Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання входить до складу юридичного факультету університету, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Діяльність кафедри фізичного виховання регламентується Положенням про кафедру фізичного виховання (наказ ректора ДДУВС від 19.09.2016 року № 529).

На кафедрі фізичного виховання викладаються такі навчальні дисципліни, як «Охорона праці в галузі та цивільний захист», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Фізичне виховання», «Спеціальна фізична підготовка», «Тактична підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Домедична допомога», «Автопідготовка».

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Кафедра проводить практичні заняття на базі університету, використовуючи спортивний зал, спортивний майданчик, смугу перешкод, тир, зал боротьби. Для проведення практичних занять є необхідний спортивний інвентар, а для професійно-орієнтованих навчальних дисциплін є муляжі спеціальних засобів. Для підвищення рівня викладання професійно-орієнтованих навчальних дисциплін запрошуються практичні працівники із фізкультурно-спортивних організацій, федерацій з видів спорту, закладів вищої освіти (ПДАФКіС, ПДАБА, ДНУЗТ тощо).

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень приймаючи участь у суддівстві міжнародних змагань з баскетболу (Єврокубків), всеукраїнських і регіональних змагань з волейболу, футболу, легкої атлетики, самбо, боротьби дзюдо, вітрильного спорту, спортивного туризму тощо.

Одним із напрямків роботи кафедри є проведення наукових досліджень з метою вдосконалення розвитку основних фізичних якостей та підвищення рівня фізичної підготовленості майбутніх юристів та правоохоронців. Так, навчально-педагогічними працівниками кафедри виконується наукове дослідження за темою «Оптимізація процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах України».

Колектив кафедри велику увагу приділяє спортивно-масовій та навчально-тренувальній роботі зі збірними командами університету. На кафедрі згідно розкладу працюють спортивні секції з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, футболу, футзалу, настільного тенісу, дзюдо, рукопашного бою, штанги та шахів.

Науково-педагогічний склад кафедри фізичного виховання представлений такими працівниками:

Скрипченко Ірина Тарасівна

Скрипченко Ірина Тарасівна – завідувач кафедри фізичного виховання

Закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю «Фізична культура». В 2004 році захистила кандидатську дисертацію і отримала звання кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт», а у 2006 році – звання доцента кафедри веслового та вітрильного спорту.

Має стаж науково-педагогічної роботи 27 років. Автор більш ніж 100 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких 6 навчальних посібників та 7 публікацій у міжнародних науковометричних базах даних Scopus та Web of Science Core Collection.

Працює над написанням наукової роботи за темою «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності у сфері дитячо-юнацького туризму». Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Член редакційної колегії іноземних рецензованих наукових журналів «Journal of physical education and sport studies» (Турція), «The Baltic Science Journals Proceeding of The International Research, Education & Training Center» (Естонія), «The Caucasus-Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus» (Грузія).

Постійний учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій. Є членом організаційного комітету з проведення Всеукраїнської студентської науково-методичної конференції «Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система підготовки спортсменів». Неодноразовий призер обласного міжвузівського Конкурсу на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (2010-2019).

Член Вітрильної федерації України. Керівник Комплексної наукової групи з вітрильного спорту.

Викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Домедична допомога», «Вогнева підготовка».

Нагороджена грамотою Управління освіти і науки облдержадміністрації та має подяки Жовтневої районної ради та Міського голови.

Сфера наукових інтересів: професійна освіта, олімпійський спорт, безпека життєдіяльності.


 

Грибан Віталій Григорович – професор кафедри фізичного виховання, доктор біологічних наук

Закінчив Львівський Національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького у 1961 р., спеціальність «Ветеринарія» та Уральський педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна у 1980 р., спеціальність «Біологія», вчитель біології. Науково-педагогічний стаж складає понад 50 років.

Має більш ніж 340 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 7 навчальних посібників та 6 підручників з напрямів охорони праці та безпеки життєдіяльності, фізичного виховання, рекомендованих МОН України. Під його редакцією видано підручник «Фізичне виховання» (2019) та навчальний посібник «Безпека життєдіяльності та охорона праці у схемах» (2019). Неодноразовий призер конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в навчальних закладах та наукових установах МВС.

