Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедру кримінально-правових дисциплін створено у червні 2006 р. згідно з наказом МВС України № 351 від 08.04.2006 р. «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і відповідного наказу ДДУВС № 171 від 31.05.2006 р.

Кафедра входить до складу юридичного факультету університету та є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «кримінально-правова».

За час існування кафедри (більше 14 років) її керівниками були:

кандидат юридичних наук, професор Євген Іванович Макаренко (2006-2007). Євген Іванович став першим завідувачем кафедри з часу її створення, зібрав колектив однодумців, і, фактично, заклав фундамент для якісної підготовки студентів, які навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб,

доктор юридичних наук, професор Іван Григорович Богатирьов (2007-2009),

доктор юридичних наук, професор Володимир Митрофанович Тертишник (2009-2014),

кандидат юридичних наук, доцент Олександр Петрович Дячкін (2014-2015),

кандидат юридичних наук, доцент Євген Володимирович Рижков (2015-2016),

доктор юридичних наук, доцент Юрій Вікторович Орел (2016-2018),

кандидат юридичних наук, доцент Шалгунова Світлана Аполлінаріївна (2018-2021).

Кожен із керівників кафедри вніс неоцінений внесок у розвиток кафедри, її наукового потенціалу, покращення якості освітнього процесу, налагодження доброзичливих стосунків викладачів і студентів.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Криміналістика», які є основою підготовки фахівців з правоохоронної діяльності та права.

Всього на кафедрі у 2020/2021 навчальному році викладається 35 навчальних дисциплін:

«Кримінальне право»; «Актуальні проблеми кримінального права», «Сучасні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень», «Захист економіки кримінально-правовими засобами», «Економічні злочини»;

«Кримінальний процес», «Доказування у кримінальному провадженні», «Захист у кримінальному процесі», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів», «Рішення в кримінальному провадженні», «Організація розслідування злочинів», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу», «Використання рішень ЄСПЛ у кримінальному праві та процесі», «Міжнародне кримінальне право та кримінальна юстиція», «Актуальні проблеми кримінального процесу»;

«Криміналістика», «Судова медицина та психіатрія», «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи»;

«Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінології»;

«Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права»;

«Судові та правоохоронні органи України», «Адвокатура України»;

«Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Оперативно-розшукова діяльність», «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Основи охорони державної таємниці та конфіденційної інформації в економічній сфері», «Правове забезпечення та організація діяльності недержавних служб безпеки», «Правові та організаційні засади службових перевірок», «Правові та організаційні засади протидії рейдерству», «Протидія рейдерству в корпоративних відносинах», «Протидія легалізації (відмиванню) незаконно отриманих коштів», «Основи організації і функціонування поліції зарубіжних держав», «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності».

Кафедра проводить модельні судові засідання в рамках освітнього процесу при вивченні різних професійно-орієнтованих навчальних курсів та закріпленню отриманих теоретичних знань здобувачами вищої освіти в умовах, максимально наближених до реальності: в залі судових засідань, яка обладнана в університеті відповідно до останніх вимог чинного законодавства. На такі засідання запрошуються практичні працівники органів прокуратури, суду, адвокатури, поліції. Провідними фахівцями кафедри в організації та проведенні модельних судових засідань є доцент кафедри, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці к.ю.н. Риб’янець С.А., старший викладач кафедри Шевченко Т.В., викладач кафедри, діючий адвокат Барабаш Г.В., доцент кафедри к.ю.н., доцент Черненко А.П., старший викладач кафедри Шиян А.Г. такі засідання проводяться з «Кримінального права», «Кримінального процесу», «Адвокатури України», «Теоретико-прикладних проблем кримінального процесу», «Захисту у кримінальному процесі» та інших.

 

Науково-педагогічний склад кафедри кримінально-правових дисциплін представлений такими працівниками:

 

Шаблистий Володимир Вікторович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Шаблистий Володимир Вікторович

У 2007 році закінчив Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Один з наймолодших докторів наук в Україні (з 29 років), автор співавтор 8-ми монографій, підготував 12-ть кандидатів наук та 4 докторів наук, керує написанням дисертацій 5-ти аспірантами та одним докторантом.

З січня 2020 року – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми кримінального права та кримінології, проблеми правового забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції.

