Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ розпочала свою діяльність у серпні 2013 року.

Її працівники з перших днів роботи зосередили увагу на вирішенні таких завдань, як надання майбутнім юристам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному засвоєнні національно-культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій світового масштабу.

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність:

− дисципліни, що формують філософсько-наукові основи світогляду юриста (філософія, філософія права, етика та естетика, логіка);

− мовні дисципліни (іноземна мова, професійна іноземна мова, українська мова професійного спрямування, українська мова (за професійним спрямуванням), культура професійного мовлення, риторика);

− дисципліни, що мають на меті психолого-педагогічну підготовку юриста (комунікативна культура юриста, психологія, конфліктологія, юридична психологія, педагогіка та психологія вищої школи);

− дисципліни, спрямовані на вивчення етносуспільних процесів та соціоісторичної динаміки (історія та культура України, соціологія, політологія, психологія народу);

− дисципліни історико-правового напряму (історія держави і права України, історія вчень про державу і право, історія держави і права зарубіжних країн).

Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри, є надання майбутнім юристам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій світового масштабу.

Модельне судове засідання до теми «Справа про крадіжку» англійською мовою
The courthearing to the topic “Case about stealing” was held in English by the Social and Humanities department of the Dnipropetrovsk state university of internal affairs. – Модельне судове засідання до теми «Справа про крадіжку» англійською мовою.

 

Науково-педагогічний склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін:

1. Мірошніченко Любов Василівна – завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук

2. Скиба Елеонора Костянтинівна – професор, доктор історичних наук

3. Халапсіс Олексій Владиславович – професор, доктор філософських наук

4. Мурашкін Михайло Георгійович – професор, доктор філософських наук

5. Марченко Олена Вікторівна – професор, доктор філософських наук

6. Маргулов Артур Худович – професор, кандидат історичних наук

7. Козинець Інна Іванівна – доцент, кандидат педагогічних наук

8. Кузьменко Анастасія Олексіївна – доцент, кандидат філологічних наук

9. Левін Олег Леонідович – доцент, кандидат історичних наук

10. Ядловська Ольга Степанівна – доцент, кандидат історичних наук

11. Головіна Ольга Володимирівна – доцент, кандидат історичних наук

12. Вуколова Катерина Володимирівна – доцент, кандидат філологічних наук

13. Райлянова Вікторія Едуардівна – доцент, кандидат філологічних наук

14. Царьова Ірина Валеріївна – доцент, кандидат філологічних наук

15. Ковальчук Олена Степанівна – доцент, кандидат психологічних наук

16. Єремєєва Ірина Анатоліівна – доцент, кандидат історичних наук

17. Прошин Денис Володимирович – доцент, кандидат історичних наук

18. Несправа Микола Вікторович – доцент, кандидат філософських наук

19. Козубай Інна Віталіївна – старший викладач

20. Ірчишина Марина Віталіївна – старший викладач

21. Шубенок Тамара Іванівна – викладач

22. Хаджи Юлія Юріївна – викладач

23. Чернишова Людмила Михайлівна – викладач

Лаборант кафедри – Медина Валерія Олексіївна


 

Мірошніченко Любов Василівна

Мірошніченко Любов Василівна кандидат філологічних наук, має вчене звання доцента кафедри української літератури. Стаж науково-педагогічної діяльності – 27 років, із них 9 у вищих навчальних закладах. Викладацьку діяльність розпочала у вересні 2010 року на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровської фінансової академії.

У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію. З 2011-2018 року працювала на кафедрі української літератури на посаді доцента в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

З 2018 по 2019 рік працювала на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін на посаді доцента, а з вересня 2019 року обійняла посаду завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

У вересні 2019 року пройшла міжнародне стажування у Варненському Університеті Менеджменту (м. Варна, Республіка Болгарія).

Любов Мірошніченко має понад 60 наукових та науково-методичних праць.


 

Колектив кафедри створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студентів, їх особистісного та професійного становлення. Особлива увага приділяється формуванню у майбутніх юристів національної свідомості, міцної громадянської та активної життєвої позиції, високої правової культури, художньо-естетичного смаку, навичок ефективної взаємодії в професійному та суспільному середовищі. Викладачі кафедри активно працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю. Велику увагу приділяють підвищенню рівня естетичної культури майбутніх юристів, прищеплюють навички етикету.

