Кафедра оперативно-розшукової діяльності

22 серпня 1966 року на базі Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції (з 1992 р. – Дніпропетровське училище міліції МВС України) був утворений цикл спеціальних дисциплін, який був профілюючим навчальним підрозділом навчального закладу щодо підготовки фахівців для підрозділів карного розшуку та кримінального пошуку. Цикл являв собою багатопрофільну структуру, де викладалися дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність», «Адміністративне право», «Спеціальна техніка» та ін.

У різні часи цикл спеціальних дисциплін очолювали: Буданов Сергій Павлович (1966-1969 рр.), Година Олександр Петрович (1969-1980 рр.), Волчков Іван Михайлович (1980-1986 рр.), Парамонов Микола Іванович (1986-1995 рр.), Якименко Юрій Степанович (1995-1998 рр.).

З 1966 по 1998 роки на циклі працювали та викладали курс оперативно-розшукової діяльності викладачі: Шкуліпа Іван Григорович (1966-1979 рр.), Яблуновський Віктор Прокоф’євич (1966-1990 рр.), Кулішов Борис Дмитрович (1967-1981 рр.), Ролін Володимир Ілліч (1973-1984 рр.), Миролюбський Ігор Миколайович (1973-1978 рр.), Негреба Анатолій Дмитрович (1979-1989 рр.), Осітров Станіслав Олексійович (1979-1997 рр.), Лозовський Анатолій Володимирович (1987-1998 рр.), Богуміл В’ячеслав Миколайович (1980-1986 рр.), Скляр Вадим Леонтійович (1980-1987 рр.), Берестовий Ерій Васильович (1985-1986 р.), Галенко Микола Антонович (1990-1998 рр.), Липка Володимир Калинович (1987-1998 рр.) та ін.

У структурі циклу функціонувала спеціальна бібліотека, навчально-методичний кабінет оперативно-розшукової діяльності та два кабінети спецтехніки. З 1975 по 1994 рр. начальником кабінету спеціальної техніки був Зайцев Віталій Дмитрович.

У зв’язку зі створенням на базі Дніпропетровського училища міліції МВС України Дніпропетровського юридичного інституту МВС України як вищого навчального закладу МВС України, відповідно до наказу МВС України від 14.05.1998 № 347 була створена кафедра оперативно-розшукової діяльності.

Кафедра оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції є навчально-науковим структурним підрозділом університету, що забезпечує проведення навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи.

У різні часи кафедру очолювали: доктор юридичних наук, професор Антонов Костянтин Володимирович (1998-2002 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Кисельов Олександр Олександрович (2002-2003 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Меживой Володимир Павлович (2003-2007 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Казначеєв Дмитро Георгійович (2008-2010 рр.); кандидат юридичних наук Богуславський Максим Григорович (2010-2012 рр.). З 2012 р. по 2015 р. та з 2016 р. по 2020 р. кафедру очолював доктор юридичних наук, доцент Кириченко Олег Вікторович.

На посадах науково-педагогічних працівників кафедри працювали: Бакеєв Володимир Петрович (2001-2003 рр.); Бєгунков Андрій Владиславович (1998-2002 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Варава Володимир Вікторович (1998-2002 рр.); кандидат юридичних наук Волкова Наталія Леонідівна (2007-2010 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Журавльов Віталій Юрійович (2012-2014); кандидат юридичних наук, доцент Казначеєв Дмитро Георгійович (1999-2015 рр.); кандидат юридичних наук Компанієць Дмитро Олександрович (2011-2012 рр.); Косогов Олександр Григорович (2003-2009 рр.); Криворученко Сергій Миколайович (2004-2005 рр.); Мелікян Артем Іванович (1999-2002 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Мінка Павло Якович (1998-2003 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Обшалов Сергій Володимирович (2002-2015 рр.); Ожогова Валентина Григорівна (2006-2010 рр.); Остроумов Аркадій Мартинович (2000-2007 рр.); Приловський Володимир Володимирович (2001-2010 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Поливанюк Василь Дмитрович (2011-2015 рр.); кандидат юридичних наук Христов Олександр Леонідович (2008-2009 рр., 2011-2014 рр.); кандидат юридичних наук, професор Шинкаренко Ігор Ростиславович (2011-2018 р.р.); кандидат психологічних наук, доцент Шинкаренко Інна Олександрівна (2002-2007 рр., 2011-2012 рр.) та ін.

