «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» від 31.05.2006 № 171, і вже в липні 2006 р. відбувся перший набір курсантів на навчання.

Факультет у різні роки очолювали: д.ю.н., проф. В.А. Мисливий, С.М. Коцюба; к.ю.н., проф. С.О. Тіщенкова; Г.І. Клименко, к.ю.н., доц. О.П. Дячкін, к.ю.н., доц. С.С. Вітвіцький; к.ю.н., доц. В.Ф. Примаченко. З травня 2015 року керівником факультету є к.ю.н., доц. С.В. Обшалов.

Головною метою діяльності факультету є забезпечення підготовки висококваліфікованих юристів, які мають ґрунтовні й глибокі загальноосвітні та спеціальні знання, застосування яких у практичній діяльності надасть змогу повно і всебічно розслідувати кримінальні правопорушення з метою захисту особи, суспільства та держави від протиправних посягань, а також охорони прав, свобод та законних інтересів всіх учасників кримінального провадження. Навчання проходить за освітньою (професійною) програмою 081 «ПРАВО (поліцейські)» спеціальність «слідчі», за двома рівнями вищої освіти, перший (бакалавр) – 4 роки навчання, та другий (магістр) – 1 рік та 6 місяців. З моменту свого створення й до сьогодні факультетом здійснено випуск понад 1200 дипломованих фахівців. Після закінчення навчання всі 100 % випускників працевлаштовані в слідчих підрозділах Національної поліції України.

Декан факультету, кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції Обшалов Сергій Володимирович.

Обшалов Сергій Володимирович в органах внутрішніх справ з 1992 року, освіта вища, кандидат юридичних наук, доцент. У 1994 році закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України. Після закінчення навчального закладу був призначений на посаду оперуповноваженого ВКР Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. З 1998 року працював на посаді оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області. В 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. З лютого 2002 року працює в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ: викладач, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності, начальник факультету кримінальної міліції (2005-2011), з 2015 по теперішній час декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування.

На сьогодні командно-адміністративний склад факультету включає: декан факультету: к.ю.н., доцент Обшалов С.В., заступник декана: к.ю.н. А.В. Андреєв, провідних фахівців: М.В. Коржак, к.ю.н. А.О. Марієнко, С.П. Литвин, фахівців: к.ю.н. О.А. Галемін, В.А. Долганін, К.С. Король, О.В. Чалий, А.В. Андріяш, Р.О. Болотов.

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування

До складу факультету входять підрозділи курсантів (1-4 курси загальна кількість 334 особи) та слухачів магістратури (14 осіб), а також три кафедри: кримінального права та кримінології; кримінального процесу; криміналістики та домедичної підготовки.

Кафедра кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, як одна із провідних у вищому навчальному закладі була створена за наказом Дніпропетровського юридичного інституту МВС України «Про організаційно-штатні питання» від 01.06.1998 року № 77.

Кафедрою викладаються такі навчальні дисципліни:

 1. Кримінальне право
 2. Кримінологія та профілактика злочинів
 3. Кримінально-виконавче право
 4. Кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції України
 5. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку
 6. Правова статистика
 7. Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства
 8. Аналіз та прогнозування злочинності
 9. Запобігання злочинам Національною поліцією України
 10. Аналітичне забезпечення професійної діяльності
 11. Антикорупційне законодавство
 12. Кримінологія

 

Кафедра кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ створена наказом МВС України «Про створення Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ» від 14.12.2001 № 1121.

 1. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства.
 2. Актуальні проблеми кримінального процесу.
 3. Доказування в кримінальному провадженні.
 4. Доказування у кримінальному судочинстві.
 5. Досудове розслідування.
 6. Комплексні штабні навчання.
 7. Кримінальний процес.
 8. Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування.
 9. Організація роботи підрозділів досудового розслідування.
 10. Практикум зі складання процесуальних документів.
 11. Прокурорський нагляд та судовий контроль на досудовому провадженні.
 12. Судові та правоохоронні органи України.
 13. Юридичне документознавство.
 14. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування.
 15. Організація взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення досудового розслідування.

 

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки посідає значне місце у підготовці фахівців для підрозділів слідства, кримінальної поліції та превенції. Потужний науково-педагогічний потенціал кафедри визначається наявними у її членів наукових ступенів та наукових звань. Зокрема, багаторічний практичний досвід роботи у правоохоронних органах МВС України визначає можливість вирішення складних задач у становленні та формуванні правоохоронців.

Кафедрою викладаються такі навчальні дисципліни:

 1. Криміналістика
 2. Тактичні особливості проведення слідчих дій
 3. Судова медицина
 4. Судова психіатрія
 5. Долікарська допомога
 6. Основи криміналістики
 7. Організація розкриття та розслідування злочинів
 8. Особливості розслідування окремих видів злочинів
 9. Криміналістичні засоби і методи розкриття та розслідування кримінальних правопорушень

 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування має значний науковий потенціал, ефективне використання якого дозволило не лише забезпечити якісну підготовку фахівців, а й зробити значний внесок у науку, досягти високих показників у бойовій та службовій підготовці. На факультеті працюють: 4 доктора та 28 кандидатів наук, 2 професори та 17 доцентів, інші висококваліфіковані працівники. Вони беруть участь в роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних досліджень, впровадженні наукових розробок у практичну діяльність поліції, навчальний процес та законотворчу діяльність; готують підручники, посібники, монографії, методичні рекомендації, публікують наукові статті, зокрема й в міжнародних виданнях, тези доповідей тощо.

