Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедру українознавства та іноземних мов створено на базі кафедри іноземних мов (формування якої розпочалося 1995 р. із внесенням до навчального плану училища міліції дисципліни «Іноземна мова») та кафедри українознавства (1997 р.- кафедра історії та українознавства; 2005 р.- кафедра українознавства).

На сьогодні це один із навчально-наукових структурних підрозділів факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегчних розслідувань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Керівники кафедр: іноземної мови – к.ф.н., доц. Г.І. Крикунова (1997-2002), к.ф.н., доц. В.О. Кривуля (2002-2005), к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2005-2008); українознавства – д.ф.н., проф. А.М. Поповський (1997-1998); к.ф.н., доц. Ю.О. Шепель (1998-1999), к.ф.н., доц. Р.Д. Іванський (1999-2008); мовної підготовки – к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2008-2009), т.в.о. завідувача кафедри, старший викладач Л.В. Тягло (2009-2013); українознавства та іноземних мов – к.пед.н., доц. Н.О. Побережна (2013-2017), к.ф.н., доц. Т.В. Крашеніннікова(2017-2018); з вересня 2018 р. кафедру очолює к.філол.н. А.В.Колесник.

За час існування навчального закладу працівників поліції навчали: іноземних мов – к.ф.н., доц. Т.Г. Вініченко, к.ф.н. Т.М. Аллахвердян, к.ф.н. Н.І. Романець, к.ф.н. Е.В. Неженець, Н.В. Давидова, Л.В. Івіна, О.Є. Третьякова, Т.І. Шубенко, О.О. Конопелькіна, О.А. Лебєдєва, О.Й. Панішкевич, Л.С. Верченко, О.О. Кирюшина, Н.І. Косьмініна,
І.А. Турівна та ін.; україномовних дисциплін – к.ф.н. Н.Д. Писаренко, к.ф.н., доц. В.Я. Мороз, к.ф.н., доц. Н.І. Іванова, к.ф.н., доц. В.П. Біляцька, к.ф.н., доц. О.В. Гонюк; к.іст.н. Л.М Архипенко, к.іст.н., доц. Л.М. Добробог, д.іст.н., проф. В.М. Заруба; старший викладач О.П. Годенко-Наконечна, старший викладач В.Ю. Базальчук.

 

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри українознавства та іноземних мов є таким:

 

Колесник Алла Валеріївна – завідувач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет, 2005 р., «Українська мова та література та художня культура», філолог, викладач української мови та літератури, викладач художньої культури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.00.01 – українська література. Тема дисертації: «Єврейська тематика в художній прозі Івана Франка».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції» «Ораторська майстерність».


 

Поповський Анатолій Михайлович – професор кафедри.

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1962 р., «філологія», філолог, учитель української мови та літератури середньої школи.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор філологічних наук, 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: «Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор кафедри українознавства та іноземних мов.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування», «Мова і термінологія наукових досліджень», «Ораторська майстерність».


 

Побережна Наталія Олександрівна – доцент кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет, 2001 р., «Психологія», психолог, викладач англійської мови.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат педагогічних наук, 13.00.09 – теорія навчання. Тема дисертації: «Дидактичні умови впровадження інформаційних технологій у навчальний процес ВНЗ».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри мовної підготовки з 2015 року

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,  «Іноземна мова професійного спрямування».


 

Кузьменко Анастасія Олексіївна – Доцент кафедри

(ORCID: 0000-0003-1189-1438, ResearcherID: AAC-1426-2020, Google Scholar, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет імені Олеся Гончара, 2012, «Мова та література (англійська)», філолог, викладач іноземної мови та літератури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.02.04- «германські мови» Тема дисертації: «Лінгвоспецифічні властивості інфантичних віршованих текстів (на матеріалі англомовних творів для дітей дошкільного віку)»

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри соціального-гуманітарних дисциплін

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Професійна іноземна мова», «Іноземна мова в спеціальності».

На рахунку А.О. Кузьменко понад 70 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких статті у виданнях Web of Science, Scopus, Index Copernicus, монографії Sense, статті ВАК, тези доповідей, підручники, навчальні посібники, довідники тощо.

Пропагує Life-long освіту, а також систематично підвищує рівень своїх знань, вмінь та навичок на стажуваннях, курсах, симпозіумах:

1) Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина; №0334-000223-01-14 от 01.12.2014 г. тема «Практическая методика преподавания русского языка как иностранного»

2) Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки; сертифікат серія Н/С № 254/16 13-19 червня 2016 р. тема «Ключові проблеми германського та романського мовознавства». Наказ СНУ ім. Лесі Українки №21 від 16.05.2016р.

3) Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Республіка Польща); тема «Філологічна освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» 27.11.2017 – 01.12.2017

4) Посольство США в Україні та Запорізький національний університет міжнародний проект “Professional Teacher Development Institute” тема: “Interactive Methods of Teaching English” жовтень-грудень 2019 р.


