Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Історія кафедри починається з 1998 року, коли в Дніпропетровському юридичному інституті МВС України було створено кафедру соціально-економічних дисциплін. У серпні 2000 року вона була реорганізована в кафедру соціальних дисциплін, а в червні 2008 року – кафедру філософії та політології. Під такою назвою вона забезпечувала як освітній процес, так і наукову діяльність до кінця серпня 2019 року. З 1 вересня 2019 року розпочалася нова сторінка її історії, вже з новою назвою – кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності.

Положення про кафедру

У різні роки кафедру очолювали: кандидат філософських наук, доцент Ю.О. Наріжний, доктор біологічних наук, професор В.Г. Грибан, доктор філософських наук, професор В.В. Кузьменко. До викладацького складу кафедри належали: доктори філософських наук, професори В.П. Єременко, В.О. Панфілов, В.П. Капітон, доктор психологічних наук О.Є. Самойлов, доктор політичних наук І.В. Алексєєнко, кандидати наук, доценти М.Ф. Макарець, М.О. Гринчак, О.В. Диса, В.П. Жижченко, Е.Ю. Смотрицький, О.В. Капітон, Ю.О. Лобода та ін.

Сьогодні кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: «Філософія права», «Логіка», «Юридична логіка», «Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень», «Педагогічна діяльнвсть та педагогічна майстерність», «Право в історії філософії», «Юридична психологія», «Психологія управління», «Конфліктологія», «Стресостійкість», «Ефективна комунікація», «Техніка опитування», «Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського», «Професійна етика», «Соціологія», «Управління науковими проектами», «Професійно-психологічна підготовка поліцейського», «Комунікативна компетентність працівника Національної Поліції», «Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів стратегічних розслідувань».

 

Недря Кирило Михайлович – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент, магістр політології та права. Викладає дисципліни: «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції України», «Конфліктологія», «Стресостійкість», «Ефективна комунікація», «Техніка опитування», «Педагогіка вищої школи», «Право в історії філософії», «Професійно-психологічна підготовка поліцейського».

Сфера наукових інтересів – лідерство, політичні технології, психологія екстремальних ситуацій, психологічна реабілітація/адаптація, вікова психологія, психотравми, ПТСР, психологія поліцейської діяльності, історія правоохоронних органів.

Окрім наукової та викладацької діяльності, є одним з провідних тренерів-інструкторів Національної поліції України з дисциплін «Стресостійкість», «Ефективна комунікація», «Техніка опитування», «Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського», «Професійна етика», співрозробником яких і є. Сертифікований тренер низки міжнародних організацій. В особистому доробку участь у підготовці співробітників Патрульної поліції 15 регіонів Україні, інших служб та підрозділів Національної поліції України, Національної гвардії, Державного бюро розслідувань. Є активним громадським діячем та учасником багатьох національно-патріотичних проектів. Учасник оборони Донецького летовища. Нагороджений державними та відомчими нагородами та відзнаками, серед яких: орден Богдана Хмельницького, вогнепальна зброя. Народний герой України.

Кирило Недря в Google Scholar, Бібліометрика української науки, Publons, ORCID.

 

Скиба Елеонора Костянтинівна – професор кафедри, доктор філософських наук, професор. Викладає дисципліни: «Філософія права», «Юридична логіка», «Логіка».

Сфера наукових інтересів – філософія права, філософія науки, логіка, історія філософії, англійська мова (рівень С1).

Професор Елеонора СКИБА є автором численних посібників і наукових праць.

Елеонора Скиба в Google Scholar, Бібліометрика української науки, Publons, ORCID.

 

Комих Наталія Григоріївна – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент. Викладає дисципліну «Соціологія», «Юридична логіка», «Логіка», «Філософія права». Є знаним фахівцем у сфері соціології, як дослідник, так і викладач-методист. Є розробником низки авторських курсів, серед яких «Гендерна соціологія», «Екосоціологія», тощо. Є керівником наукового гуртка кафедри. Володіє польською мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом.

Сфера наукових інтересів – соціологія як наука, соціологія безпеки, гендерна соціологія, соціологія права, екосоціологія.

Є експертом Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Наталія Комих в Google Scholar, Бібліометрика української науки, Publons, ORCID.

 

Шинкаренко Інна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Юридична психологія», «Психологія управління», «Професійна психологічна підготовка поліцейського».

Сфера наукових інтересів – юридична психологія, соціально-перцептивна регуляція професійного спілкування працівників ОВС, комунікативна культура, професійна спрямованість працівників ОВС, діяльність працівників Національної поліції в екстремальних умовах.

Вихованці І.О. Шинкаренко неодноразово ставали переможцями і призерами конкурсів наукових робіт серед курсантів закладів вищої освіти МВС та Міністерства освіти і науки України.