Researcher ID,

Scopus ID,

ORCID ІD


 

Шалгунова Світлана Аполлінаріївна – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила Вільнюську середню спеціальну школу підготовки начальницького складу МВС СРСР у 1991 році і отримала диплом молодшого спеціаліста юриста за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». У 1995 році закінчила Київський інститут внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ і отримала диплом спеціаліста юриста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». Кандидат юридичних наук з 2000 року, доцент по кафедрі кримінального права з 2005 року. Тема дисертаційного дослідження «Кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2006 році нагороджена відзнакою МВС України «За розвиток освіти та науки МВС України».

Має науково-педагогічний стаж 25 років, стаж служби органах внутрішніх справ 29 років. Полковник міліції у відставці.

Автор більше 130 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі монографії, видані за кордоном. Започаткувала новий напрям наукових досліджень в кримінології та сформулювала структуру кримінологічного вчення про особу насильницького злочинця. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінального права», «Актуальні проблеми кримінології», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права».

Сфера наукових інтересів – кримінальна відповідальність та запобігання кримінальним правопорушенням проти життя та здоров’я особи, кримінальних правопорушень у сфері службової та господарської діяльності, хуліганства; особа насильницького злочинця, озброєна злочинність, наркозлочинність, економічна злочинність; попередження кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів і поліції.


 

Кириченко Ганна Володимирівна – доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ з відзнакою, кандидат юридичних наук з 2014 року за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Має вчене звання доцента. Тема дисертаційного дослідження «Кримінологічні засади запобігання контрабанді наркотичних засобів».

Стаж науково-педагогічної роботи складає 15 років.

Має 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі монографію за темою дисертаційного дослідження.

Ганна Володимирівна чуйна та активна громадянка нашого суспільства, опікується проблемами дітей, які мають особливості розвитку, сприяє їх лікуванню в Україні та за кордоном.

Викладає дисципліни: «Кримінологія», «Кримінальне право», «Економічні злочини».

Сфера наукових інтересів – сучасні проблеми кримінальної відповідальності та покарання в світлі реформування кримінального законодавства.


 

Крамаренко Юрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Крамаренко Юрій Миколайович

Закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України у 2000 році, отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «спеціаліст-юрист».

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертаційного дослідження «Правові, організаційні та тактичні аспекти забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства». Отримав вчене звання доцента по кафедрі приватної охоронної діяльності у 2010 році. Адвокат, здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.

Стаж науково-педагогічний складає понад 12 років, стаж служби в органах внутрішніх справ 10 років, працював в органах досудового розслідування. У 2007-2015 роках завідував кафедрою приватної охоронної діяльності Національного університету «Запорізька політехніка». Має 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі навчальний посібник, рекомендований МОН України як начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Викладає дисципліни: «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Основи охорони державної таємниці та конфіденційної інформації в економічній сфері».

Сфера наукових інтересів – організаційні, правові та тактичні аспекти подолання кримінальної протидії, використання прав та виконання обов’язків в сфері інформаційних відносин, позасудове врегулювання правових спорів.


 

Скок Олександра Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Скок Олександра Сергіївна

Закінчила юридичний факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Має 5 років науково-педагогічного стажу. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі є співавтором трьох зарубіжних монографій. У 2019 році пройшла зарубіжне стажування за програмою академічної доброчесності.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертаційного дослідження «Класифікація злочинів».

Олександра Сергіївна є прикладом того, яким чином можна побудувати свою кар’єру випускнику нашого університету, який має потяг до науково-педагогічної діяльності.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Судові та правоохоронні органи України», «Сучасні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень (злочинів)», «Правові та організаційні засади протидіє рейдерству».

Сфера наукових інтересів – класифікація кримінальних правопорушень, кримінальна відповідальність та розслідування статевих кримінальних правопорушень, наркозлочинність.


 

Риб’янець Сергій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Риб’янець Сергій Анатолійович

Закінчив Київську вищу школу МВС. Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці. У 2017 році був визнаний одним з десяти найкращих суддів України, які найбільш вдало застосовують рішення Європейського суду з прав людини за статтею 5 (право на свободу) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Науково-педагогічний стаж складає 4 роки.

Автор 14 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Правове забезпечення та організація діяльності недержавних служб безпеки».

Сфера наукових інтересів – організація та проведення модельних судових засідань в рамках освітнього процесу підготовки правоохоронців та юристів.


