Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

Свої витоки кафедра бере з дня заснування Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції та її структурного підрозділу – цикл криміналістики. Згодом, у зв’язку з набуттям навчальним закладом статусу юридичного інституту на базі циклу було сформовано кафедру кримінального процесу та криміналістики.

У цьому є заслуга трьох поколінь керівників і педагогів, чиїми руками був покликаний до життя і розбудований один із перспективних закладів освіти і науки на сході України. До їх числа належать такі досвідчені практики, як Володимир Степанович Соколовський, Володимир Леонідович Довгий, Валерій Анатолійович Дурнєв та ін. Вагомий внесок у становлення та розвиток наукового потенціалу кафедри внесли такі відомі вчені-криміналісти і судові медики, як академік Академії медичних наук, доктор медичних наук, професор Ірина Дмитрівна Спіріна, доктор юридичних наук, професор Олександр Анатолійович Кириченко, кандидат юридичних наук, професор Макаренко Євген Іванович, кандидат медичних наук, доцент Костянтин Михайлович Пантелєєв, доктор юридичних наук, професор Костянтин Олександрович Чаплинський та ін. Завдяки ним кафедра з року в рік посідала одне з перших місць з основних напрямків роботи.

Наказом МВС України від 14.12.2001 № 1121 «Про створення Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ» та відповідним наказом ректора Юридичної академії МВС від 18.01.2002 № 5 було засновано самостійний підрозділ – кафедру криміналістики.

Після реорганізації Юридичної академії МВС у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (наказ МВС від 27.09.2005 № 287 «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ») кафедра поширила галузі наукових знань та отримала нинішню назву – кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії.

Кадрове забезпечення кафедри традиційно здійснюється виключно за рахунок практичних працівників Національної поліції України, здатних до науково-педагогічної роботи, а також випускниками ад’юнктури та докторантури.

Завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, професор Чаплинський Костянтин Олександрович.

В органах внутрішніх справ України з 01 вересня 1993 року. В Національній поліції України з 10 листопада 2015 року. Народився 01 жовтня 1976 року у м. Дніпро. У 1996 р. закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України, у 2000 р. – Національну академію внутрішніх справ України з відзнакою та здобув кваліфікацію юриста, у 2005 р. – Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію спеціаліст з фінансів. Працював у слідчих підрозділах УМВС України в Дніпропетровській області.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Організація і тактика слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями», у 2011 р. – докторську дисертацію «Тактичні основи забезпечення досудового розслідування». У 2005 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі криміналістики, у 2012 р. – вчене звання професора по кафедрі криміналістики, судової медицини та психіатрії.

Має понад 200 наукових і навчально-методичних праць, з них 2 підручника (з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки», 9 – монографій, 15 – навчально-практичних посібників. Активно здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів. Під керівництвом Чаплинського К.О. захищено 14 кандидатських дисертацій. Брав участь у роботі робочої групи з підготовки Кримінального процесуального кодексу України (2011-2012 рр.). У Дніпропетровському державному університеті внутрішні з справ створена наукова школа «Криміналістичне забезпечення досудового розслідування», яку очолює професор Чаплинський К.О.

Наказом Міністра внутрішніх справ від 30 грудня 2010 року № 2270 о/с нагороджений відзнакою МВС України «Кращий працівник МВС України». Чаплинський К.О. є членом спеціалізованих вчених рад СРК 08.727.01 і Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У 2015 р. Чаплинський К.О. включений до наукового видання «Науковці України – еліта держави» 4 том, що представляє провідних науковців України.

 

Сьогодні навчально-виховний процес із навчальних дисциплін, що викладаються науково-педагогічним складом кафедри, забезпечують:

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – Чаплинський Костянтин Олександрович, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції;

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ – Пиріг Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент;

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ – Плетенець Віктор Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції;

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ – Єфімов Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, майор поліції;

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ – Христов Олександр Леонідович, кандидат юридичних наук, майор поліції;

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ – Павлова Наталя Валеріївна, кандидат юридичних наук, підполковник поліції;

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ – Бідняк Ганна Сергіївна, майор поліції.

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ КАФЕДРИ – Демідова Катерина Геннадіївна.

 

Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

 

Кафедрою забезпечується викладання наступних начальних дисциплін:

«Криміналістика»;

«Тактичні особливості проведення слідчих дій»;

«Судова медицина»;

«Судова психіатрія»;

«Долікарська допомога»;

«Основи криміналістики»;

«Організація розкриття та розслідування злочинів»;

«Особливості розслідування окремих видів злочинів;

«Криміналістичні засоби і методи розкриття та розслідування кримінальних правопорушень».

 

Основними напрямами діяльності кафедри є: розробка та впровадження у навчальний процес нових ефективних методик викладання криміналістики, судової медицини та психіатрії; вивчення передового досвіду криміналістичної діяльності, її аналіз; розробка та впровадження в практичну діяльність Національної поліції України методичних рекомендацій щодо використання сучасних техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методів розслідування злочинів з метою підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, сприяння їх впровадженню у правоохоронну практику.

Навчальний процес на кафедрі забезпечується завдяки необхідній матеріально-технічній базі, що складає чотири службові приміщення, загальною площею понад 90 кв. м, у яких розміщується науково-педагогічний склад; криміналістична лабораторія – спеціалізована аудиторія, поділена на кілька частин: музей криміналістики, навчально-методичний кабінет, багатофункціональний кабінет-тренажер «Робоче місце слідчого» і «Кабінет судової медицини».

Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

Навчально-методична лабораторія і кабінет-тренажер «Робоче місце слідчого» оснащені 7-а комп’ютерними комплексами, які використовуються під час практичних занять з криміналістики для роботи з інформацією. Лабораторія оснащена кафедральною бібліотекою, а також сучасними комплектами техніко-криміналістичних засобів та іншими технічними засобами навчання. Зокрема, для забезпечення практичних занять з криміналістики і засідань наукових гуртків у своєму розпорядженні кафедра має 20 криміналістичних валіз, понад 375 відеофільмів, два стереомагнітофони, 2 відеокамери, 7 цифрових фотоапаратів, а також муляжів, схем, фотослайдів і натуральних зразків «речових доказів», які широко використовуються під час практичних занять. Крім того, у кабінеті нараховується близько 67 зразків холодної та вогнепальної зброї, велика кількість стріляних куль і гільз, вибухових пристроїв тощо.

Одним із пріоритетних напрямів кафедри є також проведення науково-дослідної роботи з актуальних питань боротьби зі злочинністю. На базі кафедри здійснюється підготовка докторантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Упродовж останніх п’яти років науково-педагогічним складом кафедри видано друком близько 160-ти наукових та навчально-методичних праць, серед яких 9 монографій, 27 навчальних посібників, курсів лекцій та методичних рекомендацій для практичних працівників органів внутрішніх справ.

На кафедрі діє науковий гурток з криміналістики, судової медицини та психіатрії (керівник гуртка – старший викладач кафедри майор поліції Бідняк Ганна Сергіївна).

Тематика засідань: «Проблеми проведення та призначення судових експертиз», «Тактика проведення окремих слідчих дій: загальні положення», «Проблеми криміналістичної тактики проведення окремих слідчих дій», «Криміналістика на початку тисячоліття: проблеми та перспективи розвитку».

Завідувач кафедри – тел. (0562) 31-72-07

Науково-педагогічні працівники кафедри – тел. (0562) 31-72-53

Адреса електронної пошти: k_ksmp@dduvs.in.ua

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 12 386