Інна Шинкаренко в Google Scholar, Бібліометрика української науки, Publons, ORCID.

 

Мітченко Катерина Вікторівна – старший викладач кафедри, магістр психології, капітан поліції. Викладає дисципліни «Професійно-психологічна підготовка поліцейських».

Сфера наукових інтересів – психологія особистості, психодіагностика, експериментальна психологія, юридична психологія.

Окрім наукової діяльності займається волонтерською діяльністю в соціально-психологічному проекті «Разом» в якості психолога-консультанта. Є автором 2-х колод МАК, психологічної тренінг-гри «Дихай» та психотерапевтичного зошиту до нього, співавтор книг «Звідки річка бере початок. Історії становлення психологів», «Будь собою. Історії не хороших дівчат», навчаючих семінарів та курсів. Має досвід практичної діяльності психологом понад 12 років, психодіагност (проведено більше 12 000 діагностик), АРТ-коуч, спеціаліст в роботі з метафорично-асоціативними картками (МАК), модератор фінансово-психологічної гри «Психологія грошей», спікер міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Катерина Мітченко в Google Scholar, Publons, ORCID , Бібліометрика української науки

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється соціально-гуманітарна підготовка курсантів. Завдяки дисциплінам, які викладаються на кафедрі, формуються ціннісні та моральні якості майбутніх правоохоронців, відбувається розвиток професійної свідомості та психологічної готовності до роботи у поліції.

Наукові дослідження проводяться викладачами кафедри у рамках загальнокафедральної теми «Філософсько-правові дослідження (онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія права)».

Викладачі кафедри є авторами підручників, навчальних посібників, монографій, практикумів тощо, які використовуються у навчальному процесі ДДУВС:

– підручник «Принципи деонтології та права в історії філософії» (Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Головіна О.В., Диса О.В., Підлісний М.М., Стояцька Г.М., Шинкаренко І.О. (за заг. ред. В.В. Кузьменка) нагороджений Дипломом ІІІ ступеня учасника Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання у номінації «Підручники»;

– навчальний посібник «Психологія девіантної поведінки» (Кузьменко В.В., Диса О.В., Шинкаренко І.О.)

– навчальний посібник «Основи наукових досліджень (Стояцька Г.М.);

– навчальний посібник «Компаративістський аналіз традиційної та класичної логіки» (за заг. ред. В. В. Кузьменка, співавтори Наливайко Л.Р., Головіна О.В., Талдикін О.В.);

– навчальний посібник «Елементи класичної логіки» (за заг. ред. В.В. Кузьменка, співавтори Наливайко Л.Р., Шинкаренко І.О., Савіщенко В.М., Царьова І.В., Головіна О.В.);

– навчальний посібник «Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових учень» (Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Обушенко О.М. та ін.; за заг. ред. д.ф.н., проф. В.В. Кузьменка);

– навчальний посібник «Історія східнослов’янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття)» (Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Обушенко О.М. та ін.; за заг. ред. д.ф.н., проф. В.В. Кузьменка);

– монографія «Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет» (Недря К.М., Чорнобай П.О.);

– навчальний посібник «Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми)» (Шинкаренко І.Р., Шинкаренко І.О., Кириченко О.В.);

– навчальний посібник «Організаційні та тактичні засади попередження, виявлення та припинення незаконного обігу наркотичних засобів оперативно-розшуковими заходами» (Шинкаренко І.Р., Кириченко О.В., Шинкаренко І.О.);

– навчальний посібник «Система оперативно-розшукових заходів» (Шинкаренко І.Р., Кириченко О.В., Ханькевич А.М., Шинкаренко І.О. / За заг. ред. І.Р. Шинкаренка).

– навчальний посібник «Стресостійкість в роботі поліцейського» (Недря К. М.);

– науково-практичні рекомендації «Психологічні рекомендації працівнику Національної поліції під час дій в екстремальних умовах» (Шинкаренко І. О.);

– методичні рекомендації «Запобігання підрозділами ювенальної превенції вчиненню неповнолітніми особами правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів» (А.Є. Фоменко, Л.Р. Наливайко, В.А. Глуховеря, К.В Бахчев, О.В. Бочковий, К.М. Недря, С.П. Мороз);

– гендерний портрет Дніпропетровської області колектив авторів за загальною редакцією д.ю.н., проф. Наливайко Л. Р. (за сприяння Дніпропетровськоїобласної ради, комунального підприємства ДОР «Представництво Придніпров’я» та громадської організації «WOMEN plus»;

– монографія «Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро» (Комих Н. Г., В. В. Кривошеїн, О. Ю. Висоцький, В. В. Ніколенко та ін.; за заг. ред. професора В. В. Кривошеїна)

– навчальний словник-довідник «Соціологія: терміни і поняття». (за загальної редакцією В. М. Пічі [Н.В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк, Комих Н. Г. та ін.].