 

Черненко Анатолій Павлович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчив Харківський юридичний інститут. Має науково-педагогічний стаж 24 роки, стаж служби органах внутрішніх справ 26 років, полковник міліції у відставці. Анатолій Павлович після закінчення служби в органах внутрішніх справ передає свій неоцінений досвід студентам правоохоронцям та юристам.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Тема дисертаційного дослідження «Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій».

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Захист у кримінальному процесі», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу», «Правові та організаційні засади службових перевірок», «Доказування у кримінальному провадженні».

Сфера наукових інтересів – процедура призначення та проведення слідчих дій, загальні питання кримінального процесу.


 

Шевченко Таїсія Віталіївна – старший викладач кафедри

Шевченко Таїсія Віталіївна – старший викладач кафедри.

Закінчила Юридичну академію МВС за спеціальністю «Правознавство». Має науково-педагогічний стаж 10 років на посадах слідчого, старшого слідчого, пройшла нелегкий шлях від слідчого районного відділу внутрішніх справ до слідчого Слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області, стаж служби органах внутрішніх справ 22 роки. Майор міліції у відставці. Після виходу у відставку Таїсія Віталіївна передає свій великий досвід роботи в органах досудового розслідування студентам правоохоронцям та юристам. Активно залучає студентів до наукової роботи, керує написанням наукових робіт різного рівня.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі є співавтором у 5 навчальних посібниках та 6 монографіях, із яких 3 видані за кордоном.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право».

Сфера наукових інтересів – проблеми кваліфікації насильницьких кримінальних правопорушень та хуліганства; кримінологічна характеристика насильницької злочинності.


 

Шиян Анатолій Григорович – старший викладач кафедри

Шиян Анатолій Григорович – старший викладач кафедри.

Закінчив Харківський юридичний інститут. Має 33 роки науково-педагогічного стажу. Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Адвокатура України», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів».

Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми кримінально-процесуальної діяльності.


 

Барабаш Гліб Вікторович – викладач кафедри

Барабаш Гліб Вікторович

Закінчив Національну Юридичну Академію ім. Ярослава Мудрого. Має стаж практичної роботи 24 роки. Працював в органах прокуратури на посадах помічника прокурора та старшого слідчого. Під час роботи розслідував та підтримував обвинувачення в судах по кримінальних справах проти життя та здоров’я особи, безпеки руху на транспорті, посадових злочинах, злочинах в сфері господарської діяльності та інших; в сфері підприємництва – та посаді начальника юридичного відділу; в адвокатурі України – здійснював захист прав та інтересів осіб в кримінальних провадженнях та здійснював представництво осіб в цивільних справах в судах загальної юрисдикції.

Прийняв участь в розгляді понад 1000 кримінальних та цивільних проваджень (справ) в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Серед них кримінальні провадження (справи) по злочинах: проти життя та здоров’я особи, статевої недоторканості, у сфері службової діяльності, у сфері господарської діяльності, злочини проти власності та ін. В цивільних справах здійснював представництво осіб при розгляді сімейних, житлових, трудових правовідносин, в справах про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, спадкових справах, справах окремого провадження та ін.

Має наукові публікації, є співавтором 3 посібників, що використовуються в освітньому процесі.

Викладає дисципліни: «Адвокатура України», «Правове забезпечення та організація діяльності недержавних служб безпеки», «Кримінальний процес».

Сфера наукових інтересів – діяльність адвокатури України, сучасні проблеми і шляхи їх вирішення, діяльність судової системи України.


 

Сенько Вікторія Вікторівна – викладач кафедри

У 2020 році закінчила магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», отримала диплом з відзнакою.

Вікторія Вікторівна тільки розпочала працювати педагогом, але має до цього здібності та бажання. Студенти радо спілкуються з нею під час проведення занять.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальний процес».

Сфера наукових інтересів – сучасні проблеми кримінальної відповідальності.


 

Сивогривова Тетяна Леонідівна – викладач кафедри

Закінчила Національну Юридичну Академію ім. Ярослава Мудрого. Аспірант за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судові експертизи; оперативно-розшукова діяльність. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Уваров Володимир Геннадійович.

Окрім юридичної діяльності, фахівець в сфері обліку оподаткування, обліку і аудиту та управління персоналом та економіка праці.

