Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедру кримінально-правових дисциплін створено у червні 2006 р. згідно з наказом МВС України № 351 від 08.04.2006 р. «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і відповідного наказу ДДУВС № 171 від 31.05.2006 р.

Кафедра входить до складу юридичного факультету університету та є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «кримінально-правова».

За час існування кафедри керівниками були: к.ю.н. проф. Євген Іванович Макаренко (2006-2007), д.ю.н., проф. Іван Григорович Богатирьов (2007-2009), д.ю.н., проф. Володимир Митрофанович Тертишник (2009-2014), к.ю.н., доц. Олександр Петрович Дячкін (2014-2015), к.ю.н., доц. Євген Володимирович Рижков (2015-2016), д.ю.н., доц. Юрій Вікторович Орел (2016-2018). З вересня 2018 року кафедру очолює к.ю.н., доцент Світлана Аполлінаріївна Шалгунова.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Криміналістика».

Всього на кафедрі у 2010/2020 навчальному році викладається 28 навчальних дисциплін: «Кримінальне право»; «Актуальні проблеми кримінального права», «Проблемні питання кваліфікації злочинів»; «Кримінальний процес», «Доказування у кримінальному провадженні», «Захист у кримінальному процесі», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів», «Рішення в кримінальному провадженні», «Організація розслідування злочинів», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу», «Актуальні проблеми кримінального процесу»; «Криміналістика», «Судова медицина та психіатрія», «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи»; «Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінології»; «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права»; «Судові та правоохоронні органи України», «Адвокатура України»; «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності», «Правові та організаційні засади службових перевірок», «Правові та організаційні засади протидії рейдерству», «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності»; Професійно-орієнтована ділова гра «Лінія-102». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Кафедра проводить модельні судові засідання в рамках навчального процесу при вивченні різних професійно-орієнтованих навчальних курсів та закріпленню отриманих теоретичних знань здобувачами вищої освіти в умовах, максимально наближених до реальності: в залі судових засідань, яка обладнана в університеті відповідно до останніх вимог чинного законодавства. На такі засідання запрошуються практичні працівники органів прокуратури та суду. Провідним фахівцем кафедри в організації та проведенні модельних судових засідань є доцент кафедри, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці к.ю.н. Риб’янець С.А.

 

Науково-педагогічний склад кафедри кримінально-правових дисциплін представлений такими працівниками:

 

Шалгунова Світлана Аполлінаріївна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Вільнюську середню спеціальну школу підготовки начальницького складу МВС СРСР та Київський інститут внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук з 2000 року, доцент по кафедрі кримінального права з 2005 року. У 2006 р. нагороджена відзнакою МВС України «За розвиток освіти та науки МВС України».

Має науково-педагогічний стаж 24 роки, стаж служби органах внутрішніх справ 29 років. Полковник міліції у відставці. Автор більше 120 наукових та навчально-методичних публікацій. Започаткувала новий напрям наукових досліджень в кримінології та сформулювала структуру кримінологічного вчення про особу насильницького злочинця. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації протягом 2008-2017 років.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінального права», «Актуальні проблеми кримінології», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права».

Сфера наукових інтересів – кримінальна відповідальність та запобігання злочинів проти життя та здоров’я особи, злочинів у сфері службової та господарської діяльності, хуліганства; особа насильницького злочинця, озброєна злочинність, наркозлочинність, економічна злочинність; попередження злочинів, вчинених працівниками поліції.


 

Крамаренко Юрій Миколайович – доцент кафедри.

Крамаренко Юрій Миколайович

Закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України з відзнакою, кандидат юридичних наук з 2005 року за спеціальністю «оперативно-розшукова діяльність», тема дисертаційного дослідження «Правові, організаційні та тактичні аспекти забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства», вчене звання «доцент» з 2010 року. Адвокат, здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.

Стаж науково-педагогічний складає понад 12 років, стаж служби в органах внутрішніх справ 10 років, працював в органах досудового розслідування.

