Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедру українознавства та іноземних мов створено на базі кафедри іноземних мов (формування якої розпочалося 1995 р. із внесенням до навчального плану училища міліції дисципліни «Іноземна мова») та кафедри українознавства (1997 р.- кафедра історії та українознавства; 2005 р.- кафедра українознавства).

На сьогодні це один із навчально-наукових структурних підрозділів факультету економіко-правової безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Керівники кафедр: іноземної мови – к.ф.н., доц. Г.І. Крикунова (1997-2002), к.ф.н., доц. В.О. Кривуля (2002-2005), к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2005-2008); українознавства – д.ф.н., проф. А.М. Поповський (1997-1998); к.ф.н., доц. Ю.О. Шепель (1998-1999), к.ф.н., доц. Р.Д. Іванський (1999-2008); мовної підготовки – к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2008-2009), т.в.о. завідувача кафедри, старший викладач Л.В. Тягло (2009-2013); українознавства та іноземних мов – к.пед.н., доц. Н.О. Побережна (2013-2017), к.ф.н., доц. Т.В. Крашеніннікова(2017-2018); з вересня 2018 р. кафедру очолює к.філол.н. А.В.Колесник.

За час існування навчального закладу працівників поліції навчали: іноземних мов – к.ф.н., доц. Т.Г. Вініченко, к.ф.н. Т.М. Аллахвердян, к.ф.н. Н.І. Романець, к.ф.н. Е.В. Неженець, Н.В. Давидова, Л.В. Івіна, О.Є. Третьякова, Т.І. Шубенко, О.О. Конопелькіна, О.А. Лебєдєва, О.Й. Панішкевич, Л.С. Верченко, О.О. Кирюшина, Н.І. Косьмініна,
І.А. Турівна та ін.; україномовних дисциплін – к.ф.н. Н.Д. Писаренко, к.ф.н., доц. В.Я. Мороз, к.ф.н., доц. Н.І. Іванова, к.ф.н., доц. В.П. Біляцька, к.ф.н., доц. О.В. Гонюк; к.іст.н. Л.М Архипенко, к.іст.н., доц. Л.М. Добробог, д.іст.н., проф. В.М. Заруба; старший викладач О.П. Годенко-Наконечна, старший викладач В.Ю. Базальчук.

 

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри українознавства та іноземних мов є таким:

 

Колесник Алла Валеріївна – завідувач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет, 2005 р., «Українська мова та література та художня культура», філолог, викладач української мови та літератури, викладач художньої культури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.00.01 – українська література. Тема дисертації: «Єврейська тематика в художній прозі Івана Франка».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції» «Ораторська майстерність».


 

Поповський Анатолій Михайлович – професор кафедри.

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1962 р., «філологія», філолог, учитель української мови та літератури середньої школи.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор філологічних наук, 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: «Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор кафедри українознавства та іноземних мов.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування», «Мова і термінологія наукових досліджень», «Ораторська майстерність».


 

Побережна Наталія Олександрівна – доцент кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет, 2001 р., «Психологія», психолог, викладач англійської мови.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат педагогічних наук, 13.00.09 – теорія навчання. Тема дисертації: «Дидактичні умови впровадження інформаційних технологій у навчальний процес ВНЗ».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри мовної підготовки з 2015 року

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,  «Іноземна мова професійного спрямування».


 

Миронова Тетяна Юріївна – доцент кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет. 1980. Філолог. Викладач.Перекладач “Англійська мова і література”-

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат педагогічних наук, 10.00.02 – методика викладання іноземних мов. 1985.Тема дисертації: “Навчання усному експресивному мовленню в інтенсивному курсі іноземної мови”.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування».


 

Клименова Олена Миколаївна – доцент кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1994,

«Іноземні мови», вчитель англійської та французької мов

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, 2002, «Державне управління», магістр державного управління»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Пакулова Тетяна Василівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua)

ОСВІТА

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1987 р., «Англійська та німецька мови», вчитель англійської та німецької мов.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».


 

Подворчан Алла Зеновіївна ‒ старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua)

ОСВІТА

Словʼянський державний педагогічний інститут, 2002.

Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»

Кваліфікація «вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування»


 

Олійник Ольга Сергіївна старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua)

ОСВІТА

Університет імені Альфреда Нобеля, 2007, «Переклад»

Університет імені Альфреда Нобеля, 2007, «Міжнародна економіка»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Костенко Ольга Геннадіївна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017 р., спеціальність «Філологія», освітня програма Германські мови та літератури (переклад включно), професійна кваліфікація філолог (англійська мова та література).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова».


 

Стрюк Євгенія Володимирівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017, «Філологія», Германські мови та літератури, філолог (англійська мова та література).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Ковалевська Олександра Вікторівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2017., “Філологія”,  Германські мови та літератури, філолог (англійська мова та література), викладач.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова, Іноземна мова професійного спрямування.


 

Нагорна Юлія Анатоліївна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет, 2004, «Правознавство», юрист

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015, «Мова і література (англійська)», викладач англійської мови і літератури у вищих навчальних закладах

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Тимофіїва Катерина Михайлівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, 2015  «Магістр з мови і літератури (англійської), філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Болкарьова Олександра Вікторівна – старший викладач

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018,  магістр спеціальність «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Англійська»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова.


 

Декусар Ганна Геннадіївна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара, 1997 «Англійська мова та література»; філолог, викладач іноземної мови та літератури

Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права (зараз університет ім. А. Нобеля), 1999, «Економіка підприємства», економіст, «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», менеджер ЗЕД

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Давидова Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет,1982,” Англійська мова та література”, філолог, викладач англійської мови та літератури.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

“Іноземна мова”, “Іноземна мова професійного спрямування”.


