Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності є базовим структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ як державного вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, яка створена за наказом ректора від 08.04.2006 року № 351 та здійснює свою діяльність на підставі ПОЛОЖЕННЯ про кафедру тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю (спеціалізацією) «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» чи міжгалузевою групою спеціальностей у галузях знань «Право», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека».

Основними завданнями кафедри тактико-спеціальної підготовки є:

Реалізація освітніх та освітньо-наукових програм за спеціальністю (спеціалізацією) «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» чи міжгалузевою групою спеціальностей у галузях знань «Право», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека», навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців.

Впровадження сучасних інноваційних технологій навчання.

Підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Виховання майбутнього правоохоронця (юриста), формування у курсантів та слухачів громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

Провадження наукової та науково-технічної діяльності, залучення до неї курсантів та слухачів.

Збір, узагальнення та впровадження передового досвіду навчання у вищій школі, практичної діяльності сил охорони правопорядку.

Підготовка науково-педагогічних кадрів за відповідними освітньо-науковими, науковими програмами, участь у їх атестації.

Взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, органами юстиції, правоохоронними органами, судами, окремими службами та підрозділами сил охорони правопорядку.

Підготовка навчальної, наукової, методичної літератури з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності.

Експертна оцінка та узгодження переліку спецкурсів з професійно орієнтованої (спеціальної) підготовки, рецензування навчально-методичних матеріалів інших кафедр.

Координація виконання наукових досліджень проблемних питань службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку, залучення до їх виконання працівників інших кафедр університету, впровадження їх результатів в освітній процес і практику.

Забезпечення професійної адаптації курсантів до умов проходження служби на посадах, що заміщуються поліцейськими.

Залучення провідних вчених, спеціалістів сил охорони правопорядку до проведення занять, контролю знань курсантів, студентів та слухачів.

Кафедра є одним із провідних підрозділів на факультеті завдяки викладанню навчальних дисциплін практичної спрямованості. Забезпечення освітньої діяльності відбувається шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій навчання з широкого діапазону дисциплін практичного спрямування: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Особиста безпека поліцейського», «Дії працівників Національної поліції при надзвичайних ситуаціях», «Організація та проведення спеціальних операцій Національної поліції», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі та особиста безпека працівника Національної поліції».

З метою формування навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності, психологічної надійності та стійкості до дій у ситуаціях різних ступенів ризику, а також вивчення поліцейськими основ стрільби з вогнепальної зброї, правомірного її застосування (використання) та формування навичок безпечного поводження з нею, швидкісної та влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з різних положень, в обмежений час, в русі, тощо. На кафедрі функціонують навчальні полігони: 

 

ТИРИ

Мультимедійний тир поділений на дві зони, в яких розташовано:

– тренажери безкульової стрільби «SKATT» (3 шт.);

– інтерактивний пневматичний тир «Інгул».

Використання об’єкту в освітньому процесі надає можливість:

– формування знань та набуття навичок щодо правил і техніки стрільби;

– відпрацювання практичних вправ курсу стрільб з використанням пневматичної зброї в інтерактивному пневматичному тирі «Інгул»;

– формування навичок прицілювання та правильного натискання на спусковий гачок;

– підготовка до змагань.

Тир 25 метрів, обладнаний системою відеоспостереження за мішенями (4 монітори), які встановлені на вогневому рубежі.

Використання об’єкту в освітньому процесі надає можливість набуття навичок стрільби з бойової короткоствольної зброї. Наявність відеокамер та моніторів дає можливість контролювати викладачеві та стрільцю влучання в мішень.

Тир 50 метрів, обладнаний розсувними макетами (конструкціями) побутової кімнати (вікно, вхідні двері, стіна), оснащений звуковою та світловою сигналізацією (проблискові маячки синього та помаранчевого кольорів), встановлено мультимедійний тир «Інгул» (для відпрацювання ситуативних сценаріїв), що дає можливість виконувати практичні вправи курсу стрільб з короткоствольної зброї у повному обсязі бойовими набоями. У тирі встановлено автомобільний тренажер для імітації стрільби з автомобіля.

