Кафедра кримінального процесу

Свої витоки кафедра бере з циклу кримінального процесу та криміналістики Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР. Відповідно до наказів МВС СРСР № 170 від 20.05.1985 і ДССШМ МВС СРСР № 32 л/с від 6.06.1985 «Про зміну найменувань циклів» цикл кримінального процесу та криміналістики було створено на базі циклу криміналістики.

Кафедру свого часу очолювали А.Г. Шиян, к.ю.н., доцент А.П. Черненко, д.ю.н., професор Л.М. Лобойко, к.ю.н., доцент В.І. Сліпченко, д.ю.н., доцент О.Ф. Кобзар.

У різні роки на кафедрі працювали В.Г. Дяченко, к.ю.н., доцент В.Г. Лісогор, к.ю.н. М.С. Лоскутова (Городецька), к.ю.н. Т.О. Лоскутов, В.І. Сичова, к.ю.н. І.І. Статіва, д.ю.н., професор В.М. Тертишник, д.ю.н. Уваров В.Г.

Специфіка викладання дисциплін кафедри характеризується практичною спрямованістю підготовки курсантів і слухачів. З цією метою до проведення навчальних занять курсантів викладачами активно залучаються практичні працівники Національної поліції, прокуратури та суду.

До проведення аудиторних занять з курсантами, стажування, підготовки та рецензування навчально-методичних матеріалів залучаються працівники слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. У свою чергу, працівники кафедри проводять постійні заняття з працівниками слідчих підрозділів щодо актуальних змін кримінального процесуального законодавства, особливостей його застосування.

Кафедра кримінального процесу є випускною на факультеті підготовки фахівців для органів досудового розслідування.

 

Науково-педагогічним персоналом кафедри забезпечується викладання таких дисциплін:

1. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства.

2. Актуальні проблеми кримінального процесу.

3. Доказування в кримінальному провадженні.

4. Досудове розслідування.

5. Комплексні штабні навчання.

6. Кримінальний процес.

7. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування.

8. Контроль і нагляд в професійній діяльності.

9. Судові та правоохоронні органи України.

10. Юридичне документознавство.

11. Організація взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення досудового розслідування.

12. Основи кримінальної процесуальної діяльності.

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри кримінального процесу впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховному процесі, в процесі захисту навчальних практик та стажувань, а також при проведення державної атестації здобувачів вищої освіти:

– метод поліцейського квесту;

– модельні судові засідання;

– вікторини.

 

Практичне заняття з юридичного документознавства

Комплексний атестаційний екзамен з елементами поліцейського квесту

На кафедрі кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування функціонує наукових гурток «Юні науковці», який очолює доцент кафедри майор поліції Гаркуша Аліна Григорівна (моб. тел. 066-389-60-91 ).

Напрямком діяльності наукового гуртка є «Діяльність органів досудового розслідування щодо виконання завдань кримінального провадження».

Вікторина «Процесуальні особливості проведення слідчих (розшукових) дій»

Модельне судове засідання за участю практичних працівників

 

Дараган Валерій Валерійович – завідувач кафедри

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006 р., «Правоохоронна діяльність», спеціаліст.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007 р., «Правознавство», магістр.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Розкриття викрадань державних коштів при проведенні закупівель товарів та виконанні робіт (послуг) на підприємствах залізничного транспорту».

Доктор юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Теоретико-прикладні засади оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель кримінальною поліцією».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Актуальні проблеми кримінального процесу», «Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування», «Досудове розслідування», «Кримінальний процес».

У 2013, 2015 та 2018 роках за підсумками проведення щорічного регіонального наукового конкурсу «Кращий молодий вчений», який проводиться Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, став переможцем за гуманітарним напрямком. У 2017 році став лауреатом Премії Дніпропетровської обласної ради за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону та лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року».

Автор понад 240 наукових та науково-методичних праць, які опубліковані в Україні та в зарубіжних країнах (Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Естонія, Казахстан, Латвія, Молдова, Польща, Росія, Таджикистан, Чехія).


