Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедру кримінально-правових дисциплін створено у червні 2006 р. згідно з наказом МВС України № 351 від 08.04.2006 р. «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і відповідного наказу ДДУВС № 171 від 31.05.2006 р.

Кафедра входить до складу юридичного факультету університету та є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «кримінально-правова».

За час існування кафедри керівниками були: к.ю.н. проф. Євген Іванович Макаренко (2006-2007), д.ю.н., проф. Іван Григорович Богатирьов (2007-2009), д.ю.н., проф. Володимир Митрофанович Тертишник (2009-2014), к.ю.н., доц. Олександр Петрович Дячкін (2014-2015), к.ю.н., доц. Євген Володимирович Рижков (2015-2016), д.ю.н., доц. Юрій Вікторович Орел (2016-2018). З вересня 2018 року кафедру очолює к.ю.н., доцент Світлана Аполлінаріївна Шалгунова.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Криміналістика».

Всього на кафедрі у 2010/2020 навчальному році викладається 28 навчальних дисциплін: «Кримінальне право»; «Актуальні проблеми кримінального права», «Проблемні питання кваліфікації злочинів»; «Кримінальний процес», «Доказування у кримінальному провадженні», «Захист у кримінальному процесі», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів», «Рішення в кримінальному провадженні», «Організація розслідування злочинів», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу», «Актуальні проблеми кримінального процесу»; «Криміналістика», «Судова медицина та психіатрія», «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи»; «Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінології»; «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права»; «Судові та правоохоронні органи України», «Адвокатура України»; «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності», «Правові та організаційні засади службових перевірок», «Правові та організаційні засади протидії рейдерству», «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності»; Професійно-орієнтована ділова гра «Лінія-102». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Кафедра проводить модельні судові засідання в рамках навчального процесу при вивченні різних професійно-орієнтованих навчальних курсів та закріпленню отриманих теоретичних знань здобувачами вищої освіти в умовах, максимально наближених до реальності: в залі судових засідань, яка обладнана в університеті відповідно до останніх вимог чинного законодавства. На такі засідання запрошуються практичні працівники органів прокуратури та суду. Провідним фахівцем кафедри в організації та проведенні модельних судових засідань є доцент кафедри, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці к.ю.н. Риб’янець С.А.

 

Науково-педагогічний склад кафедри кримінально-правових дисциплін представлений такими працівниками:

 

Шалгунова Світлана Аполлінаріївна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Вільнюську середню спеціальну школу підготовки начальницького складу МВС СРСР та Київський інститут внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук з 2000 року, доцент по кафедрі кримінального права з 2005 року. У 2006 р. нагороджена відзнакою МВС України «За розвиток освіти та науки МВС України».

Має науково-педагогічний стаж 24 роки, стаж служби органах внутрішніх справ 29 років. Полковник міліції у відставці. Автор більше 120 наукових та навчально-методичних публікацій. Започаткувала новий напрям наукових досліджень в кримінології та сформулювала структуру кримінологічного вчення про особу насильницького злочинця. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації протягом 2008-2017 років.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінального права», «Актуальні проблеми кримінології», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права».

Сфера наукових інтересів – кримінальна відповідальність та запобігання злочинів проти життя та здоров’я особи, злочинів у сфері службової та господарської діяльності, хуліганства; особа насильницького злочинця, озброєна злочинність, наркозлочинність, економічна злочинність; попередження злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ.

 

Крамаренко Юрій Миколайович – доцент кафедри.

Крамаренко Юрій Миколайович

Закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України з відзнакою, кандидат юридичних наук з 2005 року за спеціальністю «оперативно-розшукова діяльність», тема дисертаційного дослідження «Правові, організаційні та тактичні аспекти забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства», вчене звання «доцент» з 2010 року. Адвокат, здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.

Стаж науково-педагогічний складає понад 12 років, стаж служби в органах внутрішніх справ 10 років, працював в органах досудового розслідування.

Має 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі навчальний посібник, рекомендований МОН України як начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Викладає дисципліни: «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності», «Основи охорони державної таємниці та конфіденційної інформації в економічній та фінансовій сферах».

Сфера наукових інтересів: організаційні, правові та тактичні аспекти подолання кримінальної протидії, використання прав та виконання обов’язків в сфері інформаційних відносин, позасудове врегулювання правових спорів.

 

Соболь Оксана Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.


Соболь Оксана Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Закінчила Донецький Національний університет. Має 13 років науково-педагогічного стажу. Автор 40 наукових та навчально-методичних праць. Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію у 2016 році.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Теоретичні основи кримінального права».

