Кафедра кримінального права та кримінології

Положення про кафедру

Свою історію кафедра кримінального права та кримінології розпочинає з циклу юридичних дисциплін, який бере початок зі створення Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР в 1966 році.

Першим начальником циклу юридичних дисциплін у 1966-76 рр. був І.С. Чубар, 1918 року народження, учасник Великої Вітчизняної війни, партизан, інвалід другої групи. До початку викладацької діяльності працював прокурором Дніпропетровської області.

У 1976 р. начальником циклу став М.О. Куделя, 1935 року народження. Він проводив усі види занять з кримінального процесу впродовж 20-и років, а в окремі роки викладав трудове, державне, земельне, колгоспне і кримінальне право. Перебував у складі окремого батальйону школи міліції, який підтримував громадський порядок під час подій у Нагірному Карабаху та Баку 1987-88 рр., був радником коменданта району м. Баку. Під керівництвом М.О. Куделі цикл упродовж багатьох років незмінно посідав перше місце.

В середині 1970-х рр. відбулося певне оновлення складу викладачів циклу. З’явилися працівники органів внутрішніх справ з багатим практичним досвідом роботи в міліції, який вони вміло і наполегливо передавали курсантам. Серед них В.З. Писецький, В.К. Купрюшин, В.Р. Шведов, А.В. Грабильніков, А.Г. Іванченко.

На початку 1980-х – у середині 1990-х рр. відбувається подальше оновлення викладацького складу. На цикл кримінального права і загальноправових дисциплін приходять працювати не лише досвідчені працівники міліції й суду, а й молоді фахівці – випускники ДССШМ. Серед них: О.В. Негодченко (у 1991-95 рр. – викладач, старший викладач циклу кримінального права та загальноправових дисциплін, а з 1997 до 2011 р. – ректор Дніпропетровського училища міліції, Дніпропетровського юридичного інституту МВС України, Юридичної академії МВС України, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, генерал-лейтенант міліції у відставці), А.І. Терещенко (заслужений юрист України), В.С. Грекул, Л.І. Камишов, М.М. Мухоїд, С.Л. Недов (заслужений юрист України), П.О. Чумак, Т.О. Ганчук, Л.С. Литюк.

Сучасна історія кафедри бере свій початок з 1998 р. – часу створення Дніпропетровського юридичного інституту МВС України (наказ ректора № 77 від 01.06.1998 «Про організаційно-штатні питання»).

Протягом 1998-2000 рр. кафедру очолював А.І. Терещенко. Він став її першим начальником. Далі керівниками кафедри були: 2000-2002 рр. – к.ю.н., доцент О.М. Опальченко; 2002-2004 рр. – д.ю.н., професор В.А. Мисливий; 2004-2008 рр. – к.ю.н., доцент В.В. Лень; 2008-2010 рр. – к.ю.н., доцент С.А. Шалгунова; 2010-2013 рр. – к.ю.н., доцент В.Ф. Примаченко; 2013-2016 рр.– д.ю.н., доцент В.В. Шаблистий; 2016-2017 рр.– д.ю.н., доцент І.В. Пиріг. З 2017 р. і до жовтня 2022 р завідувачем кафедри був к.ю.н., доцент В.Ф. Примаченко, котрий був призваний до лав ЗСУ, з жовтня і дотепер завідувачем кафедри кримінального права та кримінології є д.ю.н., с.н.с., підполковник поліції В.С. Березняк.

У різні роки на кафедрі викладали д.ю.н., проф. М.Й. Коржанський, к.ю.н. В.Ф. Мороз, к.ю.н. О.О. Мороз, к.ю.н., доц. О.П. Дячкін, к.ю.н., доц. І.М. Салімонов, к.ю.н., доц. С.М. Школа, к.ю.н., доц. О.О. Титаренко, к.ю.н. І.В. Однолько, к.ю.н., доц. І.А. Водолаз, О.Л. Камишов, В.В. Онищенко.

Сьогодні на кафедрі кримінального права та кримінології викладаються такі навчальні дисципліни:

1. «Кримінальне право»;

2. «Актуальні проблеми кримінального права»;

3. «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства»;

4. «Запобігання кримінальним правопорушенням Національної поліції»;

5. «Кримінально-виконавче право»;

6. «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права»;

7. «Кримінологія»;

8. «Актуальні проблем кримінології»;

9. «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства».

10.«Запобігання кримінальним правопорушенням Національною поліцією»;

11.«Кримінальна юстиція: правова доктрина та принципи правотворчості»

13. «Кримінально-правова кваліфікація»

 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Березняк Василь Сергійович
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
підполковник поліції

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

каб.526


 

ДОЦЕНТ
Бабанін Сергій Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

каб.516


 

ДОЦЕНТ
Людвік Валентин Дмитрович
кандидат юридичних наук, доцент

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

каб.527


 

ДОЦЕНТ
Хашев Вадим Георгійович
кандидат юридичних наук, доцент

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

каб.526


 

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ
Савенко Вікторія Петрівна
підполковник поліції

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

каб.525


 

ДОЦЕНТ
Філіпп Анастасія Володимирівна
кандидат юридичних наук, майор поліції

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

каб.516


 

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ
Чорна Аліна Геннадіївна
капітан поліції

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

каб.516


 

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ
Корогод Світлана Володимирівна
капітан поліції

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

каб.516


 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри забезпечує
РУКІНА ДІАНА ОЛЕКСІЇВНА

каб.527


 

Кафедра знаходиться на 4-ому та 5-ому поверсі університету, каб. №415, №516, №522, №525, №526, №527.

Електронна пошта: k_kpk@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 21 249