Під його керівництвом захищено 20 кандидатські дисертацій протягом 1990-2019 років. Викладає дисципліни: «Охорона праці в галузі та цивільний захист», «Безпека життєдіяльності та охорона праці»).

Заслужений працівник народної освіти України, Відмінник освіти, нагороджений грамотами Міністерства МВС, Міністерства освіти, почесною грамотою Дніпровської міської ради (2019 р.).

Сфера наукових інтересів: охорона праці, безпека життєдіяльності, фізіологія людини.


 

Хмель-Дунай Галина Миколаївна – доцент кафедри фізичного виховання

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1972 р., спеціальність «Біофізика», викладач біології та хімії. Кандидат біологічних наук; 03.00.13 «Фізіологія людини та тварин». Тривалий час працювала у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту на посаді доцента кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології. Науково-педагогічний стаж складає понад 40 років.

Має більш ніж 240 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 12 навчальний посібників. Керівник громадської організації «Литовське обласне товариство культурно діловий центр «Гинтарас»», який проводить інформаційну, освітню та культурну роботу про розвиток Литви. Активний діяч центру Литовського права, який працює у ДДУВС під керівництвом проректора з наукової роботи, професора Л.Р. Наливайко. Учасник багатьох міжнародних конференцій, учасник Міжнародного симпозіуму з питань освіти, науки і творчості, який проходив у м.Каунас, Литва (2019).

Викладає дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист», «Безпека життєдіяльності та охорона праці».

Сфера наукових інтересів: освіта, біохімія, охорона праці, безпека життєдіяльності.


 

Нестеренко Наталія Анатоліївна – доцент кафедри фізичного виховання.

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 1994 р. за спеціальністю «Фізична культура», викладач фізичної культури, тренер.

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію і отримала звання кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт».

Науково-педагогічний стаж складає понад 15 років.

Автор 18 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та 15 навчально-методичних рекомендацій.

Майстер спорту України з баскетболу. Член обласної федерації баскетболу.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Сфера наукових інтересів: баскетбол, олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.


 

Кошелева Олена Олександрівна – доцент кафедри фізичного виховання

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 1994 р. за спеціальністю «Фізична культура», викладач фізичної культури, тренер.

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Науково-педагогічний стаж складає понад 26 років.

Автор 23 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 25 навчально-методичних рекомендацій з професійної тематики.

Здійснює наукове консультування установ Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, Дніпровського національного університету імені О. Гончара, громадської організації спортивно-танцювального клубу «Еліта», комунального закладу освіти навчално-виховне об’єднання №28 м. Дніпра відповідно договорів про творчу наукову співпрацю та актів впровадження наукових досліджень.

Майстер спорту України з академічного веслування. Член обласної федерації з академічного веслування.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання», «Тактико-спеціальна підготовка».

Сфера наукових інтересів: олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.


 

Ластовкін Владислав Анатолійович – старший викладач кафедри фізичного виховання

Закінчив Класичний приватний університет у 2012 р. за спеціальністю «Фізичне виховання», магістр з фізичного виховання, викладач вищого навчального закладу. Науково-педагогічний стаж складає понад 10 років. Майстер спорту України з кікбоксінгу. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Автор 8 наукових публікацій у наукових виданнях України, 3 навчально-методичних рекомендацій з професійної тематики.

Викладає дисципліни «Фізичне виховання», «Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна фізична підготовка».

Сфера інтересів: бойові мистецтва, боротьба, шахи, фізична культура, спортивне тренування.


 

Счастливець Віктор Іванович – старший викладач кафедри фізичного виховання

Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 1990 р., спеціальність «Фізична культура і спорт»; викладач фізичної культури. Науково-педагогічний стаж складає понад 20 років. Майстер спорту СРСР з дзюдо та самбо. Учасник Всеукраїнських та регіональних науково-методичних конференцій. Тренер збірної команди ДДУВС з боротьби дзюдо. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Автор 15 наукових публікацій у наукових виданнях України, співавтор 12 навчально-методичних рекомендацій з професійної тематики та 1 відео-посібника «Захист правоохоронця від нападу правопорушника».