До освітньо-виховного процесу в якості сумісників залучалися такі досвідчені фахівці в галузі оперативно-розшукової діяльності, як доктор юридичних наук, професор генерал-полковник міліції Корнієнко Михайло Васильович (2005-2011 рр.); кандидат юридичних наук, доцент генерал-майор міліції Черкасов Юрій Ерікович (2004-2011 рр. та 2016-2019 рр.); кандидат юридичних наук генерал-майор міліції Бобильов Олександр Фадейович (2008-2009 рр.); доктор юридичних наук, професор полковник міліції Снігерьов Олександр Петрович (2002-2003 рр., 2011-2012 рр.); доктор юридичних наук, професор полковник міліції Пчолкін Валерій Дмитрович (2006-2008 рр.); кандидат юридичних наук, професор Душейко Григорій Олексійович (2011-2012 рр.); кандидат юридичних наук, доцент полковник міліції Галючек Артем Анатолійович (2008-2014 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Мінка Павло Якович (2003-2011 рр.) та ін.

 

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання в університеті таких дисциплін:

1) режим секретності;

2) оперативно-розшукова діяльність;

3) актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності Національної поліції;

4) оперативно-розшукова діяльність Національної поліції;

5) оперативно-розшукове документування;

6) організація роботи з негласним апаратом;

7) негласні слідчі (розшукові) дії;

8) агентурно-оперативна робота;

9) оперативно-розшукова тактика;

10) кримінальний аналіз;

11) основи кримінального аналізу;

12) кримінальний аналіз в правоохоронній діяльності.

 

На сьогодні науково-педагогічними працівниками кафедри є:

Завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, доктор юридичних наук, доцент майор поліції Дараган Валерій Валерійович (Google Академія, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки).

Служить в ОВС з серпня 2002 р. У 2006 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, у 2007 р. – магістратуру. Протягом 2006-2012 рр. працював у підрозділах ДСБЕЗ УМВС України на Придніпровській залізниці. У 2012 році працював інспектором інспекції з особового складу ВІОС УКЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

З вересня 2012 р. по грудень 2018 р. працював на кафедрі оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на посадах старшого викладача, доцента та професора. З грудня 2018 р. по серпень 2020 працював завідувачем кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З серпня 2020 р. по теперішній час працює завідувачем кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 2018 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. У 2018 р. Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

У 2013, 2015 та 2018 роках за підсумками проведення щорічного регіонального наукового конкурсу «Кращий молодий вчений», який проводиться Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, став переможцем за гуманітарним напрямком. У 2017 році став лауреатом Премії Дніпропетровської обласної ради за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону та лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року». У 2020 році став лауреатом міжнародної програми «Науковець року 2020».

Автор понад 260 наукових та науково-методичних праць, які опубліковані в Україні та в зарубіжних країнах (Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Естонія, Казахстан, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Таджикистан, Чехія).

Під його керівництвом було захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Здійснює курівництво 2 аспірантами на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі права.

Основний напрямок наукових досліджень – протидія злочинам у сфері державних закупівель.

Викладає навчальні дисципліни: «Оперативно-розшукова діяльність»; «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності Національної поліції».


 

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Телійчук Віталій Григорович (Google Академія, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки).

Проходив службу в органах внутрішніх справ з 1985 по 2011р., у тому числі 7 років у підрозділах карного розшуку (підполковник міліції у відставці, ветеран органів внутрішніх справ).