 

Царьова Ірина Валеріївна –Доцент кафедри

(Google Scholar, ORCID, nbuviap.gov.ua, publons.com)

ОСВІТА

ДЗ «Луганський національний університет», 2009 р. «Українська мова і література», філолог.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017 р. «Право», юрист.

Державний заклад «Луганський національний університет», «Філологія», професійна кваліфікація «магістр філології, філолог, викладач (англійська мова)», 2020 р.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: «Етнокультурна семантика обрядової фразеології в східнослобожанських говірках».

ДОСЯГНЕННЯ

Авторка монографій «Етнокультурна семантика обрядової фразеології в східнослобожанських говірках», «Сучасний український юридичний текст: лексико-дериваційна структура» навчальних посібників: «Юридичне документознавство», «Мова і термінологія наукових досліджень у юриспруденції», співавторка підручника «Юридична риторика: екскурс в історії вчень та понять», навчального посібника «Культура професійного мовлення юриста» та багатьох наукових публікацій.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування»


 

Вуколова Катерина Володимирівна – Доцент кафедри

(Google Scholar)

ОСВІТА

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2009 р., «Мова і література (англійська)», філолог, викладач англійської та німецької мови і літератури.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 – «германські мови». Тема дисертації: «Соціолінгвістична варіативність мовлення носіїв пітсбурзького діалекту».

ДОСЯГНЕННЯ

Автор підручників та навчальних посібників, загалом більш ніж 30 публікацій.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Професійна іноземна мова», «Іноземна мова в спеціальності», «Практикум з іноземної мови».


 

Подворчан Алла Зеновіївна ‒ старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, publons.com)

ОСВІТА

Словʼянський державний педагогічний інститут, 2002.

Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»

Кваліфікація «вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування»


 

Олійник Ольга Сергіївна старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, publons.com)

ОСВІТА

Університет імені Альфреда Нобеля, 2007, «Переклад»

Університет імені Альфреда Нобеля, 2007, «Міжнародна економіка»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Стрюк Євгенія Володимирівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017, «Філологія», Германські мови та літератури, філолог (англійська мова та література).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Ковалевська Олександра Вікторівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2017. “Філологія”, Германські мови та літератури (переклад включно), філолог, викладач.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова, Іноземна мова професійного спрямування.

ДОСЯГНЕННЯ

Автор наукових публікацій, учасник міжнародних конференцій.

Редактор міжнародного видання Science International Group, член українсько-європейського наукового співробітництва.

Пройшла науково-педагогічне стажування у закладах освіти Фінляндії.

Має міжнародні сертифікати з методики викладання англійської мови TKT.

міжнародний сертифікат з володіння англійською мовою на рівні С1.


 

Тимофіїва Катерина Михайлівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, 2015  «Магістр з мови і літератури (англійської), філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Болкарьова Олександра Вікторівна – старший викладач

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018,  магістр спеціальність «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Англійська»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова.


 

Каширіна Ірина Олександрівна – Старший викладач

(ORCID: 0000-0002-9083-2569, Google Scholar, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2012 р. «Переклад», магістр філології, викладач англійської та іспанської мов.

Займається науковою діяльністю, активно пише фахові статті, статті для міжнародних та вітчизняних колективних монографій.

ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова, Іноземна мова професійного спрямування


 

Ірчишина Марина Віталіївна – Старший викладач

(scholar.google.com, orcid.org, nbuviap.gov.ua, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет імені Олеся Гончара, 2012, «Мова та література (англійська)», філолог, викладач іноземної мови та літератури.

Аспірантура за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».


 

Шманатова Альона Сергіївна – Старший викладач

(scholar.google.com.ua, orcid.org, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет ім. О.Гончара, 2012, «Мова та література ( англійська)»,філологія ( магістр), викладач іноземної мови та літератури.

ДОСЯГНЕННЯ

Практика в США ( Washington DC) Work and Travel USA

Міжнародні сертифікати з методики викладання англійської мови TKT

Тренінги: « Let’s Get Physical», «Mind Mapping for Teaching English», «How to Make Your Students Talk», «Error Correction: the “whys” and the “hows», « Make Your Lessons Phygital, etc(.м. Київ)

Конференції: « Innovative Approaches to Teaching English», «Better Learning Conference 2019» (м. Київ)

Автор Методичних рекомендацій до самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни « Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)» ( англійська) для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівняю. (УДФСУ)

ДИСЦИПЛІНА

«Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».


 

Декусар Ганна Геннадіївна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара, 1997 «Англійська мова та література»; філолог, викладач іноземної мови та літератури

Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права (зараз університет ім. А. Нобеля), 1999, «Економіка підприємства», економіст, «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», менеджер ЗЕД

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Давидова Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет,1982,” Англійська мова та література”, філолог, викладач англійської мови та літератури.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

“Іноземна мова”, “Іноземна мова професійного спрямування”.


 

Кафедра дотримується концепції викладання державної та іноземних мов, метою якої є формування у здобувачів вищої освіти комунікативної компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування, навичок практичного володіння мовами відповідно до державних та міжнародних стандартів. Запроваджує нові підходи до організації навчального процесу в умовах інформатизації суспільства, підтримання їх на рівні вимог Ради Європи до вивчення іноземних мов на загальному європросторі вищої освіти.

