Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра є одним із провідних підрозділів на факультеті завдяки викладанню навчальних дисциплін практичної спрямованості діяльності підрозділів Національної поліції, спеціальних підрозділів для курсантів, працівників патрульної поліції та особового складу служб і підрозділів Національної поліції тощо. Вона розміщена в окремому корпусі, в якому налічується 2 мультимедійні, 2 стрілецьких тири (25, 50 метрів) та кімната для проведення занять з тактичної медицини.

Нині кафедра налічує 19 осіб науково-педагогічного складу, серед яких за профілем:

– доктор юридичних наук;

– 4 кандидати юридичних наук;

– кандидат біологічних наук;

– кандидат педагогічних наук;

– 5 майстрів спорту, в тому числі, з прикладної стрільби;

– кандидат в майстри спорту.

Серед них 3 сертифіковані тренери з тактичної підготовки для правоохоронних органів (ICITAP) та 4 – з надання домедичної підготовки. Науково-педагогічний склад кафедри у 2019 році отримав сертифікати за результатами тренінгу «Забезпечення безпеки під час проведення спеціальних операцій та поліцейських операцій з затримання озброєних злочинців» та свідоцтва про підвищення кваліфікації за професійною програмою підрозділів превентивної діяльності.

Понад 10 років кафедра забезпечує навчальну діяльність університету з широкого діапазону спеціалізованих дисциплін: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Дії працівників Національної поліції при надзвичайних ситуаціях», «Організація та проведення спеціальних операцій Національної поліції», «Основи охорони праці, охорони праці в галузі, пожежної безпеки та цивільної оборони», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі та особиста безпека працівника Національної поліції».

У 2014 році співробітники кафедри професійно виконали свої службові та патріотичні обов’язки в районах бойових дій зони АТО (Сєверодонецьк, Щастя, Золоте, Милове та Широкіно).

З 2018 року кафедра активно співпрацює з Європейськими навчальними закладами (Єстонська Академія наук безпеки, Литовська школа поліції) у рамках програм стажування CEPOL.

Кафедрою постійно проводяться заходи щодо підвищення кваліфікації поліцейських при затриманні озброєних правопорушників у приміщеннях та затримання правопорушників, що використовують транспортні засоби, а в рамках правового виховання та профорієнтації молоді – пілотного проекту «Школа безпечного дитинства» з тренінгами щодо надання домедичної допомоги серед учнів загальноосвітніх шкіл.

У 2018 році на кафедрі тактико-спеціальної підготовки було створено інтерактивну кімнату тактичної медицини, в якій курсанти вивчають та відпрацьовують на манекенах-тренажерах закриті та відкриті переломи та їх іммобілізацію; травми м’яких тканин, кровотечі, гемостази, перев’язки ран; серцево-легеневу реанімацію дорослих, дітей та новонароджених; опіки; інтоксикації; шок і різновиди шоку; медичне сортування в разі колективної аварії; іммобілізацію та евакуацію постраждалих.

Особовий склад кафедри постійно приймають участь у спортивних змаганнях з кульової стрільби, практичної стрільби, гирьового спорту та поліатлону, тренінгах з домедичної допомоги, тактики застосування вогнепальної зброї і фізичного примусу.

Працівники кафедри беруть активну участь у науково-дослідній діяльності з проблем забезпечення особистої безпеки працівників охорони правопорядку та підготовки поліцейських до дій в особливих умовах.

На кафедрі створено науковий гурток, в якому здобувачі вищої освіти набувають навичок наукових досліджень за напрямком діяльності кафедри. У рамках гуртка виконуються науково-дослідні роботи, проводяться науково-практичні заходи, вікторини, публікуються статті, тези та доповіді. Керівник гуртка доцент кафедри, к.ю.н. Д.Г. Казначєєв.

 

Собакарь Андрій Олексійович

– завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції, Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право за темою «Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів в Україні: адміністративно-правові засади».

Автор більше 200 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 15 монографій, 42 наукових та навчальних посібників (підручників), а також понад 150 статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, у тому числі, Scopus, тез виступів і доповідей на наукових конференціях з актуальних проблем адміністративного права і процесу, діяльності правоохоронних органів, організації і тактики діяльності поліції.

Підготував 10 кандидатів юридичних наук.

 

Поливанюк Василь Дмитрович

– доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції, має практичний досвід роботи у підрозділах карного розшуку.

У 2008 році захистив дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза за темою «Особливості методики розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій».

Підготував понад 65 наукових публікацій, отримав сертифікат як тренер з тактичної підготовки для правоохоронних органів за версією ICITAP та «Дотримання стандартів у галузі прав людини: забезпечення правопорядку під час зібрань» (Бюро ОБСЄ), сертифікат з тактичної медицини «Основи надання невідкладної допомоги для поліцейських ППСПОП «Дніпро-1» та ін.

 

Валєєв Руслан Гельманович

– старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук, полковник поліції.

Має понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі індексованих у провідних наукометричних базах.

Коло наукових інтересів – застосування дистанційних технологій навчання у професійній підготовці поліцейських та юридичній освіті, службовий статус поліцейських, дотримання прав людини у поліцейській діяльності.

 

Никифорова Олена Анатоліївна

– доцент кафедри, кандидат біологічних наук.

У 2008 році захистила дисертацію за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварини».

Автор понад 80 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, тез виступів і доповідей на наукових конференціях і навчально-методичних посібників. Є співавтором навчального посібника «Охорона праці» (2015 р.).

З 2017 по 2019 рік здійснювала підготовку патрульних поліцейських працювала в Державній установі «Академія патрульної поліції», де здобула кваліфікацію інструктора з надання невідкладної домедичної допомоги.