Має стаж практичної роботи у правоохоронних органах понад 19 років. Працювала в органах внутрішніх справ Дніпропетровської області на посадах слідчого, начальника слідчих відділів. Більше 12 років працювала в органах прокуратури Дніпропетровської області та Генеральної прокуратури України на посадах прокурора, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах, начальника слідчого відділу прокуратури.

Підтримала державне (публічне) обвинувачення в судах стосовно більше 500 осіб, у тому числі у сфері транспорту, господарської діяльності, у кримінальних правопорушеннях, вчинених працівниками правоохоронних органів та органів прокуратури. Має неоцінений досвід роботи в органах досудового розслідування та прокуратури, і активно використовує його при здійсненні науково-педагогічної діяльності. Проводить наукові дослідження за напрямом «Юридична відповідальність та підтримання обвинувачення по кримінальних правопорушеннях, вчинених працівниками органів прокуратури»

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів», «Доказування у кримінальному провадженні», «Робота з інформацією з обмеженим доступом».

Сфера наукових інтересів – діяльність правоохоронних органів та прокуратури України, сучасні проблеми реформування правоохоронних органів і шляхи їх вирішення.


 

Шило Ірина Вікторівна – викладач кафедри, аспірант університету

Шило Ірина Вікторівна

У 2019 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістр права.

Аспірант за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковий керівник – кандидат юридичних наук Скок Олександра Сергіївна. Ірина Вікторівна робить перші кроки на шляху педагога, активно проводить наукову роботу зі студентами, є керівником наукового гуртка кафедри. Під її керівництвом більше 20 студентів уже написали доповіді, які розглядалися на засіданнях наукового гуртка кафедри та були опубліковані в матеріалах наукових конференцій різних закладів вищої освіти.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Правові та організаційні основи діяльності недержавних служб безпеки».

Сфера наукових інтересів – кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи, особливості реформування чинного кримінального законодавства.


 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри забезпечує лаборант кафедри, студентка магістратури Кірєєва Лідія Вікторівна. Лідія Вікторівна випускниця юридичного факультету, і після отримання диплома бакалавра з «правоохоронної діяльності» вирішила пов’язати свою подальшу професійну діяльність з Університетом.

Кіреєва Лідія Вікторівна


 

Науково-педагогічні працівники кафедри Скок О.С., Риб’янець С.А., Черненко А.П., Крамаренко Ю.М., Шевченко Т.В., Шиян А.Г., Барабаш Г.В., Сенько В.В., Шило І.В., Сивогривова Т.Л. є кураторами навчальних груп і здійснюють виховний влив на студентську молодь шляхом проведення різноманітних виховних та культурно-просвітницьких заходів, залучають до роботи в наукових гуртках, самодіяльних організаціях університету, сприяють становленню доброзичливих, морально-етичних, гуманістичних стосунків серед здобувачів вищої освіти, виховують патріотів країни, виступають посередниками у взаємодії здобувачів освіти з професорсько-викладацьким складом, керівництвом, здійснюють відбір обдарованої молоді для подальшої підготовки науково-педагогічних кадрів в магістратурі та аспірантурі університету.

Протягом 2018-2020 рр. працівники кафедри взяли участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах (круглих столах), які відбулися в університеті, в інших наукових і практичних установах України та зарубіжжя.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук з кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.

На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні питання кримінального права» (науковий керівник – Шило Ірина Вікторівна, аспірант університету), на засіданнях якого заслуховуються та обговорюються наукові доповіді та повідомлення студентів, що стосуються аналізу актуальних питань сучасної кримінально-правової науки, реформування кримінального законодавства та його критичного осмислення, практики застосовування кримінального та кримінально-процесуального законодавства.

Кафедра здійснює керівництво навчальною практикою та стажуванням студентів денної та заочної форми навчання.

Для забезпечення навчально-виховного процесу та викладання лекцій з проблемних питань дисциплін кафедри запрошуються провідні вчені України, представники правоохоронних і правозахисних органів. Протягом останніх двох років з кафедрою активно співпрацюють провідні адвокати Дніпропетровської області, працівники органів поліції, прокуратури, судді. Для забезпечення студентоцентрованого навчання кафедра дослуховується до думки студентів щодо покращення освітнього процесу, взаємовідносин викладача і студента, особливо під час дистанційного навчання, карантинних заходів, що тривають з березня поточного року. На кафедрі налагоджено роботі он-лайн консультацій зі студентами денної а заочної форми навчання. Будь-який студент може звернутися на кафедральну електронну пошту або на особисту пошту викладача, або зателефонувати і отримати консультацію і рекомендації з опанування навчальних дисциплін, виконання курсових робіт, індивідуальної та самостійної роботи, тощо.

