Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедру українознавства та іноземних мов створено на базі кафедри іноземних мов (формування якої розпочалося 1995 р. із внесенням до навчального плану училища міліції дисципліни «Іноземна мова») та кафедри українознавства (1997 р.- кафедра історії та українознавства; 2005 р.- кафедра українознавства).

На сьогодні це один із навчально-наукових структурних підрозділів факультету економіко-правової безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Керівники кафедр: іноземної мови – к.ф.н., доц. Г.І. Крикунова (1997-2002), к.ф.н., доц. В.О. Кривуля (2002-2005), к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2005-2008); українознавства – д.ф.н., проф. А.М. Поповський (1997-1998); к.ф.н., доц. Ю.О. Шепель (1998-1999), к.ф.н., доц. Р.Д. Іванський (1999-2008); мовної підготовки – к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2008-2009), т.в.о. завідувача кафедри, старший викладач Л.В. Тягло (2009-2013); українознавства та іноземних мов – к.пед.н., доц. Н.О. Побережна (2013-2017), к.ф.н., доц. Т.В. Крашеніннікова(2017-2018); з вересня 2018 р. кафедру очолює к.філол.н. А.В.Колесник.

Колесник Алла Валеріївна
Колесник Алла Валеріївна

За час існування навчального закладу працівників поліції навчали: іноземних мов – к.ф.н., доц. Т.Г. Вініченко, к.ф.н. Т.М. Аллахвердян, к.ф.н. Н.І. Романець, к.ф.н. Е.В. Неженець, Н.В. Давидова, Л.В. Івіна, О.Є. Третьякова, Т.І. Шубенко, О.О. Конопелькіна, О.А. Лебєдєва, О.Й. Панішкевич, Л.С. Верченко, О.О. Кирюшина, Н.І. Косьмініна,
І.А. Турівна та ін.; україномовних дисциплін – к.ф.н. Н.Д. Писаренко, к.ф.н., доц. В.Я. Мороз, к.ф.н., доц. Н.І. Іванова, к.ф.н., доц. В.П. Біляцька, к.ф.н., доц. О.В. Гонюк; к.іст.н. Л.М Архипенко, к.іст.н., доц. Л.М. Добробог, д.іст.н., проф. В.М. Заруба; старший викладач О.П. Годенко-Наконечна, старший викладач В.Ю. Базальчук.

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри українознавства та іноземних мов є таким:

Колесник Алла Валеріївна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри.

Викладає дисципліни «Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Ораторська майстерність».

Сфера наукових інтересів – історія української мови і літератури, міжкультурна комунікація.

 

Поповський Анатолій Михайлович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри.

Викладає дисципліни «Українська мова професійного спрямування», «Мова і термінологія наукових досліджень».

Сфера наукових інтересів – історія української мови, специфіка професійного мовлення.

 

Побережна Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри.

Викладає дисципліни «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Сфера наукових інтересів – розвиток та удосконалення технологій методичного моделювання навчання на підставі інформаційних технологій, технології створення програмно-методичних засобів електронного навчання у вищих навчальних закладах.

 

Миронова Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри.

Викладає дисципліни “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Сфера наукових інтересів – теорія творчого письма англійською мовою, мовленнєва текстотворча особистість в тексті.

 

Клименова Олена Миколаївна – доцент кафедри.

Викладає дисципліни «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Сфера наукових інтересів – навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищих навчальних закладах.

 

Пакулова Тетяна Василівна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Сфера наукових інтересів – навчання письма іноземної мови здобувачів юридичних навчальних закладів.

 

Декусар Ганна Геннадіївна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – лінгвістика, психологія, педагогіка.

 

Болкарьова Олександра Вікторівна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – дослідження сучасних методів викладання та їх реалізація у навчальному процесі.

 

Нагорна Юлія Анатоліївна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – англійська юридична термінологія, її походження, розвиток та використання.

 

Подворчан Алла Зеновіївна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Українська мова професійного спрямування».

Сфера наукових інтересів – українська філологія, сучасне літературознавство, педагогіка.

 

Тимофіїва Катерина Михайлівна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – інноваційні технології та інтерактивні методи навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти.

 

Давидова Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – системний підхіддо навчання термінології як засобу формування іншомовної компетенції.

 

Олійник Ольга Сергіївна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – сучасні підходи до викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, вивчення економічних інструментів та їх вплив на сучасну економіку, довіра в системі економічних інструментів управління.

 

Костенко Ольга Геннадіївна − старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – сучасні гендерні лінгвістичні дослідження, лінгвокраїнознавство, англійське та американське літературознавство.

 

Стрюк Євгенія Володимирівна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – англійська юридична термінологія, історія та культура Англії, англійська середньовічна поезія.

 

Ковалевська Олександра Вікторівна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – розвиток міжкультурної комунікації як засіб підвищення ефективності навчального процесу при вивченні англійської мови.

 

Кафедра дотримується концепції викладання державної та іноземних мов, метою якої є формування у здобувачів вищої освіти комунікативної компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування, навичок практичного володіння мовами відповідно до державних та міжнародних стандартів. Запроваджує нові підходи до організації навчального процесу в умовах інформатизації суспільства, підтримання їх на рівні вимог Ради Європи до вивчення іноземних мов на загальному європросторі вищої освіти.