Має 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі навчальний посібник, рекомендований МОН України як начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Викладає дисципліни: «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності», «Основи охорони державної таємниці та конфіденційної інформації в економічній та фінансовій сферах».

Сфера наукових інтересів: організаційні, правові та тактичні аспекти подолання кримінальної протидії, використання прав та виконання обов’язків в сфері інформаційних відносин, позасудове врегулювання правових спорів.


 

Соболь Оксана Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри


Соболь Оксана Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Закінчила Донецький Національний університет. Має 13 років науково-педагогічного стажу. Автор 40 наукових та навчально-методичних праць. Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію у 2016 році.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Теоретичні основи кримінального права».

Сфера наукових інтересів – проблемні питання кваліфікації злочинів, тактика та стратегія захисту в кримінальному процесі, організація наукової роботи студентів.


 

Скок Олександра Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Скок Олександра Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Закінчила юридичний факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Має 4 роки науково-педагогічного стажу. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Судові та правоохоронні органи України».

Сфера наукових інтересів – класифікація злочинів, кримінальна відповідальність та розслідування статевих злочинів, наркозлочинність.


 

Риб’янець Сергій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Риб’янець Сергій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Закінчив Київську вищу школу МВС. Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці. У 2017 році був визнаний одним з десяти найкращих суддів України, які найбільш вдало застосовують рішення Європейського суду з прав людини за статтею 5 (право на свободу) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Науково-педагогічний стаж складає 3 роки. Автор 14 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Рішення у кримінальному провадженні», «Правове забезпечення та організація діяльності недержавних служб безпеки».

Сфера наукових інтересів – організація та проведення модельних судових засідань в рамках навчального процесу підготовки юристів; методика організації та проведення професійно-орієнтованої ділової навчальної гри «Лінія-102».


 

Черненко Анатолій Павлович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

Закінчив Харківський юридичний інститут. Має науково-педагогічний стаж 24 роки, стаж служби органах внутрішніх справ 25 років. Полковник міліції у відставці. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Процесуальні акти досудового розслідування», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу», «Вступ до спеціалізації».

Сфера наукових інтересів – процедура призначення та проведення слідчих дій, загальні питання кримінального процесу.


 

Шевченко Таїсія Віталіївна – старший викладач кафедри.

Шевченко Таїсія Віталіївна – старший викладач кафедри.

Закінчила Юридичну академію МВС. Має науково-педагогічний стаж 10 років, стаж служби органах внутрішніх справ 22 роки. Майор міліції у відставці. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право».

Сфера наукових інтересів – проблеми кваліфікації насильницьких злочинів та хуліганства; кримінологічна характеристика насильницької злочинності.


 

Шиян Анатолій Григорович – старший викладач кафедри.

Шиян Анатолій Григорович – старший викладач кафедри.

Закінчив Харківський юридичний інститут. Має 32 роки науково-педагогічного стажу. Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Адвокатура України», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів».

Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми кримінальної-процесуальної діяльності.


 

Барабаш Гліб Вікторович – викладач кафедри.

Барабаш Гліб Вікторович

Закінчив Національну Юридичну Академію ім. Ярослава Мудрого. Має стаж практичної роботи 23 роки. Працював в органах прокуратури на посадах помічника прокурора та старшого слідчого. Під час роботи розслідував та підтримував обвинувачення в судах по кримінальних справах проти життя та здоров’я особи, безпеки руху на транспорті, посадових злочинах, злочинах в сфері господарської діяльності та ін.; в сфері підприємництва – та посаді начальника юридичного відділу; в адвокатурі України – здійснював захист прав та інтересів осіб в кримінальних провадженнях та здійснював представництво осіб в цивільних справах в судах загальної юрисдикції.

Прийняв участь в розгляді понад 1000 кримінальних та цивільних проваджень (справ) в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Серед них кримінальні провадження (справи) по злочинах: проти життя та здоров’я особи, статевої недоторканості, у сфері службової діяльності, у сфері господарської діяльності, злочини проти власності та ін. В цивільних справах здійснював представництво осіб при розгляді сімейних, житлових, трудових правовідносин, в справах про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, спадкових справах, справах окремого провадження та ін.