Викладає дисципліну «Спеціальна фізична підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка».

Сфера інтересів: дзюдо, самбо, боротьба, фізична культура, спортивне тренування.


 

Гуржий Олександра Сергіївна – старший викладач кафедри фізичного виховання

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 2014 р. за спеціальністю «Спорт», магістр спорту.

Навчається в аспірантурі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, працює над кандидатською дисертацією з фізичної культури і спорту (спеціальність 017) за темою «Удосконалення тренувального процесу на етапі початкової підготовки з урахуванням фізичного стану юних волейболістів».

КМС з волейболу, суддя 2 категорії з волейболу. Викладає дисципліну «Фізичне виховання». Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Автор 6 наукових публікацій у наукових виданнях України, 1 навчально-методичних рекомендацій з професійної тематики.

Сфера наукових інтересів: волейбол, олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.


 

Скрипченко Олександр Тарасович – викладач кафедри фізичного виховання

Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту у 1995р. за спеціальністю «Фізична культура», викладач фізичної культури, тренер. У 2008р. отримав другу вищу освіту у Дніпропетровській державній фінансовій академії за спеціальністю «Фінанси», спеціаліст з фінансів. Майстер спорту України з вітрильного спорту, багаторазовий призер змагань різного рівня з вітрильного спорту.

Викладає дисципліну «Вогнева підготовка».

Автор 4 наукових публікацій у наукових виданнях України, 1 термінологічного словника з дисципліни «Вогнева підготовка».

Сфера інтересів: вітрильний спорт, кульова стрільба, фізична культура, спортивне тренування.


 

Рожеченко Віктор Миколайович – викладач кафедри фізичного виховання

Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 1990 р. за спеціальністю «Фізична культура і спорт», викладач фізичної культури. Отримав другу освіту у Дніпропетровському філіалі Української академії державного управління при Президентові України у 2001 р., спеціальність «Державне управління», магістр державного управління. КМС з кікбоксингу та волейболу. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Викладає дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка», «Тактична підготовка».

Автор 2 наукових публікацій у наукових виданнях України, співавтор 1 навчально-методичних рекомендацій з професійної тематики та 1 відео-посібника «Захист правоохоронця від нападу правопорушника».

Сфера інтересів: кікбоксинг, волейбол, бойові мистецтва, спортивне тренування, військова підготовка.


 

Гончаренко Геннадій Павлович – викладач кафедри фізичного виховання

Закінчив Казахський державний інститут фізкультури у 1971 р., спеціальність «Фізична культура і спорт», викладач фізичної культури. Фахівець з легкої атлетики.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання», «Вогневу підготовку». Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Сфера інтересів: легка атлетика, настільний теніс, туризм, фізична культура, спортивне тренування.


 

Порохнявий Андрій Вікторович – викладач кафедри фізичного виховання

Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 2012р. спеціальність «Олімпійський та професійний спорт», тренер з виду спорту. КМС з футболу, суддя 1 категорії з футболу. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Автор 5 наукових публікацій у наукових виданнях України, співавтор 1 навчально-методичних рекомендацій з професійної тематики.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Сфера інтересів: футбол, спортивне тренування, олімпійський спорт.


 

Чоботько Ігор Ігорович – викладач кафедри фізичного виховання

Закінчив ДВНЗ «Національний гірничий університет» у 2015 р., спеціальність «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» та Класичний приватний університет у 2020 р за спеціальністю «Фізична культура і спорт», викладач закладу вищої освіти, тренер з обраного виду спорту. КМС з боротьби дзюдо. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Викладає дисципліни «Спеціальна фізична підготовка».

Сфера інтересів: боротьба дзюдо, спортивне тренування, спеціальна фізична підготовка.