Має сертифікат інструктора МОЗ України «Перший на місці події», Європейської Ради Реаніматологів (BLS), TЕCC, «Надання невідкладної допомоги в умовах ДТП», а також отримала сертифікат.

 

Біліченко Валерій Віталійович

– старший викладач кафедри, підполковник поліції, майстер спорту СРСР з легкої атлетики.

Автор понад 30 наукових публікацій, сертифікований тренер з тактичної підготовки для правоохоронних органів (ICITAP). Займається підготовкою збірної команди університету з гирьового спорту.

Приймав безпосередню участь у виконанні завдань антитерористичної операції – є учасником бойових дій.

 

Мислива Оксана Олегівна

– старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

За профілем роботи кафедри отримала підвищення кваліфікації з тактичної та спеціальної фізичної підготовки (ХНУВС), сертифікат з тактичної медицини «Основи надання невідкладної допомоги для поліцейських ППСПОП «Дніпро-1», сертифікат Європейської Ради реаніматологів (BLS) та посвідчення КЗ ОЦЕМДта МК ДМР МОЗ України про підготовку з надання домедичної допомоги «Перший на місці події».

У 2011 році захистила дисертацію за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право та в 2019 році опублікувала монографію за темою «Кримінально-правова характеристика та запобігання незаконній діяльності у сфері трансплантації». За напрямом наукової діяльності з тематики торгівлі людьми у співавторстві напрацьовано практичний посібник та декілька методичних рекомендацій. Має сертифікат тренера з виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інтерактивних технологій (ОБСЕ).

Опублікувала понад 70 наукових публікацій у фахових вітчизняних та закордонних наукових, практичних і науково-практичних виданнях, з яких є праця, яка індексується в наукометричній базі Scopus, науково-методичних і методичних рекомендацій, Науково-практичного коментаря Закону України «Про Національну поліцію», в тому числі, з адміністративної діяльності поліції, які мають гриф МОН України. Автор навчального посібника «Основи надання патрульною поліцією невідкладної (домедичної та медичної) допомоги постраждалим особам» (2018 р.).

Має сертифікат науково-педагогічного стажування (Словацька Республіка).

 

Миронюк Станіслава Анатоліївна

– старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції.

Має практичний досвід роботи в суді та слідчих підрозділах.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право.

Має понад 60 наукових праць, з яких є праця, яка індексується в наукометричній базі Scopus та більше 10 навчальних і науково-практичних посібників у співавторстві.

За профілем роботи кафедри отримала підвищення кваліфікації в навчально-тренувальному відділенні медичної підготовки Київського центру первинної підготовки «Академія поліції», сертифікат Європейської Ради Реаніматологів (BLS) та посвідчення спеціаліста-інструктора ДП УНДіМТ МОЗ України з надання домедичної підготовки.

 

Зеленський Євген Сергійович

– викладач кафедри, магістр права, майор поліції, майстер спорту України з кульової стрільби, переможець чемпіонатів України зі стрільби з бойової зброї серед закладів вищої освіти МВС України.

Автор понад 10 наукових публікацій, в тому числі, наукової монографії «Адміністративна діяльність Національної поліції щодо запобігання вчиненню адміністративних правопорушень дітьми».

 

Гіденко Євген Сергійович

– викладач кафедри, магістр права, капітан поліції, кандидат в майстри спорту України з волейболу.

Сертифікований тренер з тактичної підготовки для правоохоронних органів (ICITAP).

Переможець чемпіонатів України з волейболу серед закладів вищої освіти МВС України.

 

Фурса Вадим Вікторович

– викладач кафедри, капітан поліції.

Автор понад 35 наукових та навчально-методичних публікацій. Має сертифікат учасника програми стажування CEPOL (2019 р.).

 

Казначєєв Дмитро Георгійович

– доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Має практичний стаж роботи у підрозділах карного розшуку.

У 2007 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук за спеціальністю 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність за темою «Правові та організаційні основи попередження та розкриття торгівлі людьми оперативними підрозділами ОВС».

Автор близько 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, як у фахових вітчизняних, так і зарубіжних виданнях.

 

Бойко Олена Іванівна

– викладач кафедри.

Автор понад 10 наукових публікацій, в тому числі, є співавтором 5 науково-практичних посібників.

 

Волков Юрій Михайлович

– викладач кафедри, майстер спорту СРСР зі службового багатоборства, багаторазовий призер чемпіонатів СРСР та України.

Очолює спортивну секцію з поліатлону, яка неодноразово отримувала призові місця на всеукраїнських чемпіонатах з поліатлону в Ураїні.

 

Лопаєва Олена Миколаївна

– викладач кафедри, майстер спорту СРСР міжнародного класу з кульової стрільби.

Багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів Європи, СРСР, України, ФСТ «Динамо» з кульової стрільби та зі стрільби з бойової зброї.

Автор понад 30 наукових публікацій у міжнародних та вітчизняних виданнях.

 

Москалець Андрій Петрович

– викладач кафедри, тренер з практичної стрільби МОН МС України.

Неодноразовий призер змагань з практичної та прикладної стрільби IPIS, суддя та інструктор Всеукраїнської Федерації з прикладних стрілецьких видів спорту.

 

Наточій Дмитро Анатолійович

– Викладач кафедри, майстер спорту з військового триборства та офіцерського багатоборства.

– Автор близько 20 наукових публікацій у виданнях, навчальних та навчально-методичних посібників.

 

Завгородній Денис Анатолійович

– викладач кафедри, майстер спорту міжнародного класу з плавання.

Учасник світових Олімпіад та бронзовий призер Чемпіонату Європи з плавання (1977 р.), фіналіст Чемпіонатів світу з плавання.

Автор 5 наукових вітчизняних публікацій.

 

Адреса електронної пошти: k_tsp@dduvs.in.ua

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

Кількість переглядів сторінки: 8 493