Круглий стіл «Українська військова звитяга – фундамент державності»
Круглий стіл «Українська військова звитяга – фундамент державності»

Колектив кафедри активно займається профорієнтаційною роботою. Системно проводяться профорієнтаційні заходи різного рівня та змістового наповнення з учнями та адміністрацією загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпропетровська, м. Дніпродзержинська, м. Новомосковська. На кафедрі започатковані нові форми співпраці із ЗНЗ: проведення спільних заходів освітнього та культуротворчого характеру, виїзні лекторії правової тематики для учнів ЗНЗ, інтерактивні опитування потенційних вступників.

Флешмоб до символу нашої Батьківщини – Тризуба
Флешмоб до символу нашої Батьківщини – Тризуба

Науково-дослідна робота колективу кафедри проводиться за такими напрямами: індивідуальна наукова робота викладачів; студентська науково-дослідна робота (керівництво науковою роботою студентів; проведення наукових та науково-методичних семінарів; участь викладачів у науково-практичних конференціях різних рівнів). Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у підготовці університетських і міжвузівських наукових конференцій, семінарів, «круглих столів» за проблематикою кафедри, наукових монографій, тематичних збірників наукових праць.

Круглий стіл на тему "Україна на шляху до євроінтеграції: реалії та перспективи".
Круглий стіл на тему “Україна на шляху до євроінтеграції: реалії та перспективи”. Із основною доповіддю виступила Радниця голови комітету ВРУ з Євроінтеграційних питань, одна з найкваліфікованіших спеціалісток в країні, практична фахівчиня – Вірджінія Дронова

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін заявила про себе як про потужний інноваційно спрямований педагогічний колектив. На базі центру інноваційної освіти ДДУВС педагоги кафедри здійснюють просвітницьку роботу з науково-педагогічними працівниками університету щодо впровадження в освітню практику інноваційних методів навчання.

Sub-cluster “Foreign Language in Legal Practice” Саб-кластер «Іноземна мова у сфері юридичної практики»
Sub-cluster “Foreign Language in Legal Practice”
Саб-кластер «Іноземна мова у сфері юридичної практики»

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін сьогодні є сучасною освітньою базою, що відіграє важливу роль в організації гуманітарного простору освіти для студентської молоді та педагогів університету.

Професійна компетентність юриста: перспективні напрямки та тенденції формування
Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна компетентність юриста: перспективні напрями та тенденції формування»

Традиційно для студентів юридичного факультету, що навчаються за спеціальністю “Право”, проводяться зустрічі з представниками-спеціалістами юридичного фаху. 17 вересня 2019 р. у групі ЮД-848 проведено зустріч з Хайкіною Оленою Леонідівною, приватним нотаріусом та обговорено тему “Сімейні права як об’єкт охорони та захисту нотаріусом”. Доцент кафедри Ядловська О.С.

Кафедра активно впроваджує інноваційні мультимедійні технології в процесі освіти студентів з іноземної мови.

Студенти групи ЮД-847 відвідали музей АТО. За декілька годин вони наче відчули те, що відбудеться у зоні бойових дій.

Навчальна група ЮД 942 разом з куратором – Царьовою І.В. ознайомилися з діяльністю фонду, який підтримує та навчає майбутніх лідерів, сприяє міжкультурному обміну між представниками країн Східного партнерства.

На зустрічі з уповноваженим Фонду Конрада Аденауера з питань Європи – доктором Гансом-Гертоном Пьоттерінгом.

Викладачі Університету прагнуть постійно вдосконалюватися задля найвищого рівня викладання, що відповідає вимогам сучасності. Цьому сприяють наукові конференції, що дозволяють відстежувати сучасні тенденції розвитку науки. Методики викладання у сучасному освітньому закладі теж стрімко розвиваються, потребують постійного оновлення та вдосконалення.

Представники кафедри соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету Любов Мірошніченко та Ольга Головіна пройшли міжнародне стажування / підвищення кваліфікації у Варненському Університеті Менеджменту (м. Варна, Республіка Болгарія) за програмою «Стратегії вищої освіти для технологічних інновацій в глобальному контексті сучасних соціальних вимог».

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції.

Робота студентського наукового гуртка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Адреса електронної пошти: k_sgd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 13 003