З 1997 р. займається викладацькою діяльністю: викладач, старший викладач, старший викладач методист – начальник кабінету педагогічної майстерності (училище професійної підготовки працівників міліції при УМВС України в Кіровоградській області, початкова підготовка оперуповноважених карного розшуку, дисципліна – оперативно-розшукова діяльність).

З 2002 р. розпочав науково-педагогічну діяльність, обіймаючи посади викладача, старшого викладача кафедри тактико-спеціальної, фізичної та вогневої підготовки; старшого викладача оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ та начальника цієї кафедри. З 2012 р. по 2014 р. працював доцентом кафедри правознавства Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету, а з 2014 р. по 2017 р. – доцентом кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З вересня 2017 р. на посаді доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності.

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність (тема дисертації: «Особливості попередження та розкриття оперативними підрозділами МВС України розбійних нападів на квартири громадян»). У 2010 р. присвоєно вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, а у 2011 р. – доцент по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки.

Автор понад 90 публікацій, з них 73 наукового та 17 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів – протидія злочинам проти власності.

Викладає навчальні дисципліни: «Оперативно-розшукова діяльність», «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності», «Оперативно-розшукове документування», «Негласні слідчі розшукові дії».


 

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, кандидат юридичних наук, доцент майор поліції Кисельов Андрій Олександрович (Google Академія, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки).

Служить в органах внутрішніх справ з серпня 2001 р. З 2005 р. по 2007 р. працював в підрозділах ДСБЕЗ та карного розшуку Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області та з 2020 р. по 2021 р. в управлінні кримінального аналізу ГУНП в Дніпропетровській області.

З 2007 р. по 2008 р. навчався в ад’юнктурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Протягом 2008-2012 рр. займав посади начальника курсу факультету заочного навчання працівників ОВС, інспектора факультету заочного навчання працівників ОВС, наукового співробітника наукової лабораторії проблем громадської безпеки, викладача кафедри економіко-правових дисциплін, викладача кафедри цивільного права та процесу. З вересня 2012 р. по березень 2020 р. працював на кафедрі оперативно-розшукової діяльності: викладач кафедри, старший викладач, доцент. З березня 2021 р. по теперішній час працює доцентом кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (тема дисертації: «Організація та тактика використання позаштатних негласних працівників органів внутрішніх справ у протидії злочинам економічної спрямованості»).

У 2019 р. отримав вчене звання «доцент» по кафедрі оперативно-розшукової діяльності.

Автор понад 70 наукових та навчальних праць.

Основний напрямок наукових досліджень – організація та тактика використання осіб, які конфіденційно співробітничають з Національною поліцією.

Викладає навчальні дисципліни: «Оперативно-розшукова діяльність», «Основи кримінального аналізу», «Кримінальний аналіз», «Кримінальний аналіз в правоохоронній діяльності».


 

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції кандидат юридичних наук Волошина Марина Олександрівна (Google Академія, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки).

Протягом 2008-2018 рр. проходила службу в оперативних та режимно-секретних підрозділах податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (тема дисертації: «Теоретичні та прикладні засади проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції»).

З грудня 2018 р. призначена на посаду старшого викладача кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, а з січня 2019 р. – доцента кафедри.

Автор понад 60 наукових та навчальних праць.

Основний напрямок наукових досліджень – актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності.

Викладає навчальні дисципліни: «Режим секретності», «Оперативно-розшукова діяльність», «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності Національної поліції».


 

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції підполковник поліції Літун Олег Олегович (Google Академія, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки).

Проходив службу в органах внутрішніх справ України з жовтня 2003 року в Амур-Нижньодніпровському та Жовтневому районних відділах Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області, Дніпровському відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області на посадах дільничного інспектора міліції, оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого, заступника начальника відділу карного розшуку, начальника відділу карного розшуку, заступника начальника відділу кримінальної поліції м. Дніпро.

У 2009 р. закінчив Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара зі спеціальності «Правознавство».