Викладає дисципліни: «Адвокатура», «Правове забезпечення та організація діяльності недержавних служб безпеки», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності».

Сфера наукових інтересів – діяльність адвокатури України, сучасні проблеми і шляхи їх вирішення.


 

Волошина Юлія В’ячеславівна – викладач кафедри.

Волошина Юлія В’ячеславівна

Закінчила два вищих навчальних закладуи, має диплом з відзнакою. В 2016р. році була зарахована до аспірантури ДДУВС за спеціальністю 081 Право за науковою спеціальністю 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; Кримінально-виконавче право, для здобуття наукового ступеня «доктора філософії». Стаж роботи складає 3 роки.

Сфера наукових інтересів: кримінологічна характеристика та запобігання злочинам із застосуванням фізичного насильства.


 

Шило Ірина Вікторівна – викладач кафедри.

Шило Ірина Вікторівна

У 2019 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістр права.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Правові та організаційні основи діяльності недержавних служб безпеки».

Сфера наукових інтересів – кримінальна відповідальність та запобігання злочинів проти життя та здоров’я особи, злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, злочини проти власності, злочини вчинені юридичними особами та особливості притягнення їх до кримінальної відповідальності.


 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри забезпечує лаборант кафедри Кіреєва Лідія Вікторівна.

Кіреєва Лідія Вікторівна


 

За сумісництвом на кафедрі працюють науково-педагогічні працівники, які мають великий науково-педагогічний або практичний стаж роботи в органах прокуратури, поліції, адвокатури тощо:

Пиріг Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Уваров Володимир Геннадійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Чаплинська Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Шамара Олександр Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Орлеан Андрій Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Молчанов Ростислав Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Тарасенко Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Куратченко Володимир Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Школа Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

Іваниця Андрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Марієнко Антон Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Мислива Оксана Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Миронова Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри;

Авраменко Олександр Юрійович, викладач кафедри;

Гура Олена Станіславівна, викладач кафедри;

Коваленко Ілля Олександрович, викладач кафедри.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри Шевченко Т.В., Черненко А.П., Скок О.С., Соболь О.І., Риб’янець С.А., Черненко А.П., Шиян А.Г., Барабаш Г.В., Волошина Ю.В., Шило І.В. є кураторами навчальних груп і здійснюють виховний влив на студентську молодь шляхом проведення різноманітних виховних та культурно-просвітницьких заходів, залучають до роботи в наукових гуртках, самодіяльних організаціях університету, сприяють становленню доброзичливих, морально-етичних, гуманістичних стосунків серед студентства, виховують патріотів країни, виступають посередниками у взаємодії здобувачів освіти з професорсько-викладацьким складом, керівництвом, здійснюють відбір обдарованої молоді для подальшої підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі університету.

Протягом 2018-2019 рр. працівники кафедри взяли участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах (круглих столах), які відбулися в університеті, в інших наукових і практичних установах України та зарубіжжя.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук з кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.

На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні питання кримінального права» (наукові керівники – Шило І.В., Волошина Ю.В.), на засіданнях якого заслуховуються та обговорюються наукові доповіді та повідомлення студентів, що стосуються аналізу актуальних питань сучасної кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства.

Кафедра здійснює керівництво навчальною (ознайомчою, переддипломною) практикою та стажуванням.

Для забезпечення навчально-виховного процесу та викладання лекцій з проблемних питань дисциплін кафедри запрошуються провідні вчені України, представники правоохоронних і правозахисних органів.

З метою формування майбутньої юридичної еліти України та підвищення знань і встановлення контактів між здобувачами освіти різних вищих навчальних закладів кафедрою започатковано проведення Брейн-рингу з кримінального права, кримінального процесу та криміналістики «Турнір CRIMEзнавців», який тепер проходить щорічно.

Всі науково-педагогічні працівники кафедри надають консультації в центрі безкоштовної правової допомоги «Істина», створеному в університеті. Кожна малозабезпечена особа, яка проживає в місті або області, може звернутися за телефоном або особисто за отриманням безоплатної первинної правової допомоги (більш детальна інформація – у відповідному розділі сайту університету).

