Кафедра кримінального процесу

Свої витоки кафедра бере з циклу кримінального процесу та криміналістики Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР. Відповідно до наказів МВС СРСР № 170 від 20.05.1985 і ДССШМ МВС СРСР № 32 л/с від 6.06.1985 «Про зміну найменувань циклів» цикл кримінального процесу та криміналістики було створено на базі циклу криміналістики.

Положення про кафедру

 

Кафедру свого часу очолювали А.Г. Шиян, к.ю.н., доцент А.П. Черненко, д.ю.н., професор Л.М. Лобойко, к.ю.н., доцент В.І. Сліпченко, д.ю.н., доцент О.Ф. Кобзар, д.ю.н., доцент В.В. Дараган.

У різні роки на кафедрі працювали В.Г. Дяченко, к.ю.н., доцент В.Г. Лісогор, к.ю.н. М.С. Лоскутова (Городецька), к.ю.н. Т.О. Лоскутов, В.І. Сичова, к.ю.н. І.І. Статіва, д.ю.н., професор В.М. Тертишник, д.ю.н. Уваров В.Г.

Специфіка викладання дисциплін кафедри характеризується практичною спрямованістю підготовки курсантів і слухачів. З цією метою до проведення навчальних занять курсантів викладачами активно залучаються практичні працівники Національної поліції, прокуратури та суду.

До проведення аудиторних занять з курсантами, стажування, підготовки та рецензування навчально-методичних матеріалів залучаються працівники слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. У свою чергу, працівники кафедри проводять постійні заняття з працівниками слідчих підрозділів щодо актуальних змін кримінального процесуального законодавства, особливостей його застосування.

Кафедра кримінального процесу є випусковою на факультеті підготовки фахівців для органів досудового розслідування.

 

Науково-педагогічним персоналом кафедри забезпечується викладання таких дисциплін:

1. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства.

2. Актуальні проблеми кримінального процесу.

3. Доказування в кримінальному провадженні.

4. Досудове розслідування.

5. Комплексні штабні навчання.

6. Кримінальний процес.

7. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування.

8. Контроль і нагляд в професійній діяльності.

9. Судові та правоохоронні органи України.

10. Юридичне документознавство.

11. Організація взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення досудового розслідування.

12. Основи кримінальної процесуальної діяльності.

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри кримінального процесу впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховному процесі, в процесі захисту навчальних практик та стажувань, а також при проведення державної атестації здобувачів вищої освіти:

– метод поліцейського квесту;

– модельні судові засідання;

– вікторини.

 

Практичне заняття з юридичного документознавства

Комплексний атестаційний екзамен з елементами поліцейського квесту

На кафедрі кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування функціонує наукових гурток «Юні науковці», який очолює доцент кафедри майор поліції Гаркуша Аліна Григорівна (моб. тел. 066-389-60-91 ).

Напрямком діяльності наукового гуртка є «Діяльність органів досудового розслідування щодо виконання завдань кримінального провадження».

Вікторина «Процесуальні особливості проведення слідчих (розшукових) дій»

Модельне судове засідання за участю практичних працівників

 

 

Захарко Андрій Володимирович – тимчасово виконуючий обов’язки завідувача кафедри

(Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Юридична академія Міністерства внутрішніх справ України, 2003 р., «Правоохоронна діяльність», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент по кафедрі кримінального процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Актуальні проблеми кримінального процесу», «Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства», «Доказування в кримінальному провадженні», «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування».


Федченко Володимир Михайлович – професор кафедри

(Google Scholar, Publons, ORCID)

ОСВІТА

Українська академія внутрішніх справ, 1992 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації «Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінального процесу

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства», «Досудове розслідування», «Кримінальний процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Актуальні проблеми кримінального процесу», «Складання процесуальних документів при прийнятті процесуальних рішень і проведенні процесуальних дій», «Юридичне документознавство».


 

Солдатенко Олена Анатоліївна – доцент кафедри

(Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Донецький інститут внутрішніх справ, 1996 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації «Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Досудове розслідування», «Кримінальний процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування».


 

Гаркуша Аліна Григорівна – доцент кафедри

(Google Scholar, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Запорізький юридичний інституту МВС України, 2001 р., «Правоохоронна діяльність», юрист

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за побої і мордування»

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінального процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Досудове розслідування» «Юридичне документознавство», «Основи кримінально-процесуальної діяльності», «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування», «Складання процесуальних документів»


 

Черняк Наталія Петрівна – доцент кафедри

(Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Запорізький юридичний інституту МВС України, 2001 р., «Правознавство», юрист

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації: «Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального судочинства».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінального процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Досудове розслідування» «Юридичне документознавство», «Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування», «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування».


 

Литвинов Валерій Валентинович – старший викладач кафедри

(Google Scholar, ORCID)

ОСВІТА

Національний університет внутрішніх справ, 2002 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Досудове розслідування», «Актуальні проблеми досудового розслідування», «Кримінальний процес», «Складання процесуальних документів при прийнятті процесуальних рішень і проведенні процесуальних дій», «Юридичне документознавство» «Судові та правоохоронні органи України», «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування».


 

Бойко Олексій Павлович – старший викладач кафедри

(Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007 р., «Правоохоронна діяльність», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Взаємодія слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Досудове розслідування», «Складання процесуальних документів при прийнятті процесуальних рішень і проведенні процесуальних дій», «Юридичне документознавство» «Судові та правоохоронні органи України», «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування».


 

Бублик Надія Сергіївна – старший викладач кафедри кримінального процесу.

(Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012, «Правознавство», магістр

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015 рік, напрям «Економіка підприємства», бакалавр з економіки підприємства.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Юридичне документознавство», «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування».

З 2011 р. по 2018 р. працювала на посаді слідчого, а потім старшого слідчого управління ГУНП (ГУМВС) України в Дніпропетровській області. У 2018 р. призначена на посаду викладача кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


 

Кіяниця Володимир Миколайович – викладач кафедри

(Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Юридична академія МВС України, 2004 р. «Правоохоронна діяльність», юрист.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Юридичне документознавство», «Судові та правоохоронні органи України».

З 1998 р. по 2019 р. працював на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника начальника сектору кадрового забезпечення та начальника Криничанського відділення поліції Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.


 

Контактні дані кафедри кримінального процесу:

Кафедра знаходиться на 5-ому поверсі університету, каб. № 501, № 509, № 510, № 512.

Телефони:

Завідувач кафедри – (056) 756-45-20

Науково-педагогічні працівники – (0562) 31-72-50

Адреса електронної пошти: k_kp@dduvs.in.ua

ГРАФІК проведення консультацій

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 18 422