На кафедрі викладають такі дисципліни: «Іноземна мова», , «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції», «Ораторська майстерність», «Мова та термінологія наукових досліджень».

Кафедра щорічно проводить: всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю»; науково-практичний семінар «Мова і право»; олімпіади з української та іноземних мов; вікторини; конкурс на кращий науково-прикладний проект з іноземної мови в межах теми «Міжнародне право та діяльність міжнародних правоохоронних органів із захисту прав людини».

Усі ці заходи та навчальний процес проводяться у сучасно обладнаних приміщеннях. Мультимедійний кабінет кафедри на базі програмного комплексу «Діалог Nibelung» надає можливість курсантам і слухачам удосконалювати практичні мовленнєві навички в сучасному інтерактивному мультимедійному середовищі під час практичних занять та факультативів.

Метою використання навчально-методичного кабінету української мови «Світлиця», який оформлений у національному стилі, є вивчення й дослідження мови, культури, історії українського народу, світогляду, побуту, що значною мірою забезпечує майбутнім спеціалістам правоохоронних органів України усвідомлення національної самобутності українського етносу та сприяє формуванню й розвитку в них почуття честі й гідності.

Кафедра українознавства та іноземних мов

Під керівництвом А.М. Поповського на кафедрі діє Школа наукового опрацювання проблем юридичної лінгвістики, правничої термінології, лінгвістичного аналізу юридичної документації. Це надає можливість: постійно тримати в поєднанні теоретичні та практичні знання з мовних дисциплін; підтримувати тісні зв’язки з такими науковими установами, як: Науково-дослідний інститут (м. Київ), Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), Університет м. Ольштин (Польща), вищі навчальні заклади спорідненого профілю Львова, Івано-Франківська, Києва, Запоріжжя тощо.

На кафедрі працює науковий гурток «Актуальні проблеми лінгвокраїнознавства», заснований у 2000 році. До його складу входять здобувачі вищої освіти та слухачі магістратури. На гурткових заняттях розглядаються сучасні особливості написання наукових праць в Україні та за кордоном, що дає можливість гуртківцям удосконалювати знання державної та іноземних мов у науковому стилі.

На базі кафедри українознавства та іноземних мов успішно функціонують такі факультативи англійської мови:

1) «Communication skills development» (розвиток навичок говоріння, читання, аудіювання та письма в межах побутової і суспільно-політичної тематики з використанням автентичних матеріалів).

Основною метою факультативу є вдосконалення та подальший розвиток знань, навичок і вмінь з іноземної мови за всіма видами мовленнєвої діяльності для ефективної комунікації в іншомовному середовищі.

Керівник: ст. викладач Нагорна Ю.А.

 

2) «Brush your English up» (ділові та юридичні аспекти англійської мови)

Метою факультативу є формування та поглиблення ключових компетенцій курсантів у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма) на базі ділової та юридичної лексики.

Основними завданнями факультативу є: підвищення інтересу курсантів до іноземної (англійської) мови; розширення активного і пасивного словникового запасу курсантів щодо ділової та юридичної лексики; збагачення соціокультурних знань та навичок курсантів з метою їх практичного застосування у професійній діяльності; утворення сприятливої позитивної атмосфери взаємовідносин між курсантами.

Факультативні заняття проводяться з використанням різноманітних технічних засобів навчання: аудіо та відео матеріалів, мультимедійних програм.

Керівник: ст. викладач Декусар Г.Г.

 

3) Факультатив з англійської мови для курсантів та магістрів (рівень А2) з метою формування, закріплення й розширення уміння правильно використовувати найуживаніші граматичні форми.

Керівник – доцент кафедри Клименова О.М.

 

4) «English Movie Club» (перегляд автентичних фільмів та робота над їх змістом).

Учасники зможуть розширити свої знання з англійської мови та лінгвокраїнознавства за допомогою перегляду англомовних фільмів та роботою над їх змістом.

Керівники: викладачі Костенко О.Г. та Стрюк Є.В.

 

5) «English club for beginners»

Учасники зможуть розширити базові знання з англійської мови, покращити техніку читання англійською мовою, аудіювання та мовлення.

 

6) «Євроклуб»

Основне завдання полягає в інформуванні й вихованні молодих людей в дусі спільних європейських цінностей, сприяючи встановленню гарних стосунків з однолітками за кордоном та європейськими молодіжними неурядовими організаціями та підтримуючи курс України на інтеграцію в європейську спільноту.

Керівник: викладач Ковалевська О.В.

 

З квітня 2018 року на кафедрі українознавства та іноземних мов Дніпропетровського університету внутрішніх справ організована робота курсів з вивчення іноземних мов для курсантів та співробітників університету на платній основі.

Кафедра українознавства та іноземних мов проводить активну просвітницьку та виховну роботу серед здобувачів вищої освіти університету, регулярно організовує різноманітні культурно-творчі заходи.

Тел. кафедри – 31-72-37, внут.тел.: 334, 337, 137.

Адреси електронних пошт: k_mp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 6 536