Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Факультет соціально-психологічної освіти та управління є інноваційним центром науково-дослідної, методичної, навчальної, освітньої діяльності та структурним підрозділом Університету, створеним рішенням Вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2018 році для реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних, культурно-просвітницьких, виховних завдань вищої школи.

Факультет соціально-психологічної освіти та управління

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ

Формування на базі факультету провідного наукового, дослідницького, методичного і консалтингового центру в галузі економіки, менеджменту, психології, публічного управління та адміністрування. Залучення і відбір в конкурентному середовищі кращих абітурієнтів на всі рівні освіти.

Факультет соціально-психологічної освіти та управління забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальностями: «Економіка», «Менеджмент», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування». Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, за кошти фізичних або юридичних осіб.

Для якісної підготовки майбутніх фахівців передбачено можливість вибору студентами спеціалізації: захист економіки, психологія управління та бізнесу, юридична психологія, управління та адміністрування регіональних соціально-економічних систем.

Факультеті працює висококваліфіковані науково-педагогічні працівників, серед яких 4 доктори та 20 кандидатів наук.

 

На сьогодні факультет соціально-психологічної освіти та управління включає:

Агарков Олег Анатолійович декан факультету соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Кандидат соціологічних наук за спеціальністю – 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології». Доктор політичних наук за спеціальністю – 23.00.02 «Політичні інститути та процеси», професор.

Наукові інтереси: соціально-політичний маркетинг; соціальна політика; PR та реклама; технології соціальної роботи.

За період науково-педагогічної роботи викладав навчальні дисципліни: «Методологія та методи наукових досліджень», «Теорія і практика управління соціальними закладами», «Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління», «Загальна соціологічна теорія», «Психологія», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Геополітика».

Основні наукові роботи (публікації): Всього наукових праць: 74, з них: монографій – 2, навчальних посібників з грифом МОН України – 2.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 15 років.

 

Пашкова Ганна Геннадіївна заступник декана факультету соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Пашкова Ганна Геннадіївна

Кандидат наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.01 «Теорія та історія державного управління».

Наукові інтереси: державне управління регіональним розвитком, історія державного управління, бренд-орієнтоване державне управління регіональним розвитком, професійна етика, етика державного управлінця.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Історія психології», «Психологія», «Вступ до спеціальності».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 10 років.

 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності факультету забезпечує лаборант факультету, студентка 5-го курсу юридичного факультету Коношко Альона Володимирівна.

Коношко Альона Володимирівна

 

Основні завдання факультету:

– забезпечення високої конкурентоздатної позиції у вітчизняному освітньому і науковому середовищі в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, менеджменту, психології, публічного управління ,

– орієнтація на поточні потреби національної економіки з урахуванням світових тенденцій підвищення якості навчального процесу на основі впровадження інноваційних методів навчання і сучасних дистанційних,

– телекомунікаційних і комп’ютерних технологій в освітній процес,

– розвиток науково-дослідної роботи студентів і аспірантів забезпечення високого рівня затребуваності на ринку праці випускників факультету.

 

Основні принципи діяльності факультету:

– професіоналізм команди факультету,

– висока якість освітнього процесу,

– безперервне вдосконалення методів викладання,

– прикладний характер освітньої діяльності і наукових досліджень,

– інтеграція в національне і міжнародне освітнє співтовариство.

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

кафедра психології;

кафедра аналітичної економіки та менеджменту;

кафедра управління та адміністрування;

кафедра міжнародних відносин та туризму

 

Багаторічна співпраця з практичними підрозділами регіону дає можливість студентам проходити практику та стажування в провідних професійно орієнтованих організаціях та установах.

 

Контактна інформація:

Адреса факультету: проспект Гагаріна, 26, місто Дніпро, 49000, навчальний корпус, 2 та 6 поверхи.

Телефон деканата: (056) 746-26-12

E-mail: —

Розклади навчальних занять ФСПОУ

Розклади проведення модульних контролів та заліків

Розклади заліково-екзаменаційних сесій

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 


Кількість переглядів сторінки: 14 148