Кафедра криміналістики та домедичної підготовки

Свої витоки кафедра бере з дня заснування Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції та її структурного підрозділу – цикл криміналістики. Згодом, у зв’язку з набуттям навчальним закладом статусу юридичного інституту на базі циклу було сформовано кафедру кримінального процесу та криміналістики.

Положення про кафедру

У цьому є заслуга трьох поколінь керівників і педагогів, чиїми руками був покликаний до життя і розбудований один із перспективних закладів освіти і науки на сході України. До їх числа належать такі досвідчені практики, як Володимир Степанович Соколовський, Володимир Леонідович Довгий, Валерій Анатолійович Дурнєв та ін. Вагомий внесок у становлення та розвиток наукового потенціалу кафедри внесли такі відомі вчені-криміналісти і судові медики, як академік Академії медичних наук, доктор медичних наук, професор Ірина Дмитрівна Спіріна, доктор юридичних наук, професор Олександр Анатолійович Кириченко, кандидат юридичних наук, професор Євген Іванович Макаренко, кандидат медичних наук, доцент Костянтин Михайлович Пантелєєв, доктор юридичних наук, професор Костянтин Олександрович Чаплинський та ін. Завдяки ним, кафедра щороку посідала одне з перших місць з основних напрямків роботи.

Наказом МВС України від 14.12.2001 № 1121 «Про створення Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ» та відповідним наказом ректора Юридичної академії МВС від 18.01.2002 № 5 було засновано самостійний підрозділ – кафедру криміналістики.

Після реорганізації Юридичної академії МВС у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (наказ МВС від 27.09.2005 № 287 «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ») кафедра поширила галузі наукових знань та отримала назву – кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії. Наказом ДДУВС від 27 квітня 2020 року № 320 кафедра отримала нинішню назву «криміналістики та домедичної підготовки».

Основними завданнями діяльності кафедри є: розробка та впровадження у навчальний процес нових ефективних методик викладання криміналістики, судової медицини та психіатрії; вивчення передового досвіду криміналістичної діяльності, її аналіз; розробка та впровадження в практичну діяльність Національної поліції України методичних рекомендацій щодо використання сучасних техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методів розслідування злочинів з метою підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, сприяння їх впровадженню у правоохоронну практику.

Навчальний процес на кафедрі забезпечується завдяки необхідній матеріально-технічній базі, що складає чотири службові приміщення, загальною площею понад 90 кв. м, у яких розміщується науково-педагогічний склад; криміналістична лабораторія – спеціалізована аудиторія, поділена на кілька частин: музей криміналістики, навчально-методичний кабінет, багатофункціональний кабінет-тренажер «Робоче місце слідчого» і «Кабінет судової медицини».

Одним із пріоритетних напрямів кафедри є також проведення науково-дослідної роботи з актуальних питань боротьби зі злочинністю. На базі кафедри здійснюється підготовка докторантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Упродовж останніх п’яти років науково-педагогічним складом кафедри видано друком близько 200-ти наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, курси лекцій та методичні рекомендації для практичних працівників Національної поліції.

Кафедрою забезпечується викладання наступних начальних дисциплін:

«Криміналістика»;

«Тактичні особливості проведення слідчих дій»;

«Судова медицина та психіатрія»;

«Домедична підготовка»;

«Основи криміналістики»;

«Організація розслідування кримінальних правопорушень»;

«Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;

«Криміналістичні засоби і методи розслідування кримінальних правопорушень».

На кафедрі діє науковий гурток з криміналістики та домедичної підготовки (керівник гуртка – доцент кафедри Бідняк Ганна Сергіївна).

Кадрове забезпечення кафедри традиційно здійснюється виключно за рахунок практичних працівників Національної поліції України, здатних до науково-педагогічної роботи, а також випускниками ад’юнктури та докторантури.

Завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, професор Чаплинський Костянтин Олександрович.

В органах внутрішніх справ України з 01 вересня 1993 року. В Національній поліції України з 10 листопада 2015 року. Народився 01 жовтня 1976 року у м. Дніпро. У 1996 р. закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України, у 2000 р. – Національну академію внутрішніх справ України з відзнакою та здобув кваліфікацію юриста, у 2005 р. – Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію спеціаліст з фінансів. Працював у слідчих підрозділах УМВС України в Дніпропетровській області.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Організація і тактика слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями», у 2011 р. – докторську дисертацію «Тактичні основи забезпечення досудового розслідування». У 2005 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі криміналістики, у 2012 р. – вчене звання професора по кафедрі криміналістики, судової медицини та психіатрії.

Має понад 200 наукових і навчально-методичних праць, з них 2 підручника (з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки», 9 – монографій, 15 – навчально-практичних посібників. Активно здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів. Під керівництвом Чаплинського К.О. захищено 14 кандидатських дисертацій. Брав участь у роботі робочої групи з підготовки Кримінального процесуального кодексу України (2011-2012 рр.). У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх з справ створена наукова школа «Криміналістичне забезпечення досудового розслідування», яку очолює професор Чаплинський К.О.

Наказом Міністра внутрішніх справ від 30 грудня 2010 року № 2270 о/с нагороджений відзнакою МВС України «Кращий працівник МВС України». Чаплинський К.О. є членом спеціалізованих вчених рад СРК 08.727.01 і Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У 2015 р. Чаплинський К.О. включений до наукового видання «Науковці України – еліта держави» 4 том, що представляє провідних науковців України.