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь в проведенні серед мешканців міста і області правороз’яснювальну та профілактичну роботу в межах правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю право», «Стоп-булінг».

Проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється з 14:30 до 17:30 відповідно до графіку.

Консультації завідувача кафедри – к.ю.н., доцента Шалгунової С.А. з 14:30 до 17:00, каб. 200, тел. (056) 31-72-05.

Кафедра кримінально-правових дисциплін знаходиться на 2-му поверсі університету, кабінети 200, 202, 204, 208, 212.

Ми відкриті для спілкування та співробітництва з колегами інших навчальних закладів України та зарубіжжя, практичними працівниками державних і правоохоронних органів, правозахисних організацій, правниками та всіма зацікавленими особами.

Контактні телефони: (056) 31-72-05, 067-732-32-40.

Адреса електронної пошти кафедри: k_kpd@dduvs.in.ua

 

Форми і методи навчання на кафедрі кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінально-правових дисциплін використовує різноманітні методи навчання при викладанні навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. Це і традиційні лекції, семінари, практичні заняття, і інноваційні, побудовані з використанням різних методів (мозкового штурму, дидактичні; дискусії, робота в малих групах, ділові ігри, та інші).

Зважаючи на те, що більшість навчальних дисциплін є професійно-орієнтованими, це обумовлює специфіку використовуваних методів. Так, при викладанні навчальних курсів «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінальний процес», «Адвокатура України», «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Криміналістика», використовуються як традиційні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, демонстрація, так і інтерактивні: кейси, розгорнуті бесіди за складеним і заздалегідь доведеним до студентів планом; невеликі доповіді студентів з наступним їх обговоренням за планом; дебати, тренінґи, рольові, імітаційні ігри, короткі доповіді, рецензії, модельні судові засідання. При цьому обов’язково підтримується зворотній зв’язок з аудиторією.

На 3-4 курсах під час проведення лекційних, семінарських занять використовуються такі методи навчання, як постановка проблеми, проблемний виклад матеріалу – особливо, по тих питаннях кримінального права, кримінології, кримінального процесу, які не узгоджуються між собою (існування понять «злочин» і «кримінальне правопорушення», «кримінальна справа» і «кримінальне провадження», «кримінальне провадження» як процес та результат його діяльності, «попередження», «запобігання» злочинів, та інших), при викладанні «Правових основ ОРД» – як забезпечити дотримання прав людини, яка порушує закон при здійсненні пошукової діяльності та ін.

З цього навчального року запроваджено обов’язкове проведення модельних судових засідань з кримінального процесу по кожній темі, як закріплення теоретичного матеріалу та вироблення навичок поведінки і спілкування студентів з різними учасниками судового засідання. На такі модельні судові засідання запрошуються і практичні працівники (адвокати, судді).

На модельних судових засіданнях з кримінального права обговорювались теми, пов’язані з особливостями кваліфікації злочинів проти власності, проти життя та здоров’я, проти громадського порядку та моральності та інші. Крім того, особливу увагу було приділено проблемним питанням судового розгляду та складанню процесуальних документів.

Протягом 1 семестру проведено 18 модельних судових засідань з наступних навчальних дисциплін «Кримінальний процес», «Правові основи ОРД», «Захист у кримінальному процесі», «Кримінальне право», на одному із яких були присутні представники делегації Литовської Республіки.

При викладанні «Криміналістики» студенти проводять в аудиторії – відпрацювання фіксації слідів вчинення злочину, а потім на території університету огляд інсценованого місця події та виявлення і фіксацію слідів вчинення злочину в реальних погодних умовах.

При викладанні «Кримінології» на семінарських та практичних заняттях використовуються методи демонстрації реальних ситуацій, процесів формування особи злочинця, жертви злочину, роботи в малих групах та мозковий штурм, які дозволяють студентам об’єднати свої зусилля при вирішенні складних питань (визначення причин та умов певного виду злочинності, вибору найбільш ефективних заходів попередження тощо).

