Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ утворена відповідно до наказу ДДУВС від 16.12.2016 року № 731.

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності:

– здійснює підготовку фахівців для підрозділів ювенальної превенції та превентивної діяльності Національної поліції України;

– проводить наукові дослідження за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), зокрема, з поліцейської тематики;

– здійснює підвищення кваліфікації дільничних офіцерів поліції, поліцейських підрозділів ювенальної превенції, організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, секторів реагування патрульної поліції, патрульної поліції тощо;

– проводить тренінги для поліцейських на базі навчального полігону «Інтерактивна класна кімната з питань запобігання та протидії домашньому насильству»;

– забезпечує діяльність наукового гуртка «Шериф» для осіб перемінного складу.

 

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

– Адміністративна відповідальність

– Адміністративна діяльність Національної поліції

– Адміністративне право

– Адміністративне право і процес

– Адміністративне судочинство

– Адміністративний процес

– Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції превентивної діяльності

– Актуальні проблеми адміністративного права і процесу

– Актуальні проблеми інформаційного права

– Актуальні проблеми фінансового права

– Антикорупційне законодавство України. Відповідальність за корупційні правопорушення

– Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю.

– Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією

– Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції

– Запобігання та протидія домашньому насильству

– Кваліфікація адміністративних правопорушень

– Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

– Організація і тактика діяльності поліції превентивної діяльності

– Організаційно – правові основи діяльності Національної поліції

– Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку

– Організація охорони громадського порядку

– Організація служби дільничних офіцерів поліції

– Основи адміністративного права в Україні

– Основи управління в Національній поліції

– Міграційне право

– Провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання

– Протидія насильству в сім’ї

– Протидія Національної поліції нелегальній міграції

– Профілактика правопорушень

– Профілактична робота поліції превентивної діяльності

– Публічне адміністрування

– Поліцейська діяльність

– Робота з персоналом в Національній поліції

– Управління Національною поліцією

– Управління підрозділами Національної поліції

– Управління підрозділами поліції превентивної діяльності

Лекційні матеріали та навчальні методичні матеріали.

 

Специфіка більшості дисциплін, що викладаються на кафедрі, характеризується практичною спрямованістю. Для посилення зв’язку теоретичної та практичної складової підготовки поліцейських, для проведення усіх видів навчальних занять залучаються поліцейські територіальних органів (підрозділів) Національної поліції та державні службовці і співробітники інших органів публічного адміністрування.

На кафедрі працюють над дисертаційними дослідженнями ад’юнкти і здобувачі наукового ступеня кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук. Діє курсантський науковий гурток «Шериф» та працює інтерактивна класна кімната, на базі якої проходять тренінги з питань протидії та попередження насильства в сім’ї.

Кафедра підтримує постійні зв’язки з підрозділами превентивної діяльності ГУНП України в Дніпропетровській області. Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують наукові зв’язки із провідними вченими-вищих навчальних закладів України та представниками міжнародних організацій.

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Собакарь Андрій Олексійович – завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції, Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право за темою «Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів в Україні: адміністративно-правові засади».

Автор більше 200 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 15 монографій, 42 наукових та навчальних посібників (підручників), а також понад 150 статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, у тому числі, Scopus, тез виступів і доповідей на наукових конференціях з актуальних проблем адміністративного права і процесу, діяльності правоохоронних органів, організації і тактики діяльності поліції.

Підготував 10 кандидатів юридичних наук.


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Логвиненко Борис Олексійович – професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, майор поліції.

Народився 31 серпня 1983 року.

У 2004 р. з відзнакою закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, у 2005 р. – магістратуру.

Протягом 2018 р. пройшов актуалізацію практичних знань на посаді дільничного офіцера поліції.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 2018 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2019 р. присвоєно вчене звання «профсор» по кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: теорія адміністративного права; адміністративна відповідальність; медичне право; медичне забезпечення поліцейських.

ID ORCID orcid.org/0000-0003-1894-4889


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Миронюк Роман Вікторович – доктор юридичних наук, професор, полковник поліції.

Народився 13 червня 1977 року.

Закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України у 1998 році.

Кандидат юридичних наук з 2003 року.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття звання доктора юридичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Суб’єкти адміністративно-деліктного процесу» за спеціальність 12.00.07.

У 2015 році отримав вчене звання професора кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого, членом редколегії наук вісника ДДУВС, членом правління асоціації фахівців з адміністративного права, членом Науково-консультаційної ради Вищого адміністративного суду України.

Сфера наукових інтересів: становлення та розвиток адміністративного процесу та адміністративного судочинства, проблеми застосування заходів адміністративної відповідальності, публічне адміністрування в окремих галузях та сферах.

ID ORCID orcid.org/0000-0002-9620-5451


 

Кравченко Ірина Сергіївна – доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції.

Народилася 2 квітня 1984 року.