 

Сьогодні навчально-виховний процес із навчальних дисциплін, що викладаються науково-педагогічним складом кафедри, забезпечують:

 

Чаплинський Костянтин Олександрович – завідувач кафедри

(ORCID, Google Академія)

ОСВІТА

Національна академія внутрішніх справ України, 2000 р. – спеціальність «Правознавство», Дніпропетровська державна фінансова академія України, 2005 р. – спеціальність «фінанси».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації «Тактичні основи забезпечення досудового розслідування».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор по кафедрі криміналістики та домедичної підготовки

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Криміналістика», «Організація розслідування кримінальних правопорушень», «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи», «Тактичні особливості проведення слідчих дій».


 

Пиріг Ігор Володимирович – професор кафедри

(ORCID, Google Академія)

ОСВІТА

Національна академія внутрішніх справ України, 2002 р., спеціальність – «Правознавство».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації «Теоретичні основи експертного забезпечення досудового розслідування».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор по кафедрі криміналістики, судової медицини та психіатрії

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Криміналістика», «Організація розслідування кримінальних правопорушень», «Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень».


 

Плетенець Віктор Миколайович – професор кафедри

(ORCID, Google Академія, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006 р., спеціальність – “Правознавство”

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Тема дисертації «Криміналістичне забезпечення подолання протидії досудовому розслідуванню».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор по кафедрі криміналістики та домедичної підготовки

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Криміналістика», «Організація розслідування кримінальних правопорушень», «Тактичні особливості проведення слідчих дій».


 

Павлова Наталя Валеріївна – доцентка кафедри

(ORCID, Google Академія, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2001 р., “Правознавство ”.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидатка юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації «Особливості розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцентка по кафедрі криміналістики та домедичної підготовки

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Криміналістика», «Організація розслідування кримінальних правопорушень», «Криміналістичні засоби і методи розслідування кримінальних правопорушень».


 

Єфімов Микола Миколайович – професор кафедри

(ORCID, Google Академія, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2008 р., “Правоохоронна діяльність”.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Тема дисертації «Теоретичні та праксеологічні засади методики розслідування кримінальних правопорушень проти моральності».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор по кафедрі криміналістики та домедичної підготовки

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Криміналістика», «Організація розслідування кримінальних правопорушень», «Домедична підготовка».


 

Приловський Володимир Володимирович – доцент кафедри

(ORCID, Google Академія, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА:

1991 г. – Харківський авіаційний інститут, конструктор двигунів літальних апаратів;

2000 г. – Дніпропетровський державний університет, юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Тема дисертації «Розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність».

РОБОТА:

з жовтня 1993 р. до червня 2001 р. – оперуповноважений карного розшуку, начальник відділення КМСН, старший оперуповноважений по особливо важливим справам УМВС України в Дніпропетровській області;

з червня 2001 р. до червня 2010 р. – викладач, старший викладач, в.о. начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

з червня 2010 р. до серпня 2014, з вересня 2016 до березня 2020 – викладач кафедри господарсько-правових дисциплін, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

з квітня 2020 р. – старший викладач кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

з вересня 2020 р. – доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Криміналістика»; «Основи криміналістики»; «Судова медицина та психіатрія»

Контактний телефон: 097-259-42-48


 

Никифорова Олена Анатоліївна – доцентка кафедри

(ORCID, Google Академія, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1998 р., «Біологія. Викладач біології та хімії», спеціаліст.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидатка біологічних наук, 03.00.13 – фізіологія людини та тварин. Тема дисертації: «Вплив аліментарного навантаження та стресу на динаміку гормонального статусу та функціональний стан аорти щурів»

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцентка кафедри безпеки життєдіяльності

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Домедична підготовка


 

Бідняк Ганна Сергіївна – доцентка кафедри

(ORCID, Google Академія, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2001 р. – спеціальність “Правознавство”, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2008 р. – спеціальність «Правоохоронна діяльність» (магістратура).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидатка юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації «Використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайства».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцентка по кафедрі криміналістики та домедичної підготовки

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Криміналістика», «Домедична підготовка».


 

Кривопуск Олександр Григорович – викладач кафедри

(ORCID, Google Академія)

ОСВІТА:

2011 р. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, юридичний факультет, бакалавр;

2015 р. – Національна академія внутрішніх справ, юдидичний факультет, магістр.

РОБОТА:

з листопада 2012 р. до грудня 2015 р. – слідчий слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського районного відділення поліції Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області;

з грудня 2015 р. до квітня 2021 р. – старший слідчий слідчого відділення Відділення поліції на станції №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області;

з квітня 2021 р. до червня 2022 р. – фахівець факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

з червня 2022 р. – викладач кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Криміналістика»; «Основи криміналістики»; «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень»; «Домедична підготовка»

Контактний телефон: 097-311-18-06


 

Братішко Наталія Анатоліївна – старша лаборантка кафедри

ОСВІТА

2023 р. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти, бакалавр, спеціальність 081 “Право”.

Після отримання диплома бакалавра зі спеціальності 081 “Право” вирішила почати свій професійний шлях з діяльності в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

 


Телефон: (056) 756-45-20

Завідувач кафедри – тел. +380972222220

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки знаходиться на 4-му поверсі університету, кабінети: 409, 422, 423, 440.

Адреса електронної пошти: k_ksmp@dduvs.in.ua

 

Графік проведення консультацій

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 41 444