При викладанні навчальних курсів «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності» використовуються методи кейс-стаді, діалогове спілкування, методи конкретної ситуації, моделювання.

Проведення навчальних занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, в першу чергу, формують у студентів чітке уявлення про майбутню професійну діяльність, формують вміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сферах правоохоронної діяльності, майнової та особистої безпеки і в процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність нести відповідальність за результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у ситуаціях, пов’язаних із правозастосуванням, охороною і захистом праві і свобод, забезпеченням публічної (громадської) безпеки та порядку, при здійсненні оперативно-пошукової та детективної діяльності.

Цілі, зміст навчання

Мета підготовки фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» сформульована в Освітньо-професійній програмі: Підготувати компетентних фахівців, готових до виконання професійних обов’язків у галузях правоохоронної діяльності, публічної (громадської), майнової та особистої безпеки, приватної детективної та пошукової діяльності, здатних реалізовувати себе та удосконалюватися в особистісній і професійній сферах Навчання за Освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» – це спеціальна фахова освіта в галузі цивільної безпеки за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Де можуть працювати наші випускники, які закінчили навчання за Освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність»:

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій особи, які пройшли навчання за Освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» можуть працювати (ДК 003:2010):

3450 – Інспектор воєнізованої охорони (державні або недержавні структури, Державна служба охорони органів поліції, приватні охоронні структури, що здійснюють забезпечення охорони та безпеки фізичних і юридичних осіб, служби безпеки підприємств, банків, інших установ та організацій);

3450 – Приватний детектив (приватні структури, що забезпечують безпеку бізнесу, банків);

3450 – Фахівець з організації майнової та особистої безпеки (приватні охоронні структури, що здійснюють забезпечення охорони та безпеки фізичних і юридичних осіб, служби безпеки підприємств, банків, інших установ та організацій);

3451 – Дізнавач (органи поліції);

3451 – Оперуповноважений (органи поліції, детективи НАБУ).

 

Практична підготовка студентів по кафедрі кримінально-правових дисциплін

Цілі і завдання навчальної практики

Мета проходження навчальної практики (по кафедрі кримінально-правових дисциплін) студентами, які навчаються на ОПП 262 «Правоохоронна діяльність» (2 курс), 081 «Право» (2, 3 курси) – закріплення і вдосконалення отриманих під час навчання теоретичних знань, оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації правооохоронної діяльності, формування у здобувачами вищої освіти професійних вмінь та навичок, підготовка до самостійного виконання службових обов’язків на посадах правоохорони; максимальне ознайомлення з конкретними ділянками роботи, апробація теоретичної підготовки, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній професійній правоохоронній та правозастосовній діяльності.

Завдання навчальної практики:

– поглиблення та закріплення теоретичних знань про діяльність правоохоронних органів (юстиції, прокуратури, поліції, фіскальної, митної, міграційної служби, інших), суду, адвокатури, нотаріату, військових формувань, юридичних установ, та підприємств, установ, організацій, які мають юридичні відділи, служби;

– розвиток професійних вмінь та навичок;

– набуття здобувачами вищої освіти практичного професійного досвіду та відображення його при підготовці та захисті курсових робіт;

– введення в навчальний процес елементів навчальної практики. Здобувачі вищої освіти, які проходять навчальну практику на 2-3 курсі, обирають місце практики за власним вибором в органах поліції, судах, органах прокуратури, юстиції, а також в юридичних підрозділах державних та недержавних підприємств, установ та організацій, в суб’єктах надання правових послуг тощо (Базах навчальної практики).

Мета проходження стажування (по кафедрі кримінально-правових дисциплін) – закріплення і вдосконалення отриманих під час навчання теоретичних знань, оволодіння сучасними методами, формами організації правоохоронної та юридичної діяльності, формування у здобувачів вищої освіти професійних вмінь та навичок під час виконання професійних обов’язків в Базі практики, підготовка майбутніх фахівців до самостійного виконання службових обов’язків на посадах юридичного характеру; максимальне ознайомлення з конкретними ділянками роботи, апробація теоретичної підготовки, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній професійній юридичній діяльності, вироблення вміння працювати в стандартних та нестандартних ситуаціях, швидко приймати рішення, нести відповідальність за їх вчинення та інші.