На кафедрі викладають такі дисципліни: «Іноземна мова», , «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції», «Ораторська майстерність», «Мова та термінологія наукових досліджень».

Кафедра щорічно проводить: всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю»; науково-практичний семінар «Мова і право»; олімпіади з української та іноземних мов; вікторини; конкурс на кращий науково-прикладний проект з іноземної мови в межах теми «Міжнародне право та діяльність міжнародних правоохоронних органів із захисту прав людини».

Усі ці заходи та навчальний процес проводяться у сучасно обладнаних приміщеннях. Мультимедійний кабінет кафедри на базі програмного комплексу «Діалог Nibelung» надає можливість курсантам і слухачам удосконалювати практичні мовленнєві навички в сучасному інтерактивному мультимедійному середовищі під час практичних занять та факультативів.

Метою використання навчально-методичного кабінету української мови «Світлиця», який оформлений у національному стилі, є вивчення й дослідження мови, культури, історії українського народу, світогляду, побуту, що значною мірою забезпечує майбутнім спеціалістам правоохоронних органів України усвідомлення національної самобутності українського етносу та сприяє формуванню й розвитку в них почуття честі й гідності.

Кафедра українознавства та іноземних мов

Під керівництвом А.М. Поповського на кафедрі діє Школа наукового опрацювання проблем юридичної лінгвістики, правничої термінології, лінгвістичного аналізу юридичної документації. Це надає можливість: постійно тримати в поєднанні теоретичні та практичні знання з мовних дисциплін; підтримувати тісні зв’язки з такими науковими установами, як: Науково-дослідний інститут (м. Київ), Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), Університет м. Ольштин (Польща), вищі навчальні заклади спорідненого профілю Львова, Івано-Франківська, Києва, Запоріжжя тощо.

На кафедрі працює науковий гурток «Актуальні проблеми лінгвокраїнознавства», заснований у 2000 році. До його складу входять здобувачі вищої освіти та слухачі магістратури. На гурткових заняттях розглядаються сучасні особливості написання наукових праць в Україні та за кордоном, що дає можливість гуртківцям удосконалювати знання державної та іноземних мов у науковому стилі.

На базі кафедри українознавства та іноземних мов успішно функціонують такі факультативи англійської мови:

1) «Communication skills development» (розвиток навичок говоріння, читання, аудіювання та письма в межах побутової і суспільно-політичної тематики з використанням автентичних матеріалів).

Основною метою факультативу є вдосконалення та подальший розвиток знань, навичок і вмінь з іноземної мови за всіма видами мовленнєвої діяльності для ефективної комунікації в іншомовному середовищі.

 

2) «Brush your English up» (ділові та юридичні аспекти англійської мови)

Метою факультативу є формування та поглиблення ключових компетенцій курсантів у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма) на базі ділової та юридичної лексики.

Основними завданнями факультативу є: підвищення інтересу курсантів до іноземної (англійської) мови; розширення активного і пасивного словникового запасу курсантів щодо ділової та юридичної лексики; збагачення соціокультурних знань та навичок курсантів з метою їх практичного застосування у професійній діяльності; утворення сприятливої позитивної атмосфери взаємовідносин між курсантами.

Факультативні заняття проводяться з використанням різноманітних технічних засобів навчання: аудіо та відео матеріалів, мультимедійних програм.

Керівник: ст. викладач Декусар Г.Г.

 

3) Факультатив з англійської мови для курсантів та магістрів (рівень А2) з метою формування, закріплення й розширення уміння правильно використовувати найуживаніші граматичні форми.

 

4) «English Movie Club» (перегляд автентичних фільмів та робота над їх змістом).

Учасники зможуть розширити свої знання з англійської мови та лінгвокраїнознавства за допомогою перегляду англомовних фільмів та роботою над їх змістом.

Керівники: викладач Стрюк Є.В.

 

5) «English club for beginners»

Учасники зможуть розширити базові знання з англійської мови, покращити техніку читання англійською мовою, аудіювання та мовлення.

 

6) «Євроклуб»

Основне завдання полягає в інформуванні й вихованні молодих людей в дусі спільних європейських цінностей, сприяючи встановленню гарних стосунків з однолітками за кордоном та європейськими молодіжними неурядовими організаціями та підтримуючи курс України на інтеграцію в європейську спільноту.

Керівник: викладач Ковалевська О.В.

 

З квітня 2018 року на кафедрі українознавства та іноземних мов Дніпропетровського університету внутрішніх справ організована робота курсів з вивчення іноземних мов для курсантів та співробітників університету на платній основі.

Кафедра українознавства та іноземних мов проводить активну просвітницьку та виховну роботу серед здобувачів вищої освіти університету, регулярно організовує різноманітні культурно-творчі заходи.

Тел. кафедри – 756-45-30, внут.тел.: 334, 337, 137.

Адреси електронних пошт: k_mp@dduvs.in.ua

Положення про кафедру

Графік проведення консультацій

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 11 427