Кафедра кримінального процесу

Свої витоки кафедра бере з циклу кримінального процесу та криміналістики Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР. Відповідно до наказів МВС СРСР № 170 від 20.05.1985 і ДССШМ МВС СРСР № 32 л/с від 6.06.1985 «Про зміну найменувань циклів» цикл кримінального процесу та криміналістики було створено на базі циклу криміналістики.

Кафедра кримінального процесу

Кафедру свого часу очолювали А.Г. Шиян, к.ю.н., доцент А.П. Черненко, д.ю.н., професор Л.М. Лобойко, В.І. Сліпченко, д.ю.н., доцент О.Ф. Кобзар.

У різні роки на кафедрі працювали В.Г. Дяченко, к.ю.н., доцент В.Г. Лісогор, к.ю.н. М.С. Лоскутова (Городецька), к.ю.н. Т.О. Лоскутов, В.І. Сичова, к.ю.н. І.І. Статіва, д.ю.н., професор В.М. Тертишник, д.ю.н. Уваров В.Г.

Специфіка викладання дисциплін кафедри характеризується практичною спрямованістю підготовки курсантів і слухачів. З цією метою до проведення навчальних занять курсантів викладачами активно залучаються практичні працівники Національної поліції, прокуратури та суду.

До проведення аудиторних занять з курсантами, стажування, підготовки та рецензування навчально-методичних матеріалів залучаються працівники слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. У свою чергу, працівники кафедри проводять постійні заняття з працівниками слідчих підрозділів щодо актуальних змін кримінального процесуального законодавства, особливостей його застосування.

Кафедра кримінального процесу є випускною на факультеті підготовки фахівців для органів досудового розслідування.

 

Науково-педагогічним персоналом кафедри забезпечується викладання таких дисциплін:

1. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства.

2. Актуальні проблеми кримінального процесу.

3. Доказування в кримінальному провадженні.

4. Доказування у кримінальному судочинстві.

5. Досудове розслідування.

6. Комплексні штабні навчання.

7. Кримінальний процес.

8. Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування.

9. Організація роботи підрозділів досудового розслідування.

10. Практикум зі складання процесуальних документів.

11. Прокурорський нагляд та судовий контроль на досудовому провадженні.

12. Судові та правоохоронні органи України.

13. Юридичне документознавство.

14. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування.

15. Організація взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення досудового розслідування.

 

Завідувач кафедри кримінального процесу – Дараган Валерій Валерійович, доктор юридичних наук, доцент, майор поліції.

Валерий Дараган

Служить в ОВС з серпня 2002 р. У 2006 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, у 2007 р. – магістратуру. Протягом 2006-2012 рр. працював у підрозділах ДСБЕЗ УМВС України на Придніпровській залізниці на посадах оперуповноваженого та старшого оперуповноваженого. У 2012 році працював інспектором інспекції з особового складу ВІОС УКЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

З вересня 2012 р. по грудень 2018 р. працював на кафедрі оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на посадах старшого викладача, доцента та професора. У 2018 р. призначений на посаду завідувача кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 2018 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. У 2018 р. Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

У 2013, 2015 та 2018 роках за підсумками проведення щорічного регіонального наукового конкурсу «Кращий молодий вчений», який проводиться Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, став переможцем за гуманітарним напрямком. У 2017 році став лауреатом Премії Дніпропетровської обласної ради за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону та лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року».

Автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, які опубліковані в Україні та в зарубіжних країнах (Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Естонія, Казахстан, Латвія, Молдова, Польща, Росія, Таджикистан, Чехія).

Здійснює керівництво 1 здобувачем наукового ступеня доктора філософії у галузі права.

Основний напрямок наукових досліджень – протидія злочинам у сфері державних закупівель.

 

Федченко Володимир Михайлович – професор кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. Народився 15 листопада 1964 р. у м. Кривий Ріг.

З жовтня 1985 р. по листопад 2007 р. проходив службу в органах внутрішніх справ. У 1992 р. закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Працював на посадах: оперуповноважений, старший оперуповноважений карного розшуку, слідчий, старший слідчий Нікопольського МВ УМВС України у Дніпропетровській області.