 

Маркечко Каріна Альбертівна – викладач кафедри фізичного виховання

Закінчила Харківську державну академію фізичної культури у 2014 р. за спеціальністю «Фізичне виховання», магістр викладач фізичного виховання і спорту в навчальних закладах. Спеціалізація дзюдо. Член фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Автор 3 наукових публікацій у наукових виданнях України, співавтор 1 навчально-методичних рекомендацій з професійної тематики та 1 відео-посібника «Захист правоохоронця від нападу правопорушника».

Викладає дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка».

Сфера інтересів: боротьба дзюдо, фізична культура, спортивне тренування, культуризм, здорове харчування.


 

Данилюк Христина Сергіївна – викладач кафедри фізичного виховання

Закінчила Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту, 2019 р., спеціальність «Фізичне виховання», магістр, викладач фізичної культури. Член федерації спортивного туризму України.

Учасник науково-методичних конференцій різного рівня. Бере участь у змаганнях з вітрильного туризму, стрільби з лука, кульової стрільби.

Викладає дисципліни «Домедична допомога», «Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна фізична підготовка».

Сфера інтересів: туризм, спортивне орієнтування, плавання, кінний спорт.


 

Колектив кафедри велику увагу приділяє спортивно-масовій та навчально-тренувальній роботі зі збірними командами університету. На кафедрі працюють спортивні секції з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, футболу (футзалу), настільного тенісу, дзюдо, рукопашного бою, спортивного орієнтування, штанги та шахів. Графік роботи секцій на кафедрі Фізичного виховання.

Студенти юридичного факультету у складі збірних команд університету постійно беруть участь і стають переможцями та призерами чемпіонатів ФСТ «Динамо», Спартакіади Дніпропетровської області серед вищих навчальних закладів, чемпіонатів України, міських і обласних змагань.

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання

Всі науково-педагогічні працівники кафедри є кураторами навчальних груп і здійснюють виховний влив на студентську молодь шляхом проведення різноманітних спортивних, виховних та культурно-просвітницьких заходів.

Протягом 2019-2020 рр. працівники кафедри брали участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, тренінгах, он-лайн семінарах НОК України.

Для якісного забезпечення навчально-тренувального процесу та підвищення професійної підготовки НПП запрошуються провідні фахівці зі спортивних організацій, спортивних федерацій та закладів вищої освіти, представники правоохоронних органів.

Кафедра фізичного виховання

Проведення практичного заняття ТСП із залученням фахівців зі спортивного орієнтування МС Русенчик В.Г. (директор КЗ “Дитячо-юнацький центр туризма та краєзнавства”) та керівника секції спортивного орієнтування Русенчик В.С.

Кафедра фізичного виховання

Участь у мастер-класі студентів юридичного факультету, який проводив срібний призер Олімпійських ігор з боротьби дзюдо Роман Гонтюк

Кафедра фізичного виховання

Практичне заняття з дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» з майстер-класом, який проводить Кощеєв О.С., к.фіз.вих., доцент кафедри ТМСП Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, президент обласної федерації тхеквондо.

Проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється з 12:00 до 17:30 відповідно до графіку.

Консультації завідувача кафедри – к.фіз.вих., доцента Скрипченко І.Т. з 14:30 до 16:30, каб. 618.

Кафедра фізичного виховання знаходиться на 2-му поверсі університету, кабінети 242, спортивний зал, каб. 12 (спортивний комплекс).

Ми відкриті для спілкування та співробітництва з колегами інших навчальних закладів України і зарубіжжя та всіма зацікавленими особами.

Адреса електронної пошти кафедри: k_fv@dduvs.in.ua

 

Форми і методи навчання на кафедрі фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання при викладанні навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою використовує як традиційні методи навчання (лекції, семінари, практичні заняття), так і інноваційні (дискусія; дебати; кейс-метод; дидактичний; рольовий, робота в малих групах, ділові ігри тощо).

З дисциплін циклу професійної підготовки «Безпека життєдіяльності та охорона праці» та «Домедична допомога» при викладанні лекційних занять застосовуються наступні методи навчання: пояснювально-ілюстративний; демонстрація; постановка проблеми; зворотний зв’язок; проблемний виклад матеріалу. При цьому обов’язково підтримується зворотній зв’язок з аудиторією.

