Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Історія кафедри починається з 1998 року, коли в Дніпропетровському юридичному інституті МВС України було створено кафедру соціально-економічних дисциплін. У серпні 2000 року вона була реорганізована в кафедру соціальних дисциплін, а в червні 2008 року – кафедру філософії та політології. Під такою назвою вона забезпечувала як освітній процес, так і наукову діяльність до кінця серпня 2019 року. З 1 вересня 2019 року розпочалася нова сторінка її історії, вже з новою назвою – кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності.

У різні роки кафедру очолювали: кандидат філософських наук, доцент Ю.О. Наріжний, доктор біологічних наук, професор В.Г. Грибан, доктор філософських наук, професор В.В. Кузьменко. До викладацького складу кафедри належали: доктори філософських наук, професори В.П. Єременко, В.О. Панфілов, В.П. Капітон, доктор психологічних наук О.Є. Самойлов, доктор політичних наук І.В. Алексєєнко, кандидати наук, доценти М.Ф. Макарець, М.О. Гринчак, О.В. Диса, В.П. Жижченко, Е.Ю. Смотрицький, О.В. Капітон, Ю.О. Лобода та ін.

Сьогодні кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: «Філософія права», «Логіка», «Методика наукових досліджень», «Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Педагогіка вищої школи», «Право в історії філософії», «Юридична психологія», «Психологія управління», «Конфліктологія», «Стресостійкість», «Ефективна комунікація», «Техніка опитування», «Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського», «Професійна етика», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Соціологія», «Управління науковими проектами».

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

 

Недря Кирило Михайлович – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, магістр політології та права. Викладає дисципліни: «Стресостійкість», «Ефективна комунікація», «Техніка опитування», «Педагогіка та психологія вищої школи».

Сфера наукових інтересів – політичне лідерство, політичні технології, психологія екстремальних ситуацій, психологічна реабілітація/адаптація, вікова психологія, психотравми, ПТСР, психологія поліцейської діяльності, історія.

Окрім наукової та викладацької діяльності, є одним з провідних тренерів-інструкторів Національної поліції України з дисциплін «Стресостійкість», «Ефективна комунікація», «Техніка опитування», «Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського», «Професійна етика», співрозробником яких і є. Сертифікований тренер низки міжнародних організацій. В особистому доробку участь у підготовці співробітників Патрульної поліції 15 регіонів Україні, інших служб та підрозділів Національної поліції України, Національної гвардії, Державного бюро розслідувань. Є активним громадським діячем та учасником багатьох національно-патріотичних проектів. Учасник оборони Донецького летовища. Нагороджений державними та відомчими нагородами та відзнаками, серед яких: орден Богдана Хмельницького, вогнепальна зброя. Народний герой України.

Недря Кирило Михайлович

 

Кузьменко Вячеслав Віталійович – професор кафедри, доктор філософських наук, професор. Викладає дисципліни: «Філософія права», «Управління науковими проектами», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність».

Сфера наукових інтересів – філософія права, філософія науки, логіка, філософія математики, філософські основоположення дидактики.

Професор В.В. Кузьменко є автором численних посібників і наукових праць.

 

Стояцька Ганна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Викладає дисципліни: «Філософія права», «Логіка», «Методика наукових досліджень», «Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень».

Сфера наукових інтересів – філософія мови, філософія права, сучасна філософія та методологія науки.

Доцент Г.М. Стояцька є керівником наукового гуртка кафедри.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

 

Підлісний Михайло Миколайович – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Викладає дисципліни: «Соціологія», «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересів – соціологія молоді й освіти, філософія цінностей і права.

 

Шинкаренко Інна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Юридична психологія», «Психологія управління», «Конфліктологія».

Сфера наукових інтересів – юридична психологія, соціально-перцептивна регуляція професійного спілкування працівників ОВС, комунікативна культура, професійна спрямованість працівників ОВС, діяльність працівників Національної поліції в екстремальних умовах.

Вихованці І.О. Шинкаренко неодноразово ставали переможцями і призерами конкурсів наукових робіт серед курсантів закладів вищої освіти МВС та Міністерства освіти і науки України.

 

Новицька Ія В’ячеславівна – викладач кафедри, магістр психології. Викладає дисципліни: «Стресостійкість», «Ефективна комунікація», «Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського», «Професійна етика», «Юридична психологія», «Психологія управління», «Конфліктологія».

Сфера наукових інтересів – особистісна психологія, психологія емоцій та теорія брехні, маніпуляції, діяльність працівників Національної поліції в екстремальних умовах.

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється соціально-гуманітарна підготовка курсантів. Завдяки дисциплінам, які викладаються на кафедрі, формуються ціннісні та моральні якості майбутніх правоохоронців, відбувається розвиток професійної свідомості та психологічної готовності до роботи у поліції.

Наукові дослідження проводяться викладачами кафедри у рамках загальнокафедральної теми «Філософсько-правові дослідження (онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія права)».

Викладачі кафедри є авторами підручників, навчальних посібників, монографій, практикумів тощо, які використовуються у навчальному процесі ДДУВС:

– підручник «Принципи деонтології та права в історії філософії» (Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Головіна О.В., Диса О.В., Підлісний М.М., Стояцька Г.М., Шинкаренко І.О. (за заг. ред. В.В. Кузьменка) нагороджений Дипломом ІІІ ступеня учасника Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання у номінації «Підручники»;

– навчальний посібник «Психологія девіантної поведінки» (Кузьменко В.В., Диса О.В., Шинкаренко І.О.)