З метою формування майбутньої юридичної та правоохоронної еліти України та підвищення знань і встановлення контактів між здобувачами освіти різних вищих закладів освіти кафедрою започатковано проведення Вікторини з кримінального права «CRIMEзнавці», Брейн-рингу з кримінального процесу та криміналістики, які тепер проходять щорічно. З 2020 року започатковано проведення Вікторини з кримінального процесу «Доступ жінок до правосуддя». В усіх цих заходах можуть прийняти участь студенти різних курсів юридичного факультету.

Всі науково-педагогічні працівники кафедри надають консультації в юридичній клініці «Істина», яка діє в університеті багато років. Кожна малозабезпечена особа, яка проживає в місті або області, може звернутися за телефоном або особисто за отриманням безоплатної первинної правової допомоги (більш детальна інформація – у відповідному розділі сайту університету), прийти особисто і отримати кваліфіковану юридичну консультацію у своїй справі. Студенти під керівництвом досвідчених викладачів підготують необхідні документи, звернення тощо в рамках такої безоплатної правової допомоги і отримають таким чином свій перший досвід практичної роботи.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь в проведенні серед мешканців міста і області правороз’яснювальної та профілактичної роботи в межах правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю право» (2018-2020), «Стоп-булінг», «Стоп корупція», з питань запобігання домашнього насильства, гендерної рівності, та інших, започаткованих органами кримінальної юстиції та правоохоронними органами в області.

Кафедра кримінально-правових дисциплін розташована на 2-му поверсі університету, кабінети 200, 202, 204, 208, 212.

Проведення консультацій на кафедрі науково-педагогічними працівниками здійснюється щодня з 14:30 до 17:30 відповідно до графіку.

Ми відкриті для спілкування та співробітництва з колегами інших навчальних закладів України та зарубіжжя, практичними працівниками державних і правоохоронних органів, правозахисних організацій, правниками та всіма зацікавленими особами. Контактні телефони: (056) 31-72-05.

Адреса корпоративної електронної пошти кафедри: k_kpd@dduvs.in.ua

На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні питання кримінального права» (науковий керівник – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Шило Ірина Вікторівна). На засіданнях наукового гуртка заслуховуються та обговорюються наукові доповіді та повідомлення студентів, що стосуються аналізу актуальних питань сучасної кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства.

Членом наукового гуртка кафедри кримінально-правових дисциплін може бути здобувач вищої освіти, який виявив бажання проводити науково-дослідну роботу в галузі кримінального права, кримінального процесу, кримінології, кримінально-виконавчого права та інших навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Стати членами наукового гуртка (за I навчальний семестр) виявили бажання 23 здобувачів вищої освіти.

Метою діяльності наукового гуртка є вироблення навичок науково-дослідної роботи, залучення до поглибленого вивчення і дослідження актуальних наукових проблем сучасності та ін. Завданням наукового гуртка є: підвищення якості підготовки фахівців, засвоєння навчального матеріалу, вміння застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності. Засідання наукового гуртка відбуваються кожного місяця, відповідно до графіку засідань наукового гуртка.

 

Форми і методи навчання на кафедрі кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінально-правових дисциплін використовує різноманітні методи навчання при викладанні навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. Це і традиційні лекції, семінари, практичні заняття, і інноваційні, побудовані з використанням різних методів (мозкового штурму, дидактичні; дискусії, робота в малих групах, ділові ігри, та інші).

Зважаючи на те, що більшість навчальних дисциплін є професійно-орієнтованими, це обумовлює специфіку використовуваних методів.
Так, при викладанні навчальних курсів «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінальний процес», «Адвокатура України», «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Криміналістика», використовуються як традиційні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, демонстрація, так і інтерактивні: кейси, розгорнуті бесіди за складеним і заздалегідь доведеним до студентів планом; невеликі доповіді студентів з наступним їх обговоренням за планом; дебати, тренінґи, рольові, імітаційні ігри, короткі доповіді, рецензії, модельні судові засідання. При цьому обов’язково підтримується зворотній зв’язок з аудиторією.

