Юридичний факультет

РЕЙТИНГ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Списки студентів

ГРАФІКИ

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ

 

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Юридичний факультет є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Університету, створеним рішенням Вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 1998 року для реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої правничої школи України.

На факультеті функціонують юридична клініка «Істина» – центр правової допомоги, наукові гуртки, навчально-наукова лабораторія дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Юридичний факультет забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти денної форми навчання за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність». Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, за кошти фізичних або юридичних осіб.

Для якісної підготовки майбутніх фахівців-юристів передбачено можливість вибору студентами спеціалізації: державно-правової, кримінально-правової, цивільно-правової.

Ключовою постаттю кожного навчального закладу, у тому числі й юридичного факультету, є викладач. Нині на факультеті працює високопрофесійний склад науково-педагогічних працівників, серед яких 11 докторів та 47 кандидатів наук.

 

Діяльність колективу юридичного факультету спрямована на:

• вивчення світових наукових здобутків та тенденцій розвитку правової науки та освіти;

• створення належних умов для гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця-юриста, формування високоморальних якостей, поваги до закону, патріотизму і соціальної відповідальності;

• розробку електронних підручників, мультимедійних лекцій;

• розвиток міжнародного наукового співробітництва;

• практичну підготовку студентів.

Савіщенко Вікторія Миколаївна – декан юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право».

Сфера наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, організація освітнього процесу в закладах вищої освіти, становлення та розвиток освітнього права.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Юридична деонтологія», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Вища освіта в Україні та Болонський процес», «Основи педагогічної майстерності», «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні», «Юридична психологія».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 19 років.


Межевська Лілія Володимирівна – заступник декана юридичного факультету з навчально-методичної роботи Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення», доцент.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання цивільних, економічних, земельних та трудових правовідносин.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Земельне право», «Аграрне право», «Трудове право», «Сімейне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Екологічне право», «Судова бухгалтерія», «Економічна теорія».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить становить понад 10 років.


Дзюба Ірина Вікторівна – заступник декана юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання цивільних, спадкових та трудових правовідносин.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Цивільне право», «Спадкове право», «Правове регулювання відносин власності», «Теоретико-прикладні проблеми трудового права», «Нотаріат України».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 9 років.

 

ВІДДІЛННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Чернишова Людмила Михайлівна – завідувач відділення забезпечення діяльності юридичного факультету, філолог, Відмінник освіти України. Стаж педагогічної роботи у навчальних закладах становить понад 24 років.

Ромащенко Марина Олександрівна – методист першого та другого курсів

Ребриста Альона Анатоліївна – методист третього курсу;

Волошина Юлія В’ячеславівна – методист четвертого курсу;

Кошкарьова Яніна Анатоліївна – методист першого та третього курсів;

Атрошенко Наталія Славівна – методист другого курсу, здобувачі другого (магістерського рівня);

Кравчук Ганна Олександрівна – старший інспектор юридичного факультету;

Ханіна Євгенія Олександрівна – старший інспектор юридичного факультету;

Григоренко Елизавета Олегівна – старший інспектор юридичного факультету.

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Юридичний факультет забезпечує освітню, наукову, науково-методичну діяльність, пов’язану з надання вищої юридичної освіти. Тут навчається понад 1500 студентів – майбутніх юристів, захисників правопорядку, юрисконсультів, нотаріусів, суддів та інших представників юридичних професій.

Юридичний факультет

Багаторічна співпраця з практичними підрозділами регіону дає можливість студентам проходити практику та стажування в провідних професійно орієнтованих організаціях та установах:

– Дніпропетровській обласній державній адміністрації;

– Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області;

– Головному територіальному управлінні юстиції в Дніпропетровській області;

– Господарському суді Дніпропетровської області;

– Третьому апеляційному адміністративному суді;

– Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області;

– Апеляційному суді Дніпропетровської області;

– Дніпропетровському окружному адміністративному суді;

– Державній міграційній службі;

– Військовій прокуратурі м. Дніпра;

– Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області;

– Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради;

– органах місцевого самоврядування;

– Адвокатське об`єднання «БІЛЕНКО, БАЛКОВИЙ ТА ПАРТНЕРИ»;

– Адвокатське об`єднання «КД-ГРУП»;

– нотаріальних та адвокатських інституціях.

Юридичний факультет

Для підвищення якості освіти, поєднання зв’язку теорії з практикою до навчального процесу залучаються відомі юристи.

Юридичний факультет

На юридичному факультеті використовуються інтерактивні технології навчання: інформаційно-комунікаційні, модельні судові засідання, правові (квести, кейси, тренінги), навчання у співробітництві.

В освітній процес впроваджено «Moodle» – система управління дистанційним навчанням створена для методичного та дидактичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти.

Юридичний факультет

Інноваційна система «Stop-Net» орієнтована на оперативне, прозоре та неупереджене перескладання студентами пропущених занять, контроль за відвідуванням навчальних занять, забезпечення інформування батьків про навчальні досягнення студентів.

Юридичний факультет

За роки існування юридичного факультету було підготовлено понад 10 673 висококваліфікованих фахівців, які забезпечили функціонування правоохоронних органів регіону, захист прав та свобод громадян України.

Юридичний факультет

 

Контактна інформація

Адреса факультету: проспект Гагаріна, 26, місто Дніпро, 49000, навчальний корпус, 2 та 6 поверхи.

Тел.(056) 756-46-01, (056) 756-44-64, (056) 756-44-84

E-mail: jurf@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 


Кількість переглядів сторінки: 138 952