У 2005 р. закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, у 2006 р. – магістратуру. З 2006 р. продовжила навчання в ад’юнктурі Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, а у 2015 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС.

У 2014 та 2016 роках за підсумками проведення щорічного регіонального наукового конкурсу «Кращий молодий вчений», який проводиться Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, стала переможцем за гуманітарним напрямком.

Сфера наукових інтересів: адміністративна діяльність Національної поліції.

ID ORCID orcid.org/0000-0002-9722-2376


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Кононець Віта Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

23 липня 1985 року народження. У 2006 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

Протягом 2006-2008 рр. працювала у підрозділах ДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області на посаді оперуповноваженого. З 2008 по 2009 працювала старшим інспектором режиму секретності в міліції аеропорт “Дніпропетровськ” ГУМВС України в Дніпропетровській області.

У жовтні 2009 року вступила до ад’юнктури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 на тему: «Адміністративно – правова діяльність міліції щодо охорони громадського порядку і безпеки в аеропортах».

Сфера наукових інтересів: адміністративне право та процес, ювенальна юстиція, фінансове право.

ID ORCID orcid.org/0000-0003-4433-3731


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Опацький Роман Миколайович – доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, майор поліції.

Народився 22 липня 1983 р.

В органах внутрішніх справ з серпня 2000 р. У 2004 р. закінчив Юридичну академію МВС (м. Дніпропетровськ).

У 2005 р. закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З листопада 2005 р. по листопад 2008 р. навчався на денному відділенні ад’юнктури ДДУВС.

З вересня 2018 р. доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

У січні 2009 р. захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правові засади діяльності міліції щодо забезпечення громадського порядку під час виборів народних депутатів та президента України» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Сфера наукових інтересів : адміністративна діяльність Національної поліції; організація діяльності поліцейських офіцерів громади; ювенальна юстиція; діяльність поліції щодо захисту прав дітей.

ID ORCID orcid.org/0000-0002-8658-8153


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Блінова Ганна Олександрівна – доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Народилася 22 грудня 1981 року.

У 2003 році закінчила Юридичну академію Міністерства внутрішніх справ України за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» факультет економічної безпеки та здобула кваліфікацію юриста за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

У 2004 році закінчила Юридичну академію Міністерства внутрішніх справ України за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» цивільно-правовою спеціалізацією та здобула кваліфікацію юриста за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

У 2016 р. закінчила ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

У 2017 році закінчила магістратуру факультету економіки та менеджменту туристичної діяльності ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» та отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістра туризму.

З 1999 року по 2013 рік проходила службу в органах внутрішніх справ України.

З вересня 2019 року обіймає посаду доцента кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2014 р. присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі цивільно-правових дисциплін.

Сфера наукових інтересів: теорія адміністративного права; адміністративна відповідальність; інформаційне право; інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації.

ID ORCID orcid.org/0000-0002-3320-585X


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Репан Микола Іванович – старший викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Народився 21 травня 1963 року.

У 1986 році вступив до Харківського юридичного інституту імені Ф.Е.Дзержинського, який закінчив в червні 1990р. В 2005 р. заочно закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Магістр права.

Розпочав свою діяльність зі слідчого Київського РВ Харківського міського управління УМВС України в Харківській області, в подальшому займав посади старшого слідчого, начальника відділення, заступника начальника слідчого управління УМВС України в Харківській області.

З 1 жовтня 2008 року розпочав свою діяльність в ДДУВС на посаді старшого викладача кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. В теперішній час працює на посаді старшого викладача кафедри адміністративного, права, процесу та адміністративної діяльності.

Має досвід застосування інтерактивних методів навчання, навички з підготовки та проведення презентацій.

Тренер з підготовки патрульної поліції м. Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Львів, мобільних груп з реагування на факти домашнього насильства «ПОЛІНА», поліцейських офіцерів громади та перепідготовки поліцейських.

Сфера наукових інтересів: превентивна діяльність, запобігання насильства в сім’ї, діяльність поліції щодо захисту прав дітей.

ID ORCID orcid.org/0000-0001-9251-0961


 

Ігнатов Сергій Олександрович – викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Народився 15 січня 1963 року в м. Дніпропетровськ.

З квітня 1993 року по листопад 2013 року проходив службу на різних оперативних та керівних посадах в органах внутрішніх справ України.

Під час проходження служби в ОВС здобув вищу юридичну освіту – у 2003 році закінчивши Юридичну академію міністерства внутрішніх справ України, здобувши диплом «Спеціаліста» за спеціальністю «Правознавство».

За особисті успіхи та високі показники в службовій діяльності підпорядкованих йому підрозділів був неодноразово нагороджений грамотами, преміями, цінними подарунками, нагрудними знаками МВС, в тому числі іменною вогнепальною зброєю.

У листопаді 2013 року звільнився з органів ВС у спеціальному званні полковника міліції у зв’язку із досягненням вислуги років.