На 3-4 курсах під час проведення лекційних, семінарських занять використовуються такі методи навчання, як постановка проблеми, проблемний виклад матеріалу – особливо, по тих питаннях кримінального права, кримінології, кримінального процесу, які не узгоджуються між собою (існування понять «злочин» і «кримінальне правопорушення», «кримінальна справа» і «кримінальне провадження», «кримінальне провадження» як процес та результат його діяльності, «попередження», «запобігання» злочинів, та інших), при викладанні «Правових основ ОРД» – як забезпечити дотримання прав людини, яка порушує закон при здійсненні пошукової діяльності та ін.

З цього навчального року запроваджено обов’язкове проведення модельних судових засідань з кримінального процесу по кожній темі, як закріплення теоретичного матеріалу та вироблення навичок поведінки і спілкування студентів з різними учасниками судового засідання. На такі модельні судові засідання запрошуються і практичні працівники (адвокати, судді).

На модельних судових засіданнях з кримінального права обговорювались теми, пов’язані з особливостями кваліфікації злочинів проти власності, проти життя та здоров’я, проти громадського порядку та моральності та інші. Крім того, особливу увагу було приділено проблемним питанням судового розгляду та складанню процесуальних документів.

Протягом 1 семестру проведено 18 модельних судових засідань з наступних навчальних дисциплін «Кримінальний процес», «Правові основи ОРД», «Захист у кримінальному процесі», «Кримінальне право», на одному із яких були присутні представники делегації Литовської Республіки.

При викладанні «Криміналістики» студенти проводять в аудиторії – відпрацювання фіксації слідів вчинення злочину, а потім на території університету огляд інсценованого місця події та виявлення і фіксацію слідів вчинення злочину в реальних погодних умовах.

При викладанні «Кримінології» на семінарських та практичних заняттях використовуються методи демонстрації реальних ситуацій, процесів формування особи злочинця, жертви злочину, роботи в малих групах та мозковий штурм, які дозволяють студентам об’єднати свої зусилля при вирішенні складних питань (визначення причин та умов певного виду злочинності, вибору найбільш ефективних заходів попередження тощо).

При викладанні навчальних курсів «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності» використовуються методи кейс-стаді, діалогове спілкування, методи конкретної ситуації, моделювання.

Проведення навчальних занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, в першу чергу, формують у студентів чітке уявлення про майбутню професійну діяльність, формують вміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сферах правоохоронної діяльності, майнової та особистої безпеки і в процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність нести відповідальність за результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у ситуаціях, пов’язаних із правозастосуванням, охороною і захистом праві і свобод, забезпеченням публічної (громадської) безпеки та порядку, при здійсненні оперативно-пошукової та детективної діяльності.

Цілі, зміст навчання

Мета підготовки фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» сформульована в Освітньо-професійній програмі: Підготувати компетентних фахівців, готових до виконання професійних обов’язків у галузях правоохоронної діяльності, публічної (громадської), майнової та особистої безпеки, приватної детективної та пошукової діяльності, здатних реалізовувати себе та удосконалюватися в особистісній і професійній сферах
Навчання за Освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» – це спеціальна фахова освіта в галузі цивільної безпеки за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Де можуть працювати наші випускники, які закінчили навчання за Освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність»:

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій особи, які пройшли навчання за Освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» можуть працювати (ДК 003:2010):

3450 – Інспектор воєнізованої охорони (державні або недержавні структури, Державна служба охорони органів поліції, приватні охоронні структури, що здійснюють забезпечення охорони та безпеки фізичних і юридичних осіб, служби безпеки підприємств, банків, інших установ та організацій);

3450 – Приватний детектив (приватні структури, що забезпечують безпеку бізнесу, банків);

3450 – Фахівець з організації майнової та особистої безпеки (приватні охоронні структури, що здійснюють забезпечення охорони та безпеки фізичних і юридичних осіб, служби безпеки підприємств, банків, інших установ та організацій);

3451 – Дізнавач (органи поліції);

3451 – Оперуповноважений (органи поліції, детективи НАБУ).