 

Федченко Володимир Михайлович – професор кафедри

ОСВІТА

Українська академія внутрішніх справ, 1992 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації «Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінального процесу

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства», «Досудове розслідування», «Кримінальний процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Актуальні проблеми кримінального процесу», «Складання процесуальних документів при прийнятті процесуальних рішень і проведенні процесуальних дій», «Юридичне документознавство».


 

Солдатенко Олена Анатоліївна – доцент кафедри

ОСВІТА

Донецький інститут внутрішніх справ, 1996 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації «Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Досудове розслідування», «Кримінальний процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування».


 

Захарко Андрій Володимирович – доцент кафедри

ОСВІТА

Юридична академія Міністерства внутрішніх справ України, 2003 р., «Правоохоронна діяльність», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент по кафедрі кримінального процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Юридичне документознавство», «Доказування в кримінальному провадженні».


 

Гаркуша Аліна Григорівна – доцент кафедри

ОСВІТА

Запорізький юридичний інституту МВС України, 2001 р., «Правоохоронна діяльність», юрист

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за побої і мордування»

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінального процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Досудове розслідування» «Юридичне документознавство», «Основи кримінально-процесуальної діяльності», «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування», «Складання процесуальних документів»


 

Литвинов Валерій Валентинович – старший викладач кафедри

ОСВІТА

Національний університет внутрішніх справ, 2002 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Досудове розслідування», «Актуальні проблеми досудового розслідування», «Кримінальний процес», «Складання процесуальних документів при прийнятті процесуальних рішень і проведенні процесуальних дій», «Юридичне документознавство» «Судові та правоохоронні органи України», «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування».


 

Бойко Олексій Павлович – старший викладач кафедри

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007 р., «Правоохоронна діяльність», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Взаємодія слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Досудове розслідування», «Складання процесуальних документів при прийнятті процесуальних рішень і проведенні процесуальних дій», «Юридичне документознавство» «Судові та правоохоронні органи України», «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування».


 

Бублик Надія Сергіївна – старший викладач кафедри кримінального процесу.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012, «Правознавство», магістр

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015 рік, напрям «Економіка підприємства», бакалавр з економіки підприємства.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Юридичне документознавство», «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування».

З 2011 р. по 2018 р. працювала на посаді слідчого, а потім старшого слідчого управління ГУНП (ГУМВС) України в Дніпропетровській області. У 2018 р. призначена на посаду викладача кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


 

Резцова Наталія Сергіївна – викладач кафедри

ОСВІТА

Запорізький юридичний інститут внутрішніх справ, 2005 р. «Правознавство», юрист.

Університет імені Альфреда Нобеля, 2018 р. «Психологія», магістр психології.

Вища школа управління охорони праці у м. Катовіце, Польща, 2018 р., «Психологія в міжнародному бізнесі», магістр психології.

Університет імені Альфреда Нобеля, 2019р., «Освітні, педагогічні науки», магістр педагогіки.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Юридичне документознавство», «Судові та правоохоронні органи України».

З 2005 р. по 2019 р. працювала на посаді слідчого, а потім старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області. У 2019 р. призначена на посаду викладача кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


 

Кіяниця Володимир Миколайович – викладач кафедри

ОСВІТА

Юридична академія МВС України, 2004 р. «Правоохоронна діяльність», юрист.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Юридичне документознавство», «Судові та правоохоронні органи України».

З 1998 р. по 2019 р. працював на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника начальника сектору кадрового забезпечення та начальника Криничанського відділення поліції Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.


 

Зінухова Юлія Геннадіївна – лаборант кафедри

Студентка 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


 

Контактні дані кафедри кримінального процесу:

Кафедра знаходиться на 5-ому поверсі університету, каб. № 501, № 509, № 510, № 512.

Телефони:

Завідувач кафедри – (0562) 31-73-49

Науково-педагогічні працівники – (0562) 31-72-50

Адреса електронної пошти: k_kp@dduvs.in.ua

Положення про кафедру

ГРАФІК проведення консультацій

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 12 256