– Соціологічні дослідження у сфері правоохоронної діяльності : навч. посіб. / Н.Г. Комих. – Дніпpo : ДДУВС, 2022. – 112 c. (Комих Н.Г.)

–Філософські основи пізнанання правової реальності : навч. посіб. / Е.К. Скиба. – Дніпро : ДДУВС, 2022. – 132 с. (Скиба Е.К.)

 

Кафедра підтримує наукові зв’язки як з іншими закладами вищої освіти системи МВС, так і з: Харківським національним університетом внутрішніх справ, Одеським державним університетом внутрішніх справ, Донецьким державним університетом внутрішніх справ, Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, Донецьким національним університетом ім. Василя Стуса, Дніпровською політехнікою, Університетом ім. Альфреда Нобеля, Міжнародним гуманітарно-педагогічним інститутом «Бейт-Хана», Національною металургійною академією України та іншими, Національною академією Національної гвардії України, Запорізьким національним технічним університетом та ін.

Окреме місце в житті та діяльності кафедри посідає співпраця з міжнародними організаціями, що сприяють розвитку Національної поліції України, а саме: Радою Європи, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, та ін. Також налагоджена робота з національним офісом ICITAP Департаменту юстиції Сполучених штатів Америки.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Систематично проводяться науково-практичні конференції, семінари та круглі столи, де обговорюються актуальні наукові проблеми філософії, психології, державотворення і нормотворення, соціології та інших гуманітарних дисциплін.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування громадянського суспільства в Україні», яка вперше відбулася у квітні 2013 р., зібрала в університеті коло видатних вчених, науково-педагогічних та практичних працівників закладів вищої освіти України та практичних служб і підрозділів МВС. Обговорювались актуальні питання розвитку демократичного суспільства в Україні, проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. Відтоді захід з такою назвою став традиційним і проводиться кафедрою щорічно.

З метою підвищення якості навчання викладачі кафедри підтримують зв’язки з практичними органами (Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Служба судової охорони, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, Департамент патрульної поліції, Територіальне командування Національної гвардії України та ін.), працівники яких систематично залучаються до проведення навчальних занять. На заняттях висвітлюються нагальні проблеми роботи правоохоронної системи та поліції зокрема, питання професійної деформації, застосування в роботі поліції детектора брехні (поліграфа) тощо.

Великий внесок кафедри і у забезпечення процесу підвищення кваліфікації та спеціалізації діючих працівників Національної поліції України, які не лише самі підвищують власний рівень, а і залучаються на зустрічі та заняття зі здобувачами вищої освіти, що останнім дає змогу постійно тримати зв’язок з реаліями практичної роботи та сприяє психологічній готовності до служби.

До наукової роботи активно залучаються курсанти та здобувачі другого рівня вищої освіти, які є членами наукового гуртка кафедри. У межах гуртка щомісячно проводяться секційні засідання з філософії права, психології, соціології, логіки. Результатами цієї роботи є участь курсантів здобувачів вищої освіти у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Окреме місце у науковій роботі зі здобувачами, керівником гуртка Наталія КОМИХ, завжди приділяється питанням академічної доброчесності.

Традиційно на кафедрі до Тижня Права та Дня Європи під керівництвом завідувача кафедри Кирила НЕДРІ проводяться вікторини серед курсантів з питань євроінтеграції та європейського права.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Здобувачі вищої освіти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри щорічно приймають участь у конкурсах наукових робіт різного рівня.

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Також, серед видань кафедри є призери конкурсів на краще видання.

На кафедрі проводиться активна профорієнтаційна робота, до участі у наукових заходах долучаються учні загальноосвітніх шкіл з метою залучення їх до наукової діяльності та орієнтації щодо майбутньої професії.

Активно запроваджуються і використовуються інноваційні та інтерактивні методи навчання. Наприклад, старший викладач кафедри Катерина МІТЧЕНКО залюбки навчає здобувачів темам “Професійне спілкування та здійснення психологічного впливу”, “Методи діагностики – пізнання іншого через пізнання себе” у ігровій формі використовуючи метод «play learning», бо хоч гуманітарні дисципліни і є цікавими, але на кафедрі вважають, що без перенесення на практику ці знання будуть куди менш ефективнішими.

З працівниками Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, а також Департаменту стратегічних розслідувань, представниками органів влади та громадського сектору, проводяться зустрічі, під час яких обговорюються актуальні питання у сфері економіки, необхідності посилення ефективності органів місцевого самоврядування, недопущення та усунення проявів корупції в регіоні, залучення громадянського суспільства та медіа до процесу боротьби з цим негативним явищем.

 

Кафедра знаходиться на 2 поверсі навчального корпусу №1

Телефон: (056) 756 45 30 (внутрішній – 124).

Адреса електронної пошти: k_fp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 14 644