 

Практична підготовка студентів по кафедрі кримінально-правових дисциплін

Цілі і завдання навчальної практики

Мета проходження навчальної практики (по кафедрі кримінально-правових дисциплін) студентами, які навчаються на ОПП 262 «Правоохоронна діяльність» (2 курс), 081 «Право» (2, 3 курси) – закріплення і вдосконалення отриманих під час навчання теоретичних знань, оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації правооохоронної діяльності, формування у здобувачами вищої освіти професійних вмінь та навичок, підготовка до самостійного виконання службових обов’язків на посадах правоохорони; максимальне ознайомлення з конкретними ділянками роботи, апробація теоретичної підготовки, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній професійній правоохоронній та правозастосовній діяльності.

Завдання навчальної практики:

– поглиблення та закріплення теоретичних знань про діяльність правоохоронних органів (юстиції, прокуратури, поліції, фіскальної, митної, міграційної служби, інших), суду, адвокатури, нотаріату, військових формувань, юридичних установ, та підприємств, установ, організацій, які мають юридичні відділи, служби;

– розвиток професійних вмінь та навичок;

– набуття здобувачами вищої освіти практичного професійного досвіду та відображення його при підготовці та захисті курсових робіт;

– введення в навчальний процес елементів навчальної практики.
Здобувачі вищої освіти, які проходять навчальну практику на 2-3 курсі, обирають місце практики за власним вибором в органах поліції, судах, органах прокуратури, юстиції, а також в юридичних підрозділах державних та недержавних підприємств, установ та організацій, в суб’єктах надання правових послуг тощо (Базах навчальної практики).

Мета проходження стажування (по кафедрі кримінально-правових дисциплін) – закріплення і вдосконалення отриманих під час навчання теоретичних знань, оволодіння сучасними методами, формами організації правоохоронної та юридичної діяльності, формування у здобувачів вищої освіти професійних вмінь та навичок під час виконання професійних обов’язків в Базі практики, підготовка майбутніх фахівців до самостійного виконання службових обов’язків на посадах юридичного характеру; максимальне ознайомлення з конкретними ділянками роботи, апробація теоретичної підготовки, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній професійній юридичній діяльності, вироблення вміння працювати в стандартних та нестандартних ситуаціях, швидко приймати рішення, нести відповідальність за їх вчинення та інші.

Завдання стажування:

– поглиблення та закріплення теоретичних знань про діяльність суду, органів юстиції, прокуратури, нотаріату, органів поліції, інших правоохоронних органів та юридичних установ;

– розвиток професійних вмінь та навичок (критичного та системного мислення, визначати належні та допустимі факти і обставини для юридичного аналізу, збирати, перевіряти та оцінювати доказову інформацію, виявляти та аналізувати причини і умови правопорушень, вживати адекватних та дієвих заходів до їх усунення чи нейтралізації, проявляти об’єктивність, стійкість, неупередженість, безпечного поводження зі зброєю, спеціальними засобами, ефективно організовувати свою діяльність, приймати рішення та нести відповідальність за їх результати, керувати емоціями, застосовувати заходи фізичного впливу та прийоми рукопашного бою тощо);

– набуття практичного професійного досвіду та відображення його при підготовці та захисті курсових робіт;

– введення в навчальний процес елементів стажування.

Студенти в ході навчальної практики, стажування повинні оволодіти фаховими компетентностями, які дають можливість бути готовими до виконання професійних обов’язків у галузях правоохоронної діяльності, публічної (громадської), майнової та особистої безпеки, приватної детективної та пошукової діяльності, здатних реалізовувати себе та удосконалюватися в особистісній і професійній сферах.

ФК – 3 – знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права, вміння відмежовувати галузі права та суміжні правові інститути при застосуванні та реалізації норм права;

ФК – 4 – навички критичного та системного осмислення правових доктрин, явищ та процесів, а також застосування набутих знань у професійній діяльності під час управління процесами та відносинами;

ФК – 5 – вміння визначати належні та допустимі для юридичного аналізу факти та обставини, здійснювати збирання, перевірку та оцінку доказової інформації;

ФК – 6 – знання основ та змісту інститутів окремих галузей права (у т.ч. кримінального, адміністративного, кримінально-процесуального, цивільного, трудового тощо) та правоохоронної діяльності (у т.ч. слідчої, оперативно-розшукової, охоронної, детективної), а також вміння їх застосовувати в практичній діяльності;

ФК – 7 – знання вимог нормативно-правових актів з питань прав і свобод людини, охоронної діяльності, вміння їх дотримуватись при організації та здійсненні заходів забезпечення особистої безпеки фізичних осіб та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб, здійсненні пошукової діяльності, розслідуванні та розкритті правопорушень;