Завдання стажування:

– поглиблення та закріплення теоретичних знань про діяльність суду, органів юстиції, прокуратури, нотаріату, органів поліції, інших правоохоронних органів та юридичних установ;

– розвиток професійних вмінь та навичок (критичного та системного мислення, визначати належні та допустимі факти і обставини для юридичного аналізу, збирати, перевіряти та оцінювати доказову інформацію, виявляти та аналізувати причини і умови правопорушень, вживати адекватних та дієвих заходів до їх усунення чи нейтралізації, проявляти об’єктивність, стійкість, неупередженість, безпечного поводження зі зброєю, спеціальними засобами, ефективно організовувати свою діяльність, приймати рішення та нести відповідальність за їх результати, керувати емоціями, застосовувати заходи фізичного впливу та прийоми рукопашного бою тощо);

– набуття практичного професійного досвіду та відображення його при підготовці та захисті курсових робіт;

– введення в навчальний процес елементів стажування.

Студенти в ході навчальної практики, стажування повинні оволодіти фаховими компетентностями, які дають можливість бути готовими до виконання професійних обов’язків у галузях правоохоронної діяльності, публічної (громадської), майнової та особистої безпеки, приватної детективної та пошукової діяльності, здатних реалізовувати себе та удосконалюватися в особистісній і професійній сферах.

ФК – 3 – знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права, вміння відмежовувати галузі права та суміжні правові інститути при застосуванні та реалізації норм права;

ФК – 4 – навички критичного та системного осмислення правових доктрин, явищ та процесів, а також застосування набутих знань у професійній діяльності під час управління процесами та відносинами;

ФК – 5 – вміння визначати належні та допустимі для юридичного аналізу факти та обставини, здійснювати збирання, перевірку та оцінку доказової інформації;

ФК – 6 – знання основ та змісту інститутів окремих галузей права (у т.ч. кримінального, адміністративного, кримінально-процесуального, цивільного, трудового тощо) та правоохоронної діяльності (у т.ч. слідчої, оперативно-розшукової, охоронної, детективної), а також вміння їх застосовувати в практичній діяльності;

ФК – 7 – знання вимог нормативно-правових актів з питань прав і свобод людини, охоронної діяльності, вміння їх дотримуватись при організації та здійсненні заходів забезпечення особистої безпеки фізичних осіб та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб, здійсненні пошукової діяльності, розслідуванні та розкритті правопорушень;

ФК – 8 – знання вимог до здійснення та оформлення процедурних (процесуальних) дій та рішень, вміння складати процедурні (процесуальні) документи;

ФК – 9 – вміння виявляти та аналізувати причини і умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходів для їх усунення, нейтралізації або зменшення завданої ними шкоди;

ФК – 10 – вміння діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового мислення і правової культури;

ФК – 11 – розуміння злочинності як явища, вміння організовувати заходи та здійснювати дії, спрямовані на її дослідження та нейтралізацію, а також вміння досліджувати факти і обставини вчинення правопорушення, висувати версії та планувати дії щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень;

ФК – 12 – вміти проявляти об’єктивність, стійкість та неупередженість під час правоохоронної та правозастосовної діяльності;

ФК – 13 – знання основних тактико-технічних характеристик зброї, спеціальних засобів та вміння безпечного поводження з ними, знання спеціальної техніки, а також підстав, умов та меж їх правомірного застосування;

ФК – 14 – вміння оптимізувати заходи забезпечення публічної безпеки і порядку, ефективно організовувати діяльність недержавних служб безпеки, оперативно-розшукової та пошукової діяльності;

ФК – 15 – вміння керувати емоціями, діяти в умовах багатозадачності, протистояння та невизначеності умов і оточення, здійснювати ефективну діяльність у ненормованих умовах праці;

ФК – 16 – вміння застосовувати заходи фізичного впливу та прийоми рукопашного бою з метою припинення протиправних дій, захисту охоронюваних законом прав і свобод, доставлення правопорушника до правоохоронного органу;

ФК – 17 – знання іноземної мови в межах, необхідних для виконання практичних завдань у сфері правоохоронної діяльності.