– навчальний посібник «Основи наукових досліджень (Стояцька Г.М.);

– навчальний посібник «Компаративістський аналіз традиційної та класичної логіки» (за заг. ред. В. В. Кузьменка, співавтори Наливайко Л.Р., Головіна О.В., Талдикін О.В.);

– навчальний посібник «Елементи класичної логіки» (за заг. ред. В.В. Кузьменка, співавтори Наливайко Л.Р., Шинкаренко І.О., Савіщенко В.М., Царьова І.В., Головіна О.В.);

– навчальний посібник «Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових учень» (Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Обушенко О.М. та ін.; за заг. ред. д.ф.н., проф. В.В. Кузьменка);

– навчальний посібник «Історія східнослов’янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття)» (Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Обушенко О.М. та ін.; за заг. ред. д.ф.н., проф. В.В. Кузьменка);

– навчальний посібник «Історія Західної філософії в контексті вчень про етику обов’язку, державу і право (Античність – друга половина ХІХ століття)» (за заг. ред. В.В. Кузьменка);

– монографія «Філософія цінностей: історія і сучасність» (Підлісний М.М., Шубін В.І.);

– монографія «Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет» (Недря К.М., Чорнобай П.О.);

– навчальний посібник у схемах і коментаріях «Соціологічний практикум». (Підлісний М.М.);

– навчальний посібник «Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми)» (Шинкаренко І.Р., Шинкаренко І.О., Кириченко О.В.);

– навчальний посібник «Організаційні та тактичні засади попередження, виявлення та припинення незаконного обігу наркотичних засобів оперативно-розшуковими заходами» (Шинкаренко І.Р., Кириченко О.В., Шинкаренко І.О.);

– навчальний посібник «Система оперативно-розшукових заходів» (Шинкаренко І.Р., Кириченко О.В., Ханькевич А.М., Шинкаренко І.О. / За заг. ред. І.Р. Шинкаренка).

– навчально-методичний посібник з дисципліни «Соціологія» для курсантів денної форми навчання (Підлісний М.М.).

 

Кафедра підтримує наукові зв’язки як з іншими закладами вищої освіти системи МВС, так і з: Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, Національним гірничим університетом, Університетом ім. Альфреда Нобеля, Міжнародним гуманітарно-педагогічним інститутом «Бейт-Хана», Національною металургійною академією України та іншими.

Окреме місце в житті та діяльності кафедри посідає співпраця з міжнародними організаціями, що сприяють розвитку Національної поліції України, а саме: Радою Європи, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, та ін. Також налагоджена робота з національним офісом ICITAP Департаменту юстиції Сполучених штатів Америки.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Систематично проводяться науково-практичні конференції, семінари та круглі столи, де обговорюються актуальні наукові проблеми філософії, психології, державотворення і нормотворення, соціології та інших гуманітарних дисциплін.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування громадянського суспільства в Україні», яка вперше відбулася у квітні 2013 р., зібрала в університеті коло видатних вчених, науково-педагогічних та практичних працівників закладів вищої освіти України та практичних служб і підрозділів МВС. Обговорювались актуальні питання розвитку демократичного суспільства в Україні, проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. Відтоді захід з такою назвою став традиційним і проводиться кафедрою щорічно.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

З метою підвищення якості навчання викладачі кафедри підтримують зв’язки з практичними органами, працівники яких систематично залучаються до проведення навчальних занять. На заняттях висвітлюються нагальні проблеми роботи поліції, питання професійної деформації, застосування в роботі поліції детектора брехні (поліграфа) тощо.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Великий внесок кафедри і у забезпечення процесу підвищення кваліфікації та спеціалізації діючих працівників Національної поліції України.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

До наукової роботи активно залучаються курсанти та слухачі магістратури ДДУВС, які є членами наукового гуртка кафедри. У межах гуртка щомісячно проводяться секційні засідання з філософії права, психології, соціології, логіки. Результатами цієї роботи є участь курсантів та слухачів магістратури у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Традиційно на кафедрі до Тижня Права та Дня Європи під керівництвом завідувача кафедри Недрі К.М. та доцента Стояцької Г.М. проводяться вікторини серед курсантів з питань євроінтеграції та європейського права.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Здобувачі вищої освіти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри щорічно приймають участь у конкурсах наукових робіт різного рівня.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

На кафедрі проводиться активна профорієнтаційна робота, до участі у наукових заходах долучаються учні загальноосвітніх шкіл з метою залучення їх до наукової діяльності та орієнтації щодо майбутньої професії.

З працівниками Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, а також Управління захисту економіки проводяться зустрічі, під час яких обговорюються актуальні питання у сфері економіки, необхідності посилення ефективності органів місцевого самоврядування, недопущення та усунення проявів корупції в регіоні, залучення громадянського суспільства та медіа до процесу боротьби з цим негативним явищем.

 

Кафедра знаходиться на 2 поверсі навчального корпусу.

Адреса електронної пошти: k_fp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 

Кількість переглядів сторінки: 7 139