З березня 2016 року працює викладачем кафедри АППАД.

Сфера наукових інтересів: адміністративна діяльність Національної поліції, діяльність поліції щодо захисту прав дітей.

ID ORCID orcid.org/0000-0003-2759-1245


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Пісоцька Каріна Олександрівна – викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Народилася 07 серпня 1990 року у м. Дніпрі. В органах внутрішніх справ з серпня 2013 р. У 2013 році закінчила Академію митної служби України за кваліфікацією «бакалавр».

У 2016 році отримала кваліфікацію «магістр».

У вересні 2018 року вступила до аспірантури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.07.

У жовтні 2019 призначена на посаду викладача кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: адміністративна діяльність Національної поліції.


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Молчанов Ростислав Юрійович – доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

Народився 21 листопада 1979 року.

У 2005 році закінчив Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав освітньо-кваліфікаційний рівень магістра державного управління.

Перебував на посадах оперуповноваженого та керівних посадах підрозділів Національної поліції в Дніпропетровській області.

В 2018 році захистив дисертацію на тему: «Адміністративно – юрисдикційна діяльність патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З січня 2020 року призначений на посаду доцента кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: адміністративна діяльність Національної поліції, адміністративна відповідальність; міжнародне інформаційне право. Дисципліни, які викладає: «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», «Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку», «Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення ПДД».


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Мамчій Олексій Іванович – старший викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, підполковник поліції.

Народився 08 листопада 1982 року.

У 2004 році закінчив Національний університет внутрішніх справ. Перебував на посадах дізнавача, дільничного інспектора, інспектора по роботі з персоналом, займав керівні посади заступника начальника та першого заступника начальника Бердянського відділу поліції. Очолював кадрові підрозділи, зокрема управління кадрового забезпечення ГУНП в Запорізькій області.

З листопада 2019 року працює старшим викладачем кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: організаційно-правове регулювання кадрового забезпечення в Національній поліції, адміністративно-правові аспекти відбору на службу та просування по службі в поліції, питання мотивації персоналу в процесі проходження служби в поліції.

Дисципліни, які викладає: «Безпека дорожнього руху», «Оформлення дорожньо-транспортних пригод», «Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху», «Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції», «Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції», «Взаємодія патрульних з підрозділами НПУ та державними органами і службами».


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Шевяков Максим Олександрович – викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, капітан поліції.

Народився 12 грудня 1992 року.

У 2014 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та отримав кваліфікацію «бакалавр». У 2016 році отримав кваліфікацію «магістр права».

Під час проходження служби в органах Національної поліції України перебував на посаді дільничного та старшого дільничного.

З грудня 2019 року працює викладачем кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: адміністративно-юрисдикційна діяльність в сфері забезпечення прав громадян і особливості процедурних аспектів оформлення матеріалів з безпеки дорожнього руху.

Дисципліни які викладає на кафедрі: «Безпека дорожнього руху», «Оформлення дорожньо-транспортних пригод», «Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції», «Взаємодія патрульних з підрозділами НПУ та державними органами і службами», «Превентивна (профілактична) поліцейська діяльність», «Службова документація та особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у роботі патрульного поліцейського».


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Чухлебов Ігор Олександрович – старший викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, підполковник поліції.

Народився 12 серпня 1980 року.

Під час проходження служби здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Перебував на посадах оперуповноваженого, заступника начальника відділу, начальника підрозділу.

За особисті успіхи та високі показники в службовій діяльності неодноразово заохочувався та нагороджувався відомчими відзнаками МВС України різного ступеня.

З січня 2020 року працює старшим викладачем кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: організаційно-правове регулювання підрозділів превентивної діяльності.

Дисципліни які викладає: «Адміністративна діяльність Національної поліції», «Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції», «Організація охорони громадського порядку».


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Захарченко Олександр Валерійович – викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, підполковник поліції.

Народився 27 січня 1975 року.

У 2006 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Перебував на посадах дільничного інспектора, старшого інспектора по роботі з персоналом. Займав керівні посади заступника начальника кадрового забезпечення районного відділу, начальника сектора дільничних інспекторів, начальника сектора патрульної поліції.

З січня 2020 року працює викладачем кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Сфера наукових інтересів: особливості проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

Дисципліни які викладає: «Адміністративне право та процес», «Адміністративна відповідальність».


 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Грузин Валерія Анатоліївна – лаборант кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, студентка 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Забезпечує організаційно – методичну діяльність кафедри.


 

Контактні дані кафедри:

4-й поверх центрального корпусу університету, кабінети № 401, 402, 404, 405, 407.

Телефони:

завідувач кафедри – тел. (0562) 31-72-39

науково-педагогічний склад кафедри – тел. (0562) 31-72-40, 31-72-41

Адреса електронної пошти: k_app@dduvs.in.ua

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

Кількість переглядів сторінки: 12 607