Використання об’єкту в освітньому процесі надає можливість:

– відпрацювання навичок ведення вогню із-за укриття та різних положень;

– виконання практичних вправ курсу стрільб як по нерухомих, так і по рухомих цілях;

– набуття та вдосконалення здобувачами вищої освіти навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику (за допомогою ситуативних сценаріїв).

– удосконалення навичок володіння вогнепальною зброєю та веденню влучного вогню при пересуванні на автомобілі (дозволяє імітувати переслідування правопорушників та їх знешкодження з ефектом присутності стрілка в реальних умовах із салону автомобіля).

 

ТАКТИЧНЕ МІСТЕЧКО

Містечко розташоване на території університету і являє собою окрему огороджену територію, на якій знаходиться автомобіль, двоповерхова будівля з кімнатами, сходовими маршами та оглядовим майданчиком для науково-педагогічних працівників.

Використання об’єкту в освітньому процесі надає можливість:

– відпрацьовувати практичні навички зовнішнього та внутрішнього огляду приміщень;

– відпрацювання службових завдань пов’язаних із зупиненням та перевіркою транспортного засобу в ситуаціях різних ступенів ризику та примусового усунення від керування;

– реалізовувати комплекс заходів, спрямованих на набуття і вдосконалення навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику.

 

СЛУЖБОВІ АВТОМОБІЛІ TOYOTA PRIUS.

Використання об’єктів в освітньому процесі надає можливість:

– відпрацювати практичні навички зупинення транспортного засобу у ситуаціях різних ступенів ризику;

– відпрацювати навички примусового усунення від керування;

– сформувати комунікативні навички курсантів та активізувати їх пізнавальну діяльність за рахунок створення активної, мотивованої навчальної ситуації та її оперативної оцінки.

 

КІМНАТА ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ.

Використання об’єкту в освітньому процесі надає можливість формування теоретичних знань та практичних навичок надання домедичної допомоги при виявленні: закритих та відкритих переломів та їх іммобілізацію; травм м’яких тканин, кровотеч, гемостазів, перев’язки ран; проведення серцево-легеневої реанімації дорослих, дітей та новонароджених; опіків; інтоксикації; шоку і різновидів шоку; медичного сортування в разі колективної аварії; іммобілізацію та евакуацію постраждалих, в ситуаціях, які виникли під час ускладнення оперативної обстановки.

Кімната тактичної медицини обладнана манекенами-тренажерами (дорослий, дитячий, новонароджений), необхідними засобами надання домедичної допомоги (медичні бинти, кровоспинні турнікети та бандажі, носилки, назофаренгальні трубки для забезпечення СЛР, рятувальні ковдри), імітаційні накладки ран різної етіології.

 

ЦЕНТР ТАКТИЧНОЇ ТА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ НА БАЗІ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ТИРУ «РУБІН-У»

Центр обладнаний трьома інтерактивними мультимедійними лазерними тирами «Рубін-У» (що дає можливість виконувати практичні вправи курсу стрільб), розсувними макетами побутової кімнати (вікно, вхідні двері, глухі стіни), оснащений звуковою та світловою сигналізацією (проблискові маячки синього та червоного кольорів).

Використання об’єкту в освітньому процесі надає можливість:

– формування знань та набуття навичок щодо правил і техніки стрільби;

– набуття навичок прицілювання та правильного натискання на спусковий гачок;

– відпрацювання навичок ведення вогню із-за укриття та різних положень;

– виконання практичних вправ курсу стрільб як по нерухомих, так і по рухомих цілях.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри активно займаються формуванням сучасного конкурентоспроможного кадрового потенціалу до служби в підрозділах Національної поліції та розвитку інноваційної діяльності в університеті шляхом запровадження спортивних секцій з практичної та прикладної стрільби (тренер – Євген ЗЕЛЕНСЬКИЙ), зі стрільби з бойової та спортивної зброї (тренер – Володимир ТИМОФЄЄВ, Олена ЛОПАЄВА), з гирьового спорту (тренер – Валерій БІЛІЧЕНКО) та поліатлону (тренер – Юрій ВОЛКОВ).