З жовтня 1999 р. по лютий 2002 р. – ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ України. З лютого 2002 р. по листопад 2007 р. працював на посадах: викладач, старший викладач, доцент кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З листопада 2007 р. по грудень 2010 р. працював на посаді заступника начальника з навчально-методичної та наукової роботи Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розслідування злочинів слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади» та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. У 2008 р. отримав вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального процесу.

У грудні 2010 р. звільнився з ОВС за вислугою років. З 2011 р. по 2015 р. працював доцентом на кафедрі права Криворізького національного університету.

З 2015 р. працює професором кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором майже 60 наукових та навчально-методичних праць. Під його керівництвом захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Здійснює керівництво 1 здобувачем наукового ступеня доктора філософії у галузі права.

Сфера наукових інтересів – досудове розслідування; теорія доказів; міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні, особливі порядки кримінального провадження.

 

Солдатенко Олена Анатоліївна – доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Народилась 21 вересня 1972 р. у м. Запоріжжя. В органах внутрішніх справ з жовтня 1991 р. У 1996 р. з відзнакою закінчила Донецький інститут внутрішніх справ. З вересня 1996 р. по листопад 2000 р. працювала на посадах слідчого, старшого слідчого Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області. У 2000 р. вступила до ад’юнктури Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2001 р., враховуючи досвід слідчої роботи та хист до педагогічної діяльності, переведена на посаду викладача. З 2001 р. по 2011 р. працювала на посадах: викладач, старший викладач, доцент кафедри кримінального процесу кафедри криміналістики факультету з підготовки слідчих ЗЮІ ДДУВС. У вересні 2011 р. призначена на посаду професора кафедри кримінального процесу факультету з підготовки слідчих Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У листопаді 2015 р. звільнена у відставку. З 2015 р. – а доцент кафедри.

24 лютого 2006 р. захистила дисертаційне дослідження «Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку» та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. У 2011 р. отримала вчене звання «доцент» по кафедрі кримінально-правових дисциплін.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Під її керівництвом захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Сфера наукових інтересів – процесуальний порядок досудового розслідування; дотримання прав та свобод людини у кримінальному процесі; міжнародні та європейські стандарти кримінального судочинства.

 

Черняк Наталія Петрівна – доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

Народилася 17 лютого 1980 р. в м. Запоріжжі. В органах внутрішніх справ з серпня 1997 р. У 2001 р. закінчила з відзнакою Запорізький юридичний інститут МВС України, після закінчення якого була призначена на посаду оперуповноваженого відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Ленінського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області. З грудня 2001 р. по грудень 2002 р. працювала на посаді дізнавача Ленінського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області.

У грудні 2002 р. поступила на навчання в ад’юнктуру ЗЮІ МВС України. З вересня 2004 р. по серпень 2011 р. працювала на посадах викладача та старшого викладача кафедри криміналістики факультету з підготовки слідчих ЗЮІ ДДУВС. У вересні 2011 р. призначена на посаду доцента кафедри кримінального процесу факультету з підготовки слідчих Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, де і працює по теперішній час.

18 квітня 2008 р. захистила дисертаційне дослідження за темою «Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального судочинства» на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць. Здійснює керівництво 2 здобувачами наукового ступеня доктора філософії у галузі права.

Сфера наукових інтересів – захист прав та свобод людини у кримінальному судочинстві; застосування практики Європейського суду з прав людини в діяльності правоохоронних та правозахисних органів України.

 

Захарко Андрій Володимирович ‒ доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

Народився 14 червня 1981 р. в м. Дніпродзержинську. У 2003 р. закінчив Юридичну академію МВС (м. Дніпропетровськ). До вересня 2004 р. працював оперуповноваженим відділення карного розшуку Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Потім слідчим, старшим слідчим слідчого відділення лінійного відділу на ст. Дніпропетровськ ЛУ на Придніпровській залізниці УМВС України на залізничному транспорті. Надалі, у 2006 р. з метою поглибленого вивчення кримінального процесуального законодавства та кримінальної процесуальної теорії вступив на навчання до ад’юнктури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 2008 р. працював викладачем, потім ˗ старшим викладачем, пізніше (з 2011 року) ˗ доцентом кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У лютому 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність за темою «Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України». У 2014 р. отримав вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального процесу.

Має більше 25 наукових публікацій. Здійснює керівництво 1 здобувачем наукового ступеня доктора філософії у галузі права.

До сфери наукових інтересів належить застосування примусу в кримінальному процесі України.