Сфера наукових інтересів – проблемні питання кваліфікації злочинів, тактика та стратегія захисту в кримінальному процесі, організація наукової роботи студентів.

 

Скок Олександра Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Скок Олександра Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Закінчила юридичний факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Має 4 роки науково-педагогічного стажу. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Судові та правоохоронні органи України».

Сфера наукових інтересів – класифікація злочинів, кримінальна відповідальність та розслідування статевих злочинів, наркозлочинність.

 

Риб’янець Сергій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Риб’янець Сергій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Закінчив Київську вищу школу МВС. Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці. У 2017 році був визнаний одним з десяти найкращих суддів України, які найбільш вдало застосовують рішення Європейського суду з прав людини за статтею 5 (право на свободу) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Науково-педагогічний стаж складає 3 роки. Автор 14 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Рішення у кримінальному провадженні», «Правове забезпечення та організація діяльності недержавних служб безпеки».

Сфера наукових інтересів – організація та проведення модельних судових засідань в рамках навчального процесу підготовки юристів; методика організації та проведення професійно-орієнтованої ділової навчальної гри «Лінія-102».

 

Черненко Анатолій Павлович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

Закінчив Харківський юридичний інститут. Має науково-педагогічний стаж 24 роки, стаж служби органах внутрішніх справ 25 років. Полковник міліції у відставці. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Процесуальні акти досудового розслідування», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу», «Вступ до спеціалізації».

Сфера наукових інтересів – процедура призначення та проведення слідчих дій, загальні питання кримінального процесу.

 

Шевченко Таїсія Віталіївна – старший викладач кафедри.


Шевченко Таїсія Віталіївна – старший викладач кафедри.

Закінчила Юридичну академію МВС. Має науково-педагогічний стаж 10 років, стаж служби органах внутрішніх справ 22 роки. Майор міліції у відставці. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право».

Сфера наукових інтересів – проблеми кваліфікації насильницьких злочинів та хуліганства; кримінологічна характеристика насильницької злочинності.

 

Миронова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри.


Миронова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри.

Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Має науково-педагогічний стаж 3 роки, стаж служби органах внутрішніх справ 25 років, працювала керівником слідчого відділу в ОВС України в Дніпропетровській області. Полковник міліції у відставці.

Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів», «Кримінальний процес».

Сфера наукових інтересів – розслідування злочинів проти особи, статевих злочинів, методика проведення слідчих дій.

 

Шиян Анатолій Григорович – старший викладач кафедри.


Шиян Анатолій Григорович – старший викладач кафедри.

Закінчив Харківський юридичний інститут. Має 32 роки науково-педагогічного стажу. Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Адвокатура України», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів».

Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми кримінальної-процесуальної діяльності.

 

Барабаш Гліб Вікторович – викладач кафедри.

(ФОТО)

Закінчив Національну Юридичну Академію ім. Ярослава Мудрого. Має стаж практичної роботи 23 роки. Працював в органах прокуратури на посадах помічника прокурора та старшого слідчого. Під час роботи розслідував та підтримував обвинувачення в судах по кримінальних справах проти життя та здоров’я особи, безпеки руху на транспорті, посадових злочинах, злочинах в сфері господарської діяльності та ін.; в сфері підприємництва – та посаді начальника юридичного відділу; в адвокатурі України – здійснював захист прав та інтересів осіб в кримінальних провадженнях та здійснював представництво осіб в цивільних справах в судах загальної юрисдикції.

Прийняв участь в розгляді понад 1000 кримінальних та цивільних проваджень (справ) в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Серед них кримінальні провадження (справи) по злочинах: проти життя та здоров’я особи, статевої недоторканості, у сфері службової діяльності, у сфері господарської діяльності, злочини проти власності та ін. В цивільних справах здійснював представництво осіб при розгляді сімейних, житлових, трудових правовідносин, в справах про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, спадкових справах, справах окремого провадження та ін.

Викладає дисципліни: «Адвокатура», «Правове забезпечення та організація діяльності недержавних служб безпеки», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності».

Сфера наукових інтересів – діяльність адвокатури України, сучасні проблеми і шляхи їх вирішення.

 

Волошина Юлія В’ячеславівна – викладач кафедри.

(ФОТО)

Закінчила два вищих закладу, має диплом з відзнакою. В 2016р. була зарахована до аспірантури ДДУВС за спеціальністю 081 Право за науковою спеціальністю 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія;Кримінально-виконавче право, для здобуття наукового ступеня «доктора філософії». Стаж роботи складає 3 роки.

