Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності є базовим структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ як державного вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, яка створена за наказом ректора від 08.04.2006 року № 351 та здійснює свою діяльність на підставі ПОЛОЖЕННЯ про кафедру тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Нині науково-педагогічний склад кафедри налічує 19 осіб, з яких:

– 5 кандидати юридичних наук;

– кандидат біологічних наук;

– кандидат педагогічних наук;

– 7 майстрів спорту, в тому числі, міжнародного класу з кульової стрільби;

– кандидат в майстри спорту.

Основними напрямами роботи кафедри є впровадження освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальністю (спеціалізацією) «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» чи міжгалузевою групою спеціальностей у галузях знань «Право», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека».

Електронний архів (репозитарій) ДДУВС.

Освітній процес на кафедрі здійснюється за такими формами:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи.

Кафедра є одним із провідних підрозділів на факультеті завдяки викладанню навчальних дисциплін практичної спрямованості діяльності підрозділів Національної поліції, спеціальних підрозділів для курсантів, працівників патрульної поліції та особового складу служб і підрозділів Національної поліції тощо. Найважливішою складовою частиною освітнього процесу є навчальні заняття, під час яких безпосередньо здійснюється навчання, виховання, розвиток та підготовка здобувачів вищої освіти, формуються знання, вміння та навички виконання майбутніх функціональних обов’язків у професійній діяльності.

Забезпечення навчальної діяльності університету відбувається шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій навчання з широкого діапазону спеціалізованих дисциплін: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Особиста безпека працівника Національної поліції», «Дії працівників Національної поліції при надзвичайних ситуаціях», «Організація та проведення спеціальних операцій Національної поліції», «Основи охорони праці, охорони праці в галузі, пожежної безпеки та цивільної оборони», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі та особиста безпека працівника Національної поліції».

Цілями навчання навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» є формування у майбутніх фахівців міцної теоретичної основи ключових розділів вогневої підготовки: правових підстав та порядку застосування табельної зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, вивчення матеріальної частини зразків вітчизняної табельної, і не тільки, сучасної зарубіжної вогнепальної зброї, навчання вільно володіти зброєю, швидко проводити підготовку до стрільби, вести влучну стрільбу як по нерухомих, так і рухомих цілях, таких, що зненацька з’являються, вести вогонь в обмежений час, в нестандартних умовах, уміння проводити чищення, розбирати та нескладне технічне обслуговування зброї, знати основні, найбільш відомі, такі, що часто трапляються, причини поламок та вміти усувати ці причини, опанувати навички правомірного застосування вогнепальної зброї в типових та екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» є забезпечення підготовки фахівців Національної поліції з високим рівнем всебічної тактичної підготовленості, здатних ефективно, з максимальною безпекою для власного життя і здоров’я, здійснювати силове затримання правопорушника у випадках, коли той чинять фізичний опір та у інших випадках, коли виникають правові підстави для негайного припинення правопорушення із застосуванням поліцейського примусу, а також стійко переносити розумові, нервово-психічні та фізичні навантаження без зниження професійної працездатності.

Цілями навчання навчальним дисциплінам «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі та особиста безпека працівників Національної поліції» та «Безпека життєдіяльності та охорона праці» є забезпечення підготовки фахівців Національної поліції з високим рівнем всебічної підготовленості, здатних ефективно, з максимальною безпекою для власного життя і здоров’я, здійснювати виконання професійних завдань; набуття компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування відповідальності за особисту та колективну безпеку; здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності як поліцейського.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Дії працівників Національної поліції при надзвичайних ситуаціях» є формування у майбутніх фахівців необхідних знань, умінь, навичок для здійснення ефективної професійної діяльності в умовах надзвичайних ситуацій шляхом оптимізації управління забезпеченням безпеки в органах та підрозділах Національної поліції, формування у слухачів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Для проведення практичних занять із включенням до останніх інтерактивних методів навчання та елементів тренінгу, на кафедрі створено навчальні полігони, які включають мультимедійний та 2 стрілецьких тири (25, 50 метрів), кімната тактичної медицини.

Сучасний мультимедійний тир дозволяє курсантам одночасно виконувати вправи з бойовою, травматичною та пневматичною зброєю. Використання мультимедійних технологій дозволяє інсценувати будь-які ситуації, у які може потрапити поліцейський при виконанні своїх службових обов’язків.

Інтерактивна кімната тактичної медицини дозволяє курсантам відпрацьовувати за допомогою манекенів-тренажерів ситуаційні задачі за програмою «Перший на місці події», тобто алгоритми дій поліцейських у разі наявності у постраждалих масивних кровотеч, переломів, травм м’яких тканин, опіку або інтоксикації, шоку, епілепсії та інших недуг, а також потреби в серцево-легеневій реанімації дорослих, дітей та новонароджених; сортування, іммобілізації та евакуації постраждалих в разі колективної аварії, ДТП тощо.

 

Практичні заняття на кафедрі проводяться з використанням інтерактивних методів навчання:

° відпрацювання увідних завдань та сценаріїв на тренажерах, у навчальних аудиторіях або тактичному містечку;

° за допомогою дистанційного курсу, створеного та керованого за допомогою СУДН MOODLE на порталі дистанційного навчання університету.

 

Основними формами методичної роботи науково-педагогічних працівників на кафедрі є:

– розгляд питань методичного забезпечення викладання окремих дисциплін на засіданнях кафедри та кафедрального методичного семінару;

– пробні, відкриті та показові навчальні заняття;

– взаємні та контрольні відвідування навчальних занять;

– підготовка методичних матеріалів та удосконалення системи дидактичного забезпечення навчальних дисциплін;

– залучення практичних працівників ГУНП в Дніпропетровській області до проведення навчальних занять зі здобувачами вищої освіти.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри активно займаються формуванням сучасного конкурентоспроможного кадрового потенціалу до служби в підрозділах Національної поліції та розвитку інноваційної діяльності в університеті шляхом запровадження спортивних секцій з практичної та прикладної стрільби (тренер – Москалець А.П.), зі стрільби з бойової та спортивної зброї (тренер – Тимофєєв В.П.), з гирьового спорту (тренер – Біліченко В.В.) та поліатлону (тренер – Волков Ю.М.).

Пріоритетним напрямом роботи кафедри є науково-дослідна діяльність з проблем забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку та підвищення їх професійного рівня, тактико-спеціальної та вогневої підготовки, підготовки поліцейських кадрів до дій в особливих умовах.

У рамках програм стажування CEPOL кафедра активно співпрацює з Європейськими навчальними закладами: Єстонська Академія наук безпеки та Литовська школа поліції.

На кафедрі працює науковий гурток, в якому здобувачі вищої освіти набувають навичок наукових досліджень, виконують науково-дослідні роботи, проводять науково-практичні заходи, вікторини, публікують статті, тези та доповіді. Керівник гуртка доцент кафедри, к.ю.н. Д.Г. Казначєєв.

Кафедрою постійно проводяться заходи щодо підвищення кваліфікації поліцейських при затриманні озброєних правопорушників у приміщеннях та затримання правопорушників, що використовують транспортні засоби, а в рамках правового виховання та профорієнтації молоді – пілотного проекту «Школа безпечного дитинства» – з тренінгами щодо надання домедичної допомоги серед учнів загальноосвітніх шкіл.

 

Контакти: k_tsp@dduvs.in.ua, тел. (0562) 31-72-63

 

 

ГРАФІК проведення КОНСУЛЬТАЦІЙ (ЧЕРГУВАНЬ)

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 11 401