Кафедра фізичного виховання

При проведенні практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» перевага віддається таким інноваційним методам навчання, як дискусія; дебати; кейс-метод; дидактичний; рольовий; імітаційна гра.

При проведенні практичних занять з дисципліни «Домедична допомога» застосовуються: дискусія; дебати; кейс-метод; тренінґи; дидактичний; рольовий; імітаційна гра; розв’язання подібних задач; складання плану; робота за інструкцією; проблемний метод; ситуативний метод; робота в малих групах (3-5 осіб). В 2019 році було проведено вікторину з дисципліни «Домедична допомога» на тему «Країна Здоров’я» для здобувачів 1 курсу.

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання

Метою вивчення навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» є формування здатності практичного застосування теоретичних знань з тактико-спеціальної підготовки, демонструвати здатність приймати обґрунтовані рішення, демонструвати автономну роботу, доносити до фахівців і нефахівців знання та розуміння предметної області, оцінювати об’єктивно правову ситуації з метою правильного вибору форм та методів діяльності, застосовувати примусові заходи в порядку та межах визначених законодавством, організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму, використовувати знання в сфері права для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності, використовувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій, демонструвати здатність правильного застосовувати заходів фізичного впливу та спеціальних засобів до правопорушників.

Кафедра фізичного виховання

Зважаючи на те, що більшість навчальних дисциплін є професійно-орієнтованими, це обумовлює специфіку використовуваних методів. При проведенні практичних занять з дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» застосовуються як традиційні методи навчання: розповідь-пояснення; спостереження; показ; демонстрація; організація навчально-пізнавальної діяльності; наочний та практичний; репродуктивний; так і інноваційні – проблемний метод; ситуативний метод, рольовий метод; метод дидактичної гри; реалізації творчої задачі; відтворення тактичних дій; робота в малих групах (3-5 осіб); робота за інструкцією.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» є забезпечення підготовки фахівців органів внутрішніх справ з високим рівнем всебічної фізичної підготовленості, демонструвати здатність приймати обґрунтовані рішення, демонструвати автономну роботу, оцінювати об’єктивно правову ситуації з метою правильного вибору форм та методів діяльності, організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму, використовувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій, демонструвати здатність правильного застосовувати заходів фізичного впливу та спеціальних засобів до правопорушників.

Тому при проведенні практичних занять з дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» надається перевага інноваційним методам (ситуативний метод; дидактичної гри; реалізації творчої задачі; обговорення та вирішення проблеми; робота в малих групах (3-5 осіб), стимулювання слухачів до постійного контролю пропонованої інформації та пошуку помилок). Традиційні методи навчання в основному використовуються на початку заняття при розучуванні нових спеціальних рухових дій (розповідь-пояснення; спостереження; показ; демонстрація; організація навчально-пізнавальної діяльності; наочний та практичний; репродуктивний).

Кафедра фізичного виховання

Метою вивчення навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» є формування у майбутніх фахівців міцної теоретичної основи ключових розділів вогневої підготовки, демонструвати здатність приймати обґрунтовані рішення, демонструвати автономну роботу, застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях, оцінювати об’єктивно правову ситуацію з метою правильного вибору форм та методів діяльності, організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму, використовувати знання в сфері права для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності.

При проведенні практичних занять з дисципліни «Вогнева підготовка» використовуються традиційні методи (розповідь-пояснення; спостереження; показ; демонстрація; організація навчально-пізнавальної діяльності; наочний та практичний, застосування набутих знань) та інноваційні (розв’язання подібних задач; робота за інструкцією; проблемний метод; ситуативний метод; робота в малих групах (3-5 осіб); практичний метод; робота за інструкцією; формування умінь та навичок. На семінарських заняттях гарно зарекомендували себе використання невеликих доповідей здобувачів з наступним їх обговоренням; презентації-доповіді; діалогове спілкування; обговорення проблеми; вирішення проблеми; питання-відповіді.

 

Адреса електронної пошти кафедри: k_fv@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 9 278