Кафедра цивільно-правових дисциплін

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

➢ Кафедру цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського юридичного інституту МВС України було створено у 1998 році.

➢ На кафедрі цивільно-правових дисциплін діє студентський науковий гурток «Цивіліст». Члени наукового гуртка беруть активну участь у наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, конкурсах і олімпіадах різних рівнів.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за напрямком «081 Право», «262 Правоохоронна діяльність», аспірантів та магістрів.

➢ Науково-педагогічними працівниками кафедри цивільно-правових дисциплін впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховному процесі:

• Брейнстормінг;

• Робота в парах або в групах;

• Дебати;

• Модельні судові засідання;

• Вікторини.

 

Діяльність колективу кафедри цивільно-правових дисциплін спрямована на:

– вивчення світових наукових здобутків та тенденцій розвитку правової науки та освіти;

– створення належних умов для гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця-юриста, формування високоморальних якостей, поваги до закону, патріотизму і соціальної відповідальності;

– розробку електронних підручників, мультимедійних лекцій;

– розвиток міжнародного наукового співробітництва;

– практичну підготовку студентів;

– реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

– організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них студентів та слухачів;

– сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

– взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

 

Науково-педагогічний склад кафедри цивільно-правових дисциплін:

 

Киян Володимир Якович

Киян Володимир Якович – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доцент, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

За період науково-педагогічної роботи викладав навчальні дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 19 років.


 

Золотухіна Лілія Олександрівна

Золотухіна Лілія Олександрівна – професор кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доцент, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Теоретико-прикладні проблеми трудового права».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 14 років.


 

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, доцент, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Цивільне право», «Цивільне та сімейне право».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 22 роки.


 

Поліщук Марина Геннадіївна

Поліщук Марина Геннадіївна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, доцент, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Цивільний процес», «Римське право», «Виконавче провадження», «Практикум зі складання процесуальних документів».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 7 років.


 

Ярошевська Тамара Василівна

Ярошевська Тамара Василівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, доцент, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Цивільний процес», «Цивільне та сімейне право».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 18 років.


 

Косяченко Ксенія Едуардівна

Косяченко Ксенія Едуардівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Фінансове право», «Цивільний право», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Трудове право», «Сімейне право», «Земельне право».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 3 роки.


 

Бондар Олександр Сергійович

Бондар Олександр Сергійович – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Римське право», «Трудове право», «Цивільний процес», «Право соціального забезпечення».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 3 роки.


 

Ділігул Аліна Сергіївна

Ділігул Аліна Сергіївна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право та право соціального забезпечення».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Господарське право», «Господарський процес», «Цивільний процес».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 3 роки.


 

Фокша

Фокша Лілія Володимирівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, доцент, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Бюджетне право», «Податкове право».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 12 років.


 

Тимченко Лілія Михайлівна

Тимченко Лілія Михайлівна – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Господарський процес», «Господарське право».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 13 років.


 

Аксютіна Анастасія Володимирівна

Аксютіна Анастасія Володимирівна – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Цивільне право», «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 7 років.


 

Андрієвська Людмила Олексіївна

Андрієвська Людмила Олексіївна – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Цивільний процес», «Теоретико-прикладні проблеми виконавчого провадження», «Виконавче провадження», «Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 4 роки.


 

Карпенко Роман Валерійович

Карпенко Роман Валерійович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес; криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Земельне право», «Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 4 роки.


 

Поклонська Оксана Юріївна

Поклонська Оксана Юріївна – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Господарське право», «Земельне право», «Цивільний процес», «Нотаріат України».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 1 рік.


 

Ус

Ус Юлія Олегівна – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Римське право», «Сімейне право».


 

Коваленко

Коваленко В’ячеслав Васильович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Римське право».


 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра підтримує тісні наукові та навчально-методичні зв’язки зі спорідненими кафедрами, що дає можливість студентам проходити практику та стажування в провідних професійно-орієнтованих організаціях та установах:

➢ Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

➢ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

➢ Національного гірничого університету;

➢ Університету митної справи та фінансів;

➢ Запорізького національного університету;

➢ Запорізького національного технічного університету;

➢ Львівського державного університету внутрішніх справ;

➢ Національного університету «Львівська політехніка»;

➢ Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна»;

➢ Одеським державним університетом внутрішніх справ;

➢ Класичним приватним університетом;

➢ Практикуючими адвокатами, нотаріусами, медіаторами.

 

Кафедра також використовує технічні засоби навчання, а саме мультимедійне обладнання для проведення мультимедійних лекцій у програмі Power Point.

На кафедрі цивільно-правових дисциплін використовуються інтерактивні технології навчання: інформаційно-комунікаційні, модельні судові засідання, правові (квести, кейси, тренінги).

В освітній процес впроваджено «Moodle» – система управління дистанційним навчанням створена для методичного та дидактичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти.

Тематикою засідань наукового гуртка «Цивіліст» є сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні, актуальні питання господарського судочинства, теоретичні та практичні аспекти трудових правовідносин, актуальні питання фінансових правовідносин за участю публічних та приватних суб’єктів.

Науково-педагогічний склад кафедри приділяє значну увагу залученню практичних працівників до освітнього процесу, адже поєднання теоретичної та практичної складової є запорукою якісної підготовки майбутніх юристів.

Кафедра цивільно-правових дисциплін
Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

Діяльність кафедри висвітлювалась на офіційних Веб-сайтах ДДУВС.

Кафедра цивільно-правових дисциплін знаходиться на 6-му поверсі університету.

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку протягом тижня з 8:30-17:00.

Адреса електронної пошти: k_cpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 20 185