З вересня 2017 р. по листопад 2019 р. працював на посаді викладача кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за сумісництвом, а з грудня 2019 р. по червень 2021 – на постійній основі. З червня 2021 року призначений на посаду доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2020 році захистив дисертацію на кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (тема дисертації: «Оперативно-розшукове забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти».

Автор понад 20 наукових та навчальних праць.

Викладає навчальні дисципліни: «Оперативно-розшукова діяльність», «Негласні слідчі (розшукові дії)».


 

Старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції підполковник поліції Олексенко Володимир Григорович (Google Академія, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки).

В органах внутрішніх справ України з грудня 1999 р. Службу проходив в Самарському районному відділі Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області, Дніпропетровському міському управлінні ГУМВС України в Дніпропетровській області, Управлінні боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в Дніпропетровській області, Управлінні протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області, регіональному управлінні Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України на посадах дільничного інспектора міліції, оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах та начальника відділу організації оперативної роботи та контролю за діяльністю міськрайлінорганів у протидії наркозлочинності підрозділів боротьби та протидії незаконному обігу наркотиків в Дніпропетровській області.

У 2006 р. закінчив Національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство».

З вересня 2019 р. призначений старшим викладачем кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

З 2019 року здійснює дисертаційне дослідження на тему «Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів підрозділами кримінальної поліції» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права за спеціальністю 081-Право (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Викладає навчальні дисципліни: «Оперативно-розшукова діяльність», «Оперативно-розшукове документування».


 

Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції підполковник поліції Карповський Сергій Вікторович (Google Академія, Бібліометрика української науки).

Проходив службу в органах внутрішніх справ України з липня 1999 року. Працював в Заводському районному відділі Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області на посадах помічника оперуповноваженого, оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого, заступника начальника відділу карного розшуку, в Дніпродзержинському управлінні ГУМВС України (в подальшому Кам’янський відділ поліції ГУНП) в Дніпропетровській області на посаді начальника сектору з розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції, в Управлінні карного розшуку на посаді старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу з розкриття злочинів проти особи, заступника начальника Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

У 2007 р. закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

З червня 2021 р. призначений викладачем кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

Викладає навчальні дисципліни: «Оперативно-розшукова діяльність», «Оперативно-розшукове документування».


 

Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Копилов Едуард Володимирович (Google Академія, Бібліометрика української науки).

Проходив службу в органах внутрішніх справ України з 1991 року. В 1993 році закінчив Дніпропетровське училище міліції за спеціальністю правознавство та отримав кваліфікацію юрист.

Працював у Новомосковському міському відділі УМВС України в Дніпропетровській області на посадах слідчого, начальника ДЗБЕЗ, старшого слідчого з особливо-важливих справ УВС України в Дніпропетровській області.

У 1998 р. закінчив Харківський університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». З 1999 по 2021 роки працював на різних посадах в органах прокуратури Дніпропетровської області, отримав класний чин радник юстиції.

З березня 2021 р. призначений викладачем відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації, а з вересня 2021 р. призначений викладачем кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Викладає навчальні дисципліни: «Оперативно-розшукова діяльність», «Оперативно-розшукове документування». «Кримінальний аналіз».


 

Кафедра є випусковою, яка відповідно до графіку освітнього процесу забезпечує проведення навчальної практики та стажування здобувачів вищої освіти у підрозділах кримінальної поліції, а також здійснює державну атестацію з дисциплін оперативно-розшукової спеціалізації серед здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації.

Кафедра співпрацює з оперативними підрозділами Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Практичні працівники підрозділів кримінальної поліції залучаються до освітньо-виховного процесу кафедри.

Загальнокафедральною науковою темою є «Оперативно-розшукова протидія злочинам оперативними підрозділами Національної поліції як складова протидії злочинності». На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності».

Щорічно кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики».

 

Кафедра знаходиться на 4 поверсі навчального корпусу, к. 426, 427, 429, 431, 436.

Телефони кафедри: (056) 756-45-22.

Адреса електронної пошти: k_ord@dduvs.in.ua

Положення про кафедру

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 18 282