У рамках програм стажування CEPOL кафедра активно співпрацює з Європейськими навчальними закладами: Естонська Академія наук безпеки та Литовська школа поліції.

На кафедрі функціонує науковий гурток, де здобувачі вищої освіти набувають навичок наукових досліджень, виконують науково-дослідні роботи, проводять науково-практичні заходи, вікторини, публікують статті, тези та доповіді. Керівник гуртка доцент кафедри, к.ю.н., доцент Дмитро КАЗНАЧЕЄВ.


 

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції – Покайчук Віталій Ярославович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 2008 році закінчив Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, «Правознавство», магістр.

У 2011 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. Тема: «Нормативно-правове забезпечення спеціальних операцій органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку під час проведення масових заходів спортивного характеру».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри тактико спеціальної підготовки.

Викладає навчальні дисципліни: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Організація та проведення спеціальних операцій підрозділами Національної поліції».


 

Професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції – Поливанюк Василь Дмитрович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, «Правознавство», юрист-спеціаліст.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації: «Особливості методики розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій».

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін.

Викладає навчальні дисципліни: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка».


 

Доцентка кафедри, кандидатка юридичних наук, підполковниця поліції – Мислива Оксана Олегівна (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 1999 році закінчила Запорізький юридичний інститут МВС України, «Правознавство», юристка-спеціалістка, у 2000 році Університет внутрішніх справ (м. Харків), «Правоохоронна діяльність», магістерка.

Кандидатка юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінально-правова характеристика та запобігання незаконній діяльності у сфері трансплантації».

Викладає навчальні дисципліни: «Тактико-спеціальна підготовка», «Дії працівників Національної поліції при надзвичайних ситуаціях».


 

Доцентка кафедри, кандидатка юридичних наук, майорка поліції – Миронюк Станіслава Анатоліївна (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 2005 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України, «Правознавство», юристка-спеціалістка, у 2007 році Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Правоохоронна діяльність», магістерка.

Кандидатка юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна».

Викладає навчальні дисципліни: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка».


 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент – Казначеєв Дмитро Георгійович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 1999 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, «Правознавство», юрист.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Правові та організаційні основи попередження та розкриття торгівлі людьми оперативними підрозділами ОВС».

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності

Викладає навчальні дисципліни: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Особиста безпека поліцейського».


 

Доцент кафедри підполковник поліції Жбанчик Андрій Васильович.

У 2002 році закінчив Юридичну академію МВС України «Правоохоронна діяльність», спеціаліст, у 2005 році закінчив Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, «фізичне виховання», спеціаліст. У 2009 займав посаду начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки, у 2016 займав посаду декана факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. 2016 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, за спеціальністю 12.00.07- теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Викладає навчальну дисципліну: «Вогнева підготовка».


 

Старший викладач кафедри, підполковник поліції – Біліченко Валерій Віталійович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 1995 розі закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту, тренер-викладач фізичної культури та спорту, у 2003 році Донецький інститут внутрішніх справ, «Правознавство», юрист.

Майстер спорту України з легкої атлетики.

Викладає навчальну дисципліну: «Тактико-спеціальна підготовка».


 

Старший викладач кафедри, майор поліції, майстер спорту України з кульової стрільби – Зеленський Євген Сергійович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 2007 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Правоохоронна діяльність», спеціаліст, у 2009 році отримав диплом магістра.

Викладає навчальну дисципліну: «Вогнева підготовка».


 

Доцент кафедри, капітан поліції – Фурса Вадим Вікторович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 2009 році закінчив Запорізький юридичний інститут ДДУВС, «Правознавство», юрист.

Викладає навчальну дисципліну: «Тактико-спеціальна підготовка».


 

Старша викладачка кафедри, майстерка спорту України міжнародного класу з кульової стрільби – Лопаєва Олена Миколаївна (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 1990 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту, «Кульова стрільба», тренерка-викладачка.

Викладає навчальну дисципліну: «Вогнева підготовка».