Сфера наукових інтересів: кримінологічна характеристика та запобігання злочинам із застосуванням фізичного насильства.

 

Шило Ірина Вікторівна – викладач кафедри.

(ФОТО)

У 2019 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістр права.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Правові та організаційні основи діяльності недержавних служб безпеки».

Сфера наукових інтересів – кримінальна відповідальність та запобігання злочинів проти життя та здоров’я особи, злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, злочини проти власності, злочини вчинені юридичними особами та особливості притягнення їх до кримінальної відповідальності.

 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри забезпечує лаборант кафедри, студентка 3-го курсу юридичного факультету Гудіна Яна Ігорівна.

Гудіна Яна Ігорівна

 

За сумісництвом на кафедрі працюють науково-педагогічні працівники, які мають великий науково-педагогічний або практичний стаж роботи в органах прокуратури, поліції, адвокатури тощо:

Пиріг Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Уваров Володимир Геннадійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Чаплинська Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Шамара Олександр Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Орлеан А., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

Молчанов Ростислав Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Огурченко Володимир Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Тарасенко Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Куратченко Володимир Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Школа Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

Іваниця Андрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Марієнко Антон Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Мислива Оксана Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Авраменко Олександр Юрійович, викладач кафедри;

Гура Олена Станіславівна, викладач кафедри;

Коваленко Ілля Олександрович, викладач кафедри.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри Шевченко Т.В., Черненко А.П., Скок О.С., Соболь О.І., Риб’янець С.А., Черненко А.П., Шиян А.Г., Барабаш Г.В., Волошина Ю.В., Шило І.В. є кураторами навчальних груп і здійснюють виховний влив на студентську молодь шляхом проведення різноманітних виховних та культурно-просвітницьких заходів, залучають до роботи в наукових гуртках, самодіяльних організаціях університету, сприяють становленню доброзичливих, морально-етичних, гуманістичних стосунків серед студентства, виховують патріотів країни, виступають посередниками у взаємодії здобувачів освіти з професорсько-викладацьким складом, керівництвом, здійснюють відбір обдарованої молоді для подальшої підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі університету.

Протягом 2018-2019 рр. працівники кафедри взяли участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах (круглих столах), які відбулися в університеті, в інших наукових і практичних установах України та зарубіжжя.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук з кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.

На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні питання кримінального права» (науковий керівник – к.ю.н. Соболь Оксана Іванівна), на засіданнях якого заслуховуються та обговорюються наукові доповіді та повідомлення студентів, що стосуються аналізу актуальних питань сучасної кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства.

Кафедра здійснює керівництво навчальною (ознайомчою, переддипломною) практикою та стажуванням.

Для забезпечення навчально-виховного процесу та викладання лекцій з проблемних питань дисциплін кафедри запрошуються провідні вчені України, представники правоохоронних і правозахисних органів.

З метою формування майбутньої юридичної еліти України та підвищення знань і встановлення контактів між здобувачами освіти різних вищих навчальних закладів кафедрою започатковано проведення Брейн-рингу з кримінального права, кримінального процесу та криміналістики «Турнір CRIMEзнавців», який тепер проходить щорічно.

Всі науково-педагогічні працівники кафедри надають консультації в центрі безкоштовної правової допомоги «Істина», створеному в університеті. Кожна малозабезпечена особа, яка проживає в місті або області, може звернутися за телефоном або особисто за отриманням безоплатної первинної правової допомоги (більш детальна інформація – у відповідному розділі сайту університету).

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь в проведенні серед мешканців міста і області правороз’яснювальну та профілактичну роботу в межах правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю право», «Стоп-булінг».

Проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється з 14:30 до 17:30 відповідно до графіку.

Консультації завідувача кафедри – к.ю.н., доцента Шалгунової С.А. з 14:30 до 17:00, каб. 200, тел. (056) 31-72-05.

Кафедра кримінально-правових дисциплін знаходиться на 2-му поверсі університету, кабінети 200, 202, 204, 208, 212.

Ми відкриті для спілкування та співробітництва з колегами інших навчальних закладів України та зарубіжжя, практичними працівниками державних і правоохоронних органів, правозахисних організацій, правниками та всіма зацікавленими особами.

Контактні телефони: (056) 31-72-05, 067-732-32-40.

Адреса електронної пошти кафедри: k_kpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 


Кількість переглядів сторінки: 15 272