Студенти, які навчаються за ОПП 262 «Правоохоронна діяльність», більшість проходять навчальну практику і стажування в структурах, що здійснюють правоохоронну діяльність: органах поліції, недержавних службах безпеки та охорони, на підприємствах, які мають власну систему безпеки та охорони.

Студенти, які навчаються за ОПП 081 «Право», більшість проходять навчальну практику і стажування в структурах, що здійснюють правозастосовну діяльність: органах прокуратури, судах, Державній фіскальній службі України, РАГС, юридичних відділах адміністрацій, в адвокатських агентствах, у приватних адвокатів, нотаріусів та ін.

Студенти під час навчальної практики та стажування повинні ознайомитись:

– з правовою основою діяльності органів, підприємств, установ та організацій (Бази практики);

– з основними завданнями та напрямками діяльності органів, підприємств, установ та організацій (Бази практики);

– з обсягом прав і обов’язків, змістом діяльності спеціалістів різних служб;

– з порядком взаємодії структурних підрозділів цих органів, підприємств, установ та організацій.

За результатами проходження навчальної практики та стажування студенти повинні показати знання:

– правової основи діяльності Бази навчальної практики;

– основних завдань та напрямків діяльності Бази навчальної практики;

– загальних засад правового статусу Бази навчальної практики;

– організаційну структуру Бази навчальної практики;

– напрямків та форм, мету і завдання правової роботи на Базі навчальної практики;

– способів організації правової роботи на Базі навчальної практики;

– організаційних основ діяльності юридичної служби (відділу, департаменту тощо), якщо на Базі навчальної практики є такий або подібний структурний підрозділ;

– форм і методів взаємодії юридичної служби Бази навчальної практики з іншими підрозділами;

– особливостей організації правової роботи на Базі навчальної практики;

– основ організації діловодства, роботи зі зверненнями громадян та прийому громадян на Базі навчальної практики;

– основних посадових (службових) обов’язків працівників Бази навчальної практики, які здійснюють правову роботу;

– положення посадової інструкції, посадові (службові) обов’язки, напрямки, форми, методи та методику правової роботи працівників Бази навчальної практики, робота яких є максимально наближеною до роботи, що доручається здобувач вищої освіти на Базі навчальної практики (або працівника бази навчальної практики, призначеного безпосереднім керівником навчальної практики на базі навчальної практики);

 

Програми практики і стажування по кафедрі кримінально-правових дисциплін

Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 28 с.


Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 28 с.


Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 28 с.


Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 28 с.


Програма та методичні матеріали стажування для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету та ННІ ЗНПК, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 28 с.


Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету та ННІ ЗНПК, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 28 с.


За результатами практики, стажування студенти складають документи.


На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні питання кримінального права» (наукові керівники – викладачі кафедри кримінально-правових дисциплін Шило Ірина Вікторівна та Волошина Юлія Вячеславівна). На засіданнях наукового гуртка заслуховуються та обговорюються наукові доповіді та повідомлення студентів, що стосуються аналізу актуальних питань сучасної кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства.

Членом наукового гуртка кафедри кримінально-правових дисциплін може бути здобувач вищої освіти, який виявив бажання проводити науково-дослідну роботу в галузі кримінального права, кримінального процесу, кримінології, кримінально-виконавчого права та інших навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Стати членами наукового гуртка (за I навчальний семестр) виявили бажання 25 здобувачів вищої освіти.

Метою діяльності наукового гуртка є вироблення навичок науково-дослідної роботи, залучення до поглибленого вивчення і дослідження актуальних наукових проблем сучасності та ін. Завданням наукового гуртка є: підвищення якості підготовки фахівців, засвоєння навчального матеріалу, вміння застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності. Засідання наукового гуртка відбуваються кожного місяця, відповідно до графіку засідань наукового гуртка.