 

Старший викладач кафедри, майстер спорту України зі стрільби з бойової зброї – Тимофєєв Володимир Павлович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 2004 році закінчив Юридичну академію МВС України, «Правознавство», юрист-спеціаліст.

Викладає навчальну дисципліну: «Вогнева підготовка».


 

Старший викладач кафедри, майстер спорту з військового триборства та офіцерського багатоборства – Наточій Анатолій Дмитрович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 1984 році закінчив Дніпропетровське вище зенітне ракетне командне училище ППО, у 1999 році Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, «Фізичне виховання і спорт», викладач фізичного виховання і спорту.

Викладає навчальну дисципліну: «Вогнева підготовка».


 

Старший викладач кафедри, майстер спорту СРСР зі службового багатоборства – Волков Юрій Михайлович

У 2003 році закінчив Юридичну академію МВС України, «Правознавство», спеціаліст.

Викладає навчальну дисципліну: «Вогнева підготовка».


 

Старший викладач кафедри, майор поліції – Тінін Дмитро Геннадійович

У 2007 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Правоохоронна діяльність», спеціаліст, у 2009 році Дніпропетровський університет економіки та права, «Фінанси та кредит», спеціаліст.

Викладає навчальні дисципліни: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка».


 

Старший викладач кафедри, кандидат у майстри спорту України з волейболу, капітан поліції – Гіденко Євген Сергійович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 2010 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Правоохоронна діяльність», спеціаліст, у 2011 році отримав диплом магістра.

Викладає навчальну дисципліну: «Тактико-спеціальна підготовка».


 

Старша викладачка кафедри – Бойко Олена Іванівна (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 2012 році закінчила Національну металургійну академію України, за спеціальністю: «Автоматизоване управління технологічними процесами», та отримала диплом спеціаліста.

Викладає навчальні дисципліни: «Вогнева підготовка», «Особиста безпека поліцейського».


 

Старший викладач кафедри – Токар Андрій Анатолійович (Google Scholar, Бібліометрика української науки)

У 2002 році закінчив Дніпропетровську юридичну академію МВС України, за спеціальністю: «Правознавство», юрист.

Викладає навчальну дисципліну: «Тактико-спеціальна підготовка».


 

 

Старший викладач кафедри, підполковник поліції – Плахотний Артем Павлович.

У 2008 році закінчив Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, «Правознавство», магістр.

Викладає навчальну дисципліну: «Тактико-спеціальна підготовка».


 

 

Старший викладач кафедри, майстер спорту України – Завістовський Олег Дмитрович

У 2001 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю: «Фізичне виховання», у 2005 році Національний університет внутрішніх справ (м. Харків) за спеціальністю: «Правознавство», у 2007 році магістратуру Запорізького Національного технічного університету, за спеціальністю: «Фізичне виховання», у 2008 році Академію управління МВС «Управління сил правопорядку».

Чемпіон Світу з поліцейського хортингу.

Викладає навчальну дисципліну: «Тактико-спеціальна підготовка».


 

 

Старший викладач кафедри, старший лейтенант поліції Каліман Максим Романович.

У 2015 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Правоохоронна діяльність», бакалавр, у 2018 році отримав диплом магістра.

Викладає навчальну дисципліну: «Вогнева підготовка»


 

 

Викладач кафедри, старший лейтенант поліції – Король Катерина Сергіївна

У 2014 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Правознавство», бакалавр, у 2017 році отримала диплом  «Правознавство», магістр.

Викладає навчальні дисципліни: «Тактико-спеціальна підготовка», «Особиста безпека поліцейського».


 

 

Викладач кафедри – Заблуда Роман Анатолійович

У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю: «Правознавство», юрист-спеціаліст, у 2019 році Дніпропетровський інститут державного управління Національної академії державного управління при

Президентові України за спеціальністю: «Державне управління», магістр.

Викладає навчальну дисципліну: «Тактико-спеціальна підготовка».


 


 

Контакти: k_tsp@dduvs.in.ua, тел. +380660960817.

 

ГРАФІК проведення ЧЕРГУВАНЬ

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 23 901