 

Литвинов Валерій Валентинович – доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

Народився 21 лютого 1977 р. В органах внутрішніх справ з серпня 1994 р. У 1997 р. закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України. З 1997 р. по 2006 р. працював слідчим у слідчих відділах Дніпропетровського РВ, Петриківського РВ та Кіровського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, а також старшим слідчим ОМВ СУ УМВС України в Дніпропетровській області. З листопада 2006 р. по листопад 2008 р. навчався на денному відділенні ад’юнктури ДДУВС. З листопада 2008 р. призначений на посаду викладача кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства. У жовтні 2012 р. призначений на посаду старшого викладача, а з 2018 р. – доцента кафедри, де працює по теперішній час.

У квітні 2012 р. захистив дисертацію на тему: «Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Є автором понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів – процесуальний порядок здійснення досудового розслідування; процесуальні рішення закінчення стадії досудового розслідування; запровадження альтернативних способів розв’язання кримінально-правових конфліктів у кримінальному судочинстві.

 

Гаркуша Аліна Григорівна – старший викладач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, майор поліції.

Народилася 9 грудня 1979 р. В органах внутрішніх справ з серпня 1997 р. У 2001 р. закінчила Херсонський факультет Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2001 р. по 2008 р. працювала слідчим СВ Верхньорогачицького РВ УМВС України в Херсонській області та слідчим СВ Шевченківського РВ УМВС України в Запорізькій області. З травня 2009 р. по листопад 2010 р. працювала на посаді старшого інспектора відділу кадрового забезпечення ЗЮІ ДДУВС. З березня 2011 р. перебувала на посаді викладача кафедри кримінального процесу факультету з підготовки слідчих ЗЮІ ДДУВС. З вересня 2011 р. призначена на посаду викладача кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а з 2018 старшого викладача де і працює по теперішній час.

У липні 2017 р. захистила дисертацію за темою «Кримінальна відповідальність за побої і мордування» на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Є автором 30 наукових праць.

 

Бойко Олексій Павлович – викладач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, майор поліції.

Народився 06 квітня 1985 р. у смт. Петриківка Дніпропетровської області. На службі в органах внутрішніх справ з 2003 р. У 2007 р. закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. З липня 2007 р. по листопад 2010 р. працював оперуповноваженим сектору карного розшуку Петриківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

У листопаді 2010 р. вступив до ад’юнктури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і з того часу займається науковою діяльністю. У липні 2013 р. був призначений викладачем кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства, де працює по теперішній час.

У лютому 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Взаємодія слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Є автором понад 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів – взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.

 

Лазарева Дарія Володимирівна – викладач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший лейтенант поліції.

Народилася 24 квітня 1988 р. у м. Миколаєві. У 2010 р. закінчила Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «Правознавство». В органах внутрішніх справ з серпня 2010 р. У 2013 р. з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та отримала кваліфікацію «магістр». З 2011 р. по 2017 р. працювала на посаді слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Є автором 15 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – затримання за підозрою у вчиненні злочину, заходи забезпечення кримінального провадження, процесуальний примус, дотримання прав та свобод людини у кримінальному процесі.

 

Бублик Надія Сергіївна – викладач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, капітан поліції.

Народилась 11 травня 1989 р. у м. Джанкой АР Крим. В органах внутрішніх справ з серпня 2007 р. по серпень 2018 р. У 2011 р. з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, та у 2012 р. отримала кваліфікацію «магістр». З 2012 р. по 2015 р. навчалась на заочному відділенні Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара за спеціальністю економіка підприємства.

З 2011 р. по 2018 р. працювала на посаді слідчого, а потім старшого слідчого управління ГУНП (ГУМВС) України в Дніпропетровській області. У 2018 р. призначена на посаду викладача кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У вересні 2018 р. вступила до ад’юнктури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність та була призначена на посаду викладача кафедри кримінального процесу, де працює по теперішній час.

 

Одинець Поліна Володимирівна – лаборант кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, студентка 3 курсу юридичного факультету.

 

Контактні дані кафедри кримінального процесу:

Кафедра знаходиться на 5-ому поверсі університету, каб. № 501, № 509, № 510, № 512.

Телефони:

Завідувач кафедри – (0562) 31-73-49

Науково-педагогічні працівники – (0562) 31-72-50

Адреса електронної пошти: k_kp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

Кількість переглядів сторінки: 9 686