У процесі навчання активно застосовуються сучасні форми та методи. Викладачі використовують спеціальне обладнання та тренажери, які дозволяють максимально наблизити навчальний процес до реалій професії. Налагоджена плідна співпраця з практичними підрозділами та досвідченими фахівцями-практиками, які регулярно беруть участь у практичних заняттях і діляться своїм досвідом із слухачами.

Курсанти факультету проходять практичну підготовку в підрозділах Національної поліції за профілем «Слідчі» (ознайомча практика, навчальна практика, стажування). Мета – закріплення й поглиблення курсантами теоретичних знань, ознайомлення із майбутньою професією у формі залучення їх до практичних заходів, формування наочної уяви щодо місця, характеру діяльності, організації та методів роботи підрозділів, що становлять базу практики. Публічний захист практики проводиться у формі поліцейського «квесту» з залученням представників роботодавця і є її завершальним етапом.

ЗВО факультету реалізовують багато різних наукових, творчих та навчальних заходів спільно з студентсько-курсантським самоврядуванням. Голова СКОСу є курсант навчальної групи ДР-842 рядовий поліції Анастасія ЧЕЧЕЛЬ.

Для навчання та відпочинку курсантів на факультеті створено сприятливі умови. У навчальних аудиторіях та лекційних залах встановлено сучасне мультимедійне обладнання, трибуни для виступів, інформаційні стенди, стелажі для друкованої продукції тощо. Курсантські гуртожитки обладнано безпровідною мережею WiFi для вільного доступу до Інтернету, наявні приміщення для самостійної підготовки до навчальних занять та перегляду телепередач, кімнати для зберігання особистих речей, спальні приміщення з комфортними ліжками та секційними шафами тощо.

Курсанти факультету також беруть активну участь у науковій роботі університету. До їхніх здобутків слід віднести перемоги та зайняття призових місць у конкурсах МВС України та МОН України на кращу наукову роботу, а також участь у міжнародних конференціях у навчальних закладах поліцейського профілю України та іноземних держав. Серед них особливо виділяються.

Курсанти Шурганов М.С. ДР-941 та Бандій А.О. ДР-941 взяли участь у вступному членському семінарі-тренінгі із практичної та високоточної стрільби, за результатами якого вони увійшли до Всеукраїнської федерації практичної та високоточної стрільби.

Курсантка Марія Пяничук, у складі вокального тріо, отримала диплом лауреата фестивалю патріотичної пісні «Дзвони Чорнобиля» у номінації «Українська сучасна пісня».

Ад’юнкт кафедри Кримінального права та кримінології Юлія РЯБЧУК та слухач магістратури Євгенія МАТВІЄНКО, у складі команди ДДУВС «Реформатори», зайняли ІІІ місце у в категорії «плакати» конкурсу творчих робіт «ВІДПРАВИМО КОРУПЦІЮ НА КАРАНТИН».

Курсанти факультету Наталія ГРИГОРЄВА, Яна ШНИПКО, Марія СЕНЧЕНКО, Ангеліна ЦОЙ та Марія ПЯНИЧУК брали участь у святковому концерті на честь загальноміського заходу «Донорство нас єднає». Також вищезазначені курсанти у складі творчого колективу університету отримали перемогу у конкурсі «Студентська весна 2021».

Курсанти факультету, на чолі з провідним фахівцем Миколою КОРЖАКОМ вшанували пам’ять загиблих воїнів-десантників.

За сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків, ініціативу і наполегливість нагороджено Подякою Міністерства внутрішніх справ курсантку ДР-742 Віолетту РЕЦ.

Віолетта РЕЦ зайняла перші місця у конкурсі наукових робіт Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки.

Мирослава САЛЬНИКОВА зайняла ІІІ місце в конкурсі наукових робіт Міністерства внутрішніх справ.

Юлія ПУГАЧОВА зайняла ІІІ місце у чемпіонаті Дніпропетровського Державного Університету Внутрішніх справ з жиму штанги та з гирьового спорту.

Курсанти 3-го курсу Ілля ДЮК посів І місце, Владислав ТАРАН ІІІ місце, а курсант 2-го курсу Роман КИЯШКО посів ІІІ місце в чемпіонаті ФСТ «Динамо» України з боротьби Самбо за програмою комплексних змагань «Динаміада-2021» серед збірних команд закладів вищої освіти МВС.

Віталій ФОМЕНОК серед учасників змагань з поліатлону зайняв ІІ місце. А збірна команда ДДУВС зайняла 1 місце серед команд ВНЗ МВС України.

Ілля КОСТОВЯТ брав участь у складі збірної команди ДДУВС з футзалу у чемпіонаті обласної організації Динамо за програмою комплексних змагань «Динаміада 2020», команда посіла ІІ місце.

У процесі навчання активно застосовуються сучасні форми та методи. Викладачі використовують спеціальне обладнання та тренажери, які дозволяють максимально наблизити навчальний процес до реалій професії. Налагоджена плідна співпраця з практичними підрозділами та досвідченими фахівцями-практиками, які регулярно беруть участь у практичних заняттях і діляться своїм досвідом із слухачами.

Також курсанти активно беруть участь у волонтерському русі, патріотичних заходах, займаються шефською роботою з підшефним інтернатним закладом, соціальною підтримкою ветеранів, активно беруть участь у донорській діяльності та постійні учасники заходів міського та обласного рівнів.

 

Контактна інформація:

Адреса: проспект Гагаріна, 26, місто Дніпро, 49000, навчальний корпус № 1, 3 поверх, каб. 328

Тел. (056) 756-45-20

E-mail: fpfps@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 74 651