 

Репп Анна Леонідівна – викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018,  магістр, спеціальність «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Англійська»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Кафедра дотримується концепції викладання державної та іноземних мов, метою якої є формування у здобувачів вищої освіти комунікативної компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування, навичок практичного володіння мовами відповідно до державних та міжнародних стандартів. Запроваджує нові підходи до організації навчального процесу в умовах інформатизації суспільства, підтримання їх на рівні вимог Ради Європи до вивчення іноземних мов на загальному європросторі вищої освіти.

На кафедрі викладають такі дисципліни: «Іноземна мова», , «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції», «Ораторська майстерність», «Мова та термінологія наукових досліджень».

Кафедра щорічно проводить: всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю»; науково-практичний семінар «Мова і право»; олімпіади з української та іноземних мов; вікторини; конкурс на кращий науково-прикладний проект з іноземної мови в межах теми «Міжнародне право та діяльність міжнародних правоохоронних органів із захисту прав людини».

Усі ці заходи та навчальний процес проводяться у сучасно обладнаних приміщеннях. Мультимедійний кабінет кафедри на базі програмного комплексу «Діалог Nibelung» надає можливість курсантам і слухачам удосконалювати практичні мовленнєві навички в сучасному інтерактивному мультимедійному середовищі під час практичних занять та факультативів.

Метою використання навчально-методичного кабінету української мови «Світлиця», який оформлений у національному стилі, є вивчення й дослідження мови, культури, історії українського народу, світогляду, побуту, що значною мірою забезпечує майбутнім спеціалістам правоохоронних органів України усвідомлення національної самобутності українського етносу та сприяє формуванню й розвитку в них почуття честі й гідності.

Кафедра українознавства та іноземних мов

Під керівництвом А.М. Поповського на кафедрі діє Школа наукового опрацювання проблем юридичної лінгвістики, правничої термінології, лінгвістичного аналізу юридичної документації. Це надає можливість: постійно тримати в поєднанні теоретичні та практичні знання з мовних дисциплін; підтримувати тісні зв’язки з такими науковими установами, як: Науково-дослідний інститут (м. Київ), Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), Університет м. Ольштин (Польща), вищі навчальні заклади спорідненого профілю Львова, Івано-Франківська, Києва, Запоріжжя тощо.

На кафедрі працює науковий гурток «Актуальні проблеми лінгвокраїнознавства», заснований у 2000 році. До його складу входять здобувачі вищої освіти та слухачі магістратури. На гурткових заняттях розглядаються сучасні особливості написання наукових праць в Україні та за кордоном, що дає можливість гуртківцям удосконалювати знання державної та іноземних мов у науковому стилі.

На базі кафедри українознавства та іноземних мов успішно функціонують такі факультативи англійської мови:

1) «Communication skills development» (розвиток навичок говоріння, читання, аудіювання та письма в межах побутової і суспільно-політичної тематики з використанням автентичних матеріалів).

Основною метою факультативу є вдосконалення та подальший розвиток знань, навичок і вмінь з іноземної мови за всіма видами мовленнєвої діяльності для ефективної комунікації в іншомовному середовищі.

Керівник: ст. викладач Нагорна Ю.А.

 

2) «Brush your English up» (ділові та юридичні аспекти англійської мови)

Метою факультативу є формування та поглиблення ключових компетенцій курсантів у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма) на базі ділової та юридичної лексики.

Основними завданнями факультативу є: підвищення інтересу курсантів до іноземної (англійської) мови; розширення активного і пасивного словникового запасу курсантів щодо ділової та юридичної лексики; збагачення соціокультурних знань та навичок курсантів з метою їх практичного застосування у професійній діяльності; утворення сприятливої позитивної атмосфери взаємовідносин між курсантами.

Факультативні заняття проводяться з використанням різноманітних технічних засобів навчання: аудіо та відео матеріалів, мультимедійних програм.

Керівник: ст. викладач Декусар Г.Г.

 

3) Факультатив з англійської мови для курсантів та магістрів (рівень А2) з метою формування, закріплення й розширення уміння правильно використовувати найуживаніші граматичні форми.

Керівник – доцент кафедри Клименова О.М.

 

4) «English Movie Club» (перегляд автентичних фільмів та робота над їх змістом).

Учасники зможуть розширити свої знання з англійської мови та лінгвокраїнознавства за допомогою перегляду англомовних фільмів та роботою над їх змістом.

Керівники: викладачі Костенко О.Г. та Стрюк Є.В.

 

5) «English club for beginners»

Учасники зможуть розширити базові знання з англійської мови, покращити техніку читання англійською мовою, аудіювання та мовлення.

 

6) «Євроклуб»

Основне завдання полягає в інформуванні й вихованні молодих людей в дусі спільних європейських цінностей, сприяючи встановленню гарних стосунків з однолітками за кордоном та європейськими молодіжними неурядовими організаціями та підтримуючи курс України на інтеграцію в європейську спільноту.

Керівник: викладач Ковалевська О.В.

 

З квітня 2018 року на кафедрі українознавства та іноземних мов Дніпропетровського університету внутрішніх справ організована робота курсів з вивчення іноземних мов для курсантів та співробітників університету на платній основі.

Кафедра українознавства та іноземних мов проводить активну просвітницьку та виховну роботу серед здобувачів вищої освіти університету, регулярно організовує різноманітні культурно-творчі заходи.

Тел. кафедри – 31-72-37, внут.тел.: 334, 337, 137.

Адреси електронних пошт: k_mp@dduvs.in.ua

Положення про кафедру

Графік проведення консультацій

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 8 424