ФК – 8 – знання вимог до здійснення та оформлення процедурних (процесуальних) дій та рішень, вміння складати процедурні (процесуальні) документи;

ФК – 9 – вміння виявляти та аналізувати причини і умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходів для їх усунення, нейтралізації або зменшення завданої ними шкоди;

ФК – 10 – вміння діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового мислення і правової культури;

ФК – 11 – розуміння злочинності як явища, вміння організовувати заходи та здійснювати дії, спрямовані на її дослідження та нейтралізацію, а також вміння досліджувати факти і обставини вчинення правопорушення, висувати версії та планувати дії щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень;

ФК – 12 – вміти проявляти об’єктивність, стійкість та неупередженість під час правоохоронної та правозастосовної діяльності;

ФК – 13 – знання основних тактико-технічних характеристик зброї, спеціальних засобів та вміння безпечного поводження з ними, знання спеціальної техніки, а також підстав, умов та меж їх правомірного застосування;

ФК – 14 – вміння оптимізувати заходи забезпечення публічної безпеки і порядку, ефективно організовувати діяльність недержавних служб безпеки, оперативно-розшукової та пошукової діяльності;

ФК – 15 – вміння керувати емоціями, діяти в умовах багатозадачності, протистояння та невизначеності умов і оточення, здійснювати ефективну діяльність у ненормованих умовах праці;

ФК – 16 – вміння застосовувати заходи фізичного впливу та прийоми рукопашного бою з метою припинення протиправних дій, захисту охоронюваних законом прав і свобод, доставлення правопорушника до правоохоронного органу;

ФК – 17 – знання іноземної мови в межах, необхідних для виконання практичних завдань у сфері правоохоронної діяльності.

Студенти, які навчаються за ОПП 262 «Правоохоронна діяльність», більшість проходять навчальну практику і стажування в структурах, що здійснюють правоохоронну діяльність: органах поліції, недержавних службах безпеки та охорони, на підприємствах, які мають власну систему безпеки та охорони.

Студенти, які навчаються за ОПП 081 «Право», більшість проходять навчальну практику і стажування в структурах, що здійснюють правозастосовну діяльність: органах прокуратури, судах, Державній фіскальній службі України, РАГС, юридичних відділах адміністрацій, в адвокатських агентствах, у приватних адвокатів, нотаріусів та ін.

Студенти під час навчальної практики та стажування повинні ознайомитись:

– з правовою основою діяльності органів, підприємств, установ та організацій (Бази практики);

– з основними завданнями та напрямками діяльності органів, підприємств, установ та організацій (Бази практики);

– з обсягом прав і обов’язків, змістом діяльності спеціалістів різних служб;

– з порядком взаємодії структурних підрозділів цих органів, підприємств, установ та організацій.

За результатами проходження навчальної практики та стажування студенти повинні показати знання:

– правової основи діяльності Бази навчальної практики;

– основних завдань та напрямків діяльності Бази навчальної практики;

– загальних засад правового статусу Бази навчальної практики;

– організаційну структуру Бази навчальної практики;

– напрямків та форм, мету і завдання правової роботи на Базі навчальної практики;

– способів організації правової роботи на Базі навчальної практики;

– організаційних основ діяльності юридичної служби (відділу, департаменту тощо), якщо на Базі навчальної практики є такий або подібний структурний підрозділ;

– форм і методів взаємодії юридичної служби Бази навчальної практики з іншими підрозділами;

– особливостей організації правової роботи на Базі навчальної практики;

– основ організації діловодства, роботи зі зверненнями громадян та прийому громадян на Базі навчальної практики;

– основних посадових (службових) обов’язків працівників Бази навчальної практики, які здійснюють правову роботу;

– положення посадової інструкції, посадові (службові) обов’язки, напрямки, форми, методи та методику правової роботи працівників Бази навчальної практики, робота яких є максимально наближеною до роботи, що доручається здобувач вищої освіти на Базі навчальної практики (або працівника бази навчальної практики, призначеного безпосереднім керівником навчальної практики на базі навчальної практики);

 

Програми практики і стажування по кафедрі кримінально-правових дисциплін

Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 29 с.


Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 29 с.


Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 29 с.


Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 29 с.


Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 29 с.


Програма та методичні матеріали навчальної практики для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 29 с.


 

За результатами практики, стажування студенти складають документи.


Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 24 543