Залучення до аудиторних занять практиків (професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців) по кафедрі кримінально-правових дисциплін

Мета залучення практичних працівників до освітнього процесу

З метою надання практичної спрямованості освітньому процесу, оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальними знаннями щодо організації, методики та тактики діяльності працівників відповідних служб правоохоронних, правозахисних, судових органів, інших підприємств, установ, організацій під час здійснення професійної діяльності, форм їх взаємодії (наказ ректора № 1011 від 27.11.2018 р.).

Види навчальних занять та форми їх проведення

По кафедрі кримінально-правових дисциплін переважно практичні працівники залучаються до проведення семінарських та практичних занять. Такий формат зустрічей дозволяє кожному студенту задати одне або декілька питань практику, що стосуються його життєвого та практичного досвіду, особистого ставлення до виконуваної ним роботи в умовах постійного реформування правоохоронних структур, не завжди чітко виваженого та ефективного; сучасних проблем правоохоронної діяльності та шляхів їх вирішення; які виникали складні питання на початку служби, трудової діяльності; наскільки знання з кримінології та криміналістики були у нагоді для працівника спецпідрозділу поліції;

Під час виступів практиків на лекціях студенти мають можливість почути приклади із сучасної правоохоронної практики, що викликали труднощі при їх вирішенні і яким чином працівники різних служб та підрозділів змогли їх вирішити, які резонансні злочини були розкриті у найкоротші строки, досвід та професійна майстерність яких працівників відіграли у цьому процесі вирішальну роль, знання з яких навчальних дисциплін дозволили побудувати правильно версії та зробити висновки (щодо можливих місць переховування підозрюваного, приховування викраденого; правильності застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї під час масових заворушень тощо).

Під час проведення модельних судових засідань студенти мають можливість в умовах, максимально наближених до реальних, відпрацювати свої вміння та навички в діловій грі за участю адвоката, судді, працівника органів прокуратури та ін. Таким чином, безпосередньо під час занять практик може уточнити певні питання, обставини, на які не було вказано при розгляді заданої фабули.

Практики (фахівці), які залучаються до освітнього процесу по ОПП 262 «Правоохоронна діяльність»

Головний спеціаліст Дніпровського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юхименко Олександр Сергійович (також має досвід роботи в органах кримінально-виконавчої системи та поліції).

Помічник судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Демошенко Євгеній Геннадійович.

Інспектор відділення кадрового забезпечення полку поліції особливого призначення ГУНП в Дніпропетровської області, старший лейтенант поліції Григорьєва Людмила Сергіївна (також має досвід роботи у відділі ювенальної превенції, є парамедиком).

Заступник начальника організаційно-методичного відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції Молчанов Ростислав Юрійович (має досвід роботи в підрозділах боротьби з організованою злочинністю). Приватний адвокат Віталій Тома (випускник ДДУВС 2015 року, має досвід роботи юристом в компанії мобільного зв’язку «Алло», та «Продсільмаш»).

Результати залучення практиків

Результатами залучення практичних працівників на заняття з кримінального права, кримінального процесу, кримінології, криміналістики, правових основ ОРД, роботи з інформацією з обмеженим доступом та ін. по кафедрі кримінально-правових дисциплін є підвищення рівня обізнаності студентів з питань практичної значимості навчальних курсів, які відносяться до професійно-орієнтованих дисциплін, ступеня їх значимості, необхідності самостійного вивчення питань, що стосуються певного напряму діяльності правоохоронних органів, необхідності покращання своєї фізичної чи мовної підготовки, прийняття рішення щодо вибору місця проходження навчальної практики чи стажування, майбутнього місця роботи чи служби, в окремих випадках – підвищення мотивації до опанування фахових дисциплін.

Кафедра тісно співпрацює зі стейкхолдерами та приймає пропозиції та рекомендації щодо покращення освітнього процесу, підвищення якості навчання, запровадження корисних інновацій при викладанні професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Ви завжди можете звернутися на кафедру і подати свої пропозиції та рекомендації.

Адреса електронної пошти кафедри: k_kpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 19 487